DIPROM กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ดีพร้อม (DIPROM) หนุนเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ ขับเคลื่อนธุรกิจเกษตรชุมชน

คัดลอก URL แล้ว

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรที่เหมาะสมผ่านรูปแบบ Online– Virtual Conference ในงานประกาศรางวัลการประกวดกิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ (Smart Agro-Machinery DIProm 2021 – SAMAD 2021) เพื่อช่วยเหลือวิสาหกิจและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ให้มีโอกาสรับทราบการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม ภูมิปัญญา กระบวนการผลิตและเครื่องมือกลที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอุตสาหกรรม จาก 20 แบบอย่างการใช้เทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ

ในปีนี้ ทั้ง 20 แบบอย่างมีการพัฒนาอุปกรณ์เครื่องจักรที่สามารถติดตั้งหรือประกอบเพิ่มเติมก้าวหน้าขึ้นมาก ส่งผลให้เครื่องจักรทำงานได้ดีขึ้น (Smart) ผ่านฟังก์ชันการทำงานต่างๆ เช่น การวัด เก็บ/ส่งข้อมูล วิเคราะห์/เปรียบเทียบ สั่งควบคุมตัวแปรในการทำงาน อีกทั้ง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมให้คำปรึกษาโดยการวินิจฉัยสถานประกอบการของ OTOP/วิสาหกิจชุมชนก่อนการให้คำแนะนำเพื่อให้การพัฒนาปรับปรุงตรงตามความต้องการของผู้ใช้ การทดสอบตัวแปรสำหรับวัตถุดิบชนิดต่าง ๆ ในการผลิต ตลอดจนการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรและการใช้งาน ส่งเสริมให้วิสาหกิจเข้าใจและสนใจเกี่ยวกับการปรับปรุงการดำเนินธุรกิจของตนโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ยิ่งขึ้น 

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้คัดเลือกแบบอย่างการใช้เทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ และประกาศผลเพื่อมอบโล่เกียรติยศและเงินรางวัลจำนวน 5 รางวัล ประกอบด้วย

  1. รางวัลชนะเลิศ 1 แบบอย่าง ได้แก่ เครื่องเผาข้าวหลาม
  2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง 1 แบบอย่าง ได้แก่ เครื่องผสมและพาสเจอไรซ์น้ำมะนาว
  3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับสอง  1 แบบอย่าง ได้แก่ เครื่องขอดเกล็ดปลาอัตโนมัติ
  4. รางวัล Knowledge Sharing จำนวน 1 แบบอย่าง ได้แก่ เครื่องอบฟักข้าว
  5. รางวัล Technical Challenge จำนวน 1 แบบอย่าง ได้แก่ ตู้อบไล่ความชื้นน้ำผึ้งอัจฉริยะ

นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรเด่นที่น่าสนใจ ได้แก่ เครื่องอบลมร้อน แม่พิมพ์สบู่น้ำส้มควันไม้ การปรับปรุงโรงเรือนพลังงานแสงอาทิตย์ให้มีความอัจฉริยะ เครื่องนวดผสมเนื้อปลา เครื่องอัดไส้อั่วไฟฟ้า เครื่องสลัดน้ำมัน เครื่องซีลสายพาน เครื่องแพ็คข้าวสุญญากาศ เครื่องกลั่น/สกัดสารสมุนไพร เครื่องบดปูนา เครื่องบดขิงผง เครื่องคั่วหอมกระเทียม และ Solar Dome ควบคุมด้วย IoT 

นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดี กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า เกษตรอุตสาหกรรมถือเป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม โดยส่งเสริมและสนับสนุนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและประสิทธิภาพในการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตรทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ อีกทั้งยังช่วยยกระดับมาตรฐานและความปลอดภัย และทดแทนแรงงานภาคเกษตรที่ลดลงและเข้าสู่สังคมสูงอายุ

ตามที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้จัดงานประกาศรางวัลการประกวดกิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะ ช่วยให้เห็นกรณีศึกษาในการพัฒนาที่ประสบความสำเร็จในการเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรและเพิ่มรายได้ และเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับธุรกิจเกษตรชุมชนในท้องถิ่นต่าง ๆ ที่คล้ายคลึงกัน โดยสามารถเรียนรู้กระบวนการและเทคนิคการพัฒนาเทคโนโลยี ตลอดจนทราบว่ามีหน่วยงานหรือผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการพัฒนาธุรกิจและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาร่วมกันต่อไป นอกจากนี้การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปจะช่วยยกระดับรายได้ของธุรกิจเกษตรชุมชน ซึ่งหากสามารถดำเนินได้แพร่หลายทั่วถึงพื้นที่ต่าง ๆ จะเป็นเสมือนกลไกหลักด้านหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

ทั้งนี้ ท่านสามารถติดตามและรับชมรายละเอียดของเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะได้เพิ่มเติม

ทาง Facebook : Smart Agro-Machinery Contest 2021 หรือช่องทาง Social Media ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

Website : www.dip.go.th

Facebook : www.facebook.com/dipromindustry

Twitter : twitter.com/dipindustry

Instagram : www.instagram.com/dipromindustry

Youtube : https://www.youtube.com/dipromstation

Line : https://lin.ee/Bj5AUaK


แท็ก: PRNEWS , ,

RELATED

ดีพร้อม มอเตอร์ โชว์ ลำปาง จัดเต็ม ‘ซื้อรถ…ลุ้นรถ’ พร้อมแคมเพจ์นเพียบ

ดีพร้อม มอเตอร์ โชว์ ลำปาง จัดเต็ม ‘ซื้อรถ…ลุ้นรถ’ พร้อมแคมเพจ์นเพียบ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย และหอการค้าจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมยกทัพค่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ชั้นนำของประเทศมาจัดแสดงพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษ ที่จังหวัดลำปาง ตั้งแต่วันนี้ ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2565

DIPROM MOTOR SHOW กระตุ้นเศรษฐกิจยานยนต์และการท่องเที่ยว ณ ลำปาง

DIPROM MOTOR SHOW กระตุ้นเศรษฐกิจยานยนต์และการท่องเที่ยว ณ ลำปาง

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรุกจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจวาระเปิดประเทศ ฟื้นกิจกรรมท่องเที่ยว - งานแฟร์ในระดับภูมิภาค พร้อมเชื่อมโยงเครือข่ายอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร ระหว่างวันที่ 9 - 15 กุมภาพันธ์ 2565 

ดีพร้อม เปิดติวอุตฯ เกษตร อุตฯ อาหาร “100 วัน สู่ธุรกิจวิถีใหม่” 
ผ่าน “จีเนียส อะคาเดมี่ ซีซั่น 3”

ดีพร้อม เปิดติวอุตฯ เกษตร อุตฯ อาหาร “100 วัน สู่ธุรกิจวิถีใหม่” 
ผ่าน “จีเนียส อะคาเดมี่ ซีซั่น 3”

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  หรือดีพร้อมเปิดหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมต้นแบบอัจฉริยะ (Genius Academy) ซีซั่น 3 เพื่อยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในภาคเกษตรอุตสาหกรรมภาคอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรหรือแปรรูปอาหารจากทั่วประเทศกว่า 180 รายสู่การเป็นสุดยอดอัจฉริยะทางธุรกิจวิถีใหม่พร้อมเร่งเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจผ่านการฝึกอบรมบ่มเพาะองค์ความรู้ต่างๆตลอดจนพัฒนาศักยภาพและต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองภายใต้แนวคิด “100 Days to Dream…

โครงการ Genius Academy 3 เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ เพื่อสร้างอัจฉริยะทางธุรกิจโดยนักปั้นอัจฉริยะมืออาชีพ 14 – 18 เม.ย. นี้

โครงการ Genius Academy 3 เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ เพื่อสร้างอัจฉริยะทางธุรกิจโดยนักปั้นอัจฉริยะมืออาชีพ 14 – 18 เม.ย. นี้

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในภาคเกษตรอุตสาหกรรม ภาคอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรหรือแปรรูปอาหารที่มีความพร้อมและมุ่งมั่นในการยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการธุรกิจ ทั่วประเทศ เข้าร่วมอบรมบ่มเพาะองค์ความรู้ตามแนวคิดวิถีใหม่ พร้อมพัฒนาศักยภาพและต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองด้วยอัจฉริยะโค้ชทางธุรกิจชั้นนำของเมืองไทยใน กิจกรรมพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมต้นแบบอัจฉริยะ (Genius Academy 2021) ซีซั่น 3…

กสอ. ปั้นนักธุรกิจเกษตรพันธุ์ใหม่ ต่อยอดแปรรูปสินค้าเกษตร สร้างมูลค่าเพิ่ม

กสอ. ปั้นนักธุรกิจเกษตรพันธุ์ใหม่ ต่อยอดแปรรูปสินค้าเกษตร สร้างมูลค่าเพิ่ม

นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ลงพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (New Entrepreneurs Creation : NEC) ซึ่งได้พัฒนานักธุรกิจเกษตรพันธุ์ใหม่ “บ้านถั่วลิสง” ที่เข้าร่วมโครงการโดยได้รับคำแนะนำ ช่วยเหลือจาก กสอ. ในการให้ความรู้ในการประกอบการที่จำเป็น…

กสอ. ผนึก Toyota เสริมศักยภาพ Otop และ SME ไทย เปิดตัว “ธุรกิจชุมชนพัฒน์”

กสอ. ผนึก Toyota เสริมศักยภาพ Otop และ SME ไทย เปิดตัว “ธุรกิจชุมชนพัฒน์”

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ผนึกความร่วมมือกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เปิด ศูนย์เรียนรู้ โตโยต้า ธุรกิจชุมชนพัฒน์” ใน ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0…

กสอ. ชมหมู่บ้านต้นแบบ CIV เกาะเกร็ด อัญมณีริมน้ำเจ้าพระยา

กสอ. ชมหมู่บ้านต้นแบบ CIV เกาะเกร็ด อัญมณีริมน้ำเจ้าพระยา

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เยี่ยมชมความสำเร็จต้นแบบหมู่บ้าน CIV เกาะเกร็ด จ.นนทบุรี สัมผัสวิถีชุมชนมอญ อัตลักษณ์ท้องถิ่น อัญมณีริมฝั่งน้ำเจ้าพระยา ปลื้มนักท่องเที่ยวเพิ่มร้อยละ 70 พร้อมพัฒนาต่อยอดสร้างมาตรฐาน​ ท่องเที่ยวโฮมสเตย์ จัดแพคเกจกระจายรายได้ให้ชุมชน นายจารุพันธุ์…

X