สวก. จับมือ ม.ราชภัฏนครปฐม และพันธมิตรฝ่าวิกฤต Covid-19 ขับเคลื่อน BCG วาระแห่งชาติ ช่วยพี่น้อง SMEs ภาคตะวันตก

คัดลอก URL แล้ว

เรามาฟังการสัมภาษณ์ ที่รวบรวมผลงานระดับประเทศ จากกลุ่มนักวิชาการ นักวิจัย หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน ถึงโครงการดีๆ นี้ ที่ช่วยยกระดับพัฒนาสินค้าคนไทย

Q : โครงการ RAINS for Western Food Valley 2563 ของมหาวิทยาลัยนครปฐม และเครือข่ายภาคตะวันตก ดำเนินการอย่างไรบ้าง ?

A : รศ.ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและหัวหน้าแผนงานวิจัย RAINS for Western Food Valley 2563

ปัจจุบัน สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารประสบปัญหาเรื่องยอดขายที่ลดลง จากภาวะสถานการณ์โควิด19 และผลิตภัณฑ์ในภูมิภาคตะวันตกเองก็ขาดการวิจัยและพัฒนาให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ได้ให้ทุนวิจัยสนับสนุนโครงการฯ นี้ โดยคุณกุลวรา โชติพันธุ์โสภณ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ได้ให้ความกรุณา ช่วยดูแลและส่งทีมที่ปรึกษาช่วยทำให้โครงการสำเร็จลุล่วงด้วยดี กับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และเครือข่ายภูมิภาคตะวันตก มี มรภ.กาญจนบุรี ,มรภ.เพชรบุรี ภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมกันขับเคลื่อน BCG (Bio-Circular-Green Economy) ตามนโยบายรัฐบาลโดยนำงานวิจัยเสริมความเข้มแข็งผลิตภัณฑ์อาหารของ SMEs หรือ OTOP ในภาคตะวันตก เพื่อขยายตลาดใน และต่างประเทศ ซึ่งผลการดำเนินงานประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ใช้ประโยชน์ได้จริง ใความน่าสนใจทางฃการตลาดในทุกผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น บริษัท อาร์แอนด์ดี ฟู้ดส์ โปรดักส์ จำกัด ซึ่งทีมนักวิจัย Food Valley ภาคตะวันตกได้วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปหน่อไม้อบแห้ง ไฟเบอร์สูง แคลอรี่ต่ำ ได้รับออเดอร์ให้ส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 เพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการปีละไม่ต่ำกว่า 36 ล้านบาท

ผู้ประกอบการ SMEs และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ อันนำมาสู่ผลิตภัณฑ์ 6 ผลิตภัณฑ์ใน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มอาหารสุขภาพ อาทิ ผลิตภัณฑ์เส้นบุกเพื่อสุขภาพ , ผลิตภัณฑ์ซุปหัวปลีเสริมธาตุเหล็กและวิตามินบี 12 ด้วยวิธีเอนแคปซูเลต , ผลิตภัณฑ์คุกกี้หม้อแกงเสริมใยอาหารจากกากมะพร้าว และ ผลิตภัณฑ์ขนมหม้อแกงเพื่อสุขภาพ และกลุ่มอาหารวัฒนธรรม ห้างสรรพสินค้าทั่วไป และส่งออกต่างประเทศ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โทร 0886745925 เราคนไทยมาช่วยกันสนับสนุนสินค้าไทย เรียกว่า “ไทยช่วยไทย พัฒนาสินค้าไทย ปลอดภัยต่อสุขภาพ และเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน” กันครับ

นางสาวกุลวรา โชติพันธุ์โสภณ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.

รศ.ดร.พัชรศักดิ์ อาลัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และหัวหน้าแผนงานวิจัย RAINS for Western Food Valley 2563


แท็ก: PRNEWS
X