GC Genome GC Pharma Green Cross Genome Corporation ทัชพ้อยท์ กรุ๊ป พันธุกรรม

GC Pharma ส่ง Green Cross Genome Corporation (GC Genome) ลงนามความร่วมมือระหว่าง GC Genome และ ทัชพ้อยท์ กรุ๊ป เพื่อขยายบริการตรวจวิเคราะห์พันธุกรรม ในไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

คัดลอก URL แล้ว

GC Pharma บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ผู้ผลิตยาและให้บริการวิทยาศาสตร์การแพทย์ยักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้ ได้ส่ง Green Cross Genome Corporation (GC Genome) บริษัทวิจัยพันธุกรรมชั้นนำบุกตลาดขยายบริการในการตรวจวิเคราะห์พันธุกรรมในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นายกีซางซอก (Mr.Chang-Seok Ki) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจาก Green Cross Genome Corporation (GC Genome) และนายเตทัศน์ สุทธินุ่น กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทัชพ้อยท์ กรุ๊ป (Touchpoint Group) บริษัทที่ปรึกษาด้านการตลาดเพื่อความยั่งยืนผ่านเทคโนโลยี ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ ในรูปแบบออนไลน์ ณ สำนักงานใหญ่ GC Genome เมืองคยองกีโด ประเทศเกาหลีใต้ และสำนักงานกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีด้านการตรวจวิเคราะห์พันธุกรรมจำเพาะบุคคล สร้างโอกาสในการลงทุน ตลอดจนสนับสนุนด้านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดร่วมกัน ภายใต้ชื่อ “Genetics Thailand”

ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการร่วมให้บริการสำหรับลูกค้าไทย โดย Genetics Thailand ได้เปิดให้บริการตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม ความผิดปกติของโครโมโซมทารกในครรภ์ภายใต้แบรนด์ G-NIPT (Non-Invasive Prenatal Test) ที่มีความแม่นยำสูงถึง 99.99% โดยได้รับความนิยมอันดับหนึ่งจากโรงพยาบาลชั้นนำทั่วประเทศเกาหลีใต้ และบริการตรวจพัฒนาการทารก (i-Screen) โดยผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษา และบริการตรวจถึงที่บ้าน ซึ่งได้ขยายเปิดให้บริการแล้วทั่วประเทศไทย โดยการตรวจ Personalized DNA ผ่านห้องแล็บ GC Genome ประเทศเกาหลีใต้ ที่ได้มาตรฐานรับรอง

จาก COLLEGE of AMERICAN PATHOLOGISTS (CAP) และการรับรองมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ และความปลอดภัยจาก KFDA (Korea Food and Drug Administration) นอกจากนี้ อีกจุดเด่นที่สำคัญคือ ความรวดเร็วในการให้บริการ ซึ่งผลการตรวจจะทราบภายในเวลา 5 วันทำการ เพื่อคลายความกังวลด้านการตั้งครรภ์ให้คุณแม่ทั่วไทย

นายกีซางซอก (Mr. Chang-Seok Ki) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจาก Green Cross Genome Corporation (GC Genome) กล่าวว่า “จากความร่วมมือระหว่าง GC Genome และ บริษัท ทัชพ้อยท์ กรุ๊ป (Touchpoint Group) ในครั้งนี้เพื่อเป็นฐานและเตรียมพร้อม ในการขยายเทคโนโลยีและองค์ความรู้ ด้านการตรวจวิเคราะห์ พันธุกรรม สูตินรีเวชวิทยาสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

นายเตทัศน์ สุทธินุ่น กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทัชพ้อยท์ กรุ๊ป กล่าวว่า “ด้วยความร่วมมือกับ GC Genome ยักษ์ใหญ่จากเกาหลีใต้ ทางบริษัท ทัชพ้อยท์ กรุ๊ป (Touchpoint Group) มีแผนในการพัฒนาความร่วมมือเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านการตรวจแล็บและดูแลสุขภาพครบวงจร เพื่อตอบโจทย์ “Personalized DNA Solution” โดยพัฒนาเครือข่ายการบริการไปยังกลุ่มประเทศ CLMV ได้แก่ ลาว กัมพูชา เมียนมาร์ และเวียดนามเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของคนในภูมิภาคนี้ให้ดีได้อีกด้วย”


แท็ก: PRNEWS , , , , ,
WRITER

RELATED

X