RoyalThaiNavy TheThaiRedCrossSociety กองทัพเรือ กาชาดคอนเสิร์ต สภากาชาดไทย

กองทัพเรือ ร่วมกับ สภากาชาดไทย กำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 47 แบบ New normal

คัดลอก URL แล้ว

กองทัพเรือ ร่วมกับ สภากาชาดไทย กำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 47 ประจำปีพุทธศักราช 2564 แบบ New normal ในวันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านการถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ กองทัพเรือ Royal Thai Navy เฟซบุ๊กแฟนเพจ The Thai Red Cross Society และ YoutubeLive กาชาดคอนเสิร์ต Royal Thai Navy เพื่อหารายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายทูลเกล้าถวาย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย อันเป็นการสนองในพระราชปณิธานของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย ที่จะให้การช่วยเหลือรักษาพยาบาลเพื่อนมนุษย์ผู้เจ็บป่วยทั้งมวลให้ได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ดนตรีแนวคลาสสิกให้เป็นที่แพร่หลายในหมู่ประชาชนชาวไทย ซึ่งกองทัพเรือก็ได้ดำเนินการตามพระราชปณิธาน ตั้งแต่ปี 2504 เป็นต้นมา โดยใช้ชื่อการแสดงว่า “กาชาดคอนเสิร์ต” และได้จัดแสดงเป็นประจำทุกปี จะมีเว้นบ้างตามสถานการณ์ ที่ไม่เอื้ออำนวย โดยวงดุริยางค์ราชนาวี นับได้ว่าเป็นวงซิมโฟนีออเคสตร้าแนวคลาสสิกชั้นนำวงหนึ่งของประเทศไทยที่ได้รับความนิยมและประสบความสำเร็จอย่างสูง ได้มีโอกาสบรรเลงในงานพระราชพิธี รัฐพิธี ตลอดจนงานสำคัญต่าง ๆ อยู่เป็นประจำ

สำหรับการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตในปีนี้ได้รับเกียรติจากนักร้องรับเชิญ ประกอบด้วย
เรือตรี สันติ ลุนเผ่ ทรงสินธ์ ศิริคุณารัศม์ พิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหว้า พิจิกา) กิตตินันท์ ชินสำราญ (กิต The Voice) นนทิยา จิวบางป่า วงชื่นเอยชื่นใจ ร่วมด้วย พลเรือตรี วีระพันธ์ วอกลาง ผู้อำนวยเพลง และนักร้องวงดุริยางค์ราชนาวี โดยมีกำหนดการแสดงดังนี้
การแสดงภาคแรก (8 นาที) เป็นการการบรรเลงบทเพลงคลาสสิก จำนวน 1 บทเพลง โดยวงซิมโฟนีออเคสตร้าดุริยางค์ราชนาวี ประกอบด้วย

 • โหมโรง “ดารณี” พระเจนดุริยางค์ อำนวยเพลงโดย พลเรือตรี วีระพันธ์
  วอกลาง
  การแสดงภาคหลัง (52 นาที) เป็นการขับร้องโดยนักร้องรับเชิญ และนักร้องจากวงดุริยางค์ราชนาวี ประกอบด้วย
 • พระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด ขับร้องโดย วงชื่นเอยชื่นใจ
  บทร้องกรองโดย นาวาเอก ธรรมนูญ วิเศษสิงห์
 • ดุจบิดามารดร ขับร้องโดย เรือตรี สันติ ลุนเผ่ และนักร้องประสานเสียง
  กองดุริยางค์ทหารเรือ พระนิพนธ์ของสมเด็จกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • ขาวแดงแห่งศรัทธา ขับร้องโดย นายทรงสินธ์ ศิริคุณารัศม์ และ นางสาวพิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหว้า พิจิกา)
 • เมื่อประดู่บาน ขับร้องโดย จ่าเอก ธีรวัฒน์ แก้วศิริ และ จ่าเอกหญิง โสธิดา ไชยฤทธิชัย
 • สองใจ ขับร้องโดย วงชื่นเอยชื่นใจ
 • ชัยชนะ ขับร้องโดย นายกิตตินันท์ ชินสำราญ (กิต The Voice)
 • Live & Learn ขับร้องโดย นางสาวนนทิยา จิวบางป่า
 • Bridge over troubled water ขับร้องโดย นางสาวพิจิกา จิตตะปุตตะ
  (ลูกหว้า พิจิกา)
 • ไร้จันทร์ ขับร้องโดย นายกิตตินันท์ ชินสำราญ (กิต The Voice)
  (บรรเลงเปียโนเดี่ยวโดย นาวาเอก พฤทธิธร สุมิตร)
 • One ขับร้องโดย พันจ่าเอกหญิง สราญรัตน์ ชูอำนาจ + การแสดง
 • What I did for love ขับร้องโดย นายทรงสินธ์ ศิริคุณารัศม์
 • Hero ขับร้องโดย นางสาวนนทิยา จิวบางป่า
 • สามัคคีชุมนุม ขับร้องหมู่

สำหรับผู้บริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยในครั้งนี้ จะได้รับสิทธิประโยชน์จากสภากาชาดไทย โดยผู้บริจาคสามารถนำใบเสร็จรับเงินจากสภากาชาดไทยไปลดหย่อนภาษีได้ และผู้บริจาคเงินตั้งแต่ 4 หมื่นบาทขึ้นไป สามารถขอสิทธิ์การเป็นผู้มีอุปการคุณ ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามสัดส่วนของเงินบริจาค เมื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา และได้รับสิทธิลดหย่อนเมื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตามที่ระเบียบกระทรวงฯ กำหนด นอกจากนั้น ยังจะได้รับเข็มผู้มีอุปการคุณ สภากาชาดไทย ซึ่งสามารถประดับได้ทั่วไป และสามารถประดับเข้างานกาชาดโดยไม่เสียค่าบัตรผ่านประตู โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับผู้บริจาค 3 แสนบาทขึ้นไป และ 6 แสนบาทขึ้นไป นอกจากจะได้สิทธิตามข้างต้นแล้ว ยังสามารถขอรับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 1 ได้ตามลำดับ และในปีนี้ กองทัพเรือได้จัดทำของที่ระลึกมอบให้แก่ผู้ร่วมบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย ตั้งแต่ 2 แสนบาทขึ้นไป มีรายละเอียดดังนี้ บริจาค 2 แสนบาทขึ้นไป รับเข็มที่ระลึกรูปดอกประดู่ประดับอัญมณี มูลค่า 7,500 บาท บริจาค 1 ล้านบาทขึ้นไป รับเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 (เหรียญทองคำ 99.9 % หนัก 20 กรัม) มูลค่า 6 หมื่นบาท

นอกจากนั้นยังจะได้รับหนังสือขอบคุณ และภาพถ่ายขณะเข้ารับของที่ระลึกพร้อมกรอบเป็นที่ระลึก ร่วมบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย ได้ที่กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ หมายเลขโทรศัพท์ 024753081 หรือ ธนาคารทหารไทยธนชาต หมายเลขบัญชี 115 – 2 – 50386 – 6 ชื่อบัญชี “กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 47” และธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี 660 – 4 – 17792 – 0 ชื่อบัญชี “กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 47”

……กองทัพเรือ ร่วมกับ สภากาชาดไทย ช่วยคนไทยรับมือ COVID 19…


แท็ก: PRNEWS , , , , ,
WRITER

RELATED

ส.รักบี้ไทยจับมือสภากาชาด รื้อฟื้นจัดหนำเลี๊ยบประเพณีครั้งแรกรอบ 15 ปี ยิงสดช่อง T Sports 7 วันที่ 23 เม.ย.นี้

ส.รักบี้ไทยจับมือสภากาชาด รื้อฟื้นจัดหนำเลี๊ยบประเพณีครั้งแรกรอบ 15 ปี ยิงสดช่อง T Sports 7 วันที่ 23 เม.ย.นี้

คอรักบี้ไทยมีอะไรตื่นเต้นกันอีกครั้ง เมื่อ ทีมรวมทหารตำรวจ เตรียมพบกับ ทีมรวมพลเรือน ในการแข่งขันรักบี้ประเพณี 15 คน โดยนักกีฬาซุเปอร์สตาร์ระดับประเทศพร้อมตบเท้าเข้าร่วมแข่งขันกันอย่างคับคั่ง ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย พ.ต.ท.กุลธน…

กองทัพเรือ ยืนยัน ไม่เสนอของบฯ ซื้อเรือดำน้ำลำที่ 2-3

กองทัพเรือ ยืนยัน ไม่เสนอของบฯ ซื้อเรือดำน้ำลำที่ 2-3

กองทัพเรือ ยืนยัน ไม่เสนอของบฯ ซื้อเรือดำน้ำลำที่ 2-3 เน้นซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ ดูแลสวัสดิการกำลังพล

Yamaha แท็กทีม สภากาชาด ปลุกพลังซูเปอร์ฮีโร่ กู้วิกฤติขาดแคลนโลหิต

Yamaha แท็กทีม สภากาชาด ปลุกพลังซูเปอร์ฮีโร่ กู้วิกฤติขาดแคลนโลหิต

Yamaha ร่วมกับสภากาชาดไทย สานต่อโครงการ Blood Hero ปี 2 จัดกิจกรรมชวนคนไทยบริจาคโลหิต กู้วิกฤติขาดแคลนโลหิต

มาสด้า ปันสุข มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 แก่สภากาชาดไทย

มาสด้า ปันสุข มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 แก่สภากาชาดไทย

Mazda มอบชุด PPE หน้ากากอนามัย N95 และอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ให้กับสภากาชาดไทยภายใต้โครงการ “มาสด้า ปันสุข”

‘สภากาชาดไทย’ วอนบริจาคโลหิตช่วยชีวิตผู้ป่วย หลังวิกฤติเลือดหมดคลังทั่วประเทศ

‘สภากาชาดไทย’ วอนบริจาคโลหิตช่วยชีวิตผู้ป่วย หลังวิกฤติเลือดหมดคลังทั่วประเทศ

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอให้คนไทยสุขภาพดีช่วยกันบริจาคโลหิตอย่างเร่งด่วน ในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19

สภากาชาด เผย วัคซีน “โมเดอร์นา” ล้านโดส มาไตรมาส 4 ปีนี้ ฉีดประชาชน 500,000 คน

สภากาชาด เผย วัคซีน “โมเดอร์นา” ล้านโดส มาไตรมาส 4 ปีนี้ ฉีดประชาชน 500,000 คน

ห้ามนำวัคซีนไปจำหน่ายต่อเเละ เชิญชวนบริจาคให้แก่ "กองทุนกาชาด" เพื่อการจัดซื้อวัคซีนต่อไป

สภากาชาด เตรียมนำเข้า “โมเดอร์นา” 1 ล้านโดส ฉีดให้ประชาชนฟรี

สภากาชาด เตรียมนำเข้า “โมเดอร์นา” 1 ล้านโดส ฉีดให้ประชาชนฟรี

ขั้นตอนการนำเข้าจะอยู่ที่องค์การเภสัชกรรมเป็นผู้รับผิดชอบ

ทัพเรือภาคที่ 1 ปฏิบัติการกู้ภัยกลางทะเล ช่วยเหลือลูกเรือประมง 8 ชีวิตรอดตาย

ทัพเรือภาคที่ 1 ปฏิบัติการกู้ภัยกลางทะเล ช่วยเหลือลูกเรือประมง 8 ชีวิตรอดตาย

จากเหตุคลื่นลมแรง ทำให้น้ำรั่วเข้าเรือและกำลังจะจม

MOTOR EXPO มั่นใจ คนไทยไม่เคยทิ้งกัน มอบทุน-น้ำดื่ม แก่รพ. จุฬาฯ ฝ่าวิกฤต COVID-19

MOTOR EXPO มั่นใจ คนไทยไม่เคยทิ้งกัน มอบทุน-น้ำดื่ม แก่รพ. จุฬาฯ ฝ่าวิกฤต COVID-19

บริษัท สื่อสากล จำกัด ร่วมฝ่าวิกฤต COVID-19 มอบทุนช่วยเหลือพร้อมน้ำดื่มแก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่

X