การประปานครหลวง สมุทรปราการ แก้ปัญหาน้ำบาดาลขุ่น

กปน. หารือหน่วยงานท้องถิ่นและประชาชน ในพื้นที่ อบต.บางเพรียง จ.สมุทรปราการ เร่งแก้ไขปัญหาน้ำบาดาลขุ่น

คัดลอก URL แล้ว

นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำประปาขุ่นให้กับประชาชนกว่า 80 ครัวเรือน ในพื้นที่ชุมชนไร่พริก ริมคลองบางเหี้ย ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ ว่า เมื่อวันอังคารที่ 12 ตุลาคม ที่ผ่านมา นายอาชวัน อิ่มเอิบธรรม ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ร่วมประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น ณ ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลบางเพรียง (อบต.บางเพรียง) โดยมี นายธวัชชัย ทรงพัฒนาศิลป์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายณัฏฐ์กรณ์ หน่อนิล ปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษอำเภอบางบ่อ นางสาววรานิษฐ์ นิธิฉัตรวราฤทธิ์ รองปลัด อบต.บางเพรียง นายสุภกิต ทีงาม ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บางเพรียง นายวินัย เขมา ผู้แทนชุมชน พร้อมด้วยประชาชนชุมชนไร่พริก ริมคลองบางเหี้ย ที่ประสบปัญหาน้ำบาดาลขุ่น ไม่สามารถนำมาอุปโภคบริโภคได้ เนื่องจากบ่อบาดาลแตกรั่ว ทำให้มีสิ่งสกปรกปนเปื้อนอยู่ภายในเส้นท่อ โดยในเบื้องต้น อบต.บางเพรียง จะดำเนินการซ่อมแซมท่อและบ่อบาดาล ด้วยการติดตั้งระบบถังกรองน้ำเพิ่มเติม

ทั้งนี้ กปน. ได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น 3 ระยะ ได้แก่

1. ระยะสั้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนโดยเร่งด่วน เนื่องจากทางเข้าบ่อบาดาลเดิม ด้านถนนปานวิถี รถบรรทุกน้ำไม่สามารถเข้าถึงได้ กปน. จึงสนับสนุนน้ำประปา โดยบรรทุกใส่รถบรรทุกน้ำของ อบต. และใช้ปั๊มของรถบรรทุกน้ำส่งน้ำด้วยแรงดันเข้าเส้นท่อที่ อบต. จัดเตรียมไว้ เพื่อส่งน้ำไปยังถังเก็บน้ำบาดาลเดิม และสูบจ่ายน้ำประปาด้วยระบบจ่ายน้ำบาดาลเดิมไปยังชุมชนผู้ร้องเรียน ซึ่งให้บริการแล้วตั้งแต่วันนี้ (13 ตุลาคม 2564)

2. ระยะกลาง เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ระหว่างการดำเนินการซ่อมแซมบ่อบาดาล อบต. จะดำเนินการขอติดตั้งมาตรวัดน้ำขนาด 2 นิ้ว โดย อบต.จะวางท่อหลังมิเตอร์ เพื่อรับน้ำประปาไปยังถังเก็บน้ำบาดาลเดิม ด้านถนนปานวิถี และสูบจ่ายน้ำให้ประชาชนผ่านระบบท่อบาดาลเดิมอย่างต่อเนื่อง

3. ระยะยาว เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาที่มีคุณภาพสำหรับอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันอย่างถาวร ปัจจุบัน กปน. และ อบต.บางเพรียง ได้ทำ MOU เพื่อวางท่อ HDPE ขนาด 180 มิลลิเมตร บนทางเดินเท้าความยาว 1,050 เมตร เพื่อขยายเขตการให้บริการน้ำประปาของ กปน. บริเวณริมคลองบางเหี้ย ให้ครบคลุมทุกครัวเรือน โดย อบต. จะต้องดำเนินการก่อสร้างทางเท้าริมคลองในส่วนที่เหลือ และจัดทำ MOU ร่วมกับ กปน. เพื่อวางท่อขยายเขตตลอดความยาวคลอง เพื่อให้ชาวบางเพรียงได้น้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน WHO อย่างทั่วถึงทั้งชุมชนต่อไป

นอกจากนี้ กปน. ได้มอบน้ำดื่มบรรจุขวดปาป้า ขนาด 600 มิลลิลิตร จำนวน 1,000 ขวด แก่ประชาชนชุมชนไร่พริก ริมคลองบางเหี้ย จำนวน 80 ครัวเรือน โดยผู้แทนชุมชน ได้กล่าวขอบคุณ กปน. ที่แสดงความห่วงใยประชาชนและเข้ามารับฟังปัญหา พร้อมเสนอแนวทางแก้ไขและแจ้งกรอบเวลาการแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจน ทำให้ชาวบ้านคลายความวิตกกังวล โดยประชาชนยืนยันความต้องการใช้น้ำประปาเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


แท็ก: PRNEWS , , ,

RELATED

กปน. รับโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่นคว้ารางวัล 3 ปีซ้อน ยึดมั่นการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง

กปน. รับโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่นคว้ารางวัล 3 ปีซ้อน ยึดมั่นการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ประจำปี 2563 และ 2564 โดยมี นางราชิรัช อุทาโย รองผู้ว่าการ การประปานครหลวง (กปน.)…

ลดการเดินทาง ลดเสี่ยงโควิด-19 จ่ายค่าน้ำง่ายๆ ผ่านแอปฯ MWA onMobile

ลดการเดินทาง ลดเสี่ยงโควิด-19 จ่ายค่าน้ำง่ายๆ ผ่านแอปฯ MWA onMobile

กปน. ตอบสนองไลฟ์สไตล์ยุคดิจิตอลให้ผู้ใช้น้ำ ทั้งสาระความรู้ข้อมูลดีๆ ครบทุกเรื่องน้ำประปา และช่องทางการติดต่อของการประปานครหลวง สะดวก รวดเร็ว ลดการเดินทาง ลดการสัมผัส ช่วงโควิด 19 เพื่อให้เข้าถึงผู้ใช้น้ำ ใกล้ชิดและติดต่อกันง่ายขึ้น เพราะยุคนี้ ต้องปลอดภัยไว้ก่อน…

กปน. ประปาเพื่อประชาชน ตอบสนองไลฟ์สไตล์ยุคดิจิตอล ชวนผู้ใช้น้ำรับสาระความรู้ ครบทุกเรื่องน้ำประปา

กปน. ประปาเพื่อประชาชน ตอบสนองไลฟ์สไตล์ยุคดิจิตอล ชวนผู้ใช้น้ำรับสาระความรู้ ครบทุกเรื่องน้ำประปา

กปน. ตอบสนองไลฟ์สไตล์ยุคดิจิตอลให้ผู้ใช้น้ำ ทั้งสาระความรู้ข้อมูลดีๆ ครบทุกเรื่องน้ำประปา และช่องทางการติดต่อของการประปานครหลวง สะดวก รวดเร็ว ลดการเดินทาง ลดการสัมผัส ช่วงโควิด 19 เพื่อให้เข้าถึงผู้ใช้น้ำ ใกล้ชิดและติดต่อกันง่ายขึ้น เพราะยุคนี้ ต้องปลอดภัยไว้ก่อน…

กปน. ชวนประชาชนเข้าร่วม โครงการ “ครอบครัวตาสับปะรด Season 2”

กปน. ชวนประชาชนเข้าร่วม โครงการ “ครอบครัวตาสับปะรด Season 2”

ร่วมกันดูแลและแจ้งปัญหาท่อประปาแตกรั่ว ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ลุ้นรางวัลกว่า 1 ล้านบาท การประปานครหลวง (กปน.) ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ให้บริการของ กปน. ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ…

กปน. และ กอ.รมน. ร่วมลงนาม MOU การบูรณาการการบริหารจัดการน้ำประปาอย่างยั่งยืน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมวางแผนรองรับการจัดการน้ำทุกสถานการณ์

กปน. และ กอ.รมน. ร่วมลงนาม MOU การบูรณาการการบริหารจัดการน้ำประปาอย่างยั่งยืน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมวางแผนรองรับการจัดการน้ำทุกสถานการณ์

วันนี้ (วันพุธที่ 26 มกราคม พ.ศ.2565) เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารรื่นฤดี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) พลเอก…

กปน. พร้อมดูแลประชาชน ยืนยันไม่ตัดน้ำตลอดเทศกาลปีใหม่ 2565

กปน. พร้อมดูแลประชาชน ยืนยันไม่ตัดน้ำตลอดเทศกาลปีใหม่ 2565

แนะปิดน้ำปิดไฟวันหยุดยาว ก่อนออกเดินทาง การ์ดไม่ตกร่วมป้องกัน COVID-19 นางชวิณา วิรัตน์โยสินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) แจ้งว่า เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2565 กปน. จะปิดให้บริการรับชำระค่าน้ำที่สำนักงานใหญ่ กปน.…

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จับมือ 6 หน่วยงาน ลงนามบันทึกความร่วมมือ โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อศูนย์ราชการฯ กับถนนประชาชื่น

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จับมือ 6 หน่วยงาน ลงนามบันทึกความร่วมมือ โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อศูนย์ราชการฯ กับถนนประชาชื่น

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จับมือ 6 หน่วยงาน ลงนามบันทึกความร่วมมือ โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กับถนนประชาชื่น ( ถนนหมายเลข 10…

กปน. ประกาศสรรหา ผู้ว่าการฯ คนใหม่ รับสมัครระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2564

กปน. ประกาศสรรหา ผู้ว่าการฯ คนใหม่ รับสมัครระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2564

การประปานครหลวง (กปน.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ กปน. โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและเงื่อนไข สรุปได้ดังนี้ มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ในวันที่ยื่นใบสมัคร มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติการประปานครหลวง…

รมช.นิพนธ์ สั่งการให้ กปน. ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องน้ำบาดาลขุ่นให้ประชาชน

รมช.นิพนธ์ สั่งการให้ กปน. ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องน้ำบาดาลขุ่นให้ประชาชน

ในพื้นที่ อบต.บางเพรียง จ.สมุทรปราการ มีน้ำประปาสะอาดปลอดภัยใช้โดยเร่งด่วน นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย สั่งการให้ การประปานครหลวง (กปน.) เร่งดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกว่า 80 ครัวเรือนในพื้นที่ชุมชนริมคลองบางเหี้ย ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ…

X