วันน้ำโลก คุณค่าและความหมายของน้ำต่อทุกชีวิต

คัดลอก URL แล้ว

22 มีนาคมของทุกปี คือวันสำคัญวันหนึ่งของโลก นั่นคือ “วันน้ำโลก” หรือ “World Day for Water” นั่นเอง ซึ่งองค์การสหประชาชาติ (UN) ได้รณรงค์ให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องน้ำให้ประชาชน ทั้งด้านการรักษา อนุรักษ์ พัฒนาแหล่งน้ำ และจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน

ในปีนี้องค์การสหประชาชาติได้กำหนดธีมของวันน้ำโลกไว้ว่า “Valuing Water” เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักว่า น้ำมีคุณค่าและมีความหมายต่อเราทุกคนอย่างไรบ้าง ในระดับครัวเรือน น้ำทำให้เรามีสุขอนามัยที่ดี สร้างความสดชื่นให้ร่างกาย พร้อมทำกิจวัตรต่าง ๆ ในทุกวัน ในระดับสังคม น้ำทำให้สังคมและเศรษฐกิจขับเคลื่อนไปได้ ทั้งภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม และน้ำยังมีบทบาทในพิธีต่าง ๆ ตามวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไป และในระดับโลก น้ำคือผู้ที่ดูแลระบบนิเวศ ดูแลปกป้องทุกชีวิตอย่างสมดุล 

น้ำ จึงเป็นทรัพยากรที่ทั่วโลกให้ความสำคัญและร่วมมือกันกำหนดเป้าหมายเพื่อการรักษาและใช้น้ำอย่างยั่งยืน ล่าสุด ในการประชุมผู้นำระดับโลกเพื่อติดตามและส่งเสริมการดำเนินการตามเป้าหมายที่เกี่ยวกับน้ำภายใต้วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ.2573 “High-Level Meeting on the Implementation of the Water-related Goals and Targets of the 2030 Agenda” ซึ่งจัดขึ้น ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนและเร่งการขับเคลื่อนประเด็นด้านน้ำภายใต้ทศวรรษของน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศสมาชิก โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวเน้นย้ำถึงท่าทีประเทศไทยที่ให้ความสำคัญในการจัดการน้ำที่ยั่งยืน โดยมีแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (2558 -2569) เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมทั้งการสื่อสารข้อมูลเพื่อความร่วมมือในการปรับวิถีการใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่าของประชาชนและสังคมไทย รวมทั้ง ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน พัฒนานวัตกรรม ฟื้นฟูและดูแลรักษาป่าต้นน้ำ การบำบัดและใช้น้ำหมุนเวียนอย่างเหมาะสม เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพและมั่นคง

การประปานครหลวง (กปน.) ในฐานะหน่วยงานที่ผลิตและบริการน้ำประปาสะอาดปลอดภัยให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมมือกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า จากที่เราได้เห็นแล้วว่าสถานการณ์ภัยแล้งส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพน้ำประปา แม้ว่าปีนี้รัฐบาลมีมาตรการผลักดันน้ำจืดเพื่อแก้ไขปัญหาปัญหาน้ำเค็มไม่ให้ส่งผลกระทบในช่วงฤดูแล้งนี้ แต่การแก้ปัญหาที่ยั่งยืนคือการร่วมมือกันประหยัดน้ำ เพื่อให้เรามีน้ำต้นทุนน้ำดิบใช้อย่างพอเพียง

วิธีประหยัดน้ำ สามารถเริ่มได้ง่าย ๆ ที่บ้านของเราเอง เช่น ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ำ  ปิดน้ำระหว่างถูสบู่และสระผม ใช้ฝักบัวรดน้ำแทนสายยาง รองน้ำใส่ถังเพื่อล้างรถ แทนการใช้สายยางฉีดโดยตรง และหมั่นตรวจระบบประปาภายในบ้าน หากพบรอยรั่วควรรีบซ่อมแซมทันที รวมทั้งเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ที่มีฉลากประหยัดน้ำของ กปน. ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เราจะได้ร่วมมือกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและรักษาทรัพยากรน้ำของประเทศให้มีใช้อย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน

#ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเพื่อมีน้ำใช้อย่างยั่งยืน

#มีน้ำมีชีวิต

#การประปานครหลวง


แท็ก: PRNEWS , , ,

RELATED

กปน. คว้ารางวัล ‘ศูนย์ข้อมูลฯ โดดเด่น’ 3 ปีซ้อน

กปน. คว้ารางวัล ‘ศูนย์ข้อมูลฯ โดดเด่น’ 3 ปีซ้อน

นางราชิรัช อุทาโย ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ) การประปานครหลวง (กปน.) และประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของ กปน. เปิดเผยว่า กปน. ได้รับรางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ประจำปี 2564 ซึ่ง กปน…

จ่ายค่าน้ำ ค่าบริการ กปน.ผ่าน QR Code ได้ง่าย ๆ รองรับทุกธนาคาร สะดวก ปลอดภัย ไม่ต้องใช้เงินสด ลดการสัมผัส

จ่ายค่าน้ำ ค่าบริการ กปน.ผ่าน QR Code ได้ง่าย ๆ รองรับทุกธนาคาร สะดวก ปลอดภัย ไม่ต้องใช้เงินสด ลดการสัมผัส

นางชวิณา วิรัตน์โยสินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) กล่าวว่า ขณะนี้ กปน. เพิ่มความสะดวกสบายให้ลูกค้า สามารถสแกน QR Code ชำระค่าน้ำและค่าบริการ ผ่านแอปพลิเคชันของทุกธนาคาร เมื่อชำระที่เคาน์เตอร์บริการของ…

กปน. จัดกิจกรรมออนไลน์ วิถีใหม่แห่งการประหยัดน้ำกับฉลากประหยัดน้ำของการประปานครหลวง

กปน. จัดกิจกรรมออนไลน์ วิถีใหม่แห่งการประหยัดน้ำกับฉลากประหยัดน้ำของการประปานครหลวง

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ การประปานครหลวง (กปน.) สำนักงานใหญ่ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย…

กปน. คว้า 93.93 คะแนนคุณธรรม-ความโปร่งใส  จากการประกาศผล ITA ปี 64 โดย ป.ป.ช.

กปน. คว้า 93.93 คะแนนคุณธรรม-ความโปร่งใส จากการประกาศผล ITA ปี 64 โดย ป.ป.ช.

นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ…

กปน. มอบเงินสนับสนุนโครงการ ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเขียวที่พักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน

กปน. มอบเงินสนับสนุนโครงการ ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเขียวที่พักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.30 น. ณ บริเวณหน้าห้องปิยราษฎร์ สำนักงานใหญ่ นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ประธานกรรมการการประปานครหลวง (กปน.)…

กปน. ครบรอบ 54 ปี แห่งการพัฒนา สู่ความยั่งยืน

กปน. ครบรอบ 54 ปี แห่งการพัฒนา สู่ความยั่งยืน

นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.)  เปิดเผยว่า กปน. เป็นรัฐวิสาหกิจที่ให้บริการงานประปา ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย เริ่มดำเนินกิจการนับตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2510 มีภารกิจหลักในการจัดหาแหล่งน้ำดิบ เพื่อใช้ในการผลิต จัดส่ง…

กปน. แจ้งขยายเวลางดชำระค่าน้ำ และทำธุรกรรมชั่วคราว ณ สำนักงานใหญ่

กปน. แจ้งขยายเวลางดชำระค่าน้ำ และทำธุรกรรมชั่วคราว ณ สำนักงานใหญ่

สำนักงานประปาสาขา กองจัดเก็บพิเศษ  จอด จ่าย จร  และ เคาน์เตอร์บริการ ภายในห้างสรรพสินค้าทุกแห่ง  ตั้งแต่วันนี้ – 15 สิงหาคม 64 นายคมกฤช ทินกร…

กปน. ขยายเวลาลดค่าน้ำ 10 % ต่ออีก 2  เดือน พร้อม ยกเว้นค่าธรรมเนียมชำระค่าน้ำประปาเกินกำหนด

กปน. ขยายเวลาลดค่าน้ำ 10 % ต่ออีก 2 เดือน พร้อม ยกเว้นค่าธรรมเนียมชำระค่าน้ำประปาเกินกำหนด

กปน. เผยมาตรการช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์ COVID-19 ขยายเวลาลดค่าน้ำ 10 %  ต่อเนื่องอีก 2 เดือนโดยไม่ต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ สำหรับใบแจ้งค่าน้ำเดือนสิงหาคม – กันยายน 2564 ให้ลูกค้าบ้านที่อยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก…

กปน. ย้ำน้ำประปาปลอดภัย เหตุเพลิงไหม้โรงงานย่านกิ่งแก้ว 21 ไม่กระทบคุณภาพน้ำประปา

กปน. ย้ำน้ำประปาปลอดภัย เหตุเพลิงไหม้โรงงานย่านกิ่งแก้ว 21 ไม่กระทบคุณภาพน้ำประปา

นายรักษ์ศักดิ์ สุริยหาร รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้ำ) การประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า จากกรณีเกิดเพลิงไหม้โรงงานผลิตเม็ดพลาสติก ย่านกิ่งแก้ว 21 ที่ผ่านมานั้น กปน. ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด พร้อมย้ำให้ประชาชนคลายความกังวลว่า เหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อคุณภาพน้ำประปาของ…