การประปานครหลวง สมุทรปราการ แก้ปัญหาน้ำบาดาลขุ่น

กปน. หารือหน่วยงานท้องถิ่นและประชาชน ในพื้นที่ อบต.บางเพรียง จ.สมุทรปราการ เร่งแก้ไขปัญหาน้ำบาดาลขุ่น

คัดลอก URL แล้ว

นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำประปาขุ่นให้กับประชาชนกว่า 80 ครัวเรือน ในพื้นที่ชุมชนไร่พริก ริมคลองบางเหี้ย ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ว่า เมื่อวันอังคารที่ 12 ตุลาคม ที่ผ่านมา นายอาชวัน อิ่มเอิบธรรม ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ร่วมประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น ณ ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง (อบต.บางเพรียง) โดยมี นายธวัชชัย ทรงพัฒนาศิลป์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายณัฏฐ์กรณ์ หน่อนิล ปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษอำเภอบางบ่อ นางสาววรานิษฐ์ นิธิฉัตรวราฤทธิ์ รองปลัด อบต.บางเพรียง นายสุภกิต ทีงาม ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บางเพรียง นายวินัย เขมา ผู้แทนชุมชน พร้อมด้วยประชาชนชุมชนไร่พริก ริมคลองบางเหี้ย ที่ประสบปัญหาน้ำบาดาลขุ่น ไม่สามารถนำมาอุปโภคบริโภคได้ เนื่องจากบ่อบาดาลแตกรั่ว ทำให้มีสิ่งสกปรกปนเปื้อนอยู่ภายในเส้นท่อ โดยในเบื้องต้น อบต.บางเพรียง จะดำเนินการซ่อมแซมท่อและบ่อบาดาล ด้วยการติดตั้งระบบถังกรองน้ำเพิ่มเติม

ทั้งนี้ กปน. ได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น 3 ระยะ ได้แก่

1. ระยะสั้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนโดยเร่งด่วน เนื่องจากทางเข้าบ่อบาดาลเดิม ด้านถนนปานวิถี รถบรรทุกน้ำไม่สามารถเข้าถึงได้ กปน. จึงสนับสนุนน้ำประปา โดยบรรทุกใส่รถบรรทุกน้ำของ อบต. และใช้ปั๊มของรถบรรทุกน้ำส่งน้ำด้วยแรงดันเข้าเส้นท่อที่ อบต. จัดเตรียมไว้ เพื่อส่งน้ำไปยังถังเก็บน้ำบาดาลเดิม และสูบจ่ายน้ำประปาด้วยระบบจ่ายน้ำบาดาลเดิมไปยังชุมชนผู้ร้องเรียน ซึ่งให้บริการแล้วตั้งแต่วันนี้ (13 ตุลาคม 2564)

2. ระยะกลาง เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ระหว่างการดำเนินการซ่อมแซมบ่อบาดาล อบต. จะดำเนินการขอติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 2 นิ้ว โดย อบต.จะวางท่อหลังมิเตอร์ เพื่อรับน้ำประปาไปยังถังเก็บน้ำบาดาลเดิม ด้านถนนปานวิถี และสูบจ่ายน้ำให้ประชาชนผ่านระบบท่อบาดาลเดิมอย่างต่อเนื่อง

3. ระยะยาว เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาที่มีคุณภาพสำหรับอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันอย่างถาวร ปัจจุบัน กปน. และ อบต.บางเพรียง ได้ทำ MOU เพื่อวางท่อ HDPE ขนาด 180 มิลลิเมตร บนทางเดินเท้าความยาว 1,050 เมตร เพื่อขยายเขตการให้บริการน้ำประปาของ กปน. บริเวณริมคลองบางเหี้ย ให้ครบคลุมทุกครัวเรือน โดย อบต. จะต้องดำเนินการก่อสร้างทางเท้าริมคลองในส่วนที่เหลือ และจัดทำ MOU ร่วมกับ กปน. เพื่อวางท่อขยายเขตตลอดความยาวคลอง เพื่อให้ชาวบางเพรียงได้น้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน WHO อย่างทั่วถึงทั้งชุมชนต่อไป

นอกจากนี้ กปน. ได้มอบน้ำดื่มบรรจุขวดปาป้า ขนาด 600 มิลลิลิตร จำนวน 1,000 ขวด แก่ประชาชนชุมชนไร่พริก ริมคลองบางเหี้ย จำนวน 80 ครัวเรือน โดยผู้แทนชุมชน ได้กล่าวขอบคุณ กปน. ที่แสดงความห่วงใยประชาชนและเข้ามารับฟังปัญหา พร้อมเสนอแนวทางแก้ไขและแจ้งกรอบเวลาการแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจน ทำให้ชาวบ้านคลายความวิตกกังวล โดยประชาชนยืนยันความต้องการใช้น้ำประปาเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


แท็ก: PRNEWS , , ,

RELATED

รมช.นิพนธ์ สั่งการให้ กปน. ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องน้ำบาดาลขุ่นให้ประชาชน

รมช.นิพนธ์ สั่งการให้ กปน. ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องน้ำบาดาลขุ่นให้ประชาชน

ในพื้นที่ อบต.บางเพรียง จ.สมุทรปราการ มีน้ำประปาสะอาดปลอดภัยใช้โดยเร่งด่วน นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย สั่งการให้ การประปานครหลวง (กปน.) เร่งดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกว่า 80 ครัวเรือนในพื้นที่ชุมชนริมคลองบางเหี้ย ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ…

กปน. พร้อมรับมือน้ำหลาก มั่นใจไม่กระทบการผลิตและคุณภาพน้ำประปา

กปน. พร้อมรับมือน้ำหลาก มั่นใจไม่กระทบการผลิตและคุณภาพน้ำประปา

นายรักษ์ศักดิ์ สุริยหาร รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ำ) การประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมและน้ำหลากในหลายพื้นที่ทางภาคเหนือและภาคกลาง ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น โดย กปน. มีการบูรณาการข้อมูล แผนการป้องกันน้ำท่วม และเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด ร่วมกับ…

กปน. คว้ารางวัล ‘ศูนย์ข้อมูลฯ โดดเด่น’ 3 ปีซ้อน

กปน. คว้ารางวัล ‘ศูนย์ข้อมูลฯ โดดเด่น’ 3 ปีซ้อน

นางราชิรัช อุทาโย ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ) การประปานครหลวง (กปน.) และประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของ กปน. เปิดเผยว่า กปน. ได้รับรางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ประจำปี 2564 ซึ่ง กปน…

จ่ายค่าน้ำ ค่าบริการ กปน.ผ่าน QR Code ได้ง่าย ๆ รองรับทุกธนาคาร สะดวก ปลอดภัย ไม่ต้องใช้เงินสด ลดการสัมผัส

จ่ายค่าน้ำ ค่าบริการ กปน.ผ่าน QR Code ได้ง่าย ๆ รองรับทุกธนาคาร สะดวก ปลอดภัย ไม่ต้องใช้เงินสด ลดการสัมผัส

นางชวิณา วิรัตน์โยสินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) กล่าวว่า ขณะนี้ กปน. เพิ่มความสะดวกสบายให้ลูกค้า สามารถสแกน QR Code ชำระค่าน้ำและค่าบริการ ผ่านแอปพลิเคชันของทุกธนาคาร เมื่อชำระที่เคาน์เตอร์บริการของ…

กปน. จัดกิจกรรมออนไลน์ วิถีใหม่แห่งการประหยัดน้ำกับฉลากประหยัดน้ำของการประปานครหลวง

กปน. จัดกิจกรรมออนไลน์ วิถีใหม่แห่งการประหยัดน้ำกับฉลากประหยัดน้ำของการประปานครหลวง

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ การประปานครหลวง (กปน.) สำนักงานใหญ่ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย…

กปน. คว้า 93.93 คะแนนคุณธรรม-ความโปร่งใส  จากการประกาศผล ITA ปี 64 โดย ป.ป.ช.

กปน. คว้า 93.93 คะแนนคุณธรรม-ความโปร่งใส จากการประกาศผล ITA ปี 64 โดย ป.ป.ช.

นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ…

กปน. มอบเงินสนับสนุนโครงการ ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเขียวที่พักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน

กปน. มอบเงินสนับสนุนโครงการ ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเขียวที่พักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.30 น. ณ บริเวณหน้าห้องปิยราษฎร์ สำนักงานใหญ่ นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ประธานกรรมการการประปานครหลวง (กปน.)…

รพ.สมุทรปราการ เปิดบริการฉีด “ไฟเซอร์” รับ 2 วัน 4.5 พันคน วันที่ 15-16 ส.ค. นี้

รพ.สมุทรปราการ เปิดบริการฉีด “ไฟเซอร์” รับ 2 วัน 4.5 พันคน วันที่ 15-16 ส.ค. นี้

บริการให้เฉพาะผู้ที่มีหน้าบัตรประจำตัวประชาชน ของจังหวัดสมุทรปราการ เท่านั้น

กปน. ครบรอบ 54 ปี แห่งการพัฒนา สู่ความยั่งยืน

กปน. ครบรอบ 54 ปี แห่งการพัฒนา สู่ความยั่งยืน

นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.)  เปิดเผยว่า กปน. เป็นรัฐวิสาหกิจที่ให้บริการงานประปา ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย เริ่มดำเนินกิจการนับตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2510 มีภารกิจหลักในการจัดหาแหล่งน้ำดิบ เพื่อใช้ในการผลิต จัดส่ง…