กระทรวงวัฒนธรรม เที่ยวชุมชน เที่ยวชุมชน ยลวิถี

วธ.ร่วมกับชาวลำปางชวนนั่งรถม้าย้อนอดีตเรียนรู้ประวัติศาสตร์นครลำปาง วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

คัดลอก URL แล้ว

“เที่ยวชุมชน ยลวิถี ” ที่ชุมชนคุณธรรมฯ ชุมชนบ้านท่ามะโอ กระตุ้นเศรษฐกิจหลังโควิด-19

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพิธีเปิดชุมชนคุณธรรมฯ ชุมชนบ้านท่ามะโอ สุดยอดต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายโกวิท ผกามาศ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นายอุดมศักดิ์ ศักดิ์มั่นวงศ์ ประธานสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย นางลัษมา ธารีเกษ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ผู้บริหาร ผู้นำชุมชนและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม เข้าร่วม

นางยุพา กล่าวว่า ชุมชนคุณธรรมฯ ชุมชนบ้านท่ามะโอ เป็นหนึ่งใน 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” เป็นชุมชนเก่าแก่ของลำปางนับตั้งแต่ก่อตั้งเมืองเขลางค์นคร มีผู้คนหลากหลายเชื้อชาติทั้งไทใหญ่ พม่า จีน ฝรั่ง ขมุ ไทลื้อ ฯลฯ มีความรุ่งเรืองที่สุดในช่วงทำอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยที่ตั้งชุมชนมีความเชื่อมโยงกับเมืองลำปางทั้งยุคที่ 1 ยุคที่ 2 และยุคที่ 3 มีโบราณสถานสำคัญและแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมหลากหลายเริ่มต้นจากวัดประตูป่องที่มีสถาปัตยกรรมล้านนาที่สวยงาม แนวกำแพงเมืองโบราณของเขลางค์นครในยุคที่ 2 ทอดยาวอยู่ข้างวัดประตูป่องและยังปรากฏป้อมกำแพงหอรบในยุคของพระเจ้ากาวินละ บ้านเสานัก ซึ่งเป็นบ้านเก่าสถาปัตยกรรมล้านนาโบราณมีเสากว่า 116 ต้น ชมและเรียนรู้ความเป็นมาของการทำสัมปทานป่าไม้ที่บ้านหลุยส์ ที เลียวโนเวนส์ บุตรชายของแหม่มแอนนา เที่ยวโบราณสถานวัดกากแก้วร้าง(กู่เจ้าย่าสุตา)ที่ปรากฏซุ้มประตูโขงที่มีอายุกว่า 400 ปี ที่มีลายปูนปั้นงดงามตามแบบล้านนา มีแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภายในบ้านท่าเก๊าม่วง ศูนย์การเรียนรู้การท่องเที่ยวของชุมชน เช่น กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงและพืชสมุนไพร กลุ่มการเรียนรู้ด้านภูมิปัญญา กลุ่มอาหารพื้นบ้าน เป็นต้น และถนนสายวัฒนธรรมที่มีทุกวันศุกร์และเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมใกล้เคียง เช่น วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม เป็นที่ตั้งของศูนย์กลางของเขลางค์นครในยุคที่ 1 วัดปงสนุกเหนือที่มีวิหารพระเจ้าพันองค์ ซึ่งได้รับรางวัลด้านอนุรักษ์จากยูเนสโกและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านงานพุทธศิลป์ที่สำคัญของลำปาง โดยมีบริการรถราง รถม้าเยี่ยมชมนครลำปาง

ปลัดวธ. กล่าวอีกว่า ในส่วนของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปางได้เข้ามาสนับสนุนชุมชนอย่างเต็มที่ ริเริ่มเปิดถนนสายวัฒนธรรมมาตั้งแต่ปี 2550 จัดโครงการสืบสานงานศิลป์ ถิ่นนครลำปาง โครงการดนตรีปี่พาทย์ล้านนา การอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน “บวร On Tour” เป็นต้น ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนคุณธรรมฯ ชุมชนบ้านท่ามะโอ ให้มีความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกมิติเป็นต้นแบบเที่ยวชุมชนยลวิถี ซึ่งขณะนี้ วธ. ได้คัดชุมชนต้นแบบไว้อีก 9 แห่งเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว ได้แก่ ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านศรีดอนชัย จ.เชียงราย ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านโนนบุรี จ.กาฬสินธุ์ ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านโคกเมือง จ.บุรีรัมย์ ชุมชนคุณธรรมฯ วัดศรีดอนคำ จ.แพร่ ชุมชนคุณธรรมฯ เมืองลับแล จ.อุตรดิตถ์ ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านผาบ่อง จ.แม่ฮ่องสอน ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านเก่าริมน้ำประแส จ.ระยอง ชุมชนคุณธรรมฯ วัดบางใบไม้ จ.สุราษฎร์ธานี ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านสามช่องเหนือ จ.พังงา

หากใครสนใจข้อมูลเส้นทางท่องเที่ยว 76 จังหวัด ชุมชนคุณธรรมในโครงการ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” เที่ยวตลาดน้ำและเที่ยวตลาดบก สามารถค้นหาได้ที่ Mobile Application “เที่ยวเท่ๆ เสน่ห์เมืองไทย” ทั้งในระบบ iOS และ Android ถือเป็นการอำนวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลและกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวในประเทศ สอดคล้องกับนโยบาย วธ. นโยบายรัฐบาล นำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดสร้างสรรค์สินค้าและบริการ (Creative Culture) สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้แก่ประชาชนและชุมชน เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) คลี่คลาย


แท็ก: PRNEWS , , ,

RELATED

สองผลงานศิลปะร่วมสมัย “ไอ้จุด-เรือรักของแม่” เปิดตัว “หอศิลป์แห่งชาติ” ประเดิมกิจกรรม “ดื่มกาแฟแลงานศิลป์” วธ.

สองผลงานศิลปะร่วมสมัย “ไอ้จุด-เรือรักของแม่” เปิดตัว “หอศิลป์แห่งชาติ” ประเดิมกิจกรรม “ดื่มกาแฟแลงานศิลป์” วธ.

สองผลงานศิลปะร่วมสมัย “ไอ้จุด-เรือรักของแม่” เปิดตัว “หอศิลป์แห่งชาติ” ประเดิมกิจกรรม “ดื่มกาแฟแลงานศิลป์” วธ. พร้อมให้บริการจัดแสดงผลงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปะหลากหลายแขนง ชูเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของไทยโดดเด่นระดับนานาชาติ อ้าแขนรับคนรักงานศิลปะจากทั่วโลก มาใช้บริการ-ชื่นชมผลงานศิลปะ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564…

สองผลงานศิลปะร่วมสมัย“ไอ้จุด-เรือรักของแม่” เปิดตัว“หอศิลป์แห่งชาติ”ประเดิมกิจกรรม “ดื่มกาแฟแลงานศิลป์” วธ.

สองผลงานศิลปะร่วมสมัย“ไอ้จุด-เรือรักของแม่” เปิดตัว“หอศิลป์แห่งชาติ”ประเดิมกิจกรรม “ดื่มกาแฟแลงานศิลป์” วธ.

สองผลงานศิลปะร่วมสมัย “ไอ้จุด-เรือรักของแม่” เปิดตัว “หอศิลป์แห่งชาติ” ประเดิมกิจกรรม “ดื่มกาแฟแลงานศิลป์” วธ. พร้อมให้บริการจัดแสดงผลงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปะหลากหลายแขนง ชูเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของไทยโดดเด่นระดับนานาชาติ อ้าแขนรับคนรักงานศิลปะจากทั่วโลก มาใช้บริการ-ชื่นชมผลงานศิลปะ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564…

วธ.รวมใจชาวกาฬสินธุ์ เปิดสุดยอดต้นแบบเที่ยวชุมชนยลวิถี “ชุมชนคุณธรรมฯบ้านโนนบุรี จ.กาฬสินธุ์”

วธ.รวมใจชาวกาฬสินธุ์ เปิดสุดยอดต้นแบบเที่ยวชุมชนยลวิถี “ชุมชนคุณธรรมฯบ้านโนนบุรี จ.กาฬสินธุ์”

ชมซากไดโนเสาร์ดึกดำบรรพ์ ไหว้พระวัดภูสิงห์ สัมผัสวัฒนธรรมงดงาม สร้างรายได้สู่ชุมชน เสริมเศรษฐกิจฐานราก วันที่ 5 ตุลาคม 2564 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดเที่ยวชุมชน ยลวิถี บ้านโนนบุรี…

วธ.เปิดตัวแอปฯ  “เที่ยวเท่ๆ เสน่ห์เมืองไทย” แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 10 สุดยอดชุมชน

วธ.เปิดตัวแอปฯ “เที่ยวเท่ๆ เสน่ห์เมืองไทย” แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 10 สุดยอดชุมชน

วันที่ 30 กันยายน 2564 กระทรวงวัฒนธรรมเปิดตัว 10 สุดยอดต้นแบบ“เที่ยวชุมชน ยลวิถี”และชุมชนคุณธรรมฯในโครงการ“เที่ยวชุมชน ยลวิถี” 228 แห่งทั่วประเทศ ห้อง Gallery 5 ชั้น…

วธ.เปิดเวทีระดมความคิดเห็นกลุ่มศิลปินพื้นบ้านและกลุ่มเครือข่ายในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์         รับฟังผลกระทบ-แนวทางแก้ปัญหาจากสถานการณ์โควิด-19

วธ.เปิดเวทีระดมความคิดเห็นกลุ่มศิลปินพื้นบ้านและกลุ่มเครือข่ายในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ รับฟังผลกระทบ-แนวทางแก้ปัญหาจากสถานการณ์โควิด-19

รวบรวมข้อมูลเสนอต่อนายกรัฐมนตรี เบื้องต้นเตรียมจ้างงานศิลปินพื้นบ้านหลังโควิด-19 คลี่คลาย นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลโดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยศิลปินพื้นบ้านและบุคลากรด้านศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับผลกระทบ   จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)…

วธ. เผยความสำเร็จไทยร่วมงาน “ตลาดภาพยนตร์นานาชาตินครเซี่ยงไฮ้”

วธ. เผยความสำเร็จไทยร่วมงาน “ตลาดภาพยนตร์นานาชาตินครเซี่ยงไฮ้”

เปิดเจรจาธุรกิจ สร้างรายได้กว่า 59 ล้านบาท นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติขับเคลื่อนงานส่งเสริมและเผยแพร่ภาพยนตร์      และวีดิทัศน์ทั้งในและต่างประเทศ…

งาน “เพลินศิลป์ถิ่นเยาวราช” 27 พ.ย. 63 ประมูลภาพวาดจากฝีมือศิลปินไทย สมทบทุนมูลนิธิธารศิลป์

งาน “เพลินศิลป์ถิ่นเยาวราช” 27 พ.ย. 63 ประมูลภาพวาดจากฝีมือศิลปินไทย สมทบทุนมูลนิธิธารศิลป์

งาน "เพลินศิลป์ถิ่นเยาวราช" 27 พ.ย. 63 ประมูลภาพวาดจากฝีมือศิลปินไทย สมทบทุนมูลนิธิธารศิลป์

ปลัด วธ. ประกาศนโยบายรุกยกระดับเทศกาลประเพณีจากระดับท้องถิ่นสู่นานาชาติ ต่อยอดสินค้าวัฒนธรรม CPOT สร้างงาน สร้างรายได้สู่ท้องถิ่น สานต่อชุมชนคุณธรรมฯ พลัง บวร -เร่งสร้าง Bigdata เป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมสำหรับคนรุ่นใหม่

ปลัด วธ. ประกาศนโยบายรุกยกระดับเทศกาลประเพณีจากระดับท้องถิ่นสู่นานาชาติ ต่อยอดสินค้าวัฒนธรรม CPOT สร้างงาน สร้างรายได้สู่ท้องถิ่น สานต่อชุมชนคุณธรรมฯ พลัง บวร -เร่งสร้าง Bigdata เป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมสำหรับคนรุ่นใหม่

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานสำหรับผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม โดยมี นายกฤษฎา คงคะจันทร์ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม…

ครบรอบ 18 ปี สถาปนากระทรวงวัฒนธรรม มอบรางวัล “วัฒนคุณากร” เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

ครบรอบ 18 ปี สถาปนากระทรวงวัฒนธรรม มอบรางวัล “วัฒนคุณากร” เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

การที่กระทรวงวัฒนธรรมมอบรางวัลวัฒนคุณากรในวันนี้ เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณ คลอดจนสร้างขวัญกำลังใจที่ดีกับเครือข่ายวัฒนธรรม ในนามกระทรวงวัฒนธรรม ผมขอขอบคุณและแสดงความยินดีกับผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมทุกท่าน ทุกหน่วยงาน

X