Great Wall Motor GWM Group Haval HAVAL H6 Hybrid Suv สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เกรท วอลล์ มอเตอร์

GWM ถวายรถยนต์ HAVAL H6 Hybrid SUV แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ

คัดลอก URL แล้ว

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ มร. เอลเลียต จาง ประธาน เกรท วอลล์ มอเตอร์ ภูมิภาคอาเซียนและประเทศไทย นำทีมผู้บริหารระดับสูง พร้อมด้วย มร. ลี่ผิง หวัง อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจและพาณิชย์ ประจำสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายรถยนต์ All New HAVAL H6 Hybrid SUV ติดตั้งเครื่องยนต์ไฮบริด (HEV) ขนาด 1.5 เทอร์โบ/ลิตร ซึ่งเป็นรถยนต์คันแรกจากสายการผลิตในประเทศไทย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกองงานการกุศลและเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย

HAVAL H6 Hybrid SUV

หลังจากที่ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ได้เฉลิมฉลองพิธีเปิดโรงงานอัจฉริยะ หรือ “Smart Factory” โรงงานผลิตรถยนต์เต็มรูปแบบแห่งที่ 2 ของเกรท วอลล์ มอเตอร์ นอกประเทศจีนอย่างเป็นทางการ พร้อมเผยโฉม All New HAVAL H6 Hybrid SUV คันแรกจากสายการผลิตในประเทศ ล่าสุด คณะผู้บริหารระดับสูงของ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ได้รับพระราชทานพระราชวโรกาสจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายรถยนต์คันแรกจากสายการผลิตจากโรงงานดังกล่าว เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย – จีน พร้อมสนับสนุนการใช้รถยนต์พลังงานใหม่ในการช่วยลดปัญหาการปล่อยมลภาวะสู่สิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา

ในการนี้ มร.เอลเลียต จาง ประธาน เกรท วอลล์ มอเตอร์ ภูมิภาคอาเซียนและประเทศไทย กราบบังคมทูล ใจความว่า “ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน มีความใกล้ชิดสนิทสนมกันมายาวนาน มีการแลกเปลี่ยนการเยือนในทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ โดยการเสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ของพระบรมวงศานุวงศ์ของไทย เป็นหัวใจหลักที่เสริมสร้าง กระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ทำให้เกิดมิตรภาพและความเข้าใจระหว่างประชาชนของสองประเทศอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ผู้บริหารของ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ทั้งในประเทศจีนและไทย ต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ อันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและราษฎรมาโดยตลอด ซึ่งผู้บริหารระดับสูงในประเทศจีน ล้วนได้รับพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสติดตามพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน ในระหว่างเสด็จเยือนประเทศจีนหลายครั้ง ยังความปลาบปลื้มยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้รับพระราชทานพระราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ในวันนี้”

HAVAL H6 Hybrid SUV

ทั้งนี้ ประเทศจีนเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของประเทศไทย และยังเป็นตลาดส่งออกอันดับที่ 2 ของไทย ขณะที่ไทยเป็นคู่ค้าอันดับที่ 3 ของจีนในกลุ่มประเทศอาเซียน ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเป็นหัวใจของความสัมพันธ์ ไทย – จีน มาโดยตลอด และมีความสัมพันธ์ด้านการค้าที่แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นจากข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน – จีน ที่มีการยกระดับในปี 2562

ด้าน มร. ลี่ผิง หวัง อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจและพาณิชย์ ประจำสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย กราบบังคมทูลเพิ่มเติมว่า “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นทูตสันถวไมตรี และทรงมีคุณูปการในการส่งเสริมความสัมพันธ์ไมตรีอันดีงามระหว่างไทยและจีนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการทูตและความร่วมมืออันเป็นประโยชน์ระหว่างประเทศในด้านต่างๆ และทางประเทศจีนมีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับประเทศไทยในการสืบสานมิตรภาพและความปรองดองภายใต้แนวคิด ‘จีน-ไทย หนึ่งครอบครัว’ นี้ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป”

ทั้งนี้ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ในฐานะ “บริษัทที่ให้บริการการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีระดับโลก (Global Mobility Technology Company)” ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและเชื่อมั่นอย่างเต็มที่ในศักยภาพของประเทศไทย ซึ่งมีความพร้อมทุกมิติในอุตสาหกรรมยานยนต์โดยเฉพาะยานยนต์ไฟฟ้า (xEV) โดยได้มีการเข้ามาลงทุนอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ในประเทศไทย รวมไปถึงการซื้อกิจการและเข้ามาดำเนินงานที่โรงงานผลิตรถยนต์ของ เกรท วอลล์ มอเตอร์ ในจังหวัดระยอง ซึ่งโรงงานแห่งนี้เคยมีโอกาสได้รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ฯ ครั้งหนึ่งในงานพิธีเปิดโรงงาน เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2543 ซึ่งถือเป็นเกียรติภูมิของ บริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ ที่ได้ใช้โรงงานแห่งนี้เช่นกัน โดย เกรท วอลล์ มอเตอร์ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาโรงงานแห่งนี้เพื่อให้เป็นโรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) อันเป็นฐานการผลิตหลักสำหรับรถยนต์พวงมาลัยขวาโดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้า (xEV) ของภูมิภาคอาเซียน พร้อมดำเนินงานภายใต้แนวคิด “New Energy” “New Intelligence” และ “New Experience” เพื่อต่อยอดอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ โดยโรงงานแห่งนี้ จะมาพร้อมกับเทคโนโลยีและวิธีการทำงานอันชาญฉลาด ทันสมัย และรับผิดชอบต่อสังคมด้วยนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนช่วยส่งเสริมการจ้างงาน การพัฒนาศักยภาพ เสริมองค์ความรู้ และทักษะการทำงานให้กับคนไทย รวมไปถึงการนำรูปแบบการดำเนินธุรกิจ และการออกแบบประสบการณ์ใหม่มาสู่ผู้บริโภคชาวไทย เพื่อยกระดับมาตรฐานประสบการณ์ลูกค้าให้ก้าวไปอีกขั้น และพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับเศรษฐกิจของประเทศไทย

HAVAL H6 Hybrid SUV

เนื่องในโอกาสที่บริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ ได้เดินสายการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ จึงนับเป็นโอกาสอันเป็นมงคล ในการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถยนต์คันแรกจากสายการผลิตแห่งนี้ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยต่อไป

หลังจากนั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตร และทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้บริหาร บริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ พร้อมทรงรับการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถยนต์ All New HAVAL H6 Hybrid SUV ไว้เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย

HAVAL H6 Hybrid SUV

สำหรับรถยนต์ All New HAVAL H6 Hybrid SUV โดดเด่นด้วยเครื่องยนต์ 1.5 เทอร์โบ/ลิตร ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้กำลังสูงสุด 130 กิโลวัตต์ ให้แรงม้าสูงสุด 179 กิโลวัตต์ หรือ 243 แรงม้า และแรงบิดสูงสุด 530 นิวตันเมตร ระบบขับเคลื่อนผสานกับเทคโนโลยีอันล้ำสมัยในคอนเซ็ปต์ LIFE+ ซึ่งเป็นระบบอัจฉริยะที่ตอบสนองความต้องการในทุกเส้นทาง พร้อมมอบประสบการณ์การขับขี่ที่สนุกและปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่ โดย All New HAVAL H6 Hybrid SUV ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการพร้อมประกาศราคาไปเมื่อวันที่ 28 มิถุนายนที่ผ่านมา


แท็ก: PRNEWS , , , , , ,

RELATED

GWM Let’s Talk เปิดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้งาน HAVAL H6 จากผู้ใช้จริง

GWM Let’s Talk เปิดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้งาน HAVAL H6 จากผู้ใช้จริง

เกรท วอลล์ มอเตอร์ จัดกิจกรรม Let’s Talk by GWM ครั้งที่ 1 เชิญลูกค้า HAVAL H6 พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารระดับสูง ตอกย้ำการเป็นแบรนด์ที่รับฟังเสียงของผู้บริโภคอย่างแท้จริง

ดีเกินคาด! GWM ประกาศหยุดจองรถ ORA Good Cat ชั่วคราว 20 เมษายนนี้

ดีเกินคาด! GWM ประกาศหยุดจองรถ ORA Good Cat ชั่วคราว 20 เมษายนนี้

เกรท วอลล์ มอเตอร์ ประกาศหยุดจอง ORA Good Cat สเปคไทยเป็นการชั่วคราวในวันที่ 20 เมษายนนี้เป็นต้นไป และเร่งทยอยส่งมอบลูกค้าที่จองไว้ก่อนหน้าอย่างต่อเนื่อง

GWM ขอบคุณคนไทยที่ให้การสนับสนุนรถยนต์แห่งอนาคตอย่างท่วมท้นในงาน BIMS 2022

GWM ขอบคุณคนไทยที่ให้การสนับสนุนรถยนต์แห่งอนาคตอย่างท่วมท้นในงาน BIMS 2022

เกรท วอลล์ มอเตอร์ ขอบคุณคนไทยสำหรับการสนับสนุนอย่างท่วมท้นในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 43 พร้อมมุ่งสู่ความเป็นผู้นำด้านยนตรกรรมไฟฟ้าแห่งอนาคต

GWM ฉลองความสำเร็จกิจกรรมวันสตรีสากลไปกับ ORA Good Cat ตลอดเดือนมีนาคม

GWM ฉลองความสำเร็จกิจกรรมวันสตรีสากลไปกับ ORA Good Cat ตลอดเดือนมีนาคม

เกรท วอลล์ มอเตอร์ ร่วมฉลองวันสตรีสากลด้วยแคมเปญพิเศษ และกิจกรรมมากมายซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “She Series” ตลอดทั้งเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

TANK 300 HEV Concept Car & ORA Good Cat GT สองสไตล์เด่นล้ำ เผยโฉมครั้งแรกในไทย

TANK 300 HEV Concept Car & ORA Good Cat GT สองสไตล์เด่นล้ำ เผยโฉมครั้งแรกในไทย

เกรท วอลล์ มอเตอร์ ส่ง 2 รถคอนเซ็ปต์ 2 สไตล์บุกงาน BIMS 2022 ทั้ง TANK 300 HEV Concept Car เอาใจสายลุย ORA Good Cat GT รถสปอร์ต EV โดนใจ

GWM ปรับลดราคา ORA Good Cat ทุกรุ่น และมอบสิทธิพิเศษลูกค้าปัจจุบันอีกมากมาย

GWM ปรับลดราคา ORA Good Cat ทุกรุ่น และมอบสิทธิพิเศษลูกค้าปัจจุบันอีกมากมาย

เกรท วอลล์ มอเตอร์ ประกาศปรับราคา ORA Good Cat ที่มีจำหน่ายในปัจจุบันทุกรุ่นถึงหลักแสน พร้อมทั้งเพิ่มสิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้าที่ได้ออกรถไปก่อนหน้า

HAVAL H6 & ORA Good Cat รักษาตำแหน่งผู้นำในตลาด SUV – EV ต่อเนื่อง 2 เดือนซ้อนในปี 2565

HAVAL H6 & ORA Good Cat รักษาตำแหน่งผู้นำในตลาด SUV – EV ต่อเนื่อง 2 เดือนซ้อนในปี 2565

เกรท วอลล์ มอเตอร์ สร้างผลงานยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องด้วยยอดขายในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยเฉพาะ HAVAL H6 และ ORA Good Cat ยังคงนิยมต่อเนื่อง

GWM ชูความสำเร็จในปีแรกของไทย พร้อมเดินหน้ากลยุทธ์ใหม่ในปีที่สอง

GWM ชูความสำเร็จในปีแรกของไทย พร้อมเดินหน้ากลยุทธ์ใหม่ในปีที่สอง

เกรท วอลล์ มอเตอร์ ชูความสำเร็จปีแรก สานต่อความมุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำด้านยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมเติบโตเคียงข้างสังคมไทย

GWM เตรียมส่ง TANK 300 HEV และ ORA Good Cat GT บุกงาน BIMS 2022

GWM เตรียมส่ง TANK 300 HEV และ ORA Good Cat GT บุกงาน BIMS 2022

เกรท วอลล์ มอเตอร์ เชิญชวนชาวไทยร่วมชมและสัมผัสนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคต ภายใต้แนวคิด “Leading The Future” ที่งานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 43 

X