COVID-19 nissan นิสสัน มาตรการควบคุมโควิด-19 มาตรการโควิด-19 ศูนย์บริการรถยนต์ โควิด-19 โชว์รูมรถยนต์

Nissan จัดคุมเข้มป้องกันโควิด-19 ทุกภาคส่วนในโชว์รูมนิสสันทั่วประเทศ

คัดลอก URL แล้ว

ตามมาตรการผ่อนคลายการควบคุมโรคโดยศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ของประเทศไทย นิสสัน ประเทศไทยขอให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าการเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการ Nissan ทุกแห่งทั่วประเทศโดยผู้จำหน่ายนิสสันอย่างเป็นทางการได้ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า และสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

นิสสัน ประเทศไทย พร้อมผู้จำหน่ายนิสสัน 160 แห่งทั่วประเทศ ได้คัดเลือกเจ้าหน้าที่ที่จะให้บริการกับลูกค้าได้รับวัคซีนโรคโควิด-19 ก่อนปฏิบัติงานจะต้องได้รับการตรวจด้วยชุดแอนติเจนเป็นประจำ พร้อมกับขอความร่วมมือให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการด้านสุขภาพ กับความปลอดภัยตามแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อโควิด-19

Nissan
อิซาโอะ เซกิกุจิ ประธาน นิสสัน ประเทศไทย

“นิสสัน ยืนยันที่จะให้การดูแลลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจอย่างเต็มความสามาถในขณะที่เราเข้าสู่ช่วงการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ เพื่อให้เศรษฐกิจ และการดำเนินชีวิตของทุกคนกลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว อย่างไรก็ตามสุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า พนักงาน ชุมชน และพันธมิตรทางธุรกิจก็จะเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดของนิสสันเสมอ บริษัทฯ จึงได้ดำเนินธุรกิจตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด- 19อย่างเคร่งครัด เพื่อช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19” อิซาโอะ เซกิกุจิ ประธาน นิสสัน ประเทศไทย กล่าว

“นิสสัน ประเทศไทย เชื่อมั่นว่า ด้วยการจัดการอย่างระมัดระวังและดำเนินการตามข้อกำหนด จะช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจไทยในการฟื้นตัว และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ด้วยความร่วมมือของทุกคน”

นอกจากมาตรการต่าง ๆ ที่ผู้จำหน่ายนิสสันได้ดำเนินการ ณ ศูนย์บริการแล้ว ผู้จำหน่ายนิสสัน 160 แห่งทั่วประเทศ พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าสำหรับการทดลองขับรถยนต์นิสสันที่ผ่านการฆ่าเชื้อถึงที่บ้าน และทุกกิจกรรม หรือโรดโชว์ของนิสสันทั่วประเทศ จะดำเนินงานด้วยมาตรฐานเดียวกัน เช่น จัดการคัดกรองก่อนเข้างาน ทำการฆ่าเชื้อ และทำความสะอาดอย่างเคร่งครัด ณ สถานทที่ปฏิบัติงาน เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมรถยนต์ของนิสสัน (ข้อปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยทั้งหมด ระบุไว้ด้านล่างนี้)

Nissan
เฉลิมวัชร์ ตรีรัตน์วัฒนา ประธานกรรมการที่ปรึกษาอาวุโส ผู้จำหน่าย นิสสัน ประเทศไทย

เฉลิมวัชร์ ตรีรัตน์วัฒนา ประธานกรรมการที่ปรึกษาอาวุโส ผู้จำหน่าย นิสสัน ประเทศไทย กล่าวว่า “ด้วยความร่วมมือกันระหว่างนิสสัน ประเทศไทย และผู้จำหน่ายทั่วประเทศ เราพร้อมที่จะต้อนรับลูกค้าอย่างปลอดภัยในการเข้าเยี่ยมชมโชว์รูมรับการบริการ การทดลองขับ และบริการด้านอื่น ๆ โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบสูงสุดที่รัฐบาลไทยกำหนด เราเห็นพ้องต้องกันว่า การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องดูแล เช่นเดียวกับการรักษาพยาบาลขั้นสูงสุด และกระบวนการฉีดวัคซีน เรายินดีที่จะต้อนรับลูกค้า และเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกมั่นใจในมาตรการและการบริการของนิสสัน ผู้จำหน่ายของเราจะยังคงช่วยเหลือลูกค้าและชุมชนของเราที่ได้รับผลก ระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ต่อไปให้มากที่สุด ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้จำหน่ายนิสสัน ยินดีให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนสังคมและประเทศชาติต่อไป”

Nissan

นิสสันได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน และควบคุมโรคดังต่อไปนี้:

มาตรการความปลอดภัยสำหรับผู้จำหน่าย

 1. จัดตั้งจุดคัดกรอง ที่ทางเข้าทุกจุด ในศูนย์บริการทุกแห่ง
 2. ตรวจสอบอุณหภูมิร่างกายพนักงาน และลูกค้า และการบันทึกชื่อรายวัน สำหรับผู้ที่ผ่านจุดคัดกรอง
 3. ผู้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ห้ามเข้าไปในโชว์รูมหรือพื้นที่ให้บริการ
 4. พนักงานที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ต้องหยุดทำงานและปรึกษาแพทย์ สามารถกลับไปทำงานได้หลังจากแสดงหลักฐานว่าปลอดภัยจากโรคโควิด-19 แล้วเท่านั้น
 5. ลูกค้า และพนักงานทุกท่านต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อเข้ามาในพื้นที่โชว์รูม และพื้นที่ให้บริการ
 6. ให้บริการเจลแอลกอฮอล์ทุกจุดโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นจุดสัมผัสบ่อย เช่น ห้องประชุม ห้องรับรองลูกค้า พื้นที่จัดส่ง และแผนกต้อนรับ
 7. เว้นระยะห่างทางสังคมขั้นต่ำ 1 เมตร
 8. พื้นที่ให้บริการรับรองลูกค้าต้องมีการจัดโต๊ะห่างกันอย่างน้อย 2 เมตร หรือสูง 1.5 เมตร กั้นระหว่างโต๊ะ
 9. ฆ่าเชื้อโต๊ะและเก้าอี้ทุกครั้งหลังให้บริการแก่ลูกค้า
 10. ฆ่าเชื้อในเชิงลึกทุก 2 ชั่วโมง โดยเฉพาะในบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อย เช่น ห้องน้ำ ห้องรับรองลูกค้า แผนกต้อนรับ และห้องประชุม
 11. เสนอการนัดหมายล่วงหน้ากับลูกค้าเพื่อลดความแออัดของสถานที่
 12. หลีกเลี่ยงการจ่ายเงินสดเพื่อลดการสัมผัสทางร่างกาย เสนอวิธีการชำระเงินอื่นๆ เช่น โอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ พร้อมเพย์
 13. อธิบายมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวกับโควิด-19 ของ นิสสัน ให้กับลูกค้าทุกท่านทราบ
Nissan

มาตรการ การฉีดวัคซีนให้พนักงานขายนิสสัน

 • พนักงานขาย และผู้ให้บริการที่ติดต่อกับลูกค้าโดยตรง โดยต้องมีหลักฐานการฉีดวัคซีน 2 เข็ม หรือแสดงหลักฐานผลการตรวจ โควิด-19 เป็นลบ ภายใน 2 วันก่อนกลับมาปฏิบัติหน้าที่
 • หากพนักงานท่านใดที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างครบถ้วน (2 เข็ม) พนักงานจะต้องได้รับการทดสอบโดยชุดทดสอบ COVID-19 Antigen Test Kit (ATK) โดยรายงานผลอย่างเป็นทางการต่อฝ่ายบริหารของผู้จำหน่ายทุก 7 วัน
Nissan

ให้บริการทดลองขับถึงบ้าน

 • ผู้จำหน่ายนิสสัน 160 แห่งทั่วประเทศไทย พร้อมให้บริการทดลองขับที่บ้าน ตามความต้องการของลูกค้ายานพาหนะทุกคันได้รับการฆ่าเชื้ออย่างมืออาชีพก่อนการขับขี่
 • ลูกค้าสามารถจองทดลองขับรถยนต์ นิสสัน ที่บ้านได้ที่ nissan.co.th
Nissan

กิจกรรม และโรดโชว์ของนิสสัน:

 • ปฏิบัติตามมาตรการการคัดกรองล่วงหน้าก่อนเริ่มกิจกรรมสำหรับพนักงานและทีมงานทุกท่าน เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ตามระเบียบของรัฐบาล
 • ทดสอบหาเชื้อโควิด-19 ณ สถานที่จัดงาน ของนิสสันทั้งหมดสำหรับพนักงานทุกท่าน
 • กำหนดมาตรการป้องกันภายในงาน เช่น ตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าชมงานทุกท่าน ลงทะเบียน ไทยชนะ พนักงานและผู้เยี่ยมชมทุกท่านต้องสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย 1 เมตร ตั้งจุดเจลแอลกอฮอล์ในทุกพื้นที่หลัก ทำความสะอาดจุดสัมผัสของลูกค้าหลังลูกค้าเข้ารับการบริการในแต่ละราย มีการฆ่าเชื้อในพื้นที่แบบเต็มรูปแบบโดยฉีดพ่นวันละ 2 ครั้ง ทั้งก่อนและหลังกิจกรรม   


            
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า นิสสัน โทร (66) 0-2401-9600 อีเมล info@nissan.co.th เยี่ยมชมเว็บไซต์ของนิสสันได้ที่ nissan.co.th หรือเยี่ยมชมโชว์รูมนิสสันใกล้บ้านท่านทั่วประเทศ


แท็ก: PRNEWS , , , , , , , ,

RELATED

Nissan – Mitsubishi ร่วมเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กรุ่นใหม่ล่าสุด 20 พฤษภาคมนี้

Nissan – Mitsubishi ร่วมเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กรุ่นใหม่ล่าสุด 20 พฤษภาคมนี้

Nissan Motors และ Mitsubishi Motors ประกาศนับถอยหลังเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้า (BEV) ขนาดเล็กรุ่นใหม่ล่าสุดพร้อมกันในวันที่ 20 พฤษภาคมนี้

Nissan พัฒนาระบบความปลอดภัยในรถยนต์ไร้คนขับ พร้อมตั้งเป้าสู่ออพชั่นมาตรฐานในปี 2030

Nissan พัฒนาระบบความปลอดภัยในรถยนต์ไร้คนขับ พร้อมตั้งเป้าสู่ออพชั่นมาตรฐานในปี 2030

นิสสัน นำเสนอเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับขี่ที่ได้รับการพัฒนาให้เพิ่มประสิทธิภาพในการหลีกเลี่ยงการชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยระบบอัตโนมัติพื้นฐานสำหรับการขับขี่ในอนาคต ช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

Nissan ประกาศปิดการสั่งซื้อ 2022 GT-R ด้วยยอดขายครบเป้าในหลายรุ่น

Nissan ประกาศปิดการสั่งซื้อ 2022 GT-R ด้วยยอดขายครบเป้าในหลายรุ่น

Nissan Motor ญี่ปุ่น ประกาศยุติการจำหน่าย 2022 GT-R อย่างเป็นทางการ อันเนื่องจากจำนวนผู้สั่งซื้อครบตามเป้าที่กำหนดไว้ พร้อมมุ่งส่งมอบแก่ลูกค้าอย่างเต็มกำลัง

Nissan Fairlady Z เปิดราคาสเปคญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ เริ่ม 5,241,500 เยน

Nissan Fairlady Z เปิดราคาสเปคญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ เริ่ม 5,241,500 เยน

All-New Nissan Fairlady Z สเปคญี่ปุ่นประกาศเปิดราคาและรุ่นย่อยอย่างเป็นทางการ และประกาศเลื่อนส่งมอบเป็นช่วงฤดูร้อนเนื่องจากผลกระทบขาดแคลนชิ้นส่วน

เหลือเพียงตำนานอีกครั้ง Datsun ประกาศปิดม่านค่ายรถเก่าแก่อย่างเป็นทางการ

เหลือเพียงตำนานอีกครั้ง Datsun ประกาศปิดม่านค่ายรถเก่าแก่อย่างเป็นทางการ

Nissan Motor ประกาศยุติการผลิตรถยนต์แบรนด์ Datsun ในอินเดีย พร้อมกับปิดโรงงานแห่งสุดท้ายของแบรนด์ อันเป็นการปิดม่านแบรนด์เป็นครั้งที่สอง หลังจากปิดครั้งแรกเมื่อปี 1986

Nissan เปิดโรงงานต้นแบบสำหรับผลิตแบตเตอรี่แบบ All-solid-state พร้อมออกสู่ตลาดในอีก 6 ปี

Nissan เปิดโรงงานต้นแบบสำหรับผลิตแบตเตอรี่แบบ All-solid-state พร้อมออกสู่ตลาดในอีก 6 ปี

Nissan Motor เปิดโรงงานต้นแบบสำหรับผลิตแบตเตอรี่แบบ laminated all-solid-state ในจังหวัดคานากาว่า ยกระดับการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่มีราคาใหล้เคียงกับรถที่ใช้น้ำมัน

สธ.ยัน “ฟาวิพิราเวียร์” รักษาโควิดได้ผล ช่วยอาการดีขึ้น 79%

สธ.ยัน “ฟาวิพิราเวียร์” รักษาโควิดได้ผล ช่วยอาการดีขึ้น 79%

กระทรวงสาธารณสุข เผย “ยาฟาวิพิราเวียร์” มีประสิทธิภาพ ช่วยผู้ป่วยโควิด 19 อาการดีขึ้น 79% ย้ำการจัดหายามารักษาในภาวะโรคมีการระบาด ต้องคำนึงถึงหลายปัจจัย

คปภ. ออกคำสั่ง กรณีจ่ายเคลมประกันโควิด HI-CI-Hotel Isolation

คปภ. ออกคำสั่ง กรณีจ่ายเคลมประกันโควิด HI-CI-Hotel Isolation

ก่อนหน้านี้ผู้เอาประกันภัยที่รักษาตัวแบบ HI , CI และ Hotel Isolation ไม่สามารถเคลมค่ารักษาพยาบาลและ/หรือค่าชดเชยรายวันได้

ศบค. เคาะแล้ว!! เล่นน้ำสงกรานต์ในพื้นที่ควบคุมได้ ห้ามประแป้ง-ปาร์ตี้โฟม

ศบค. เคาะแล้ว!! เล่นน้ำสงกรานต์ในพื้นที่ควบคุมได้ ห้ามประแป้ง-ปาร์ตี้โฟม

ศบค. ชุดใหญ่เห็นชอบขยายระยะเวลา พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ อีก 2 เดือน เพื่อควบคุมสถานการณ์โควิด-19

X