Great Wall Motor GWM Group Haval HAVAL H6 Hybrid Suv สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เกรท วอลล์ มอเตอร์

GWM ถวายรถยนต์ HAVAL H6 Hybrid SUV แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

คัดลอก URL แล้ว

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ มร. เอลเลียต จาง ประธาน เกรท วอลล์ มอเตอร์ ภูมิภาคอาเซียนและประเทศไทย นำทีมผู้บริหารระดับสูง พร้อมด้วย มร. ลี่ผิง หวัง อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจและพาณิชย์ ประจำสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายรถยนต์ All New HAVAL H6 Hybrid SUV ติดตั้งเครื่องยนต์ไฮบริด (HEV) ขนาด 1.5 เทอร์โบ/ลิตร ซึ่งเป็นรถยนต์คันแรกจากสายการผลิตในประเทศไทย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกองงานการกุศลและเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย

HAVAL H6 Hybrid SUV

หลังจากที่ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ได้เฉลิมฉลองพิธีเปิดโรงงานอัจฉริยะ หรือ “Smart Factory” โรงงานผลิตรถยนต์เต็มรูปแบบแห่งที่ 2 ของเกรท วอลล์ มอเตอร์ นอกประเทศจีนอย่างเป็นทางการ พร้อมเผยโฉม All New HAVAL H6 Hybrid SUV คันแรกจากสายการผลิตในประเทศ ล่าสุด คณะผู้บริหารระดับสูงของ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ได้รับพระราชทานพระราชวโรกาสจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายรถยนต์คันแรกจากสายการผลิตจากโรงงานดังกล่าว เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย – จีน พร้อมสนับสนุนการใช้รถยนต์พลังงานใหม่ในการช่วยลดปัญหาการปล่อยมลภาวะสู่สิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา

ในการนี้ มร.เอลเลียต จาง ประธาน เกรท วอลล์ มอเตอร์ ภูมิภาคอาเซียนและประเทศไทย กราบบังคมทูล ใจความว่า “ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน มีความใกล้ชิดสนิทสนมกันมายาวนาน มีการแลกเปลี่ยนการเยือนในทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ โดยการเสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ของพระบรมวงศานุวงศ์ของไทย เป็นหัวใจหลักที่เสริมสร้าง กระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ทำให้เกิดมิตรภาพและความเข้าใจระหว่างประชาชนของสองประเทศอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ผู้บริหารของ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ทั้งในประเทศจีนและไทย ต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ อันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและราษฎรมาโดยตลอด ซึ่งผู้บริหารระดับสูงในประเทศจีน ล้วนได้รับพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสติดตามพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน ในระหว่างเสด็จเยือนประเทศจีนหลายครั้ง ยังความปลาบปลื้มยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้รับพระราชทานพระราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ในวันนี้”

HAVAL H6 Hybrid SUV

ทั้งนี้ ประเทศจีนเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของประเทศไทย และยังเป็นตลาดส่งออกอันดับที่ 2 ของไทย ขณะที่ไทยเป็นคู่ค้าอันดับที่ 3 ของจีนในกลุ่มประเทศอาเซียน ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเป็นหัวใจของความสัมพันธ์ ไทย – จีน มาโดยตลอด และมีความสัมพันธ์ด้านการค้าที่แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นจากข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน – จีน ที่มีการยกระดับในปี 2562

ด้าน มร. ลี่ผิง หวัง อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจและพาณิชย์ ประจำสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย กราบบังคมทูลเพิ่มเติมว่า “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นทูตสันถวไมตรี และทรงมีคุณูปการในการส่งเสริมความสัมพันธ์ไมตรีอันดีงามระหว่างไทยและจีนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการทูตและความร่วมมืออันเป็นประโยชน์ระหว่างประเทศในด้านต่างๆ และทางประเทศจีนมีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับประเทศไทยในการสืบสานมิตรภาพและความปรองดองภายใต้แนวคิด ‘จีน-ไทย หนึ่งครอบครัว’ นี้ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป”

ทั้งนี้ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ในฐานะ “บริษัทที่ให้บริการการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีระดับโลก (Global Mobility Technology Company)” ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและเชื่อมั่นอย่างเต็มที่ในศักยภาพของประเทศไทย ซึ่งมีความพร้อมทุกมิติในอุตสาหกรรมยานยนต์โดยเฉพาะยานยนต์ไฟฟ้า (xEV) โดยได้มีการเข้ามาลงทุนอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ในประเทศไทย รวมไปถึงการซื้อกิจการและเข้ามาดำเนินงานที่โรงงานผลิตรถยนต์ของ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ในจังหวัดระยอง ซึ่งโรงงานแห่งนี้เคยมีโอกาสได้รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ฯ ครั้งหนึ่งในงานพิธีเปิดโรงงาน เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2543 ซึ่งถือเป็นเกียรติภูมิของ บริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ ที่ได้ใช้โรงงานแห่งนี้เช่นกัน โดย เกรท วอลล์ มอเตอร์ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาโรงงานแห่งนี้เพื่อให้เป็นโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) อันเป็นฐานการผลิตหลักสำหรับรถยนต์พวงมาลัยขวาโดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้า (xEV) ของภูมิภาคอาเซียน พร้อมดำเนินงานภายใต้แนวคิด “New Energy” “New Intelligence” และ “New Experience” เพื่อต่อยอดอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ โดยโรงงานแห่งนี้ จะมาพร้อมกับเทคโนโลยีและวิธีการทำงานอันชาญฉลาด ทันสมัย และรับผิดชอบต่อสังคมด้วยนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนช่วยส่งเสริมการจ้างงาน การพัฒนาศักยภาพ เสริมองค์ความรู้ และทักษะการทำงานให้กับคนไทย รวมไปถึงการนำรูปแบบการดำเนินธุรกิจ และการออกแบบประสบการณ์ใหม่มาสู่ผู้บริโภคชาวไทย เพื่อยกระดับมาตรฐานประสบการณ์ลูกค้าให้ก้าวไปอีกขั้น และพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับเศรษฐกิจของประเทศไทย

HAVAL H6 Hybrid SUV

เนื่องในโอกาสที่บริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ ได้เดินสายการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ จึงนับเป็นโอกาสอันเป็นมงคล ในการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถยนต์คันแรกจากสายการผลิตแห่งนี้ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยต่อไป

หลังจากนั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตร และทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้บริหาร บริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ พร้อมทรงรับการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถยนต์ All New HAVAL H6 Hybrid SUV ไว้เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย

HAVAL H6 Hybrid SUV

สำหรับรถยนต์ All New HAVAL H6 Hybrid SUV โดดเด่นด้วยเครื่องยนต์ 1.5 เทอร์โบ/ลิตร ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้กำลังสูงสุด 130 กิโลวัตต์ ให้แรงม้าสูงสุด 179 กิโลวัตต์ หรือ 243 แรงม้า และแรงบิดสูงสุด 530 นิวตันเมตร ระบบขับเคลื่อนผสานกับเทคโนโลยีอันล้ำสมัยในคอนเซ็ปต์ LIFE+ ซึ่งเป็นระบบอัจฉริยะที่ตอบสนองความต้องการในทุกเส้นทาง พร้อมมอบประสบการณ์การขับขี่ที่สนุกและปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่ โดย All New HAVAL H6 Hybrid SUV ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการพร้อมประกาศราคาไปเมื่อวันที่ 28 มิถุนายนที่ผ่านมา


แท็ก: PRNEWS , , , , , ,

RELATED

All New HAVAL H6 Hybrid SUV ขึ้นแท่นยอดขายอันดับ 1 คอมแพคเอสยูวีเดือนสิงหาคม

All New HAVAL H6 Hybrid SUV ขึ้นแท่นยอดขายอันดับ 1 คอมแพคเอสยูวีเดือนสิงหาคม

เกรท วอลล์ มอเตอร์ ขึ้นแท่นยอดขายอันดับ 1 รถยนต์คอมแพคเอสยูวีในเดือนสิงหาคมด้วยยอดขาย All New HAVAL H6 Hybrid SUV กว่า 408 คันเติบโตควบคู่ไปกับยอดขายโดยรวมของบริษัทในตลาดโลก

ส่องฟีเจอร์เด่นใน GWM Application ที่ช่วยให้ชีวิตคุณง่ายกว่าที่เคย

ส่องฟีเจอร์เด่นใน GWM Application ที่ช่วยให้ชีวิตคุณง่ายกว่าที่เคย

GWM Application ได้มีการพัฒนาฟีเจอร์และฟังก์ชั่นการใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการช่วยให้ข้อมูลสำคัญ และมีฟีเจอร์อื่นๆ ที่ช่วยให้เจ้าของรถยนต์จากเกรท วอลล์ มอเตอร์ ได้รับประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า

GWM ส่งมอบความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 กว่า 100 ชุมชน 10,000 กิโลเมตร

GWM ส่งมอบความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 กว่า 100 ชุมชน 10,000 กิโลเมตร

เกรท วอลล์ มอเตอร์ ขอขอบคุณธารน้ำใจจากคนไทย รวมใจให้ความช่วยเหลือฝ่าวิกฤตโควิด-19 ส่งมอบอาหารกว่า 10,000 ชุด ใน 100 ชุมชน ผ่านเส้นทางกว่า 10,000 กิโลเมตร พร้อมสนับสนุนองค์กรอาสาสมัครและหน่วยงานภาครัฐ ตลอดเดือนสิงหาคมที่ผ่านม

GWM ฉลองครบรอบ 10 ปี HAVAL H6 ด้วยยอดขาย 3.5 ล้านคันทั่วโลก

GWM ฉลองครบรอบ 10 ปี HAVAL H6 ด้วยยอดขาย 3.5 ล้านคันทั่วโลก

เกรท วอลล์ มอเตอร์ ฉลองครบรอบ 10 ปี HAVAL H6 ด้วยยอดขายกว่า 3.5 ล้านคันทั่วโลก พร้อมเผยโฉมรถยนต์เอสยูวีสองรุ่นใหม่ สร้างปรากฎการณ์การขับขี่เหนือระดับ

GWM ขนทัพรถใหม่กว่า 12 รุ่นจาก 5 แบรนด์ จัดแสดงในงานเฉิงตู มอเตอร์ โชว์ 2021

GWM ขนทัพรถใหม่กว่า 12 รุ่นจาก 5 แบรนด์ จัดแสดงในงานเฉิงตู มอเตอร์ โชว์ 2021

เกรท วอลล์ มอเตอร์ โชว์ขบวนพาเหรดรถยนต์รุ่นใหม่กว่า 12 รุ่นจาก 5 แบรนด์ ร่วมจัดแสดงในงาน เฉิงตู มอเตอร์ โชว์ 2021 มหกรรมยานยนต์สุดยิ่งใหญ่แห่งปี

All-New TANK 500 ลักชัวรี่เอสยูวีระดับไฮเอนด์ที่หรูล้ำน่าจับตาว่าจะเข้าไทยหรือไม่?

All-New TANK 500 ลักชัวรี่เอสยูวีระดับไฮเอนด์ที่หรูล้ำน่าจับตาว่าจะเข้าไทยหรือไม่?

Great Wall Motors เดินหน้าเปิดตัวรถรุ่นใหม่ภายใต้แบรนด์ TANK ด้วย All-New TANK 500 ในงาน Chengdu Auto Show 2021 ที่ประเทศจีน

WEY แย้มทีเซอร์รถยนต์สไตล์เรโทร ด้วยหน้ารถสไตล์รถรุ่นใหญ่ยุค 1940

WEY แย้มทีเซอร์รถยนต์สไตล์เรโทร ด้วยหน้ารถสไตล์รถรุ่นใหญ่ยุค 1940

Great Wall Motor ยังคงเอาใจคนรักรถยนต์สไตล์คลาสสิกอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด แบรนด์ WEY ได้ปล่อยภาพทีเซอร์รถใหม่สไตล์เรโทรรุ่นใหม่ล่าสุด

GWM มอบหน้ากากอนามัยแก่ภาครัฐกว่า 29 แห่ง และมอบผลไม้แก่ผู้ประสบภัยจากโควิด-19

GWM มอบหน้ากากอนามัยแก่ภาครัฐกว่า 29 แห่ง และมอบผลไม้แก่ผู้ประสบภัยจากโควิด-19

เกรท วอลล์ มอเตอร์ มอบหน้ากากอนามัยแก่องค์กรภาครัฐกว่า 29 แห่ง พร้อมอุดหนุนเกษตรกรไทยเพื่อนำผลไม้ไปมอบให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

GWM บุกตลาดอเมริกาใต้ ลงนามข้อตกลงซื้อโรงงานที่ประเทศบราซิล

GWM บุกตลาดอเมริกาใต้ ลงนามข้อตกลงซื้อโรงงานที่ประเทศบราซิล

เกรท วอลล์ มอเตอร์ ลงนามข้อตกลงซื้อโรงงานที่ประเทศบราซิล ตอกย้ำความความพร้อมขยายธุรกิจสู่ตลาดอเมริกาใต้ และก้าวสู่การเป็นแบรนด์ระดับโลกอย่างแข็งแกร่ง