PM.2.5 Thailand Youth Policy Initiative TYPI สช. สสส.

สช –สสส. จับมือกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ ร่วมแข่งขันสร้างนโยบายสาธารณะ หาทางออกวิกฤตฝุ่นพิษ PM 2.5 ชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท

คัดลอก URL แล้ว

“สช.-สสส.” จับมือกับ Thailand Youth Policy Initiative (TYPI) เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ร่วมกลุ่มกันเพื่อร่วมแข่งขันสร้างนโยบายสาธารณะในมุมมองของเด็กและเยาวชน ต่อปัญหาฝุ่นพิษ PM.2.5 รับสมัครเพียง 30 ทีมเท่านั้น ภายใน 31 พฤษภาคมนี้ และร่วมกระบวนการจัดทำนโยบายสาธารณะก่อนเสนอไอเดียสุดล้ำของแต่ละทีมในช่วงเดือนกรกฏาคม ชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท

ผศ.ดร.ทพ.วีระศักดิ์ พุทธาศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ หรือ สช. มีหน้าที่สนับสนุนการสร้างนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนด้วยเครื่องมือต่างๆ ตามเจตนารมณ์ที่กำหนดใน พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 โดยที่ผ่านมา สช. ได้เปิดโอกาสให้เยาวชนและคนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการด้านต่างๆ เพราะเป็นมีส่วนสำคัญต่อการกำหนดอนาคตของประเทศ และไม่อยากให้การมีส่วนร่วมแค่การส่งเสียงเท่านั้น แต่ต้องการให้เป็นภาคส่วนสำคัญตัวจริงเสียงจริงที่มีพลังขับเคลื่อนงานนโยบายได้ด้วย คนมีจุดแข็ง ศักยภาพ และความสามารถด้านดิจิทัล การเข้าถึงข้อมูลบนโลกไร้พรมแดน รวมถึงความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้นเรามีความเชื่อว่านโยบายสาธารณะที่มาจากเยาวชนคนรุ่นใหม่จะเกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ที่น่าสนใจ

“สำหรับปัญหาฝุ่นละออง แม้ สช.เคยมีมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ที่ให้หน่วยงานต่างๆ ร่วมกันแก้ไขปัญหานี้ตั้งแต่เมื่อ 10 ปีก่อน แต่เป็นการมุ่งไปที่การแก้ไขหมอกควันในภาคเหนือ ทว่าเมื่อมีปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 เกิดหนักขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) และหลายๆ จังหวัดกระจายหลายพื้นที่ เนื่องจากมีปัจจัยมาเกี่ยวข้องจากหลายส่วน เป็นโจทย์ท้าทายที่ต้องการพลังปัญญาของหลายภาคส่วน และหลังจากที่ได้ข้อเสนอจากการแข่งขันแล้ว สช. กับ สสส.ก็จะนำเอาสิ่งเหล่านั้นออกมาทำให้เกิดขึ้นจริง เพราะที่ผ่านมาเรามีเวทีหรือพื้นที่ในการสร้างนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ซึ่งอาจเกิดจากใครก็ได้ กลุ่มใดก็ได้ เช่นเดียวกับคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาร่วมกำหนดกติกา ใช้จินตนาการมาเติมเต็ม และเข้ามาเป็นจิ๊กซอว์ที่จะทำงานร่วมกัน” ผศ.ดร.ทพ.วีระศักดิ์ กล่าว “

ด้านนางสาวฐิติกาญจน์ จึงธีรพานิช Co-Chairperson Thailand Youth Policy Initiative (TYPI) กล่าวว่า TYPI เป็นองค์การด้านเด็กและเยาวชนน้องใหม่โดยตั้งขึ้นบนพื้นฐานความเชื่อว่าพลังของคนรุ่นใหม่สามารถเปลี่ยนแปลงปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ในปีนี้เราได้ทำโครงการประกวดนโยบายและนวัตกรรมทางสังคมของคนรุ่นใหม่เพื่อแก้ไขปัญหา PM 2.5 เพื่อเฟ้นหาเยาวชน คนรุ่นใหม่ที่มีอายุระหว่าง 16-30 ปี เพื่อมาประกวดนโยบายนวัตกรรมทางสังคม แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศทั้งในระดับพื้นที่จนถึงระดับชาติ ข้อเสนอดังกล่าวจะนำไปร่วมกับองค์กรภาคเอกชน รัฐหรือวิชาการ ที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหานี้จริงๆ ในทางปฏิบัติ ซึ่งทำให้เห็นว่าเด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่เป็นปัญหาระดับชาติได้ เพราะเรื่องนี้เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กระทบต่อสุขภาพของทุกคน และทุกๆ ปีเราต้องทนเผชิญทุกข์กับฝุ่นที่เกิดขึ้น มาจากแหล่งต่างๆ ดังนั้นเราเชื่อว่าปัญหานี้น่าจะแก้ได้ด้วยการมีนวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มาจากความคิดของคนรุ่นใหม่ จึงอยากเชิญชวนเพื่อนๆ ที่เรียนหรือทำงานแล้วอายุ 16-30 ปี รวมทีมกันมาไม่เกิน 5 คน ในสาขาอาชีพต่างๆ เพื่อให้ข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาวิกฤติฝุ่น P.M 2.5

“แม้จะไม่เคยทำนโยบายสาธารณะมาก่อนก็ไม่มีปัญหาในการสมัครเข้าร่วมแต่อย่างใด แค่มีใจอยากเห็นวิกฤติฝุ่น PM 2.5 หายไปจากบ้านเรา ขอให้ร่วมทีมกันมาสมัครได้ภายในสิ้นเดือนนี้ โดยติดตามช่องทางการสมัครได้ทางเพจ และ IG ชื่อ TYPI ซึ่งจะมีคณะกรรมการคัดเลือกเหลือเพียง 30 ทีม ที่จะได้รับการเข้าสู่กระบวนการ Policy Hackathon เป็นเครื่องมือหนึ่งในการทำนโยบายสาธารณะที่ให้แต่ละทีมร่วมกันระดมสมองในเดือนกรกฎาคม เราเชื่อว่าเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่จะมีนโยบายที่นำเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่มาใช้เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างแน่นอน” นางสาวฐิติกาญจน์กล่าว


แท็ก: PRNEWS , , , , ,
WRITER

RELATED

สคล. สสส. ผนึกกำลังวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรีและภาคีเครือข่าย ชูต้นแบบ ‘งานบวชปลอดเหล้า’ เน้นแนวคิด ‘บวชสร้างสุข ปลอดเหล้า ไม่ก่อเวร’

สคล. สสส. ผนึกกำลังวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรีและภาคีเครือข่าย ชูต้นแบบ ‘งานบวชปลอดเหล้า’ เน้นแนวคิด ‘บวชสร้างสุข ปลอดเหล้า ไม่ก่อเวร’

สำนักงานเครือข่ายงดเหล้า (สคล.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี และภาคีเครือข่าย ผนึกกำลังจัดงาน ‘บวชหมู่สร้างสุข ปลอดเหล้า ไม่ก่อเวร’ ขึ้น ณ วัดญาณเสน ต.โก่งธนู…

สสส.จับมือ ม.สยาม ปลื้มปั้น เกรียนไซเบอร์ฯ ปี 2 สร้าง “อาชีวะสื่อสารสุขภาวะ” ผลิตสื่อดิจิทัล 146 ชิ้นงาน

สสส.จับมือ ม.สยาม ปลื้มปั้น เกรียนไซเบอร์ฯ ปี 2 สร้าง “อาชีวะสื่อสารสุขภาวะ” ผลิตสื่อดิจิทัล 146 ชิ้นงาน

“เกรียนไซเบอร์ฯ ปี 2”  เผยผลการดำเนินโครงการฯ สามารถสร้าง “อาชีวะสื่อสารสุขภาวะ” ในประเด็นภาวะซึมเศร้า การระรานทางไซเบอร์และภัยคุกคามบนสื่อสังคมออนไลน์ โดยมีนักศึกษาอาชีวะ 31 ทีม จาก 20 สถาบัน ในพื้นที่…

TikTok จับมือ สสส. รณรงค์เผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับ COVID-19 ระลอกใหม่

TikTok จับมือ สสส. รณรงค์เผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับ COVID-19 ระลอกใหม่

TikTok จับมือ สสส. รณรงค์เผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับ COVID-19 ระลอกใหม่

สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ช่วยพัฒนาเด็กรุ่นใหม่ เติบใหญ่อย่างมีคุณภาพ

สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ช่วยพัฒนาเด็กรุ่นใหม่ เติบใหญ่อย่างมีคุณภาพ

สังคมปัจจุบันอาจมีแนวโน้มที่เด็กจะพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้น้อยลง เนื่องจากพบว่า ส่วนใหญ่ผู้ปกครองมักปล่อยเด็กในยุคนี้ให้เล่นอยู่เพียงลำพัง และหยิบยื่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประกอบการเล่นให้ลูกหลานมากขึ้น ทำให้เด็กอยู่กับธรรมชาติน้อยลง เมื่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้าถึงสังคมวัยเด็กมากขึ้น สนามเด็กเล่นจึงเป็นสนามที่เด็กไม่ค่อยเล่นอีกต่อไป… เพราะไปให้ความสำคัญกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็น โทรทัศน์, เครื่องเล่นเกม, คอมพิวเตอร์, สมาร์ทโฟน และ แท็บเล็ต…

ผนึกกำลังผลักดัน​ “ลด​ ละ​ เลิกสูบบุหรี่”​ หลังพบคนป่วยมากกว่า​ 1 แสนราย​

ผนึกกำลังผลักดัน​ “ลด​ ละ​ เลิกสูบบุหรี่”​ หลังพบคนป่วยมากกว่า​ 1 แสนราย​

ที่​ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ​ (สสส.)​ นายแพทย์คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ ประธานคณะกรรมการบริหารแผนคณะที่ 1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นประธานในพิธีเปิด เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ชวน ช่วย เลิกบุหรี่” พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดงาน…

สสส.จับมือนิตยสารสารคดี เปิดค่าย “นักเล่าความสุข”

สสส.จับมือนิตยสารสารคดี เปิดค่าย “นักเล่าความสุข”

ที่ศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม รักษาการผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส.สนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพนักสื่อสารเพื่อสุขภาวะ: ค่ายสารคดี โดยร่วมกับนิตยสารสารคดี เพราะมองเห็นศักยภาพและความสำคัญของการใช้สื่อดิจิทัล โดยในปีนี้จัดกิจกรรม “ค่ายนักเล่าความสุข” ซึ่งมีนักเล่าความสุขร่วมสมัครกว่า 160…

สสส. เตือน! เปลี่ยนพฤติกรรมการกิน เลี่ยงของหวาน-มัน-เค็ม ก่อนจะป่วย

สสส. เตือน! เปลี่ยนพฤติกรรมการกิน เลี่ยงของหวาน-มัน-เค็ม ก่อนจะป่วย

“61.6 ล้าน” ไม่ใช่ตัวเลขที่แสดงถึงทรัพย์สินแต่อย่างใด แต่คือจำนวนครั้งที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชน ในปี 2560 ทั้งๆ ที่จำนวนประชากรในประเทศไทย ที่ประกาศจากสำนักทะเบียนกลาง ในปลายปี 2560 มีจำนวน “66.19 ล้านคน”         …

X