TMA เตรียมพร้อมจัดงานใหญ่ Digital Transformation Forum 2021 เพิ่มศักยภาพองค์กรขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลไทย

คัดลอก URL แล้ว

กรุงเทพฯ – สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) เตรียมผนึกกำลังพันธมิตร จัดงานสัมมนาออนไลน์พร้อมประกาศผลและมอบรางวัลองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการดิจิทัล “Digital Transformation Forum & Thailand Digital Excellence Awards 2021” ในวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบการสัมมนาออนไลน์ สำหรับผู้บริหารจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนจากกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ บุคลากรสายงานดิจิทัลและผู้สนใจทั่วไป

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องและสนับสนุนองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการดิจิทัล พร้อมยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการดิจิทัลในประเทศไทยให้เท่าเทียมกับมาตรฐานสากล ซึ่งมีกิจกรรมไฮไลท์ที่สำคัญ ประกอบด้วย

การสัมมนาเชิงวิชาการ “Digital Transformation Forum” การบรรยายและการอภิปรายภายใต้หัวข้อ “The Platform Economy” จากผู้บริหารระดับสูงและผู้เชี่ยวชาญเพื่อแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์และแนวทางการบริหารจัดการดิจิทัลเทคโนโลยีในหัวข้อต่างๆ ที่ช่วยแนะนำกลยุทธ์การปรับตัวเปลี่ยนความท้าทายเป็นโอกาสใหม่ให้ธุรกิจ อาทิ

What’s Up Now : The Platform Economy

จากผู้บริหารบริษัท เดอะ บอสตัน คอนซัลติ้ง กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ,

“Conversation with The Transformers : Creating Competitive Advantage through Digital Platform” โดย คุณณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ ประธานบริษัท ทรู ดิจิตัล กรุ๊ป จำกัด ,

คุณอภิรัตน์ หวานชะเอม Chief Digital Officer บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด,

คุณวัตสัน ถิรภัทรพงศ์ Country Manager บริษัท อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

“Live Chat with the Real Crowd Pleasers”

โดย คุณเจษฎา สุขทิศ ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟินโนมีนา จำกัด ,

คุณสีหนาท ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำกัด ,

คุณอริยะ พนมยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท ทรานส์ฟอร์เมชั่นนอล จำกัด ,

ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และ

“The Rising Stars : A Shift From Traditional to Digital Business”

โดย คุณณัฐพล วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) ,

คุณมณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Sea (ประเทศไทย)

การประกาศรางวัล “Thailand Digital Excellence Awards 2021” ซึ่ง TMA ร่วมกับ The Boston Consulting Group (BCG) นำเครื่องมือประเมิน Digital Acceleration Index (DAI) มาเฟ้นหาองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการดิจิทัลประจำปี 2564 เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการดิจิทัลขององค์กรในประเทศไทย ในวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

รายละเอียดเพิ่มเติม www.tmadigitalexcellenceawards.com หรือโทร 02-319-7677 ต่อ 273


แท็ก: PRNEWS
WRITER
X