ผู้สมัครสตรีคนแรกของไทยในคณะกรรมาธิการกฎหมายระหว่างประเทศ วาระปี ค.ศ. 2023-2027

คัดลอก URL แล้ว

Dr. Vilawan Mangklatanakul, Thailand’s First Female Candidate for the International Law Commission (ILC) for the term 2023-2027

ดร. วิลาวรรณ มังคละธนะกุล อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ ผู้สมัครสตรีคนแรกของไทยในคณะกรรมาธิการกฎหมายระหว่างประเทศ วาระปี ค.ศ. 2023-2027


แท็ก: PRNEWS
WRITER
X