DTAC

“บ้านฉันมีเน็ตใช้แล้ว” ปลื้มทั้งชุมชนบ้านใหม่สามัคคี ลำปาง หลังรอมา 18 ปี ดีแทครายเดียวลุยเชื่อมต่อ ดีทั่วดีถึง เพื่อชีวิตเท่าเทียม

คัดลอก URL แล้ว

ชาวชุมชน “บ้านใหม่สามัคคี” ไม่ใช่แค่เพิ่งถูกล็อกดาวน์ในช่วงสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ตามที่ประเทศไทยมียอดผู้ติดเชื้อพุ่งสูงจนหลายจังหวัดกลายเป็นพื้นที่เสี่ยงสีแดง แต่พวกเขาเหมือนถูกล็อกดาวน์มาตั้งแต่ พ.ศ. 2546 หรือยาวนานถึง 18 ปีที่เริ่มก่อตั้งหมู่บ้านแห่งนี้ เพราะระบบสาธารณูปโภคที่ยังเข้าไม่ถึง แค่ระบบโทรศัพท์บ้านพื้นฐานชาวบ้านยังไม่เคยได้ใช้งาน ถึงแม้ชุมชนแห่งนี้จะถูกตั้งเป็นหมู่บ้านอย่างเป็นทางการเมื่อ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 แล้วก็ตาม

สุพัด อาลา ผู้ใหญ่บ้านของบ้านใหม่สามัคคี (ห้วยวาด) หมู่ 7 ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เล่าให้ฟังว่าเดิมพื้นที่แห่งนี้ คือ บ้านห้วยวาด เพราะอยู่ในลำห้วยซึ่งตอนแรกมีประชากร 380 คน รวม 85 ครัวเรือน จาก 4 หมู่บ้าน คือ บ้านแม่เม่า บ้านแม่ต๋าง บ้านห้วยริน และบ้านแม่ป่อย ย้ายมาตั้งถิ่นฐานร่วมกันในชื่อ “บ้านใหม่สามัคคี” จนปัจจุบันนี้ มีประชากร 495 คน จาก 136 ครัวเรือน ประกอบอาชีพหลักด้านเกษตรกร ปลูกข้าวโพด และชาวบ้านพอจะมีอาชีพเสริมได้บ้างคือ เลี้ยงไก่ หมู เพื่ออุปโภคบริโภคจำหน่ายในชุมชน ส่วนกลุ่มผู้หญิงจะปักผ้าพื้นบ้านด้วยมือ ทำกระเป๋า ผ้าพันคอ หรือผ้ากระโปรง แถวนี้จะกันดารแห้งแล้งมาก น้ำประปายังมาไม่ถึง จะอาศัยน้ำกินน้ำใช้จากแม่น้ำวัง น้ำฝน และบ่อน้ำบาดาล พวกเรามีไฟฟ้าใช้เมื่อกันยายน ปี พ.ศ. 2559

ในส่วนของการติดต่อสื่อสารเป็นปัญหาใหญ่ที่หมู่บ้านแห่งนี้ ซึ่งเหมือนถูกตัดขาดกับโลกภายนอก จะใช้มือถือได้ต้องเดินไปหาสัญญาณตามสันเขาห่างจากหมู่บ้านไปราว 1.5-2 กิโลเมตร ซึ่งพื้นที่เป็นป่าและต้องเดินเท้า แน่นอนว่าถ้ายิ่งเป็นผู้สูงอายุก็ยิ่งจะไม่สะดวก รวมถึงสภาพอากาศที่อาจจะเจอทั้งแดดร้อนหรือฝนตก รวมถึงอาจจะเจอภัยอื่นในป่า และถ้ามีความจำเป็นเร่งด่วนในเวลากลางคืนแทบจะเป็นไปไม่ได้ในการติดต่อกับใคร

ภัย “ไข้เลือดออก” ระบาดทั้งหมู่บ้าน แลกกับความจำเป็นเพื่อติดต่อสื่อสาร

“สิ่งที่พวกเราเผชิญมาและจำกันฝังใจ คือ เมื่อเดือนกันยายน 2559 คนในหมู่บ้านของเรามีความจำเป็นต้องใช้มือถือ จึงได้เดินไปตามแนวป่าเพื่อหาสัญญาณมือถือใช้ แต่โชคร้ายโดยไม่รู้ตัว มีชาวบ้านของเราถูกยุงกัดซึ่งกลายมาเป็นพาหะของไข้เลือดออก ทำให้ต่อมาคนทั้งหมู่บ้านเกือบทั้งหมด 250 คน ไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ เกือบทุกคนเป็นไข้เลือดออกร้ายแรงนอนซมกันทั้งหมู่บ้าน ต้องไปรักษาตัวกันที่โรงพยาบาลแจ้ห่มราว 4-7 วัน” นายสุพัด เล่าให้ฟังถึงวิกฤตคุณภาพชีวิตที่ประสบมาจากการตามหาสัญญาณมือถือเพื่อสื่อสารเพราะความจำเป็น

ไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี (Dengue virus) ติดต่อกันได้จากยุงลายเป็นพาหะ เมื่อยุงลายได้กัดและดูดเลือดจากผู้ป่วยไข้เลือดออก เชื้อไวรัสเดงกีจะเพาะอยู่ในตัวยุงลายและเมื่อกัดคนต่อไป คนนั้นจะติดเชื้อไวรัสและจะป่วยเป็นไข้เลือดออก ซึ่งจะกระจายติดต่อกันได้ทั้งหมู่บ้านเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพโดยเฉพาะในชนบทที่ห่างไกล

ล็อกดาวน์โควิด-19 ทำเด็กเสี่ยงหลุดจากระบบศึกษาเพราะหมู่บ้านไม่มีเน็ตเรียนออนไลน์

จากวิกฤตโควิด-19 ที่ทำให้พื้นที่ต่างๆ ทั่วไทยต้องล็อกดาวน์ เด็กๆ ไปโรงเรียนไม่ได้อย่างเดิม โดยโรงเรียนต่างๆ จะปรับมาสู่การเรียนการสอนผ่านออนไลน์ ซึ่งเด็กนักเรียนจะเรียนจากที่บ้านเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 แต่ปัญหาของเด็กนักเรียนที่ “บ้านใหม่สามัคคี” ซึ่งเรียกได้ว่าตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร คือ ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่จะเชื่อมต่อออนไลน์สู่การเรียนกับครูได้เหมือนกับนักเรียนพื้นที่อื่น

สุพัด ผู้ใหญ่บ้านแห่งนี้เล่าให้ฟังถึงความลำบากว่า “ในแต่ละวันเด็กนักเรียนที่นี่ต้องเดินขึ้นไปหาสัญญาณเน็ตตามสันเขาเพื่อเรียนออนไลน์ช่วงที่ปิดโรงเรียนเพราะล็อกดาวน์ ซึ่งถ้าเป็นเด็กโตประมาณ ป.3 ถึงมัธยมก็จะพอเดินไปได้แต่ถ้าเป็นเด็กเล็กจะลำบากและไม่มีทาง ถ้ามีสัญญาอินเทอร์เน็ตในหมู่บ้านชีวิตของพวกเราทั้งเด็กและชาวบ้านจะดีขึ้นกว่านี้ โดยเฉพาะเรื่องข่าวสารความช่วยเหลือตามมาตรการต่างๆ กว่าพวกเราจะรู้ก็แทบจะสายไปทุกครั้ง”

ดีทั่ว ดีถึง เพื่อชีวิตเท่าเทียม ดีแทคนำสัญญาณเน็ตเปิดโลกสู่บ้านใหม่สามัคคี

ดีแทคเชื่อมต่อสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้ใช้บริการ พร้อมกับมุ่งสร้างสังคมไทยให้แข็งแกร่งด้วยเทคโนโลยีโทรคมนาคมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

จากการลงพื้นที่ทีมงานดีแทคพบว่าบ้านใหม่สามัคคี (ห้วยวาด) หมู่ 7 ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและไม่เคยมีสัญญาณมือถือหรืออินเทอร์เน็ตในการเชื่อมต่อสื่อสารมาตลอด ทีมงานจึงได้เร่งติดตั้งนำสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทั้งคลื่น 700 MHz และ 2100 MHz สู่ชุมชนอย่างรวดเร็วและติดตั้งเพียง 2 สัปดาห์ เพื่อรองรับการใช้งานโดยเฉพาะสถานการณ์ที่ถูกล็อกดาวน์จากโควิด-19 การเชื่อมต่อสื่อสารจึงมีความจำเป็นอย่างมาก

สุพัด ในฐานะผู้ใหญ่บ้านกล่าวถึงความรู้สึกจากการมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตใช้งานครั้งแรกในหมู่บ้านว่า “นี่คือสิ่งที่ชาวบ้านรอคอยมา 18 ปี โอกาสในชีวิตที่หล่นหายได้คืนกลับมา จากนี้ไปคนในหมู่บ้านได้เชื่อมต่อกับโลกกว้าง ชาวบ้านได้ติดต่อโทรหาลูกหลานในพื้นที่อื่นหรือจังหวัดต่างๆ หรือใช้อินเทอร์เน็ตติดต่องาน ทำธุรกรรมออนไลน์ต่างๆ เด็กนักเรียนของเราก็ไม่ต้องเดินหาสัญญาณเสี่ยงต่อการหลุดออกนอกระบบการศึกษาเพราะเรียนออนไลน์ไม่ได้อีกต่อไป ชีวิตของพวกเราทั้งชุมชนพลิกเปลี่ยนจากเดิมสู่คุณภาพที่ดีขึ้นมาก”

นายชารัด เมห์โรทรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าวว่า “เราเชื่อว่าเด็กๆ จะใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่เข้าถึงหมู่บ้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการค้นหาความรู้ และจากการตั้งใจเรียนออนไลน์ ส่วนผู้ใหญ่ในหมู่บ้านก็จะสามารถใช้งานติดต่อสื่อสาร โทรหาลูกหลานในพื้นที่อื่นๆ ชุมชนจะสามารถเรียนรู้สู่แอปพลิเคชันออนไลน์เพิ่มขึ้น รวมถึงใช้อินเทอร์เน็ตมาพัฒนาอาชีพและเป็นช่องทางการซื้อขายสินค้าออนไลน์ เหนืออื่นใดการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตจะเป็นการปลดล็อกชุมชนสู่โลกภายนอกให้ดีทั่ว ดีถึง เพื่อชีวิตเท่าเทียม”

ดีแทคได้มุ่งมั่นในการนำสัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้าถึงทุกภูมิภาคทั่วไทย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสให้ทุกคนได้เข้าถึงการใช้งานดิจิทัล การพัฒนาโครงข่ายของดีแทคต้องมุ่งสู่การเพิ่มประสบการณ์ใช้งานสู่ชุมชน รวมทั้งสนับสนุนประเทศให้มีความพร้อมในการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ที่สำคัญสัญญาณอินเทอร์เน็ตต้องสร้างสังคมดิจิทัลสำหรับทุกคน


แท็ก: PRNEWS ,

RELATED

วันแรกสุดคึกคัก! ปีที่แล้วว่าดี ปีนี้ดีกว่า ดีแทคส่งมอบ iPhone 13 ถึงมือลูกค้าชาวไทย  การันตีส่งฟรีถึงบ้าน และส่งมอบเครื่องให้ลูกค้าที่เข้ามารับเครื่องเองที่ศูนย์บริการดีแทคอย่างปลอดภัย

วันแรกสุดคึกคัก! ปีที่แล้วว่าดี ปีนี้ดีกว่า ดีแทคส่งมอบ iPhone 13 ถึงมือลูกค้าชาวไทย การันตีส่งฟรีถึงบ้าน และส่งมอบเครื่องให้ลูกค้าที่เข้ามารับเครื่องเองที่ศูนย์บริการดีแทคอย่างปลอดภัย

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค จัดกิจกรรมส่งมอบ iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 และ iPhone 13 mini ใหม่ ให้ลูกค้ากลุ่มแรกในไทยได้สัมผัส iPhone รุ่นล่าสุดก่อนใคร นำโดยคาราวานทีมงานส่งเครื่องให้ถึงมือลูกค้าที่บ้านอย่างปลอดภัย และรวดเร็วตรงเวลานัดหมาย พร้อมจัดทีมพนักงานให้บริการที่ศูนย์บริการดีแทคทั่วประเทศอย่างเต็มกำลัง ให้เพียงพอรองรับลูกค้าที่เข้ามารับเครื่องใหม่ในวันแรกของการวางจำหน่ายอย่างคึกคักพร้อมคุมเข้มมาตรการเว้นระยะห่างอย่างปลอดภัย โดยยอดจอง iPhone 13 ในปีนี้ ได้รับการตอบรับจากแฟนๆ iPhone อย่างล้นหลาม ไฮไลท์ของการส่งมอบ iPhone 13 ของดีแทคในปีนี้ คือการจัดขบวนคาราวานส่งมอบเครื่องให้ถึงมือลูกค้าที่บ้านอย่างปลอดภัย ในทุกพื้นที่ ทั้งในกรุงเทพ ปริมณฑล ต่างจังหวัด และพื้นที่ห่างไกล รวมถึงเกาะต่างๆทั่วประเทศ โดยออกสตาร์ทส่งมอบเครื่องตั้งแต่เช้าของวันที่ 8 ต.ค. ให้ถึงมือลูกค้าภายในเวลานัดหมายไม่เกิน 24 ชั่วโมง พร้อมกันนี้ยังการันตีราคาดีที่สุดพิเศษสำหรับลูกค้าดีแทค Platinum Blue…

ดีแทคระดมกำลังนำเครื่องปั่นไฟฉุกเฉินใช้งานสถานีฐานพื้นที่ไฟฟ้าดับในหลายแห่ง ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมใหญ่จากพายุเตี้ยนหมู่

ดีแทคระดมกำลังนำเครื่องปั่นไฟฉุกเฉินใช้งานสถานีฐานพื้นที่ไฟฟ้าดับในหลายแห่ง ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมใหญ่จากพายุเตี้ยนหมู่

พร้อมขยายวันชำระค่าบริการลูกค้ารายเดือนและขยายวันใช้งานลูกค้าเติมเงิน 27 กันยายน 2564 – ดีแทคจัดทีมเข้าพื้นที่ดูแลสัญญาณตามแผนฉุกเฉิน พร้อมช่วยชาวบ้านบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น เผยนำเครื่องปั่นไฟช่วยชาร์จไฟ หลังจากไฟดับเพราะการไฟฟ้าได้ตัดกระแสไฟฟ้าในบางจุดเพื่อความปลอดภัยและห่วงใยต่อชาวบ้าน เบื้องต้นรุดเข้าช่วยเหลือเร่งด่วน อ.ท่าตะโก อ.ตาคลี นครสวรรค์ และ อ.บำเหน็จณรงค์ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี…

เปิดใจเทเลนอร์สวีเดนชูถึงเวลา “5G Private Network” ดีแทครุกผนึกกำลังพลิกโฉมสู่อุตสาหกรรม 4.0 เพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยเครือข่าย

เปิดใจเทเลนอร์สวีเดนชูถึงเวลา “5G Private Network” ดีแทครุกผนึกกำลังพลิกโฉมสู่อุตสาหกรรม 4.0 เพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยเครือข่าย

ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่างดีแทคและเทเลเนอร์ กรุ๊ปได้เปิดมิติใหม่ที่ทำให้ผู้ประกอบการในไทยก้าวกระโดดสู่การเชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ 5G ระดับโลก ดีแทคเปิดให้บริการสร้าง 5G Private Network โดยร่วมมือกับ AWS จัดพิสูจน์ประสิทธิภาพที่ดีแทคเฮ้าส์เพื่อให้กลุ่มลูกค้าองค์กรได้สัมผัสจริง ทั้งนี้ 5G Private Network เริ่มเป็นโซลูชันที่องค์กรธุรกิจในยุโรป อเมริกา และประเทศอุตสาหกรรมขั้นนำของโลก ให้ความสนใจและเริ่มใส่เงินลงทุน เพื่อเดินหน้าเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและระบบอัตโนมัติของกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งต้องการเครือข่ายที่มีความปลอดภัย ความเร็วสูงในการรับส่งข้อมูล เทเลนอร์…

เซ็นทรัลพัฒนา ผนึกพันธมิตร ดีแทค รีวอร์ด และโรบินฮู้ด ฟู้ดเดลิเวอรี มอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าดีแทคเสิร์ฟความอร่อยถึงบ้าน

เซ็นทรัลพัฒนา ผนึกพันธมิตร ดีแทค รีวอร์ด และโรบินฮู้ด ฟู้ดเดลิเวอรี มอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าดีแทคเสิร์ฟความอร่อยถึงบ้าน

จากร้านดังระดับโลกกว่า 100 ร้าน ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 15 สาขา ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเริ่ม 27 ส.ค. – 31 ต.ค.2564 นี้  อิ่มอร่อยแบบปลอดภัยอยู่ที่บ้าน ในแคมเปญ ‘เซ็นทรัล X ดีแทค รีวอร์ด ใจดี มอบส่วนลดทันทีเมื่อสั่งอาหารผ่านแอป โรบินฮู้ด’ โปรฯ สุดคุ้มแห่งปี กับเมนูเด็ด…

จับตา! ‘dtac Talon’ เต็งหนึ่ง ทีมแชมป์โลกรายการ AWC2021 ในการแข่งขัน RoV Pro League 2021 Winter

จับตา! ‘dtac Talon’ เต็งหนึ่ง ทีมแชมป์โลกรายการ AWC2021 ในการแข่งขัน RoV Pro League 2021 Winter

ตามเชียร์กันต่อกับแชมป์โลก dtac Talon ในการแข่งขันอีสปอร์ต “RoV Pro League 2021 Winter” รายการ RoV ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่เริ่มชิงชัยแล้ว เมื่อวันที่ 20 สิงหาคมที่ผ่านมา จนถึง 16-17 ตุลาคม ที่จะเป็นรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งเป็นการดวลกันของ 8 สโมสรชั้นแนวหน้า ที่ต่อสู้เพื่อชิงเงินรางวัลรวมถึง 10,000,000 บาท ทีมอีสปอร์ตสัญชาติไทย dtac Talon ได้สร้างผลงานประวัติศาสตร์คว้าแชมป์โลกในการแข่งขัน AWC:…

ดีแทคไม่หยุดบริการดูแลลูกค้า เปิดศูนย์บริการชั่วคราว dtac Pop-up ให้ลูกค้าได้รับความสะดวกใกล้บ้านในกรุงเทพและ 29 จังหวัดสีแดงเข้ม

ดีแทคไม่หยุดบริการดูแลลูกค้า เปิดศูนย์บริการชั่วคราว dtac Pop-up ให้ลูกค้าได้รับความสะดวกใกล้บ้านในกรุงเทพและ 29 จังหวัดสีแดงเข้ม

ดีแทคเปิดศูนย์บริการชั่วคราวดูแลลูกค้าต่อเนื่อง ให้ลูกค้าได้รับความสะดวกในการเปิดเบอร์ใหม่ ชำระค่าบริการ เปลี่ยนซิมใหม่ สอบถามข้อมูลโปรโมชั่น สิทธิพิเศษ และบริการหลังการขาย รวมทั้งเลือกซื้อสินค้า เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ตอุปกรณ์เสริมสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ เช่นเดียวกับศูนย์บริการดีแทค ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์บริการดีแทคชั่วคราวได้เปิดให้บริการแก่ลูกค้าในบริเวณใกล้เคียงกับศูนย์บริการที่ปิดให้บริการในห้างสรรพสินค้า รวมถึงในพื้นที่ใกล้แหล่งชุมชน…

เปิดใจทีมดีแทค กับภารกิจช่วยชาติปูพรมวัคซีนสู้ภัยโควิด

เปิดใจทีมดีแทค กับภารกิจช่วยชาติปูพรมวัคซีนสู้ภัยโควิด

ประเทศไทยเข้าสู่จุดสูงสุดของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อีกครั้ง โดยมียอดผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตต่อวันทำนิวไฮอย่างต่อเนื่อง การเร่งปูพรมฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันจึงเป็นหัวใจสำคัญในการยับยั้งการแพร่ระบาดในระยะยาว ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อนั้นเป็นหนึ่งในศูนย์ฉีดวัคซีนที่มีความสำคัญของประเทศ ภายใต้การดูแลของกรมการแพทย์ โดยทางศูนย์ฯ นั้นเริ่มดำเนินการในรอบทดสอบเบื้องต้นตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม ก่อนจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบแก่บุคคลทั่วไปในวันที่ 7 มิถุนายนที่ผ่านมา และปัจจุบันสามารถให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ไปแล้วกว่า 1 ล้านโดส ในการนี้ ดีแทคได้ร่วมมือกับผู้ให้บริการอื่นๆ…

อย่าให้ OTP กับใคร! ดีแทคเตือนระวังโจรออนไลน์แฝงตัวช่วงวิกฤตโควิด-19

อย่าให้ OTP กับใคร! ดีแทคเตือนระวังโจรออนไลน์แฝงตัวช่วงวิกฤตโควิด-19

ดีแทคเตือนภัยจากโจรออนไลน์ระบาดช่วงวิกฤตโควิด-19 แฝงในรูปแบบหลอกขอตัวเลข OTP และส่งข้อความชวนเชื่อเพื่อหลอกให้กดลิงก์ ซึ่งมักมาในรูปแบบ ดังนี้ •          เงินเดือน 1,000 บาท โอนเข้าบัญชีเรียบร้อย คลิกเลย •         เงินช่วยเหลือ 50,000 บาทของคุณเข้าแล้ว คลิกเลย •         ยินดีด้วยกับรางวัล 100,000 บาท…

เปิดปฏิบัติการยกระดับอุตสาหกรรมและความปลอดภัยในการทำงานของดีแทคและพันธมิตร BBtec

เปิดปฏิบัติการยกระดับอุตสาหกรรมและความปลอดภัยในการทำงานของดีแทคและพันธมิตร BBtec

วิกฤตโควิด-19 ได้สร้างแรงกดดันมหาศาลให้กับระบบซัพพลายเชนโลก และขณะเดียวกันก็เร่งให้เกิดความต้องการใช้งานบริการการเชื่อมต่อและสื่อสาร สำหรับดีแทคความท้าทายสำคัญนั้นคือการดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยของทีมงานในส่วนปฏิบัติการโครงข่าย ในยามที่กำลังเร่งยกระดับความครอบคลุมของสัญญาณอย่างต่อเนื่อง โดยสิ้นไตรมาส 2/2564 ดีแทคติดตั้งโครงข่ายบนคลื่น 700 MHz ไปแล้วประมาณ 9,100 สถานีฐาน และจะยังคงเดินหน้าขยายบริการ 5G ไปยังพื้นที่ที่มีการใช้งานหนาแน่นต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานของผู้บริโภค โดยปัจจุบันลูกค้าดีแทคนั้นมียอดการใช้งานดาต้าต่อเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 23 GB ต่อคน อย่างไรก็ดี การดำเนินงานในระดับดังกล่าวนั้นต้องอาศัยการทำงานร่วมกันระหว่างดีแทคกับพันธมิตรและคู่ค้าต่างๆ ตลอดจนการส่งเสริมให้คู่ค้าปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด ซึ่งหนึ่งในพันธมิตรรายสำคัญนั้นคือ บริษัท…