เชียงใหม่ โรงเรียนต้นกล้า โรงเรียนต้นกล้า จ.เชียงใหม่ โรงเรียนฟินแลนด์

โรงเรียนต้นกล้า จ.เชียงใหม่ จับมือฟินแลนด์ ยกระดับการเรียนการสอนปฐมวัยเทียบเท่าสากล

คัดลอก URL แล้ว

นางสาวกุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ ประธานกรรมการอำนวยการ โรงเรียนต้นกล้า จ.เชียงใหม่ ซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลไปจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในฐานะ “โรงเรียนทางเลือก” ดำเนินการตามแนวทางการจัดการศึกษาของประเทศฟินแลนด์ เน้นแนวทางจัดการเรียนการสอนที่ยึดธรรมชาติของผู้เรียนเป็นแนวทางในการบ่มเพาะจินตนาการและความสุขเพื่อให้เกิดการเรียนรู้สู่การพัฒนาศักยภาพตัวเอง โดยจัดการเรียนรู้ผ่านการเล่น การลงมือปฏิบัติจริง การสนับสนุนนักเรียนรายบุคคล เพื่อเสริมสร้างจินตนาการบนรากฐานแห่งความสุข ล่าสุดได้จัดกิจกรรม “Hello Finland” และต้อนรับ ฯพณฯ ยูวริ แยร์วิอะโฮ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือใช้หลักสูตร HEI Schools Teacher Toolkit (เฮย์สคูล ทีชเชอร์ ทูลคิท) ระหว่าง บุญเอนก มณีธรรม ผู้ก่อตั้งโรงเรียนต้นกล้า จ.เชียงใหม่ กับ มิลลา ก๊กโก ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เฮลซิงกิ อินเตอร์เนชั่นนอล สคูล กรุ๊ป และ เฮกกิ วาร์เตีย บริษัท เฮลซิงกิ อินเตอร์เนชั่นนอล สคูล กรุ๊ป ผู้จัดการฝ่ายขายและดูแลคู่ค้า ผ่านทางแอพพลิเคชั่น Zoom


นางสาวกุลธิดา เปิดเผยว่า ตลอดเวลาตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนต้นกล้า จ.เชียงใหม่ ในปี 2552 จนถึงปัจจุบัน เรายังคงมุ่งจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพตามพัฒนาการของนักเรียน โดยพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน และความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีคุณค่าและมีความสุข โรงเรียนต้นกล้าจึงได้ยกระดับต่อยอดโดยนำหลักสูตรจากประเทศฟินแลนด์ซึ่งผ่านสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยที่ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการเล่นที่สร้างเสริมทักษะต่างๆ โดยสอดแทรกวิชาการอย่างแนบเนียน มาใช้อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้ลงนามร่วมมือกับ บริษัท เฮลซิงกิ อินเตอร์เนชั่นนอล สคูล กรุ๊ป ในรูปแบบของหลักสูตร HEI Schools Teacher Toolkit เข้ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเรียนการสอนเทียบเท่าระดับสากล


สำหรับรูปแบบของ HEI Schools Teacher Toolkit นี้ เป็นหลักสูตรปฐมวัยจากประเทศฟินแลนด์ที่โรงเรียน ต้นกล้า จ.เชียงใหม่ นำมาเพิ่มศักยภาพให้คุณครูในการจัดการศึกษาผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อเข้าถึงสื่อการเรียนการสอน กิจกรรมต่างๆ ทั้งรายสัปดาห์และรายเดือน เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรนี้ยังมาพร้อมกับ Teacher’s Corner ที่จะช่วยให้ครูต้นกล้าเข้าถึงสื่อการสอนและการพัฒนาวิชาชีพ ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรจากประเทศฟินแลนด์ นอกจากนี้ต้นกล้ายังริเริ่มการพัฒนาครูต้นแบบ จำนวน 3 คน ที่จะได้พัฒนาทักษะและกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบฟินแลนด์ออนไลน์ตลอดระยะเวลา 12 เดือนผ่าน HEI Schools Teacher Certificate เพื่อทักษะวิชาชีพของครู และความเข้มแข็งในการออกแบบการเล่นที่เปี่ยมไปด้วยความรู้และทักษะที่จำเป็นตามช่วงวัยของเด็กๆ อย่างมีความสุข

ทั้งนี้ประธานกรรมการอำนวยการ โรงเรียนต้นกล้า จ.เชียงใหม่กล่าวอีกว่า ก่อนหน้านี้ได้นำหลักสูตรและแนวทางจัดการเรียนการสอนจากฟินแลนด์หลายแขนง อาทิ การเรียนรู้ผ่านการเล่น (Learn through play) ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการเรียนรู้ในระดับอนุบาลที่เปี่ยมไปด้วยการพัฒนาเด็กๆ ทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ภาษา อารมณ์และสังคม สร้างโอกาสและความเป็นไปได้ใหม่ๆ รวมทั้งยังสร้างมีจินตนาการใหม่ๆ ให้เด็กๆ ได้ไม่รู้จบ ซึ่งต้นกล้าได้ริเริ่มจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านการเล่นมาเป็นระยะเวลา 12 ปีแล้ว การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Learn through experience) ถือเป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบองค์รวมที่สร้างกระบวนการเรียนรู้ของเด็กๆ จากประสบการณ์รอบตัวพวกเขา (Phenomenon-Based Learning) เช่น ฝุ่น PM 2.5 ที่เกิดขึ้นมาจากไหน ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น และจะแก้ไขด้วยวิธีใดได้บ้างเหล่านี้สามารถนำมาจัดกระบวนการเรียนการสอนได้หลากหลายวิชา อาทิ คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, สังคม, สิ่งแวดล้อม, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ และงานช่าง ฯลฯ


อีกหนึ่งความร่วมมือที่โรงเรียนต้นกล้า จ.เชียงใหม่ ร่วมกับ Positive Finland (โพสิทีฟ ฟินแลนด์) คือโปรแกรม See the Good from Positive Finland เน้นการรู้จักตัวเองและจุดแข็งด้านทักษะทางอารมณ์และสังคมของตัวเอง ผ่านการให้ข้อเสนอแนะ (Feedback) เชิงบวกของคุณครูอย่างสม่ำเสมอ ทั้งจากการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนและนอกห้องเรียนผ่านการสังเกตพฤติกรรมเชิงบวกของนักเรียน เพื่อให้เด็กๆ ได้ภาคภูมิใจในจุดเด่นของตัวเอง และสร้างการมองเห็นคุณค่าของตัวเอง (self-esteem) ที่ถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการเติบโตของเด็ก


แท็ก: PRNEWS , , , ,
WRITER

RELATED

เตรียมดำเนินคดีอีกเคส ปล่อยข่าวปลอม ตร.สันกำแพงเสียชีวิต หลังรับวัคซีน

เตรียมดำเนินคดีอีกเคส ปล่อยข่าวปลอม ตร.สันกำแพงเสียชีวิต หลังรับวัคซีน

โดยตร.รายดังกล่าว เสียชีวิตจากเส้นเลือดฝอยบริเวณแกนสมองแตก และยังไม่ได้ฉีดวัคซีนแต่อย่างใด

สรุป! ไทม์ไลน์ โควิด-19 รายใหม่ จ.เชียงใหม่

สรุป! ไทม์ไลน์ โควิด-19 รายใหม่ จ.เชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่แถลงข่าว กรณีพบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย ซึ่งถือเป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รายที่ 43,44 ของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหญิงไทยอายุ 23 ปี และ 25 ปี

ไทม์ไลน์ – เคสผู้ป่วยโควิด-19 ที่ เชียงใหม่

ไทม์ไลน์ – เคสผู้ป่วยโควิด-19 ที่ เชียงใหม่

หลังพบผู้ป่วยโควิด-19 ล่าสุด หญิงชาวไทย อายุ 29 ปี ที่ลักลอบเข้าไทยจากประเทศเมียนมา โดยไม่ยอมกักตัว

รีวิวรถไฟรุ่นใหม่ จากกรุงเทพฯ ไปเชียงใหม่ นั่งนอนชิลๆ

รีวิวรถไฟรุ่นใหม่ จากกรุงเทพฯ ไปเชียงใหม่ นั่งนอนชิลๆ

รีวิวรถไฟรุ่นใหม่ จะเริ่ดและฟีลกู๊ดขนาดไหน ตามไปดูกัน! เส้นทางจากกรุงเทพฯ ไปเชียงใหม่

26 ที่เที่ยวเชียงใหม่ ใกล้ชิดธรรมชาติช่วงหน้าหนาว

26 ที่เที่ยวเชียงใหม่ ใกล้ชิดธรรมชาติช่วงหน้าหนาว

รวบรวม 26 ที่เที่ยวเชียงใหม่ มาฝาก เชื่อเถอะว่าไปแล้วดีต่อใจจริง ๆ นะ

We Love Chiang Mai SUPER PRIVILEGE เที่ยวเชียงใหม่ ใครๆ ก็รัก

We Love Chiang Mai SUPER PRIVILEGE เที่ยวเชียงใหม่ ใครๆ ก็รัก

ส ำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดเชียงใหม่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)สำนักงานเชียงใหม่ จัดโครงการส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้แบรนด์ We Love Chiang Mai ด้วยแคมเปญสุดคุ้ม คุ้มสุด ๆ We love…

จ.เชียงใหม่ จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลง

จ.เชียงใหม่ จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลง

นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ยังคงมาถ่ายภาพบริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ กลางเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญ และบริเวณนี้ เป็นหนึ่งในสถานที่จัดกิจกรรมเค้าท์ดาวน์ปีใหม่ ของเทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายพรชัย จิตนวเสถียร อดีตประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ช่วงวันหยุดยาวปีใหม่นี้…

Good Memories Cafe & Camp ที่พักเปิดใหม่ สไตล์แคมป์ปิ้ง นอนฟิน ๆ ริมลำธาร

Good Memories Cafe & Camp ที่พักเปิดใหม่ สไตล์แคมป์ปิ้ง นอนฟิน ๆ ริมลำธาร

ก่อนหมดหน้าหนาว ชวนแก๊งค์เพื่อนไปแคมป์ปิ้ง นอนฟังเสียงธรรมชาติ ปิ้งย่างรอบกองไฟ กันดีกว่า! กับที่พักเปิดใหม่ Good Memories Cafe &Camp ในอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

Latte’tude Coffee CNX ร้านกาแฟเปิดใหม่พิกัดถนนท้ายวัง จ.เชียงใหม่

Latte’tude Coffee CNX ร้านกาแฟเปิดใหม่พิกัดถนนท้ายวัง จ.เชียงใหม่

จะว่าไปคาเฟ่กับเมืองเชียงใหม่นี่เป็นของคู่กันจริงๆ เรียกว่าตั้งอยู่แทบจะทุกตรอกซอกซอย แต่ถ้าใครกำลังตามหาคาเฟ่พิกัดใหม่ ขอแนะนำที่นี่เลย Latte’tude Coffee CNX คาเฟ่น่านั่งที่มีบรรยากาศไม่เหมือนใคร แถมห่างจากตัวเมืองมาแค่นิดเดียวเท่านั้น Latte’tude Coffee CNX ร้านกาแฟเปิดใหม่พิกัดถนนท้ายวัง จ.เชียงใหม่ ร้านนี้เกิดจากการรวมตัวกันของหนุ่มสาวที่มีใจรักในการเดินทาง…

X