application StartDee การเรียนการศึกษา

StartDee ปักหมุดเป้าหมายสู่แอปพลิเคชันคู่หูการเรียน เตรียมเสิร์ฟบริการใหม่ตอบโจทย์ความต้องการของเด็กไทยครบทุกมิติ

คัดลอก URL แล้ว

StartDee เติบโตก้าวกระโดดหลังเปิดตัว 1 ปีกว่ามียอดดาวน์โหลดพุ่งสูงกว่า 1.3 ล้านดาวน์โหลด เดินหน้าสู่เบอร์ 1 ของแอปพลิเคชันเสริมการเรียน เชื่อมั่นตลาด EdTech บูม ไม่หยุด โดยเฉพาะการเรียนออนไลน์ที่จะมีบทบาทอย่างยิ่งกับการจัดการการศึกษาในอนาคต ซึ่งได้วางแนวทาง One for All และ All in One เป็นแกนหลักสำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์นักเรียนและโรงเรียนอย่างครอบคลุม พร้อมทั้งเดินหน้าพัฒนาเนื้อหาการเรียนการสอนและทีมครูอย่างต่อเนื่อง

นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด กล่าวว่า จากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้ตลาดเทคโนโลยีด้านการศึกษา (EdTech) เติบโตอย่างก้าวกระโดด และมีแนวโน้มจะเติบโตต่อเนื่องถึงแม้วิกฤตโควิด-19 จะจบลง เพราะผู้บริหารโรงเรียนได้มองเห็นถึงความสำคัญของระบบบริหารจัดการเรียนรู้ (Learning Management System: LMS) ที่ต้องเตรียมพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และกรณีที่ต้องจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) ในอนาคต ขณะเดียวกัน ความนิยมในการเรียนผ่านแอปพลิเคชันก็เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากตอบโจทย์นักเรียนทั้งวิชาเรียนที่มีหลากหลายและสามารถเรียนจากที่ไหนก็ได้

“สำหรับ StartDee ในช่วง 1 ปีกว่าที่ผ่านมาหลังจากเปิดตัว เราได้ก้าวขึ้นมาเป็นแอปพลิเคชันเสริมการเรียนออนไลน์ ที่มียอดดาวน์โหลดสูงเป็นอันดับ 1 ของประเทศกว่า 1.3 ล้านดาวน์โหลด และมีจำนวนสมาชิกเติบโตขึ้นถึง 5 เท่า เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ซึ่ง StartDee ไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อรองรับการใช้งานของทุกกลุ่มผู้ใช้งาน ให้ครอบคลุมที่สุด เรามุ่งมั่นที่จะให้ StartDee เป็นแอปพลิเคชันคู่หูการเรียนของนักเรียนทุกคนทั่วประเทศ เปรียบเสมือนแอปพลิเคชันการเรียนสามัญประจำบ้านที่ควรมีติดไว้ในมือถือของนักเรียนทุกคน เพราะจะช่วยบรรเทาอาการเรียนไม่เข้าใจ หรือเรียนไม่ทัน พร้อมช่วยเติมเต็มให้นักเรียนเข้าใจทุกบทเรียนที่สงสัยและเพลิดเพลินกับการเรียนรู้ ด้วยการยึด 2 แนวทางหลักในการดำเนินงาน คือ One for All และ All in One”

นายกษม อิทธิสวัสดิ์พันธุ์ ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด ให้ข้อมูลถึงแนวทางการพัฒนาแอปพลิเคชันโดยใช้หลักการ One for All คือการเป็นแอปพลิเคชันการเรียนที่ตอบโจทย์นักเรียน ทุกกลุ่ม ได้แก่
(1) นักเรียนที่ต้องการค้นหาบทเรียนที่สงสัยหรือสนใจ สามารถค้นหาทุกบทเรียนผ่านฟีเจอร์ “Search” ได้ทันที เพราะ StartDee มีเนื้อหาครอบคลุมทุกวิชาหลักทั้งคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย และสังคมศึกษา พร้อมทั้งวิชานอกห้องเรียน เช่น ความรู้ทางการเงิน, ความรู้ด้านสุขภาพจิต, เพศศึกษา และสิทธิเสรีภาพ โดยตลอดปีที่ผ่านมามีการเพิ่มจำนวนคลิปการสอนจากเดิมที่มี 2,000 คลิปเป็น 10,000 คลิป เพิ่มจำนวนแบบฝึกหัดเป็น 40,000 ข้อ และชีทสรุปเป็น 2,000 ชุด
(2) นักเรียนที่มีจุดประสงค์ในการเรียนเสริมอย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาคอร์สเรียนกว่า 400 คอร์สครอบคลุมทุกวิชา เพื่อช่วยให้นักเรียนได้ทำความเข้าใจและเรียนบทเรียนล่วงหน้าได้
(3) นักเรียนที่เตรียมตัวเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย พัฒนาเนื้อหาเจาะลึกเฉพาะสำหรับการเตรียมสอบ พร้อมจัด StartDee Free Exam สนามสอบจำลองฟรีในวิชา GAT/PAT และวิชาสามัญร่วมกับพี่ลูกกอล์ฟจาก ANGKRIZ และ พี่ปั้นจาก SmartMathPro ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากต่อเนื่องทั้ง 2 ปี โดยมีนักเรียนลงทะเบียนสอบรวมกว่า 40,000 คน

“StartDee มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับการเรียนออนไลน์ผ่านการพัฒนาฟีเจอร์และการใช้งานอยู่ตลอดเพื่อให้เนื้อหามีความน่าสนใจ ทำให้นักเรียนสนุกไปกับการเรียนรู้ อย่าง In-video question เป็นคำถามที่เด้งขึ้นมาระหว่างคลิปเพื่อเช็คความเข้าใจต่อเรื่องนั้นๆ หรือการสร้างเส้นทางการเรียนรู้หลายเส้นทาง (Branching) ที่ขึ้นอยู่กับคำตอบที่ผู้เรียนตอบ โดยจะมีวิดีโอซ่อนที่แสดงขึ้นมาหลังตอบคำถามเพื่อให้คำแนะนำในการหาข้อมูลเพิ่มเติม และให้เกิดความเข้าใจที่มากขึ้น”

สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนเสริมแต่มีอุปสรรคทางการเงิน StartDee มีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการจัดทำโครงการต่างๆ เช่น กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อสนับสนุนนักเรียนที่ขาดโอกาส ให้ได้เรียนรู้และสามารถเข้าถึงเนื้อหาการเรียนการสอนทั้งหมดของ StartDee ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ในส่วนของหลักการ All in One นั้น StartDee ได้เริ่มขยายการบริการในรูปแบบต่างๆ ที่เน้นตอบสนองทุกความต้องการด้านการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคน ซึ่งมีบริการ StartDee Class โดยนำระบบ LMS ที่ StartDee พัฒนาเข้าไปช่วยคุณครูจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ด้วยการนำเนื้อหาที่เป็นรูปแบบวิดีโอ แบบฝึกหัด และสื่อการสอนของ StartDee ไปใช้สอนนักเรียนในห้องได้อย่างไม่มีข้อจำกัด พร้อมทั้งมอบหมายงาน ตรวจข้อสอบ และวิเคราะห์ ผลการเรียน ซึ่งกำลังจะดำเนินการกับ 60 โรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดระยอง รวมถึงการเปิดตัว English Academy by StartDee คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ที่เน้นทักษะการสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยใช้หลักสูตรจากมหาวิทยาลัย Cambridge ประเทศอังกฤษ และมีครูต่างชาติเป็นผู้สอนพร้อมครูไทยที่คอยดูแลควบคู่กัน นอกจากนี้ StartDee ยังได้วางแผนออกบริการใหม่ๆ ที่รองรับความต้องการของนักเรียนด้านอื่นๆ โดยคาดว่าจะเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นในปีหน้า

นางสาวชนากานต์ วาสะศิริ ผู้บริหารฝ่ายวิชาการ บริษัท เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด กล่าวว่า เนื้อหาและบทเรียนทั้งหมดของ StartDee ได้ถูกออกแบบและผลิตขึ้นโดยทีมคุณครูของ StartDee เองทั้งหมด โดยมีจุดมุ่งหมายหลักคือการผลิตเนื้อหาที่สนุก เข้าใจง่าย และครอบคลุมเนื้อหาวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในด้านการเรียนสำหรับนักเรียนทุกคน ซึ่งการพัฒนาเนื้อหาบทเรียนที่ดีนั้น ต้องเริ่มจากการพัฒนาบุคลากรคุณครูอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านทักษะวิชาชีพและศักยภาพการทำงาน โดย StartDee ได้มีการจัดอบรมคุณครูในหลากหลายด้าน เช่น การออกแบบเนื้อหาวิชาการ เทคนิคการสอนออนไลน์ และการทำ Lesson Study ในแต่ละทีมวิชาเพื่อถอดบทเรียนและนำมาพัฒนาวิธีการสอนและเนื้อหาบทเรียนให้ดียิ่งขึ้น

สำหรับ บริษัท เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด เป็นบริษัทพัฒนาเทคโนโลยีด้านการศึกษา (EdTech) ที่มีเป้าหมายในการนำเทคโนโลยีมาช่วยให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพผ่านแอปพลิเคชัน StartDee ซึ่งมี เนื้อหาการเรียนการสอนครบทุกวิชาหลักตั้งแต่ระดับชั้น ป.4 – ม.6 ทั้งรูปแบบคลิปการสอน แบบฝึกหัด ข้อสอบ และชีทสรุป ครอบคลุมทั้งในและนอกหลักสูตรการศึกษาของประเทศไทย พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่มุ่งสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดี และตรงกับความต้องการที่หลากหลายของนักเรียน


แท็ก: PRNEWS , , ,

RELATED

คาโอ จับมือ อมตะ-กนอ.-เนคเทค และกองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค เปิดโครงการ “ร่วมแรงร่วมใจ ลดป่วย ลดกระจาย ลดภัยร้ายจากไข้เลือดออก”

คาโอ จับมือ อมตะ-กนอ.-เนคเทค และกองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค เปิดโครงการ “ร่วมแรงร่วมใจ ลดป่วย ลดกระจาย ลดภัยร้ายจากไข้เลือดออก”

คาโอ เปิดตัวโครงการ “ร่วมแรงร่วมใจ ลดป่วย ลดกระจาย ลดภัยร้ายจากไข้เลือดออก” พื้นที่ตำบลหนองไม้แดง ตำบลดอนหัวฬ่อ และนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้ ชลบุรี จังหวัดชลบุรี ร่วมกับ 4 องค์กรใหญ่…

Bentley Bangkok เปิดตัวแอปพลิเคชันในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

Bentley Bangkok เปิดตัวแอปพลิเคชันในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

เบนท์ลีย์ แบงค็อก เปิดตัวแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสำหรับลูกค้าเบนท์ลีย์ รองรับบริการ สิทธิพิเศษ และเชื่อมต่อสังคม Bentley ทั่วโลก ทั้งระบบ iOS และ Android

App Store ทำลายสถิติสร้างรายได้กว่า 386 ล้านเหรียญ เพียงวันเดียวเท่านั้น

App Store ทำลายสถิติสร้างรายได้กว่า 386 ล้านเหรียญ เพียงวันเดียวเท่านั้น

เริ่มเดือนแรกของปี 2020 ทาง Apple ประกาศรายได้บน App Store เพียงวันเดียวเท่านั้น ที่สามารถทำลายสถิติที่สร้างรายได้ถึง 386 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1.1 พันล้านบาท ที่เพิ่มขึ้นจากวันปีใหม่ถึง…

Application FIT Auto ตอบโจทย์คนรักรถ ให้ทุกเรื่องรถเป็นเรื่องง่ายเพียงปลายนิ้ว

Application FIT Auto ตอบโจทย์คนรักรถ ให้ทุกเรื่องรถเป็นเรื่องง่ายเพียงปลายนิ้ว

ศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto เปิดตัว Application FIT Auto เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า ด้วยการพัฒนาช่องทางในการจองเข้ารับบริการออนไลน์ผ่าน Application FIT Auto เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าทุกท่านในการนำรถเข้ารับบริการที่ศูนย์ FIT Auto…

เคล็ดลับง่ายๆ กับการบรรทุกของหนักให้ประหยัดน้ำมัน ที่ไม่ต้องเป็นเซียนก็ทำได้

เคล็ดลับง่ายๆ กับการบรรทุกของหนักให้ประหยัดน้ำมัน ที่ไม่ต้องเป็นเซียนก็ทำได้

ในช่วงเทศกาลต่างๆ ที่คนส่วนใหญ่ต่างขับรถกลับถิ่นฐานบ้านเกิดของตัวเอง เพื่อไปเฉลิมฉลองใช้เวลาอยู่กับครอบครัว เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ สิ่งต่อมาก็คือ การเดินทางกลับเข้ามาทำงานใน กทม. แต่ก็มีคนจำนวนไม่น้อยมักจะไม่กลับมามือเปล่า แน่นอนว่าต้องมีการบรรทุกผลผลิตทางการเกษตร บ้างก็ขนข้าวกลับมาเป็นกระสอบๆ เต็มรถไฟหมด ซึ่งนั่นก็สร้างภาระให้กับรถ แถมยังส่งผลให้เปลืองน้ำมันไปแบบที่เลี่ยงไม่ได้ วันนี้ทางทีมงาน Auto…

แนะนำแอปพลิเคชันลดแสงฟ้า ถนอมสายตาเวลามองหน้าจอ

แนะนำแอปพลิเคชันลดแสงฟ้า ถนอมสายตาเวลามองหน้าจอ

คนยุคนี้มีชีวิตประจำวันที่ต้องใช้สายตาเพ่งหน้าจอตลอดเวลา โดยเฉพาะหน้าจอสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตทั้งการใช้ทำงาน หรือเพื่อความบันเทิงก็ตาม แน่นอนว่าการมองหน้าจอนานๆ ไม่ใช่เรื่องดีแน่ แต่เราสามารถอันตรายที่เกิดจากการใช้สายตามองหน้าจอมากเกินไปได้ครับ โดยการใช้แอปพลิเคชันลดแสงสีฟ้าที่เป็นอันตรายต่อดวงตาของเราได้ โดยมีวิธีดังนี้เลย วิธีถนอมสายตาด้วยแอปพลิเคชันลดแสงฟ้า โหลดแอปพลิเคชัน “Bluelight Filter“ แตะปุ่ม ยอมรับ แตะปุ่ม…

วิธี Save ภาพจาก Instagram เก็บไว้ดูภายหลัง

วิธี Save ภาพจาก Instagram เก็บไว้ดูภายหลัง

สำหรับใครที่เล่น IG หรือ Instagram เวลามีเหตุการณ์สำคัญๆ ในชีวิต หรือความประทับใจอะไร ก็มักจะโพสต์ภาพเก็บไว้ใน IG ใช่มั้ยครับ แต่พอภาพเยอะๆ เข้า อยากจะโหลดเก็บ backup ไว้ก็ไม่สามารถดาวน์โหลดได้โดยตรง…

UVLens แอพเช็คระดับรังสี UV ที่มีผลเสียต่อร่างกาย

UVLens แอพเช็คระดับรังสี UV ที่มีผลเสียต่อร่างกาย

ร้อนขนาดนี้จนร่างกายจะละลายกันอยู่แล้ว เสมือนซ้อมตกนรกทุกวันเลยก็ว่าได้  แน่นอนว่าแสงแดดที่มาจากพระอาทิตย์ในแต่ล่ะวันจะมีรังสีอัลตราไวโอเลตที่ส่งผลเสียต่อร่างกายของเรา วันนี้ Tech.MThai จะมาแนะนำแอพพลิเคชั่น UVLens ไว้เช็คค่า UV Index บนสมาร์ทโฟนแบบเรียลไทม์  สะดวกสบาย ง่ายๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอน วิธีการติดตั้งแอพพลิเคชั่น…

วิธีการตั้งค่า Instagram ให้เป็นส่วนตัวและปลอดภัยมากขึ้น

วิธีการตั้งค่า Instagram ให้เป็นส่วนตัวและปลอดภัยมากขึ้น

แน่นอนว่าไม่มีใครไม่รู้จัก Instagram ที่เป็นโซเซียลมีเดียอันดับต้นๆ อย่างแน่นอน ซึ่งแอพนี้สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายรูป ไม่ว่าจะไปไหน เจออะไร หรือเจอสิ่งที่สวยงาม เป็นต้องหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแชะภาพไว้อวดกันบนแอพทั้งนั้น แน่นอนว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าแอพพลิเคชั่น Instagram สามารถตั้งค่าความเป็นส่วนตัวได้ และมีความปลอดภัยมากขึ้นสำหรับผู้ที่ใช้ iOS วันนี้…

X