มิวเซียมสยาม

มิวเซียมสยาม ผุดโครงการขยะบทที่ 3 ยิ่งลดเท่ากับยิ่งให้ดึงไอดอล ชวนคนไทยแยกขยะให้ถูกวิธี เสริมแนวคิด 3R เนื่องในสัปดาห์วันสิ่งแวดล้อมโลก

คัดลอก URL แล้ว

เนื่องในสัปดาห์วันสิ่งแวดล้อมโลก (5 มิ.ย ) ที่ผ่านมา มิวเซียมสยาม ในฐานะพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่จะช่วยแก้ไขและบรรเทาปัญหาดังกล่าวเพื่ออนาคตที่ดีของสังคมไทยและของโลก จึงมีแนวคิดในการลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยผุดโครงการขยะบทที่ 3 ยิ่งลดเท่ากับยิ่งให้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ตระหนักถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม และเข้าใจในวิธีการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง นำไปต่อยอดให้เกิดเป็นประโยชน์ต่อไปได้ โดยสามารถนำแนวคิดไปปรับใช้และปฏิบัติได้ด้วยตนเองให้เห็นเป็นรูปธรรมเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในภาพรวมต่อไป โดยเชื่อมโยงด้วยแนวคิด 3R คือ 

Reduce การลดขยะ ลดการใช้ หรือคิดก่อนใช้ ในการควบคุมปริมาณการใช้พลาสติกให้อยู่ในสัดส่วนที่พอเหมาะ บริโภคทรัพยากรที่ไม่จำเป็นลง ลดการสร้างขยะในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะลดการใช้ถุงพลาสติก เลือกบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

Reuse นำกลับมาใช้ซ้ำ (ใช้แล้วใช้อีก) เป็นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด โดยการนำสิ่งของเครื่องใช้ มาใช้ซ้ำก่อนทิ้ง หรือ หาภาชนะ เลือกสินค้าที่เราสามารถใช้ซ้ำได้ เช่น ถุงผ้า กระบอกน้ำ กล่องใส่อาหารส่วนตัว

Recycle นำกลับมาใช้ใหม่ โดยคัดแยกขยะมูลฝอยแต่ละประเภท ที่สามารถนำกลับมาใช้หมุนเวียน เข้าสู่กระบวนการผลิตของแต่ละประเภทได้เพื่อต่อยอดไปสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ เช่น ขวดแก้ว กระดาษ โลหะ ขวดและฝาพลาสติก เป็นต้น หรือเลือกซื้อสินค้าที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล 

ซึ่งจะเห็นได้ว่า แนวคิดเชื่อมโยง 3R เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยลดปริมาณขยะ ลดการสร้างมลพิษให้แก่โลก และนำกลับมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าให้กับสังคม เป็นวิถีแห่งความยั่งยืนที่ช่วยกันทำได้จริง 

โครงการขยะบทที่ 3 ยิ่งลดเท่ากับยิ่งให้ ในครั้งนี้ถือเป็นการสานต่อจากโครงการขยะบทที่ 2 ฟื้นชีวิตขยะให้มีค่าของมิวเซียมสยามที่ร่วมสร้างความตระหนักในเรื่องของการคัดแยกและสร้างคุณค่าให้ขยะอีกครั้ง โดยมีเป้าหมายให้คนไทยตระหนัก เกิดการเรียนรู้ ปรับใช้ หรือปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน และผลักดันให้เกิดแรงบันดาลใจในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง ในปีนี้จะเน้นส่งเสริมการเรียนรู้ไปกับบุคคลต้นแบบด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งมิวเซียมสยามได้จัดกิจกรรม Museum Live เปิดคลาสพิเศษ แลกเปลี่ยนมุมมองรักษ์โลก ในหัวข้อ “ธรรมชาติสร้างของขวัญ”  โดยครั้งแรกได้ อเล็กซ์ เรนเดลล์ ผู้ก่อตั้งโครงการ EEC Thailand หรือ “ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา” ที่สร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมให้กับเด็กๆ มายาวนานกว่า 5 ปี จนได้รับการแต่งตั้งจาก โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) เป็นทูตสันถวไมตรีคนแรกประจำประเทศไทย  รวมถึงได้รับรางวัล Muse Idol Awards 2020 บุคคลต้นแบบด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของมิวเซียมสยาม มาทำหน้าที่บรรยายในคลาสพิเศษ 

โดยอเล็กซ์ได้ให้มุมมองในการบรรยายที่ผ่านมาว่า  “การแยกขยะในวิธีการของผมแบบง่าย คือ การแยกขยะแห้งกับขยะเปียก เพราะขยะแห้งสามารถทำไปทำอะไรที่เป็นประโยชน์ได้มากกว่า ทั้ง Reduce Reuse Recycle   สำหรับผม ธรรมชาติทำให้เราได้เติบโตหลายทิศทาง ธรรมชาติบำบัดทำให้เราใจเย็น  ทำให้ความคิดของเรามันช้าลง ทำให้ผมมีสมาธิ และเข้าใจชีวิตได้ดีขึ้น  เราได้เห็นความสำคัญของสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ทำให้เราไม่ใช่คนฟุ่มเฟือย เรารู้สึกว่าเราโชคดี และอยากใช้โอกาสในความโชคดีนี้กระจายไปสู่ทุกคน เป็นสิ่งที่ธรรมชาติให้ของขวัญเราในชีวิตครับ”

นอกจากนี้ ยังมีบุคคลต้นแบบที่ทำงานด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกมากมายที่จะมาเล่าเรื่องราว พร้อมร่วมเรียนรู้และค้นหาคำตอบด้วยกันว่า “ธรรมชาติสร้างของขวัญได้อย่างไร” โดยในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 – 16.00 น. พบกับ นท พนายางกูร หรือนางฟ้าเกาะเต่า ที่ได้จัดทำโปรแกรม Eco Volunteerism กิจกรรมด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับชาวบ้านและเยาวชนในชุมชนพื้นที่เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ถือเป็น Key Opinion Leader ที่ลงมาทำงานรณรงค์สิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างจริงจัง  และยังได้รับรางวัล Muse Idol Awards 2020 สาขาบุคคลต้นแบบด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมด้วย อีกทั้งยังมีบุคคลสำคัญอีกมากมาย ที่จะมาแชร์ประสบการณ์ด้านงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการเรียนรู้ ผ่านช่องทางโซเชียลของมิวเซียมสยามตลอดทั้งปี

 สำหรับท่านที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลกิจกรรม Museum Live ธรรมชาติสร้างของขวัญ ได้ทาง Facebook: @museumsiamfan ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


แท็ก: PRNEWS ,

RELATED

มิวเซียมสยาม เปิดบ้านฉลอง “ร้อยปีตึกเรา” พาส่องไฮไลท์พิเศษ “เสาร์สนามไชย Saturday Happening” และ นิทรรศการ “ตึกเก่าเล่าใหม่”

มิวเซียมสยาม เปิดบ้านฉลอง “ร้อยปีตึกเรา” พาส่องไฮไลท์พิเศษ “เสาร์สนามไชย Saturday Happening” และ นิทรรศการ “ตึกเก่าเล่าใหม่”

พร้อม Enjoy Every Moment กับ กิจกรรมสุดสนุกตลอดทั้งปี มิวเซียมสยาม ชวนนับถอยหลัง ก้าวสู่ 100 ปี ของอาคารประวัติศาสตร์ ในวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ 2565

มิวเซียมสยามจัดงานประกาศรางวัลออนไลน์ Museum Thailand Awards 2021 ภายใต้แนวคิด เปลี่ยนร่าง เปลี่ยนรู้ เปลี่ยนชีวิต

มิวเซียมสยามจัดงานประกาศรางวัลออนไลน์ Museum Thailand Awards 2021 ภายใต้แนวคิด เปลี่ยนร่าง เปลี่ยนรู้ เปลี่ยนชีวิต

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ หรือ มิวเซียมสยาม เดินหน้าต่อยอดยกระดับพิพิธภัณฑ์ไทยอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ด้วยการจัดงาน Museum Thailand Awards 2021 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านเพจ Museum Thailandประกาศผลการคัดเลือกและมอบรางวัลให้กับพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของไทย ภายใต้แนวคิด “Reimage Relearn Reinvent: เปลี่ยนร่าง เปลี่ยนรู้ เปลี่ยนชีวิต ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19” โดยจะเป็นการคัดเลือกพิพิธภัณฑ์เพื่อรับมอบรางวัลในประเภทต่างๆ…

มิวเซียมสยาม ชวนเรียนรู้ นิทรรศการเปิดตำนานพ้อต่อเมืองภูเก็ต ประเพณี ความเชื่อ ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ต้นทุนทางวัฒนธรรม

มิวเซียมสยาม ชวนเรียนรู้ นิทรรศการเปิดตำนานพ้อต่อเมืองภูเก็ต ประเพณี ความเชื่อ ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ต้นทุนทางวัฒนธรรม

 มิวเซียมสยาม ร่วมกับ เทศบาลนครภูเก็ต ชวนเรียนรู้เรื่องราวของประเพณีพ้อต่อที่ชาวภูเก็ตยึดถือปฏิบัติมานับ 100 ปี  ผ่านนิทรรศการ เปิดตำนานพ้อต่อเมืองภูเก็ต The Legend of Ghost Festival Phuket  ทั้งนี้ จากตำนานดังกล่าว ในช่วงเดือน…

มิวเซียมสยาม จับมือ เทศบาลนครภูเก็ต ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมือง ด้วยแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เปิด “นิทรรศการภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวจากขุมเหมือง”

มิวเซียมสยาม จับมือ เทศบาลนครภูเก็ต ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมือง ด้วยแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เปิด “นิทรรศการภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวจากขุมเหมือง”

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) ร่วมกับ เทศบาลนครภูเก็ต และ 40 เครือข่ายแหล่งเรียนรู้สนับสนุนนโยบายภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) ของรัฐบาล จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ภูเก็ต ภายใต้ชื่อกิจกรรม เที่ยว – ประทับ…

มิวเซียมสยาม เปิดพื้นที่ประวัติศาสตร์ชวนชม Site Museum มิวเซียมใต้ดินแห่งแรกของประเทศไทย ที่ MRT สนามไชย

มิวเซียมสยาม เปิดพื้นที่ประวัติศาสตร์ชวนชม Site Museum มิวเซียมใต้ดินแห่งแรกของประเทศไทย ที่ MRT สนามไชย

มิวเซียมสยาม ร่วมกับ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ชวนคนไทยชม “มิวเซียมใต้ดินภายในสถานีรถไฟฟ้าสนามไชย (Site Museum)” ซึ่งถือเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ในพื้นที่ขนส่งสาธารณะใต้ดินแห่งแรกของประเทศไทย ในบริเวณจุดเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้ามหานครสถานีสนามไชยกับมิวเซียมสยาม…

มิวเซียมสยามจัดงาน Museum Thailand Awards 2020 เดินหน้าต่อยอดยกระดับพิพิธภัณฑ์ไทย

มิวเซียมสยามจัดงาน Museum Thailand Awards 2020 เดินหน้าต่อยอดยกระดับพิพิธภัณฑ์ไทย

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) เดินหน้าต่อยอดยกระดับพิพิธภัณฑ์ไทยอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ด้วยการจัดงาน Museum Thailand Awards 2020 เพื่อประกาศผลการคัดเลือกและมอบรางวัลให้กับพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของไทย แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ รางวัลพิพิธภัณฑ์ดีเด่นประจำปี…

X