กปน. ตรวจสอบคุณภาพน้ำ ประปาสะอาดปลอดภัย

กปน. สร้างความมั่นใจน้ำประปาสะอาดปลอดภัย ให้สถานศึกษา ในพื้นที่ กทม. นนทบุรี สมุทรปราการ

คัดลอก URL แล้ว

ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา พร้อมรับเปิดเรียน On-site

นายคมกฤช ทินกร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ในฐานะโฆษก กปน. กล่าวว่า กปน. ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่ให้บริการน้ำประปาสะอาดปลอดภัยในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ดังนั้น กปน. จึงให้ความสำคัญกับการควบคุมคุณภาพตั้งแต่ต้นน้ำ จนถึงปลายน้ำ และได้ลงพื้นที่ตรวจคุณภาพน้ำประปาในสถานศึกษา เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้น้ำให้กับอาจารย์ นักเรียน บุคลากรในสถานศึกษา รวมทั้งผู้ปกครอง เตรียมพร้อมรับการเปิดเรียนแบบ On-site ของโรงเรียนหลายแห่ง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา กปน. ได้ดำเนินการตรวจคุณภาพน้ำให้กับสถานศึกษาในพื้นที่บริการของ กปน. อาทิ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โรงเรียนราชวินิต บางเขน โรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์ โรงเรียนกสินธร เซนต์ปีเตอร์ โรงเรียนฉิมพลี โรงเรียนดอนเมืองจารุจินดา โดยภายในเดือนพฤศจิกายนนี้จะลงพื้นที่ตรวจคุณภาพน้ำในสถานศึกษาจำนวน 190 แห่ง และในปีงบประมาณ 2565 มีแผนลงพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,000 แห่ง

ทั้งนี้ กปน. ได้เก็บตัวอย่างน้ำประปาจากก๊อกน้ำต่อตรง ถังพักน้ำ และน้ำดื่มจากเครื่องกรองน้ำหรือตู้น้ำเย็น เพื่อนำตัวอย่างน้ำมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพด้านกายภาพ เคมี และแบคทีเรีย โดยนักวิทยาศาสตร์ ณ ห้องปฏิบัติการฝ่ายคุณภาพน้ำ และรายงานผลทดสอบคุณภาพน้ำให้กับสถานศึกษา พร้อมทั้งแนะนำวิธีดูแลรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบประปาของอาคาร เช่น การล้างทำความสะอาดถังพักน้ำอย่างสม่ำเสมอ การรักษาความสะอาดอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลระบบประปา เพื่อให้น้ำสะอาดปลอดภัยสำหรับอุปโภคและบริโภค มีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาของ กปน. ซึ่งอ้างอิงตามค่าแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO)


แท็ก: PRNEWS , , ,

RELATED

กปน. จัดกิจกรรม “โครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย คุณภาพน้ำเพื่อคุณภาพชีวิต”

กปน. จัดกิจกรรม “โครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย คุณภาพน้ำเพื่อคุณภาพชีวิต”

ตรวจสอบคุณภาพน้ำกว่า 50 โรงเรียน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน เมื่อวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา อาคาร 6 ชั้น…

กปน. เผย ผ่านวิกฤติน้ำทะเลหนุน ฝนมากกว่าปีที่ผ่านมา แม้น้ำไม่ขาดแคลน แต่ขอความร่วมมือใช้น้ำอย่างประหยัด รักษาทรัพยากรประเทศ

กปน. เผย ผ่านวิกฤติน้ำทะเลหนุน ฝนมากกว่าปีที่ผ่านมา แม้น้ำไม่ขาดแคลน แต่ขอความร่วมมือใช้น้ำอย่างประหยัด รักษาทรัพยากรประเทศ

นายรักษ์ศักดิ์ สุริยหาร รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า จากการบูรณาการข้อมูลร่วมกับกรมชลประทาน และสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) พบว่าสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูง ณ สถานีสูบน้ำดิบสำแล อ.เมือง จ.ปทุมธานี คลี่คลายลง เนื่องจากตั้งแต่ต้นปีนี้…

กปน. รับโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่นคว้ารางวัล 3 ปีซ้อน ยึดมั่นการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง

กปน. รับโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่นคว้ารางวัล 3 ปีซ้อน ยึดมั่นการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ประจำปี 2563 และ 2564 โดยมี นางราชิรัช อุทาโย รองผู้ว่าการ การประปานครหลวง (กปน.)…

กปน. จัดพิธีเปิดกิจกรรม ตู้น้ำดื่ม กปน. ในสวนสาธารณะ ช่วยลดขยะพลาสติกในพื้นที่สวนสาธารณะกรุงเทพมหานคร พร้อมบริการน้ำสะอาดปลอดภัย

กปน. จัดพิธีเปิดกิจกรรม ตู้น้ำดื่ม กปน. ในสวนสาธารณะ ช่วยลดขยะพลาสติกในพื้นที่สวนสาธารณะกรุงเทพมหานคร พร้อมบริการน้ำสะอาดปลอดภัย

สร้างเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน และขยายผลสู่การรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ตู้น้ำดื่ม กปน. ในสวนสาธารณะ ช่วยลดขยะพลาสติก” พร้อมด้วย นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ประธานกรรมการการประปานครหลวง (กปน.)…

กปน. ชวนประชาชนเข้าร่วม โครงการ “ครอบครัวตาสับปะรด Season 2”

กปน. ชวนประชาชนเข้าร่วม โครงการ “ครอบครัวตาสับปะรด Season 2”

ร่วมกันดูแลและแจ้งปัญหาท่อประปาแตกรั่ว ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ลุ้นรางวัลกว่า 1 ล้านบาท การประปานครหลวง (กปน.) ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ให้บริการของ กปน. ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ…

กปน. และ กอ.รมน. ร่วมลงนาม MOU การบูรณาการการบริหารจัดการน้ำประปาอย่างยั่งยืน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมวางแผนรองรับการจัดการน้ำทุกสถานการณ์

กปน. และ กอ.รมน. ร่วมลงนาม MOU การบูรณาการการบริหารจัดการน้ำประปาอย่างยั่งยืน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมวางแผนรองรับการจัดการน้ำทุกสถานการณ์

วันนี้ (วันพุธที่ 26 มกราคม พ.ศ.2565) เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารรื่นฤดี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) พลเอก…

กปน. เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ความเค็มรุกล้ำสำแล ลุยปฏิบัติการ Water Hammer 17-20 ม.ค. นี้

กปน. เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ความเค็มรุกล้ำสำแล ลุยปฏิบัติการ Water Hammer 17-20 ม.ค. นี้

นายรักษ์ศักดิ์ สุริยหาร รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า กปน. ได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและน้ำต้นทุนในเขื่อนหลักมาโดยตลอดตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา พบว่า ขณะนี้มีปริมาณน้ำมากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี 2564 แต่ยังต้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในแม่น้ำเจ้าพระยา หากน้ำทะเลรุกสูงมากกว่า 90 กิโลเมตร จากปากอ่าวไทย…

กปน. ประกาศสรรหา ผู้ว่าการฯ คนใหม่ รับสมัครระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2564

กปน. ประกาศสรรหา ผู้ว่าการฯ คนใหม่ รับสมัครระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2564

การประปานครหลวง (กปน.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ กปน. โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและเงื่อนไข สรุปได้ดังนี้ มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ในวันที่ยื่นใบสมัคร มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติการประปานครหลวง…

กปน. พัฒนานวัตกรรม พร้อมนำไปทดลองใช้จริงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการงานประปาที่ดียิ่งขึ้น

กปน. พัฒนานวัตกรรม พร้อมนำไปทดลองใช้จริงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการงานประปาที่ดียิ่งขึ้น

นายคมกฤช ทินกร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ในฐานะโฆษก กปน. เปิดเผยว่า กปน. ได้ดำเนินโครงการประกวดนวัตกรรม กปน. มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 เพื่อผลักดันให้บุคลากรสร้างสรรค์งานด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์…

X