มูลนิธิกล้าธรรม

มูลนิธิกล้าธรรม ส่งมอบห้องคลอดความดันลบ ให้แก่โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว

คัดลอก URL แล้ว

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 มูลนิธิกล้าธรรม ทำพิธีมอบห้องคลอดความดันลบ ให้แก่โรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมโพธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล เป็นประธานในพิธี

โดยมี นายแพทย์สรลักษณ์ มิ่งไทยสงค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล แพทย์หญิงพัฒนี ศีตะจิตต์ สูติแพทย์ และ ผศ.ดร.ภาวิณี ศักดิ์สุนธรศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยบูรพา ถวายการต้อนรับ

พร้อมด้วยกรรมการอุปถัมภ์ อาทิ ศ.ดร.เจริญ – อาจารย์มารยาท กระบวนรัตน์ คุณธนศักดิ์ พรทัพพสาร รองกรรมการมูลนิธิกล้าธรรม และผู้บริหารมูลนิธิกล้าธรรม ร่วมพิธีดังกล่าว ในโอกาสนี้พระเดชพระคุณฯ ได้มอบปัจจัย เพื่อจัดสร้างห้องคลอดความดันลบ จำนวน 580,812 บาท และทางมูลนิธิกล้าธรรม ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันทีมแพทย์ พยาบาล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ให้ทีมแพทย์ พยาบาล อาสาสมัคร

อานิสงส์ การสร้างอาคารโรงพยาบาล เกิดมาทุกภพ-ชาติ คนผู้นั้นก็จะมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บ-ป่วย อายุยืนยาว ฐานะร่ำรวย ไม่ยากจน สุดท้ายย่อมได้ถึงมรรคผลนิพพาน ขออนุโมทนา มูลนิธิกล้าธรรม


แท็ก: PRNEWS ,

RELATED

มูลนิธิกล้าธรรม ร่วมเป็นส่วนหนึ่งการพัฒนาพระธรรมทูตต้นแบบ

มูลนิธิกล้าธรรม ร่วมเป็นส่วนหนึ่งการพัฒนาพระธรรมทูตต้นแบบ

พระครูอุดมโพธิวิเทศ ประธานมูลนิธิกล้าธรรม ร่วมแชร์ประสบการณ์แลกเปลี่ยนการปฏิบัติศาสนกิจความเป็นพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล

โครงการกล้าธรรมรวมใจ บรรเทาภัยโควิด-19

โครงการกล้าธรรมรวมใจ บรรเทาภัยโควิด-19

มูลนิธิกล้าธรรม โครงการกล้าธรรมรวมใจ บรรเทาภัยโควิด-19 เข้ามอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่รพ.พระพรหม

X