COVID-19 nissan นิสสัน มาตรการควบคุมโควิด-19 มาตรการโควิด-19 ศูนย์บริการรถยนต์ โควิด-19 โชว์รูมรถยนต์

Nissan จัดคุมเข้มป้องกันโควิด-19 ทุกภาคส่วนในโชว์รูมนิสสันทั่วประเทศ

คัดลอก URL แล้ว

ตามมาตรการผ่อนคลายการควบคุมโรคโดยศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ของประเทศไทย นิสสัน ประเทศไทยขอให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าการเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการ Nissan ทุกแห่งทั่วประเทศโดยผู้จำหน่ายนิสสันอย่างเป็นทางการได้ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า และสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

นิสสัน ประเทศไทย พร้อมผู้จำหน่ายนิสสัน 160 แห่งทั่วประเทศ ได้คัดเลือกเจ้าหน้าที่ที่จะให้บริการกับลูกค้าได้รับวัคซีนโรคโควิด-19 ก่อนปฏิบัติงานจะต้องได้รับการตรวจด้วยชุดแอนติเจนเป็นประจำ พร้อมกับขอความร่วมมือให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการด้านสุขภาพ กับความปลอดภัยตามแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อโควิด-19

Nissan
อิซาโอะ เซกิกุจิ ประธาน นิสสัน ประเทศไทย

“นิสสัน ยืนยันที่จะให้การดูแลลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจอย่างเต็มความสามาถในขณะที่เราเข้าสู่ช่วงการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ เพื่อให้เศรษฐกิจ และการดำเนินชีวิตของทุกคนกลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว อย่างไรก็ตามสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า พนักงาน ชุมชน และพันธมิตรทางธุรกิจก็จะเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดของนิสสันเสมอ บริษัทฯ จึงได้ดำเนินธุรกิจตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด- 19อย่างเคร่งครัด เพื่อช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19” อิซาโอะ เซกิกุจิ ประธาน นิสสัน ประเทศไทย กล่าว

“นิสสัน ประเทศไทย เชื่อมั่นว่า ด้วยการจัดการอย่างระมัดระวังและดำเนินการตามข้อกำหนด จะช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจไทยในการฟื้นตัว และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ด้วยความร่วมมือของทุกคน”

นอกจากมาตรการต่าง ๆ ที่ผู้จำหน่ายนิสสันได้ดำเนินการ ณ ศูนย์บริการแล้ว ผู้จำหน่ายนิสสัน 160 แห่งทั่วประเทศ พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าสำหรับการทดลองขับรถยนต์นิสสันที่ผ่านการฆ่าเชื้อถึงที่บ้าน และทุกกิจกรรม หรือโรดโชว์ของนิสสันทั่วประเทศ จะดำเนินงานด้วยมาตรฐานเดียวกัน เช่น จัดการคัดกรองก่อนเข้างาน ทำการฆ่าเชื้อ และทำความสะอาดอย่างเคร่งครัด ณ สถานทที่ปฏิบัติงาน เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมรถยนต์ของนิสสัน (ข้อปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยทั้งหมด ระบุไว้ด้านล่างนี้)

Nissan
เฉลิมวัชร์ ตรีรัตน์วัฒนา ประธานกรรมการที่ปรึกษาอาวุโส ผู้จำหน่าย นิสสัน ประเทศไทย

เฉลิมวัชร์ ตรีรัตน์วัฒนา ประธานกรรมการที่ปรึกษาอาวุโส ผู้จำหน่าย นิสสัน ประเทศไทย กล่าวว่า “ด้วยความร่วมมือกันระหว่างนิสสัน ประเทศไทย และผู้จำหน่ายทั่วประเทศ เราพร้อมที่จะต้อนรับลูกค้าอย่างปลอดภัยในการเข้าเยี่ยมชมโชว์รูมรับการบริการ การทดลองขับ และบริการด้านอื่น ๆ โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบสูงสุดที่รัฐบาลไทยกำหนด เราเห็นพ้องต้องกันว่า การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องดูแล เช่นเดียวกับการรักษาพยาบาลขั้นสูงสุด และกระบวนการฉีดวัคซีน เรายินดีที่จะต้อนรับลูกค้า และเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกมั่นใจในมาตรการและการบริการของนิสสัน ผู้จำหน่ายของเราจะยังคงช่วยเหลือลูกค้าและชุมชนของเราที่ได้รับผลก ระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ต่อไปให้มากที่สุด ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้จำหน่ายนิสสัน ยินดีให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนสังคมและประเทศชาติต่อไป”

Nissan

นิสสันได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน และควบคุมโรคดังต่อไปนี้:

มาตรการความปลอดภัยสำหรับผู้จำหน่าย

 1. จัดตั้งจุดคัดกรอง ที่ทางเข้าทุกจุด ในศูนย์บริการทุกแห่ง
 2. ตรวจสอบอุณหภูมิร่างกายพนักงาน และลูกค้า และการบันทึกชื่อรายวัน สำหรับผู้ที่ผ่านจุดคัดกรอง
 3. ผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ห้ามเข้าไปในโชว์รูมหรือพื้นที่ให้บริการ
 4. พนักงานที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ต้องหยุดทำงานและปรึกษาแพทย์ สามารถกลับไปทำงานได้หลังจากแสดงหลักฐานว่าปลอดภัยจากโรคโควิด-19 แล้วเท่านั้น
 5. ลูกค้า และพนักงานทุกท่านต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อเข้ามาในพื้นที่โชว์รูม และพื้นที่ให้บริการ
 6. ให้บริการเจลแอลกอฮอล์ทุกจุดโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นจุดสัมผัสบ่อย เช่น ห้องประชุม ห้องรับรองลูกค้า พื้นที่จัดส่ง และแผนกต้อนรับ
 7. เว้นระยะห่างทางสังคมขั้นต่ำ 1 เมตร
 8. พื้นที่ให้บริการรับรองลูกค้าต้องมีการจัดโต๊ะห่างกันอย่างน้อย 2 เมตร หรือสูง 1.5 เมตร กั้นระหว่างโต๊ะ
 9. ฆ่าเชื้อโต๊ะและเก้าอี้ทุกครั้งหลังให้บริการแก่ลูกค้า
 10. ฆ่าเชื้อในเชิงลึกทุก 2 ชั่วโมง โดยเฉพาะในบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อย เช่น ห้องน้ำ ห้องรับรองลูกค้า แผนกต้อนรับ และห้องประชุม
 11. เสนอการนัดหมายล่วงหน้ากับลูกค้าเพื่อลดความแออัดของสถานที่
 12. หลีกเลี่ยงการจ่ายเงินสดเพื่อลดการสัมผัสทางร่างกาย เสนอวิธีการชำระเงินอื่นๆ เช่น โอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ พร้อมเพย์
 13. อธิบายมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวกับโควิด-19 ของ นิสสัน ให้กับลูกค้าทุกท่านทราบ
Nissan

มาตรการ การฉีดวัคซีนให้พนักงานขายนิสสัน

 • พนักงานขาย และผู้ให้บริการที่ติดต่อกับลูกค้าโดยตรง โดยต้องมีหลักฐานการฉีดวัคซีน 2 เข็ม หรือแสดงหลักฐานผลการตรวจ โควิด-19 เป็นลบ ภายใน 2 วันก่อนกลับมาปฏิบัติหน้าที่
 • หากพนักงานท่านใดที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างครบถ้วน (2 เข็ม) พนักงานจะต้องได้รับการทดสอบโดยชุดทดสอบ COVID-19 Antigen Test Kit (ATK) โดยรายงานผลอย่างเป็นทางการต่อฝ่ายบริหารของผู้จำหน่ายทุก 7 วัน
Nissan

ให้บริการทดลองขับถึงบ้าน

 • ผู้จำหน่ายนิสสัน 160 แห่งทั่วประเทศไทย พร้อมให้บริการทดลองขับที่บ้าน ตามความต้องการของลูกค้ายานพาหนะทุกคันได้รับการฆ่าเชื้ออย่างมืออาชีพก่อนการขับขี่
 • ลูกค้าสามารถจองทดลองขับรถยนต์ นิสสัน ที่บ้านได้ที่ nissan.co.th
Nissan

กิจกรรม และโรดโชว์ของนิสสัน:

 • ปฏิบัติตามมาตรการการคัดกรองล่วงหน้าก่อนเริ่มกิจกรรมสำหรับพนักงานและทีมงานทุกท่าน เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ตามระเบียบของรัฐบาล
 • ทดสอบหาเชื้อโควิด-19 ณ สถานที่จัดงาน ของนิสสันทั้งหมดสำหรับพนักงานทุกท่าน
 • กำหนดมาตรการป้องกันภายในงาน เช่น ตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าชมงานทุกท่าน ลงทะเบียน ไทยชนะ พนักงานและผู้เยี่ยมชมทุกท่านต้องสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย 1 เมตร ตั้งจุดเจลแอลกอฮอล์ในทุกพื้นที่หลัก ทำความสะอาดจุดสัมผัสของลูกค้าหลังลูกค้าเข้ารับการบริการในแต่ละราย มีการฆ่าเชื้อในพื้นที่แบบเต็มรูปแบบโดยฉีดพ่นวันละ 2 ครั้ง ทั้งก่อนและหลังกิจกรรม   


            
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า นิสสัน โทร (66) 0-2401-9600 อีเมล info@nissan.co.th เยี่ยมชมเว็บไซต์ของนิสสันได้ที่ nissan.co.th หรือเยี่ยมชมโชว์รูมนิสสันใกล้บ้านท่านทั่วประเทศ


แท็ก: PRNEWS , , , , , , , ,

RELATED

ตรวจน้ำลายหาเชื้อโควิด-19 ให้ผลเชื่อถือได้แค่ไหน? ข้อดีการตรวจโควิดจากน้ำลาย

ตรวจน้ำลายหาเชื้อโควิด-19 ให้ผลเชื่อถือได้แค่ไหน? ข้อดีการตรวจโควิดจากน้ำลาย

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับ ตรวจน้ำลายหาเชื้อโควิด-19 ข้อดี และวิธีใช้ การเก็บตัวอย่างน้ำลายให้ได้คุณภาพ

สรุปสาระสำคัญ ในการปรับมาตรการ ศบค. ล่าสุด ( 27 ก.ย.)

สรุปสาระสำคัญ ในการปรับมาตรการ ศบค. ล่าสุด ( 27 ก.ย.)

เริ่ม 1 ต.ค. นี้ เช่น ปรับเวลาเคอร์ฟิว, เปิดโรงหนัง, เล่นดนตรีในร้าน, เปิดร้านทำเล็บ-ร้านสัก ฯลฯ

ขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ถึง 30 พ.ย. – เคอร์ฟิวต่ออีก 15 วัน ลดเวลา 22.00-04.00 น.

ขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ถึง 30 พ.ย. – เคอร์ฟิวต่ออีก 15 วัน ลดเวลา 22.00-04.00 น.

ศบค. มีมติ ขยายระยะเวลา พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ถึง 30 พ.ย. นี้ ลดระยะเวลาห้ามออกนอกเคหสถานเป็น 22.00-04.00 น.

รู้จัก Antibody Cocktail ยารักษา COVID-19 ความหวังใหม่ พลิกวิกฤตโรคระบาด

รู้จัก Antibody Cocktail ยารักษา COVID-19 ความหวังใหม่ พลิกวิกฤตโรคระบาด

Antibody Cocktail ยารักษา COVID-19 คืออะไร เหมาะกับใคร? นวัตกรรมยาที่คิดค้นเพื่อรักษาโรค COVID-19 โดยเฉพาะ

สิงคโปร์เตรียมยกระดับกลับมา Work from Home อีกครั้งพรุ่งนี้

สิงคโปร์เตรียมยกระดับกลับมา Work from Home อีกครั้งพรุ่งนี้

หลังยอดผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มสูงขึ้นกว่าการระบาดเมื่อปี 63 แม้ว่า ปชช. กว่า 80% จะได้รับวัคซีนครบแล้วก็ตาม

‘อนุทิน’ เผยเตรียมปลดล็อก ATK ขายออนไลน์-ร้านค้าทั่วไป

‘อนุทิน’ เผยเตรียมปลดล็อก ATK ขายออนไลน์-ร้านค้าทั่วไป

อนุทิน เผย อย. มีมติเห็นชอบให้จำหน่ายชุดตรวจ ATK ได้ทั่วไปแล้ว

เอเอเอสฯ ยกระดับมาตรการคุมเข้มความปลอดภัยเพิ่มความอุ่นใจแก่ลูกค้า Porsche

เอเอเอสฯ ยกระดับมาตรการคุมเข้มความปลอดภัยเพิ่มความอุ่นใจแก่ลูกค้า Porsche

ปอร์เช่ ประเทศไทย โดยบริษัท เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส จำกัด ยกระดับความปลอดภัย เพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการในโชว์รูม และศูนย์บริการ Porsche

ปชช. ทยอยฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 วันแรกที่บางซื่อ

ปชช. ทยอยฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 วันแรกที่บางซื่อ

ประชาชนที่เคยได้รับวัคซีนซิโนแวคครบ 2 เข็ม ที่สถานีกลางบางซื่อ ทยอยเข้ารับการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่สาม

อิสราเอลห้าม ‘ครู’ ยังไม่ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข้าร.ร. / สถานการณ์ยังน่ากังวล

อิสราเอลห้าม ‘ครู’ ยังไม่ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข้าร.ร. / สถานการณ์ยังน่ากังวล

กระทรวงศึกษาธิการอิสราเอลสั่งห้าม ครูชาวอิสราเอลที่ยังไม่ฉีดวัคโควิด-19 เข้าเขตโรงเรียน เว้นแต่จะแสดงผลตรวจโรคโควิด-19 เป็นลบ