COVID-19 nissan นิสสัน มาตรการควบคุมโควิด-19 มาตรการโควิด-19 ศูนย์บริการรถยนต์ โควิด-19 โชว์รูมรถยนต์

Nissan จัดคุมเข้มป้องกันโควิด-19 ทุกภาคส่วนในโชว์รูมนิสสันทั่วประเทศ

คัดลอก URL แล้ว

ตามมาตรการผ่อนคลายการควบคุมโรคโดยศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ของประเทศไทย นิสสัน ประเทศไทยขอให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าการเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการ Nissan ทุกแห่งทั่วประเทศโดยผู้จำหน่ายนิสสันอย่างเป็นทางการได้ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า และสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

นิสสัน ประเทศไทย พร้อมผู้จำหน่ายนิสสัน 160 แห่งทั่วประเทศ ได้คัดเลือกเจ้าหน้าที่ที่จะให้บริการกับลูกค้าได้รับวัคซีนโรคโควิด-19 ก่อนปฏิบัติงานจะต้องได้รับการตรวจด้วยชุดแอนติเจนเป็นประจำ พร้อมกับขอความร่วมมือให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการด้านสุขภาพ กับความปลอดภัยตามแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อโควิด-19

Nissan
อิซาโอะ เซกิกุจิ ประธาน นิสสัน ประเทศไทย

“นิสสัน ยืนยันที่จะให้การดูแลลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจอย่างเต็มความสามาถในขณะที่เราเข้าสู่ช่วงการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ เพื่อให้เศรษฐกิจ และการดำเนินชีวิตของทุกคนกลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว อย่างไรก็ตามสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า พนักงาน ชุมชน และพันธมิตรทางธุรกิจก็จะเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดของนิสสันเสมอ บริษัทฯ จึงได้ดำเนินธุรกิจตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด- 19อย่างเคร่งครัด เพื่อช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19” อิซาโอะ เซกิกุจิ ประธาน นิสสัน ประเทศไทย กล่าว

“นิสสัน ประเทศไทย เชื่อมั่นว่า ด้วยการจัดการอย่างระมัดระวังและดำเนินการตามข้อกำหนด จะช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจไทยในการฟื้นตัว และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ด้วยความร่วมมือของทุกคน”

นอกจากมาตรการต่าง ๆ ที่ผู้จำหน่ายนิสสันได้ดำเนินการ ณ ศูนย์บริการแล้ว ผู้จำหน่ายนิสสัน 160 แห่งทั่วประเทศ พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าสำหรับการทดลองขับรถยนต์นิสสันที่ผ่านการฆ่าเชื้อถึงที่บ้าน และทุกกิจกรรม หรือโรดโชว์ของนิสสันทั่วประเทศ จะดำเนินงานด้วยมาตรฐานเดียวกัน เช่น จัดการคัดกรองก่อนเข้างาน ทำการฆ่าเชื้อ และทำความสะอาดอย่างเคร่งครัด ณ สถานทที่ปฏิบัติงาน เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมรถยนต์ของนิสสัน (ข้อปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยทั้งหมด ระบุไว้ด้านล่างนี้)

Nissan
เฉลิมวัชร์ ตรีรัตน์วัฒนา ประธานกรรมการที่ปรึกษาอาวุโส ผู้จำหน่าย นิสสัน ประเทศไทย

เฉลิมวัชร์ ตรีรัตน์วัฒนา ประธานกรรมการที่ปรึกษาอาวุโส ผู้จำหน่าย นิสสัน ประเทศไทย กล่าวว่า “ด้วยความร่วมมือกันระหว่างนิสสัน ประเทศไทย และผู้จำหน่ายทั่วประเทศ เราพร้อมที่จะต้อนรับลูกค้าอย่างปลอดภัยในการเข้าเยี่ยมชมโชว์รูมรับการบริการ การทดลองขับ และบริการด้านอื่น ๆ โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบสูงสุดที่รัฐบาลไทยกำหนด เราเห็นพ้องต้องกันว่า การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องดูแล เช่นเดียวกับการรักษาพยาบาลขั้นสูงสุด และกระบวนการฉีดวัคซีน เรายินดีที่จะต้อนรับลูกค้า และเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกมั่นใจในมาตรการและการบริการของนิสสัน ผู้จำหน่ายของเราจะยังคงช่วยเหลือลูกค้าและชุมชนของเราที่ได้รับผลก ระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ต่อไปให้มากที่สุด ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้จำหน่ายนิสสัน ยินดีให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนสังคมและประเทศชาติต่อไป”

Nissan

นิสสันได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน และควบคุมโรคดังต่อไปนี้:

มาตรการความปลอดภัยสำหรับผู้จำหน่าย

 1. จัดตั้งจุดคัดกรอง ที่ทางเข้าทุกจุด ในศูนย์บริการทุกแห่ง
 2. ตรวจสอบอุณหภูมิร่างกายพนักงาน และลูกค้า และการบันทึกชื่อรายวัน สำหรับผู้ที่ผ่านจุดคัดกรอง
 3. ผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ห้ามเข้าไปในโชว์รูมหรือพื้นที่ให้บริการ
 4. พนักงานที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ต้องหยุดทำงานและปรึกษาแพทย์ สามารถกลับไปทำงานได้หลังจากแสดงหลักฐานว่าปลอดภัยจากโรคโควิด-19 แล้วเท่านั้น
 5. ลูกค้า และพนักงานทุกท่านต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อเข้ามาในพื้นที่โชว์รูม และพื้นที่ให้บริการ
 6. ให้บริการเจลแอลกอฮอล์ทุกจุดโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นจุดสัมผัสบ่อย เช่น ห้องประชุม ห้องรับรองลูกค้า พื้นที่จัดส่ง และแผนกต้อนรับ
 7. เว้นระยะห่างทางสังคมขั้นต่ำ 1 เมตร
 8. พื้นที่ให้บริการรับรองลูกค้าต้องมีการจัดโต๊ะห่างกันอย่างน้อย 2 เมตร หรือสูง 1.5 เมตร กั้นระหว่างโต๊ะ
 9. ฆ่าเชื้อโต๊ะและเก้าอี้ทุกครั้งหลังให้บริการแก่ลูกค้า
 10. ฆ่าเชื้อในเชิงลึกทุก 2 ชั่วโมง โดยเฉพาะในบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อย เช่น ห้องน้ำ ห้องรับรองลูกค้า แผนกต้อนรับ และห้องประชุม
 11. เสนอการนัดหมายล่วงหน้ากับลูกค้าเพื่อลดความแออัดของสถานที่
 12. หลีกเลี่ยงการจ่ายเงินสดเพื่อลดการสัมผัสทางร่างกาย เสนอวิธีการชำระเงินอื่นๆ เช่น โอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ พร้อมเพย์
 13. อธิบายมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวกับโควิด-19 ของ นิสสัน ให้กับลูกค้าทุกท่านทราบ
Nissan

มาตรการ การฉีดวัคซีนให้พนักงานขายนิสสัน

 • พนักงานขาย และผู้ให้บริการที่ติดต่อกับลูกค้าโดยตรง โดยต้องมีหลักฐานการฉีดวัคซีน 2 เข็ม หรือแสดงหลักฐานผลการตรวจ โควิด-19 เป็นลบ ภายใน 2 วันก่อนกลับมาปฏิบัติหน้าที่
 • หากพนักงานท่านใดที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างครบถ้วน (2 เข็ม) พนักงานจะต้องได้รับการทดสอบโดยชุดทดสอบ COVID-19 Antigen Test Kit (ATK) โดยรายงานผลอย่างเป็นทางการต่อฝ่ายบริหารของผู้จำหน่ายทุก 7 วัน
Nissan

ให้บริการทดลองขับถึงบ้าน

 • ผู้จำหน่ายนิสสัน 160 แห่งทั่วประเทศไทย พร้อมให้บริการทดลองขับที่บ้าน ตามความต้องการของลูกค้ายานพาหนะทุกคันได้รับการฆ่าเชื้ออย่างมืออาชีพก่อนการขับขี่
 • ลูกค้าสามารถจองทดลองขับรถยนต์ นิสสัน ที่บ้านได้ที่ nissan.co.th
Nissan

กิจกรรม และโรดโชว์ของนิสสัน:

 • ปฏิบัติตามมาตรการการคัดกรองล่วงหน้าก่อนเริ่มกิจกรรมสำหรับพนักงานและทีมงานทุกท่าน เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ตามระเบียบของรัฐบาล
 • ทดสอบหาเชื้อโควิด-19 ณ สถานที่จัดงาน ของนิสสันทั้งหมดสำหรับพนักงานทุกท่าน
 • กำหนดมาตรการป้องกันภายในงาน เช่น ตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าชมงานทุกท่าน ลงทะเบียน ไทยชนะ พนักงานและผู้เยี่ยมชมทุกท่านต้องสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย 1 เมตร ตั้งจุดเจลแอลกอฮอล์ในทุกพื้นที่หลัก ทำความสะอาดจุดสัมผัสของลูกค้าหลังลูกค้าเข้ารับการบริการในแต่ละราย มีการฆ่าเชื้อในพื้นที่แบบเต็มรูปแบบโดยฉีดพ่นวันละ 2 ครั้ง ทั้งก่อนและหลังกิจกรรม   


            
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า นิสสัน โทร (66) 0-2401-9600 อีเมล info@nissan.co.th เยี่ยมชมเว็บไซต์ของนิสสันได้ที่ nissan.co.th หรือเยี่ยมชมโชว์รูมนิสสันใกล้บ้านท่านทั่วประเทศ


แท็ก: PRNEWS , , , , , , , ,

RELATED

อัฐิคนติดโควิด ไม่มีญาติมารับ

อัฐิคนติดโควิด ไม่มีญาติมารับ

เถ้ากระดูกของผู้ที่เสียชีวิตจากโควิด-19 ที่วัดสุทธาวาส มีร่วม 60 ร่างที่ญาติยังไม่มารับไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

ฟิล์มกรองแสงลามิน่า ยืนหยัดมุ่งมั่นตอบแทนสังคมและชุมชนท่ามกลางวิกฤตโควิด ด้วยการส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่

ฟิล์มกรองแสงลามิน่า ยืนหยัดมุ่งมั่นตอบแทนสังคมและชุมชนท่ามกลางวิกฤตโควิด ด้วยการส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่

ฟิล์มกรองแสงลามิน่า ยืนหยัดมุ่งมั่นตอบแทนสังคมและชุมชนท่ามกลางวิกฤตโควิด ด้วยการส่งมอบอาคารเรียนหลังฟิล์มกรองแสงลามิน่า ยืนหยัดมุ่งมั่นตอบแทนสังคมและชุมชนท่ามกลางวิกฤตโควิด ด้วยการส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่ ในโครงการลามิน่าสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน ให้แก่ โรงเรียนบ้านโนนกลาง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 21 ตอกย้ำพันธสัญญา “ลามิน่าขอเติบโตเคียงคู่สังคมไทย” บริษัท…

สธ. เตรียมฉีดวัคซีนโควิด ในกลุ่มเด็กเล็ก เริ่ม ก.พ.นี้

สธ. เตรียมฉีดวัคซีนโควิด ในกลุ่มเด็กเล็ก เริ่ม ก.พ.นี้

การให้บริการฉีดวัคซีนเด็กเล็กอายุ 5-12 ปี จะเริ่มให้บริการฉีดเดือน ก.พ.นี้

Nissan Juke Kiiro Special Edition ลึกลับ สง่างาม ต้อนรับการมาของ The Batman

Nissan Juke Kiiro Special Edition ลึกลับ สง่างาม ต้อนรับการมาของ The Batman

Nissan Motor สหราชอาณาจักร เปิดตัว Juke รุ่นพิเศษที่มาพร้อมกับชุดแต่งใหม่ดีไซน์ล้ำ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการโปรโมทภาพยนตร์ The Batman ที่จะเข้าฉายในลอนดอน 4 มีนาคมนี้

Mitsubishi Motor เปิดโชว์รูมแห่งใหม่ที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

Mitsubishi Motor เปิดโชว์รูมแห่งใหม่ที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) ร่วมกับ บริษัท มิตซูขอนแก่นยนต์ไพบูลย์ จำกัด เปิดตัวโชว์รูมและศูนย์บริการแห่งใหม่ที่อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

Nissan – JAXA พัฒนายานสำรวจดวงจันทร์ต้นแบบ พร้อมเทคโนโลยีควบคุมล้อจากรถ EV

Nissan – JAXA พัฒนายานสำรวจดวงจันทร์ต้นแบบ พร้อมเทคโนโลยีควบคุมล้อจากรถ EV

Nissan นำเทคโนโลยีการควบคุมล้อ และการเคลื่อนที่ที่แม่นยำจากรถยนต์ไฟฟ้ามาต่อยอดเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางบนพื้นผิวต่าง ๆ ให้กับยานสำรวจดวงจันทร์ต้นแบบ

จีนไฟเขียว ‘ชุดตรวจโควิด-19’ แบบดิจิทัล จับเชื้อ 15 สายพันธุ์

จีนไฟเขียว ‘ชุดตรวจโควิด-19’ แบบดิจิทัล จับเชื้อ 15 สายพันธุ์

จีนอนุมัติการวางจำหน่ายชุดตรวจโควิด-19 แบบใหม่ สามารถตรวจจับเชื้อโอไมครอน และสายพันธุ์อื่น ๆ

ศบค. มีมติ ลดพื้นที่สีส้มเหลือ 44 จังหวัด – ต่อ พรก.ฉุกเฉินฯ อีก 2 เดือน

ศบค. มีมติ ลดพื้นที่สีส้มเหลือ 44 จังหวัด – ต่อ พรก.ฉุกเฉินฯ อีก 2 เดือน

ศบค.ชุดใหญ่ เห็นชอบ ลดพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) จาก 69 จังหวัด เหลือ 44 จังหวัด / เพิ่มพื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) เป็น 25 จังหวัด

Nissan Fairlady Z เตรียมวางจำหน่ายปลายเดือนมิถุนายนนี้ แย้มราคา 6,966,300 เยน

Nissan Fairlady Z เตรียมวางจำหน่ายปลายเดือนมิถุนายนนี้ แย้มราคา 6,966,300 เยน

Nissan Motor ประเทศญี่ปุ่น เตรียมวางจำหน่าย All-New Nissan Fairlady Z ปลายเดือนมิถุนายนนี้ พร้อมประกาศราคารุ่นพิเศษอย่างเป็นทางการ

X