Toyota Toyota Campus Challenge 2020 งานประกาศผลรางวัล โตโยต้า โตโยต้า ถนนสีขาว

โตโยต้า ถนนสีขาว ประกาศผลรางวัล Toyota Campus Challenge 2020

คัดลอก URL แล้ว

นายนันทวัฒน์ ศรีวรัตน์อัชกุล รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมเป็นประธานในการประกาศผลรางวัลรอบชิงชนะเลิศกิจกรรม “Campus Challenge ครั้งที่ 7 ประจำปี 2020” ภายใต้โครงการโตโยต้าถนนสีขาว เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถและศักยภาพของตนเองอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงการก่อให้เกิดการรับรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนของคนรุ่นใหม่ ร่วมสร้างรอยยิ้มและลดการสูญเสียแก่สังคมไทย โดยได้จัดกิจกรรม ผ่านช่องทางออนไลน์ (Zoom Meeting) เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม ที่ผ่านมา

นายนันทวัฒน์ ศรีวรัตน์อัชกุล รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

โครงการโตโยต้าถนนสีขาว ได้ดำเนินกิจกรรม Campus Challenge มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนของกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งเป็นช่วงอายุที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูง โดยสนับบสนุนให้นิสิตนักศึกษาได้มีโอกาส และประสบการณ์ในการวางแผนรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนนภายในมหาวิทยาลัยของตน ซึ่งโตโยต้าเล็งเห็นว่า การแสดงออกและความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ ซึ่งจะกลายมาเป็นผู้ขับรถบนท้องถนนในอนาคตข้างหน้า จะเป็นพลังขับเคลื่อนในการสร้างสังคมคนขับรถดี อันจะนำไปสู่ถนนสีขาวหรือถนนปลอดอุบัติเหตุได้อย่างแท้จริง

โดยกิจกรรม Campus Challenge 2020 ได้เริ่มดำเนินการมา ตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยมีโจทย์การวางแผนประชาสัมพันธ์สร้างความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษา ภายใต้แนวคิด “จุดประกายไอเดียที่ใช่ เพื่อการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยในสถานศึกษาของคุณ” ซึ่งมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน นอกเหนือจากการประกวดแผนประชาสัมพันธ์ดังกล่าวแล้ว ทีมที่สมัครเข้าร่วมโครงการ มีโอกาสในการเรียนรู้เทคนิคและวิธีการนำเสนอผลงาน โดยผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่าง ๆ เพื่อให้การรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในครั้งนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด อาทิ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการนำเสนอสมัยใหม่ อย่าง “ครูลูกกอล์ฟ คณาธิป สุนทรรักษ์” ที่มาช่วยจุดประกายไอเดียสร้างสรรค์แก่ทุกทีมที่เข้าประกวด

และสำหรับทีมที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 20 ทีม ได้เข้าร่วมอบรมเทคนิคการตลาดและการประชาสัมพันธ์ โดย ดร.ธีรพันธ์ โล่ห์ทองคำ ที่ปรึกษาและนักกลยุทธ์การตลาดชื่อดัง รวมถึงบริษัทชั้นนำต่างๆ อาทิ Infographic Thailand, Tencent Thailand, Happenn และ Dentsu X นอกจากนี้ ยังได้เข้าอบรมความรู้เรื่องอุบัติเหตุบนท้องถนน โดย รศ.ดร.กัณวีร์ กนิษฐ์พงศ์ ผู้จัดการศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุบนท้องถนน ที่จะมาให้ความรู้ เพื่อพัฒนาต่อยอดในด้านการขับขี่ปลอดภัย

กิจกรรม Campus Challenge 2020 มีนิสิตและนักศึกษาสนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้นกว่า 700 ทีม ซึ่งหลังจากที่ได้นำเสนอแผนในการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยทางท้องถนนในสถานศึกษาแก่คณะกรรมการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้ทำการคัดเลือก 10 ทีมสุดท้าย ไปเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ที่ผ่านมา ซึ่งแต่ละทีมได้รับทุนสนับสนุนมูลค่า 21,050 บาท ไปใช้ในการจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ และจัดทำวีดีโอรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย เป็นระยะเวลา 2 เดือน (18 สิงหาคม – 18 ตุลาคม 2564)

และในรอบชิงชนะเลิศ ทั้ง 10 ทีมได้นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ ผ่านช่องทางการประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) เพื่อคัดเลือกผู้ชนะเลิศ โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1) ดร.ธีรพันธ์ โล่ห์ทองคำ ที่ปรึกษาและนักกลยุทธ์ชื่อดังด้านการสื่อสาร

2) รศ.ดร.กัณวีร์ กนิษฐ์พงศ์ ผู้จัดการศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย

3) คุณพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ

4) คุณคมสันต์ ทรัพย์เอนกนันต์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารงานกลาง บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

6) คุณวุฒิชัย เชาว์เมธีวุฒิ Creative Director บริษัท dentsu MCGARRYBOWEN

7) คุณภาณุพงศ์ เลิศรัศมีจิต ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวางแผนสื่อโฆษณา บริษัท เด็นท์สุ เอ็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

โดยทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้รับทุนการศึกษาจำนวน 100,000 บาท และโล่รางวัล พร้อมทั้งได้เปิดประสบการณ์ทัศนศึกษา อบรมด้านการขับขี่ปลอดภัยภายในประเทศ เป็นเวลา 4 วัน พร้อมได้รับอุปกรณ์การศึกษา สำหรับทีมนิสิตนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา มูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า 500,000 บาท รวมถึงโอกาสสัมภาษณ์ฝึกงานที่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด หรือพันธมิตร

ผลการตัดสิน Campus Challenge 2020 ภายใต้โครงการโตโยต้าถนนสีขาว มีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ

ทีม “คอร์กี้หยุดโลก” มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • นางสาว ธณัฐยาภรณ์ เพียรชนะ
 • นาย ธีระพันธ์ สุทธิประภา
 • นาย อัษฎายุธ ใสภิรมย์
 • นาย ศุภชัย ศรีคำ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ทีม “Focus Group” จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 • นาย ภูรี ปรียปวัตน์
 • นาย สารินทร์ ตงศิริ
 • นางสาว รติมาส จิรพงศานานุรักษ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ทีม “ราตรีปลอดภัย” มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 • นาย วีรพล ขนานเภา
 • นางสาว พิชญ์นรี มนจริง
 • นางสาว ศุภนิดา เกติยะ

รางวัลวีดีโอยอดเยี่ยม (จำนวน 3 รางวัล)

ทีม “งามผี้หลี้ CMRU” มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 • นาย เอกชัย พุทธยศ
 • นาย ศราวุธ รัตนวงศ์
 • นาย ชนที เงินดี
 • นาย ธวัชชัย คนสนิท

ทีม “วงเวียนจ๋า พี่มาแล้ว” มหาวิทยาลัยบูรพา

 • นาย วาริส สำมะเนี๊ยะ
 • นาย รัฐศาสตร์ ธรรมบัวชา
 • นาย ศิวาพัชร์ วัชรภินันท์พล
 • นางสาว ภัณฑิลา กองศรี

ทีม “Banana Girl” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • นางสาว ณัฐณิชา ถนอมมิตร
 • นางสาว ธัญวรัตน์ ยิ้มดี
 • นางสาว นพนันท์ เลิศไพบูลย์วงศ์
 • นางสาว ณัฐนันท์ เจียมไชยศรี

รางวัล Popular vote

ทีม “งามผี้หลี้ CMRU” มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 • นาย เอกชัย พุทธยศ
 • นาย ศราวุธ รัตนวงศ์
 • นาย ชนที เงินดี
 • นาย ธวัชชัย คนสนิท

” ผมดีใจที่ทางโตโยต้าให้มีกิจกรรมดีๆ อย่างกิจกรรม Campus Challenge ขึ้น ซึ่งทำให้พวกเราได้มีโอกาสแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ในเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนในแบบของตัวเอง โดยพวกเราในฐานะตัวแทนของเยาวชนคนรุ่นใหม่ จะร่วมเป็นหนึ่งในพลังขับเคลื่อนการสร้างวินัยและน้ำใจบนท้องถนน เพื่อสร้างสังคมคนขับรถดีให้เกิดขึ้นในสังคมไทย และเพื่อทำให้ท้องถนนของเราเป็นถนนสีขาว ลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นบนท้องถนนให้ได้อย่างแท้จริงครับ ” – ธีระพันธ์ สุทธิประภา ตัวแทนนักศึกษาจากทีมชนะเลิศ

โตโยต้า ได้ดำเนินโครงการถนนสีขาวมาอย่างต่อเนื่องกว่า 30 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน อันเป็นพื้นฐานของการมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยกิจกรรม Campus Challenge เป็นหนึ่งในกลไกที่จะช่วยสร้างคนขับรถดีบนท้องถนน อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็ม และผลักดันสังคมไทยให้บรรลุเป้าหมายในการเป็นสังคมที่ยั่งยืนตาม Sustainable Development Goals-SDGs ต่อไป


แท็ก: PRNEWS , , , , ,

RELATED

โตโยต้า ครบรอบ 60 ปี ร่วมขับเคลื่อนอนาคตพร้อมประกาศเจตนารมณ์ สู่การเป็นผู้นำพาการขับเคลื่อนยุคใหม่ เพื่อเสริมสร้างความสุขของผู้คน และความยั่งยืนของสังคม

โตโยต้า ครบรอบ 60 ปี ร่วมขับเคลื่อนอนาคตพร้อมประกาศเจตนารมณ์ สู่การเป็นผู้นำพาการขับเคลื่อนยุคใหม่ เพื่อเสริมสร้างความสุขของผู้คน และความยั่งยืนของสังคม

มร.โนริอากิ ยามาชิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และ มร.ฮาว ก๊วก เทียน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโตโยต้าประจำภูมิภาคเอเชีย บริษัท โตโยต้า…

Toyota Camry Nightshade Edition เพิ่มสีใหม่สุดคูล พร้อมล้อ 19 นิ้วสีบรอนซ์

Toyota Camry Nightshade Edition เพิ่มสีใหม่สุดคูล พร้อมล้อ 19 นิ้วสีบรอนซ์

Toyota สหรัฐอเมริกา เปิดตัวรถรุ่นพิเศษอย่างต่อเนื่อง ด้วย Toyota Camry Nightshade Edition ให้แฟน ๆ ได้เตรียมเป็นเจ้าของเร็ว ๆ นี้

TOYOTA LIVE ALIVE RUN 2022…RUN TO FIGHT FOR A BETTER FUTURE ‘วิ่งเพื่อสู้ สู่อนาคตที่ดีกว่า’

TOYOTA LIVE ALIVE RUN 2022…RUN TO FIGHT FOR A BETTER FUTURE ‘วิ่งเพื่อสู้ สู่อนาคตที่ดีกว่า’

โตโยต้าจับมือพันธมิตร มอบประสบการณ์ความสุขกับ TOYOTA LIVE ALIVE RUN 2022…RUN TO FIGHT FOR A BETTER FUTURE “วิ่งเพื่อสู้ สู่อนาคตที่ดีกว่า”

Toyota คืนชีพรุ่น Gold ใน Alphard และ Vellfire มอบความหรูหราเหนือระดับอีกครั้ง

Toyota คืนชีพรุ่น Gold ใน Alphard และ Vellfire มอบความหรูหราเหนือระดับอีกครั้ง

Toyota Motor ประเทศญี่ปุ่น ประกาศเปิดตัวรถรุ่นพิเศษสำหรับรถตู้หรู Alphard และ Vellfire ด้วยการคืนชีพรุ่นชุดแต่งสีทองสุดอร่าม TYPE GOLD Ⅲ

Toyota นับถอยหลังจำหน่าย bZ4X สเปคไทย พร้อมราคาสุดพิเศษขานรับนโยบายรัฐ

Toyota นับถอยหลังจำหน่าย bZ4X สเปคไทย พร้อมราคาสุดพิเศษขานรับนโยบายรัฐ

โตโยต้า ขานรับมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ร่วมลงนามข้อตกลงระหว่างกรมสรรพสามิตกับผู้ประกอบอุตสาหกรรมรถยนต์ สานต่อพันธกิจผลักดันสังคมไทยสู่ยุคยานยนต์ไฟฟ้าอย่างไร้รอยต่อ

Toyota GR Supra คืนชีพเกียร์ธรรมดา 6 สปีด ที่ยกระดับให้ขับสนุกกว่าเดิม

Toyota GR Supra คืนชีพเกียร์ธรรมดา 6 สปีด ที่ยกระดับให้ขับสนุกกว่าเดิม

Toyota Motor ประกาศเผยโฉม GR Supra รุ่นเกียร์ธรรมดา 6 สปีด พร้อมฟีเจอร์ใหม่ ๆ ที่พัฒนาขึ้นเฉพาะรุ่นนี้ เพื่อมอบความสนุกในการขับขี่ไปอีกขั้น

Toyota ประเทศไทย ฉลองครบรอบ 60 ปี เดินหน้าขับเคลื่อนความสุขของคนยุคใหม่

Toyota ประเทศไทย ฉลองครบรอบ 60 ปี เดินหน้าขับเคลื่อนความสุขของคนยุคใหม่

โตโยต้า ครบรอบ 60 ปี ร่วมขับเคลื่อนอนาคตพร้อมประกาศเจตนารมณ์ สู่การเป็นผู้นำพาการขับเคลื่อนยุคใหม่ เพื่อเสริมสร้างความสุขของผู้คน และความยั่งยืนของสังคม

Toyota bZ4X เปิดราคาเริ่มต้น 6 ล้านเยน พร้อมให้บริการเช่าระยะยาวผ่าน KINTO

Toyota bZ4X เปิดราคาเริ่มต้น 6 ล้านเยน พร้อมให้บริการเช่าระยะยาวผ่าน KINTO

Toyota Motor ประเทศญี่ปุ่น ประกาศกำหนดการวางจำหน่าย All-New Toyota bZ4X ในรูปแบบบริการเช่ารถระยะยาวสำหรับสมาชิก KINTO ในวันที่ 12 พฤษภาคมเป็นต้นไป

TOYOTA ร่วมขับเคลื่อนกีฬาแบดมินตันนานาชาติในประเทศไทยทั้ง 2 รายการ ตลอดปี 2565

TOYOTA ร่วมขับเคลื่อนกีฬาแบดมินตันนานาชาติในประเทศไทยทั้ง 2 รายการ ตลอดปี 2565

มขับเคลื่อนวงการแบดมินตันไทย สนับสนุนการจัดแข่งขันรายการ “TOYOTA GAZOO RACING Thailand Open 2022” การแข่งขันในระดับ “HSBC BWF World Tour Super 500”

X