ผู้ประกันตนตรวจสุขภาพ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

คัดลอก URL แล้ว

“ การตรวจร่างกายตามระบบ “
– การคัดกรองการได้ยิน Finger Rub Test
– การตรวจเต้านมโดยแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุข
– การตรวจตาโดยความดูแลของจักษุแพทย์
– การตรวจสายตาด้วย Snellen eye Chart

“ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ “
– ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
– ปัสสาวะ UA

“ การตรวจอื่นๆ “
– เชื้อไวรัสตับอักเสบ HBsAg
– มะเร็งปากมดลูก หรือ Pap Smear
– มะเร็งปากมดลูกวิธี Via
– เลือดในอุจจาระ FOBT
– Chest X-ray

สามารถตรวจสอบข้อมูลสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพได้ที่ www.sso.go.th
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สปส.พื้นที่ / จังหวัด / สาขา ทุกประเทศ


แท็ก: PRNEWS
WRITER

Sine.m

producer n content creator under MThai :)
X