ประกันสังคมเปิดโอกาสให้เปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี 2565

คัดลอก URL แล้ว

ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

กรอกแบบเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ (สปส. 9-02) ยื่นต่อสำนักงานประกันสังคมได้ทุกแห่ง หรือยื่น แบบทางอิเล็กทรอนิกส์

www.sso.go.th หรือ Application SSO Connect

ผู้ประกันตนสามารถแจ้งเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
– www.sso.go.th
– Application Sso Connect
– สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ

ผู้ประกันตนใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวติดต่อยื่นขอรับสิทธิการรักษา สามารถตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลได้ด้วยตนเองที่ www.sso.go.th


แท็ก: PRNEWS
WRITER

Sine.m

producer n content creator under MThai :)
X