The 2021 P4G Seoul Summit เกาหลีใต้

The 2021 P4G Seoul Summit การเข้าถึงผลประโยชน์อันล้ำค่าของความร่วมมือสีเขียว

ดร. เจน กูดอลล์ นักนิเวศวิทยาและนักอนุรักษ์ ได้กล่าวคำพูดที่โด่งดังประโยคหนึ่งไว้ว่า “คุณไม่สามารถที่จะผ่านวันหนึ่งวันไปได้โดยไม่สร้างผลกระทบใดใดต่อโลกรอบตัวคุณ สิ่งที่คุณทำนั้นสร้างความแตกต่าง และคุณต้องตัดสินใจว่าความแตกต่างแบบไหนที่คุณอยากทำให้เกิดขึ้น”

ในความเป็นจริงแล้วเรากำลังเผชิญกับ “ชีวิตวิถีใหม่” หรือ “New Normal” ไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้ว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีผลกระทบอย่างมากต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของเราทุกคน เราได้ยินข่าวเกี่ยวกับความผิดปกติของสภาพอากาศอยู่ตลอดเวลา ตั้งแต่เรื่องของภัยแล้งที่รุนแรงที่สุดในรอบศตวรรษ ไปจนถึงคลื่นความร้อนรุนแรงที่ทำให้อุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นจนสร้างสถิติใหม่ ซึ่งปรากฏการณ์เหล่านี้สามารถพบเห็นได้ในทุกพื้นที่ทั่วโลก การดำเนินการที่ชัดเจนในการลดผลกระทบเชิงลบต่อสภาพภูมิอากาศและการเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอนนั้น เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เรารับมือกับปัญหาวิกฤตสภาพภูมิอากาศที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนี้ได้

เป็นเรื่องน่ายินดีที่เมื่อกล่าวถึงการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วนั้น แม้แต่ประเทศอย่างสหรัฐ อเมริกาและจีนที่เป็นคู่แข่งทางยุทธศาสตร์ต่างก็ยอมรับในแนวทางการจัดการที่คล้ายกัน ประเทศจีนซึ่งถือเป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงสุดของโลก ได้ประกาศอย่างหนักแน่นว่าจะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได ออกไซด์สุทธิให้เป็นศูนย์ภายในปี 2060 ส่วนสหรัฐฯ ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากเป็นอันดับสองของโลก ได้ประกาศกลับเข้าร่วมความตกลงปารีสอีกครั้งหลังพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของประธานาธิบดีโจเซฟ ไบเดน การกลับเข้าร่วมในครั้งนี้ได้เน้นย้ำถึงคำมั่นสัญญาของสหรัฐฯ ที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและบรรลุการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2050

ความรวดเร็วและระดับของการดำเนินการของประชาคมระหว่างประเทศในการตอบสนองต่อวิกฤตสภาพภูมิอากาศนั้นได้เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เพียงครึ่งแรกของปี 2021 นี้ ได้มีการจัดการประชุมสุดยอดระดับพหุภาคีที่กล่าวถึงประเด็นสภาพภูมิอากาศไปแล้วถึงสองงานในประเทศเนเธอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกา และจะมีการจัดงาน “2021 P4G Seoul Summit” ขึ้นที่ประเทศเกาหลีใต้ในเดือนนี้

ข้อริเริ่ม P4G หรือ หุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อการเติบโตสีเขียวและเป้าหมายโลกปี 2030 เกิดขึ้นเมื่อปี 2018 ในฐานะเวทีส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนที่มุ่งเน้นการบรรลุเป้าหมายของความตกลงปารีสและการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ประเทศหุ้นส่วนทั้ง 12 ประเทศ ซึ่งรวมถึง เกาหลีใต้ เดนมาร์ก อินโดนีเซีย เม็กซิโก และแอฟริกาใต้ ได้เข้าร่วมข้อริเริ่มนี้ร่วมกันกับภาคธุรกิจและภาคประชาสังคม โดยที่ทุกฝ่ายมีเป้าหมายในการร่วมมือกันนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาที่ครอบคลุมและยั่งยืนสำหรับประเทศกำลังพัฒนาในห้าประเด็นหลัก ซึ่งครอบคลุมเรื่องของอาหารและการเกษตรกรรม น้ำ พลังงาน เมืองใหญ่ และเศรษฐกิจหมุนเวียน หุ้นส่วน P4G แตกต่างจากข้อริเริ่มด้านความยั่งยืนอื่นๆ ในแง่ที่ P4G นั้นเกิดจากการขับเคลื่อนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วน ที่รวมตัวกันเพื่อนำเสนอแนวทางการเปลี่ยนแปลงแบบปฏิรูปที่จะช่วยแก้ไขปัญหาที่ท้าทายต่างๆ ของโลก และสร้างโมเดลการทำธุรกิจผ่านการลงทุนแบบคำนึงถึงผลกระทบเชิงบวก ซึ่ง P4G นั้นได้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่หุ้นส่วนทางนวัตกรรมมากกว่า 50 รายจากทั่วโลก

การประชุมสุดยอด 2021 P4G Seoul Summit ที่จะจัดขึ้นที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ในวันที่ 30-31 พฤษภาคมนี้ เกิดขึ้นในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญ เมื่อมีแรงกดดันเรียกร้องให้การฟื้นฟูต่างๆ จากโรคระบาดโควิด-19 มีความยืดหยุ่นและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น และในโอกาสที่ทุกประเทศจะเริ่มดำเนินการตามความตกลงปารีสในปีนี้ การประชุมสุดยอดที่จะจัดขึ้นจะช่วยยกระดับวาระการประชุมที่มุ่งเน้นด้านสภาพภูมิอากาศและเพิ่มการนำเสนอมาตรการที่เป็นรูปธรรมเพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและการฟื้นฟูสีเขียวที่ครอบคลุมในทุกด้าน ผู้นำจากกว่า 30 ประเทศและองค์การระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะเข้าร่วมเพื่อแบ่งปันแนวคิดและข้อมูลเชิงลึกในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการประชุมครั้งนี้ด้วย

การเข้าร่วม P4G Seoul Summit ของประเทศไทยนั้นมีความหมายมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประเทศไทยและเกาหลีใต้มีเป้าหมายร่วมกันในการแสวงหาการเติบโตสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประเทศไทยให้การสนับสนุนนโยบายการพัฒนาที่มีความสมดุล ยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโมเดลเศรษฐกิจ BCG หรือรูปแบบเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ในขณะที่เกาหลีใต้นั้นได้เริ่มใช้นโยบาย “Green New Deal” ในปี 2020 เพื่อจะเปลี่ยนแปลงประเทศไปสู่เศรษฐกิจที่มีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมีความเป็นกลางทางสภาพอากาศภายหลังการระบาดของโควิด-19 โดยแผนนโยบาย Green New Deal ให้ความสำคัญกับ การเปลี่ยนแปลงสีเขียวในโครงสร้างพื้นฐานและการฟื้นฟูระบบนิเวศ การจัดหาพลังงานคาร์บอนต่ำผ่านแหล่งพลังงานหมุนเวียนและการสัญจรสีเขียว การวิจัยและพัฒนา และการลงทุนเพื่อนวัตกรรมสีเขียว เกาหลีได้ตั้งเป้าหมายที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลง 12.3 ล้านตัน ภายในปี 2025 ผ่านโครงการต่างๆ ภายในประเทศ นอกจากนี้แล้วประธานาธิบดีมุนแจอินได้ประกาศว่าเกาหลีใต้จะงดให้การสนับสนุนเงินของภาครัฐแก่โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินในต่างประเทศ เพื่อจะกระตุ้นให้เกิดแหล่งพลังงานหมุนเวียนทั่วโลกอีกด้วย

โมเดลเศรษฐกิจ BCG กับยุทธศาสตร์ Green New Deal มีความเหมือนกันในแง่ที่ทั้ง BCG และ Green New Deal ตั้งอยู่บนแนวคิดที่ว่า นวัตกรรมและความชัดเจนในการลงทุนนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่จะขับเคลื่อนการเติบโตที่ยั่งยืน ทำให้ไทยและเกาหลีใต้มีศักยภาพที่จะพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านต่างๆ อีกมากมาย เช่น การบริหารจัดการน้ำและขยะ พลังงานหมุนเวียน และการสัญจรสีเขียว เป็นต้น การนำความรู้ความสามารถที่สั่งสมจากประสบการณ์ในการดำเนินการด้านนโยบาย ผนวกกับความพยายามในการทำงานร่วมกันจะทำให้ทั้งสองประเทศเข้าใกล้การบรรลุเป้าหมายมากยิ่งขึ้น ทั้งวิสัยทัศน์ที่จะเป็นโรงกำเนิดไฟฟ้าสีเขียวแห่งเอเชียของเกาหลีใต้ และวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมชีวภาพในภูมิภาคอาเซียนของประเทศไทย

รัฐบาลเพียงหน่วยงานเดียวนั้นไม่เพียงพอต่อการจัดการกับปัญหาปัญหาวิกฤตสภาพภูมิอากาศที่เรากำลังเผชิญกันอยู่ทุกวันนี้อีกต่อไป หุ้นส่วนความร่วมมือ P4G ได้ตระหนักถึงประเด็นเหล่านี้ และได้เรียกร้องให้ทุกภาคส่วนรวมถึงภาคธุรกิจ ภาคประชาชน และภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการดำเนินการตอบโต้สภาพภูมิอากาศ ภาคธุรกิจสามารถลดขยะและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมและการลงทุนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในขณะที่ประชาชนทั่วไปสามารถสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย เช่น ลดการใช้ไฟฟ้า และลดการใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง เมื่อรัฐบาล ภาคธุรกิจ และประชาชนร่วมมือกัน ช่วยกันขับเคลื่อนจิตสำนึกของการเป็นพลเมืองสิ่งแวดล้อมไปสู่การปฏิบัติจริง เราจะสามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและรักษาโลกอันเป็นที่รักของเราไว้ได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

• สำหรับประชาชนทั่วไป สามารถดูตารางกิจกรรมและเข้ารับฟังการประชุม 2021 P4G Seoul Summit (30-31 พ.ค. 2564) และการประชุมอื่นๆ (24-29 พ.ค. 2564) ได้ผ่านทางเว็บไซต์ด้านล่าง:

o ตารางกิจกรรม: http://2021p4g-seoulsummit.kr/conference/list.do?gubun=3#tab3
o ลงทะเบียนและเข้าฟังการประชุม: https://2021p4g-seoulsummit.kr/preregistration/list.do

• ข้อมูลเกี่ยวกับ P4G สามารถดูรายละเอียดได้จากไฟล์แนบ “สาระน่ารู้ P4G” และ https://2021p4g-seoulsummit.kr/

WRITER

RELATED

ปธน. ‘เกาหลีใต้’ หวังวัคซีนโควิด-19 สร้าง ‘ภูมิคุ้มกันหมู่’ เร็วขึ้น

ปธน. ‘เกาหลีใต้’ หวังวัคซีนโควิด-19 สร้าง ‘ภูมิคุ้มกันหมู่’ เร็วขึ้น

เกาหลีใต้วางแผนฉีดวัคซีนให้ประชาชน เริ่ม ก.พ.

ศาลเกาหลีใต้สั่ง ‘ญี่ปุ่น’ จ่ายเงินชดเชยเหยื่อ ‘หญิงบำเรอ’ ยุคสงครามโลก

ศาลเกาหลีใต้สั่ง ‘ญี่ปุ่น’ จ่ายเงินชดเชยเหยื่อ ‘หญิงบำเรอ’ ยุคสงครามโลก

นับเป็นครั้งแรกที่ศาลพิพากษาให้ญี่ปุ่นจ่ายเงินชดเชยแก่เหยื่อ

ใบไม้เปลี่ยนสี ที่ Seoul Grand Park

ใบไม้เปลี่ยนสี ที่ Seoul Grand Park

Seoul Grand Park เป็นสวนสัตว์ + Park พื้นที่ค่อนข้างกว้าง ร่มรื่น ช่วงฤดูใบไม้ร่วงนักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างชาติและคนเกาหลีเอง นิยมมาถ่ายรูปกัน เนื่องจากบรรยากาศใบไม้ที่กำลังเปลี่ยนสี ของต้นไม้หลากชนิด ตัวอย่างที่คนไทยคุ้นเคยกันดีอย่าง ต้นเมเปิ้ล ต้นแปะก๊วย…

ศาลสูงสุดเกาหลีใต้ยันคำตัดสินจำคุก 17 ปี อดีตปธน. ฐานคอร์รัปชั่น

ศาลสูงสุดเกาหลีใต้ยันคำตัดสินจำคุก 17 ปี อดีตปธน. ฐานคอร์รัปชั่น

ศาลสูงสุดของเกาหลีใต้พิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์ที่ตัดสินจำคุก อี มย็อง-บัก อดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ข้อหาคอร์รัปชั่น

ไอซ์ พาริส-จูเน่ เพลินพิชญา คว้ารางวัลนักแสดงหน้าใหม่มาแรง ที่ปูซาน เกาหลีใต้

ไอซ์ พาริส-จูเน่ เพลินพิชญา คว้ารางวัลนักแสดงหน้าใหม่มาแรง ที่ปูซาน เกาหลีใต้

ขอแสดงความยินดีกับ “จูเน่- เพลินพิชญา” และ “ไอซ์-พาริส” คว้ารางวัล 2nd Asia Contents Awards ประจำปี 2020

เกาหลีใต้ เลื่อนเปิดเรียน หลังพบการระบาดรอบใหม่

เกาหลีใต้ เลื่อนเปิดเรียน หลังพบการระบาดรอบใหม่

เกาหลีใต้ เลื่อนเปิดเรียน – นายพัก แบก-บอม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเกาหลีใต้ ประกาศเมื่อวานนี้ (11 พ.ค.) ว่ากระทรวงจะเลื่อนการเปิดเรียนชั้นมัธยมออกไป 1 สัปดาห์ จากกำหนดเดิมที่จะเปิดเรียนในวันพรุ่งนี้ (13 พ.ค.)…

ผีน้อยในเกาหลีใต้ แห่เข้าคิว หนีไวรัสโควิด19  ด้าน กต. ยันไม่ขึ้นบัญชีดำ

ผีน้อยในเกาหลีใต้ แห่เข้าคิว หนีไวรัสโควิด19 ด้าน กต. ยันไม่ขึ้นบัญชีดำ

จากกรณีที่มีภาพของแรงงานไทย ที่หลบหนีไปขายแรงงานในประเทศเกาหลีใต้ (ผีน้อย) ได้แห่มาต่อคิวที่สถานทูตไทยในเกาหลีใต้ เพื่อขอเดินทางกลับประเทศ หลังจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด19 ที่เกาหลีใต้ได้ระบาดอย่างหนักอยู่ในขณะนี้นั้น นายเชิดเกียรติ อัตถากร อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ได้ออกมาเปิดเผยถึงกรณีดังกล่าวว่า การรายงานตัวดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการของเกาหลีใต้ ซึ่งปัจจุบัน ทางการเกาหลีใต้มีมาตรการให้ชาวต่างชาติที่พำนักอยู่เกินวีซ่า…

เกาหลีใต้​ เฉือน​ ซาอุฯ​ ต่อเวลา​ 1-0​ ซิวแชมป์ยู23ที่ไทย

เกาหลีใต้​ เฉือน​ ซาอุฯ​ ต่อเวลา​ 1-0​ ซิวแชมป์ยู23ที่ไทย

เกาหลีใต้ คว้าแชมป์ฟุตบอลเอเชีย รุ่นยู-23 ได้เป็นสมัยแรก หลังได้ประตูชัยเฉือนเอาชนะ ซาอุดิอาระเบีย ในช่วงต่อเวลาพิเศษ 1-0​ คว้าแชมป์ยู23ที่ไทยเจ้าภาพ ฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี รอบชิงชนะเลิศ ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน…

KIA THAILAND ชวนลูกค้าร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นสิทธิ์เจอ BLACKPINK ที่เกาหลี

KIA THAILAND ชวนลูกค้าร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นสิทธิ์เจอ BLACKPINK ที่เกาหลี

KIA THAILAND จัดกิจกรรมใหญ่ส่งท้ายปี “KIA Lucky Drive To SEOUL” ชวนลูกค้า KIA และ BLINKS ลุ้นสิทธิ์เจอ BLACKPINK และสิทธิ์เข้าชม…