Dek64 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ทีมลาดกระบังพร้อมต้อนรับ Dek64 ! เปิดบ้านรีวิว 15 คณะ เอาใจน้อง ๆ ฟิตก่อนตะลุย TCAS64 รอบ 2

คัดลอก URL แล้ว

ในช่วงที่น้อง ๆ หลายคนกำลังมองหามหาวิทยาลัยคุณภาพเพื่อศึกษาต่อ สิ่งที่ขาดไม่ได้คือ คณะในฝัน ที่จะสามารถตอบโจทย์ความชอบและการประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งในช่วงที่ TCAS64 ที่กำลังจะเปิดรับรอบที่ 2 (โควตา) เร็ว ๆ นี้

ทีมลาดกระบังพร้อมต้อนรับ Dek64 ! เปิดบ้านรีวิว 15 คณะ

เพราะฉะนั้นอย่ารอช้า เราจะมาแนะนำคณะต่าง ๆ ในสถาบันแห่งหนึ่ง ที่มีคุณภาพหลักสูตรและคณะที่หลากหลาย ที่นอกจากจะได้ความรู้เฉพาะทางแล้ว ยังได้ความสนุกและได้ทดลองปฏิบัติจริงอีกด้วย นั่นคือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ สจล. นั่นเอง หนึ่งในสถาบันการศึกษาชั้นนำที่เชื่อได้ว่า ไม่มีน้องคนไหนไม่รู้จัก และเป็นสถาบันที่หลายคนใฝ่ฝัน วันนี้ จะขอพามาเปิดรั้วแคแสดสัมผัส 15 คณะ ว่าแต่จะมีอะไรบ้างนั้น ไปดูกันเลย !!

· “คณะวิศวกรรมศาสตร์” มุ่งปั้น วิศวะนวัตกร ยุคดิสรัปชัน !

สำหรับคณะวิศวฯ ลาดกระบัง เป็นคณะที่ใหญ่สุดในไทย เปิดทั้งหมด 28 หลักสูตรปริญญาตรี เน้น “เข้มทฤษฎี ปฏิบัติเป็น” ด้วยอุปกรณ์การเรียนที่ล้ำสมัย เช่น สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นสถาบันที่มีห้องปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง (Lab High Voltage) ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และสามารถส่งออกวิศวกรไฟฟ้ามากกว่า 20% ของประเทศในแต่ละปี ซึ่งทุกสาขาจะมีกิจกรรมเสริมทักษะ Soft Skills และ Future Skills เตรียมพร้อมน้อง ๆ ก้าวสู่การทำงานยุค Disruption ที่สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้แบบมืออาชีพ เป็นฟันเฟืองสำคัญขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไทย-ต่างประเทศ สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ หรือก้าวสู่การเป็น “วิศวฯนวัตกร” ที่ร่วมคิดแก้ปัญหาหรือสร้างประโยชน์ต่อสังคมในทุกบริบท ตอกย้ำความเป็น “รากฐานนวัตกรรมของประเทศ” ติดตามข้อมูลคณะเพิ่มเติมได้ที่ https://engineer.kmitl.ac.th

· “คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์” เปิดโลกจินตนาการไร้กรอบ “ผลิตงานสุดคลิเอทีฟที่เหนือระดับ”

เป็นอีกหนึ่งคณะที่ ท็อปฟอร์ม ปั้นสถาปนิกสุดครีเอทีฟ และศิลปะสร้างสรรค์วงการออกแบบเพียบ! แถมมีสาขาให้เลือกเรียนถึง 12 สาขา ครอบคลุมการออกแบบที่หลากหลาย ทั้งการออกแบบสถาปัตยกรรม จิตรกรรม มีเดียอาร์ต ประติมากรรม ศิลปะอุตสาหกรรม ในด้านสายนิเทศ ก็มีนิเทศศิลป์ การถ่ายภาพ ภาพยนตร์และดิจิทัล ภาพพิมพ์และอิลลัสเตชั่น (Illustration) ด้วยบรรยากาศการเรียนที่กระตุ้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีส่วนสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ และคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเตรียมก่อนเข้าสู่โหมดทำงานจริงในอนาคต สำหรับคณะสถาปัตย์ ลาดกระบังของเราจะเน้นคิดแล้วสร้างได้จริงเพราะเราเรียนเพื่อเข้าใจวิศวกรด้วย ไม่เพียงเท่านี้! เมื่อจบปุ๊บ! น้อง ๆ จะได้รับ “วุฒิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต” สำหรับยื่นขอ “ใบประกอบวิชาชีพสถาปนิก” ได้ในอนาคต ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.arch.kmitl.ac.th

“คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม” ปั้น “Smart Teacher” มากกว่าหน้าที่สอน แต่เปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณ “ผู้ให้” อย่างแท้จริง

สำหรับคณะนี้ น้อง ๆ จะได้เรียนด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นทั้งครูและนักเทคโนโลยี ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและชำนาญวิชาชีพ โดยไม่ใช่แค่การสอน แต่สามารถเป็นโค้ชที่สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆ เพื่อขับเคลื่อนวัฒนธรรม (Culture) การเรียนรู้ในอนาคตได้ และในคณะมีศาสตร์ที่หลากหลาย ทั้งครุศาสตร์วิศวกรรม ครุศาสตร์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ และครุศาสตร์เกษตร ช่วยสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกัน สามารถปรับ Mindset ตัวเองตามบริบทที่เปลี่ยนแปลง ที่สำคัญต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย อีกทั้ง ส่งเสริมการเสริมสร้างประสบการณ์จริง ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน จากโครงการครูสหกิจ/สหกิจศึกษา การปฏิบัติการสอน เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ความรู้ก่อนทำงานจริง และไฮไลท์ของคณะนี้ น้อง ๆ ที่ศึกษาจบจากคณะนี้ จะสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นครู นักเทคโนโลยี นักวิชาการเกษตร หรือทำงานร่วมกับสถาปนิกหรือวิศวกรก็ได้ด้วย!! “เรียนครุศาสตร์ได้มากกว่าความเป็นครู” หากน้อง ๆ สนใจ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/ietech.kmitl/ และ www.ietech.kmitl.ac.th

· “คณะเทคโนโลยีการเกษตร” กับการยกระดับเกษตรกรไทยก้าวสู่สากล

มุ่งมั่นสร้างบัณฑิตที่บูรณาการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ศาสตร์ประยุกต์อื่น ๆ รวมถึงงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ที่ล้ำสมัย เพื่อมาแก้ปัญหาและพัฒนาวงการเกษตรไทย จัดการเรียนการสอนในรูปแบบชุดทักษะวิชาชีพ (Modular Program) ที่แบ่งชุดวิชาต่าง ๆ ออกตามทักษะวิชาชีพ ผู้เรียนสามารถเลือกลงเรียนได้ตามความสนใจ และเรียนรู้ทักษะที่ต้องการจนสามารถนำไปใช้ในการทำงานจริงได้ภายในหนึ่งเทอมประกอบไปด้วยหลักสูตรทั้งสิ้น 7 หลักสูตร ครอบคลุมตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการส่งเสริมการขาย และการเป็นผู้ประกอบการ นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรใหม่ 2 ปริญญา “Agrinovator” ในความร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ และภาคอุตสาหกรรมที่ผลิตนวัตกรรมรายใหญ่ของวงการสมาร์ทฟาร์ม มุ่งสร้างเกษตรนวัตกรที่จะมา Disrupt วงการเกษตรไทย แก้ปัญหาและจุดอ่อนของทั้งฝั่งภาคการเกษตรและภาควิศวกรรมการเกษตร สามารถเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ ที่มีความสามารถในการสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาใช้เองได้ในอนาคต เรียน 4 ปี ได้รับปริญญาทั้งเกษตรและวิศวะ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.agri.kmitl.ac.th หรือ Facebook คณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล.

· “คณะวิทยาศาสตร์” ที่จะสร้างสรรค์ทุกสิ่งให้เป็นไปได้

คณะวิทยาศาสตร์เหมาะกับน้อง ๆ หัวสายวิทย์ โดยคณะนี้มุ่งสร้างงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์เข้ากับเทคโนโลยี การเรียนรู้ด้านทฤษฎี และภาคปฏิบัติควบคู่กันตลอดหลักสูตร ให้ใช้ได้จริง ตามความเชื่อที่ว่า จินตนาการจะเป็นจริงได้ ไม่มีคำว่าเป็นไปไม่ได้ในโลกของวิทยาศาสตร์ โดยหลักสูตรปริญญาตรีมี 6 หลักสูตร ครอบคลุมองค์ความรู้ที่เป็นแกนหลักในการพัฒนาทุก ๆ ด้านในระดับสากล ที่สามารถตอบโจทย์อุตสาหกรรมความต้องการของประเทศ และแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ น้อง ๆ ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.science.kmitl.ac.th

· “คณะอุตสาหกรรมอาหาร” พร้อมปั้น “มาสเตอร์เชฟ” ผลิตนวัตกรรมอาหารสุดสร้างสรรค์

คณะอุตสาหกรรมอาหาร พร้อมสร้างผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารในทุกมิติ ผลิตนวัตกรรมอาหารสุดสร้างสรรค์ สำหรับน้อง ๆ ที่ชื่นชอบด้านอาหาร คณะนี้มีหลักสูตรปริญญาตรี จำนวน 4 หลักสูตร (หลักสูตรปกติ 3 หลักสูตรและหลักสูตรนานาชาติ 1 หลักสูตร) ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้านอุตสาหกรรมอาหารและธุรกิจบริการอาหารได้ น้อง ๆ จะได้เรียนรู้ทฤษฎีควบคู่กับการทดลองปฏิบัติจริงอย่างครบวงจรในด้านอุตสาหกรรมอาหารอย่างเข้มข้น เช่น เคมีอาหาร กระบวนการแปรรูปอาหาร จุลชีววิทยาทางอาหาร วิศวกรรมอาหาร และยังมีวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร การจัดการธุรกิจบริการอาหารอีกด้วย น้องคนไหนที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://foodindustry.kmitl.ac.th หรือ www.facebook.com/food.industry.kmitl

· คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมกูรูสายไอที หัวเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือที่น้อง ๆ คุ้นเคยในชื่อของคณะไอที จะได้รับความรู้ในด้านเทคโนโลยีได้อย่างทันท่วงทีกับยุคสมัยของโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ที่ IT KMITL มีหลักสูตรรายวิชาที่ครอบคลุมองค์ความรู้ที่จำเป็น หากน้อง ๆ มีพื้นฐานภาษาซี ที่มีก็ถือว่าช่วยได้มากในการเรียน ในหลักสูตร ในปี 1-2 จะเรียนพื้นฐานไอทีครบทุกด้าน ได้แก่ ด้าน Programming, Network, Multimedia และ Business หากสำเร็จการศึกษาจาก IT KMITL สามารถประกอบอาชีพทำงานในองค์กรได้ทุกภาคส่วน และสามารถนำไปต่อยอดความรู้ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี เพราะหลักสูตรของไอทีสจล. ไม่เคยหยุดนิ่งแต่เราต้องการพัฒนาทุกด้านให้สอดคล้องกับโลกยุคดิจิทัล หากน้อง ๆ มีความชื่นชอบในด้านเทคโนโลยี IT ก็ต้องคณะนี้เลย ซึ่งน้อง ๆ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.it.kmitl.ac.th

· “คณะศิลปศาสตร์” กับการยกระดับทักษะภาษาที่สาม

สำหรับคณะคณะศิลปศาสตร์ น้อง ๆ หลายคนคงจะคุ้นเคยกันอยู่แล้ว เพราะคณะนี้มุ่งผลิตบัณฑิตที่สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสาขาอาชีพได้ทุกแขนง ไม่ว่าจะเป็น วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ หรือการบริการและการท่องเที่ยว รวมถึงยังเหมาะกับน้อง ๆ ที่ต้องการความรู้ในด้านนี้ สำหรับการศึกษาต่ออีกด้วย น้อง ๆ ที่มีความชอบด้านภาษาและการบริการ อยากนำทักษะด้านภาษาและความรู้เหล่านี้ไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคตได้ คณะนี้จึงเป็นคำตอบ ที่จะไขความกระจ่างได้ โดยปัจจุบันมีการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตรด้วยกัน เหมาะอย่างมากกับผู้ที่มีความสนใจด้านภาษา เพราะคณะมี “หลักสูตรญี่ปุ่น” และ “หลักสูตรภาษาอังกฤษ” ไว้ให้น้อง ๆ ได้อัพสกิลภาษาที่สาม โดยเน้นการฝึกทักษะทั้ง ฟัง พูด อ่าน และเขียน ในเรื่องภาษาศาสตร์ วรรณคดี การแปล ซึ่งเมื่อเรียนตัวไหนแล้วอยากศึกษาต่อแบบเชิงลึก ก็สามารถลงตัวนั้นเป็นวิชาโทหรือวิชาเลือกได้ นอกจากนี้ ยังมี “หลักสูตรนวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ” สำหรับผู้ที่สนใจงานบริการและการท่องเที่ยว ควบคู่ไปกับการอัพสกิลด้านการบริการ ภาษา และการคิดเชิงนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมบริการ และพลาดไม่ได้!!!! เตรียมพบกับหลักสูตรน้องใหม่ “ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรม” ที่จะเปิดรับนักศึกษาในเร็ว ๆ นี้ สามารถติดตามหรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://la.kmitl.ac.th

· “คณะแพทยศาสตร์” ปั้น “หมอนักวิจัย” พัฒนาวงการแพทย์ ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย

มาถึงคณะที่น้อง ๆ หลายคนใฝ่ฝันกันแล้วสำหรับคณะแพทยศาสตร์ สจล. ซึ่งเป็นหลักสูตรอินเตอร์และเปิดได้ไม่นาน แต่อัดแน่นไปด้วยคุณภาพ โดยมีการเรียนการสอนที่ไม่ใช่แค่ความรู้ในการรักษา แต่เน้นการทำวิจัยควบคู่ไปด้วย แถมเรียนจบมาเป็นได้ทั้งแพทย์ ทั้งนักวิจัยเลยด้วย ซึ่งเป็นจุดเด่นเฉพาะที่แตกต่างจากสถาบันอื่น มีเทคโนโลยีต่าง ๆ รวมถึงเครื่องมือทางการแพทย์ที่ครบวงจร เน้นการปฏิบัติจริงโดยไปพบผู้ป่วยในโรงพยาบาล อีกทั้งในอนาคตอันใกล้ จะมีโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMC Hospital) เป็นของตนเองอีกด้วย ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ สจล. มุ่งหวังผลิตแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถ และสามารถต่อยอดงานวิจัยเพื่อช่วยเหลือและคิดค้นนวัตกรรมที่จะมาช่วยอุตสาหกรรมการแพทย์ของประเทศไทย น้อง ๆ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.md.kmitl.ac.th

· “คณะการบริหารธุรกิจ” อนาคตนักบริหารดาวรุ่ง

ที่นี่ เราผลิตบัณฑิตคุณภาพในทุกด้านทั้ง เศรษฐกิจ สังคม อุตสาหกรรม เทคโนโลยี นวัตกรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการแก้ปัญหา และตัดสินใจทางด้านการบริหารจัดการ ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ นอกจากนี้ คณะบริหารธุรกิจ ได้ประสานความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ ให้มีความเป็นนานาชาติ และมุ่งมั่นสู่การรับรองมาตรฐานการศึกษาในระดับสากลต่อไป ซึ่งแน่นอนว่า น้อง ๆ ที่จบการศึกษาสามารถประกอบอาชีพในแต่ละภาคธุรกิจ มีความโดดเด่นเป็นที่ยอมรับและตรงตามความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน ไม่เฉพาะภายในประเทศไทย แต่รวมถึงระดับนานาชาติ น้อง ๆ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.kbs.kmitl.ac.th

· วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยี ฯ ปั้นนักสร้างสรรค์นวัตกรรม ตอบโจทย์โลกยุค 5.0

สำหรับวิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เป็นศาสตร์ที่มีความจำเป็นในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญกับมนุษย์ในทุกบริบท จึงมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตนวัตกรรมให้กับประเทศ ผ่านการวิจัยและการฝึกสอนให้น้อง ๆ สามารถคิดต่อยอดเทคโนโลยีจากองค์ความรู้ที่มีได้ โดยมุ่งเน้นและผลักดันให้นักศึกษามีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับนาโน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการคิดค้นวิจัยนวัตกรรมสำคัญในทุกด้าน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพและสร้างสรรค์ น้อง ๆ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.nano.kmitl.ac.th

· “วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต” ขับเคลื่อนวงการดนตรีอย่างสร้างสรรค์

เหมาะกับน้อง ๆ ที่ชอบด้านดนตรีและเสียง เพราะที่นี่จะเป็นการบรรจบกันระหว่างดนตรีกับเทคโนโลยี มีหลักสูตรวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม ต้องการผลิตบุคลากรในแวดวงดนตรีและเสียง ที่สามารถประกอบอาชีพและยืนหยัดอยู่ได้ โดยอาศัยเทคโนโลยีเพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมดนตรี ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ตลอดจนสามารถผลิตผลงานด้านดนตรีเพื่อสืบสาน พัฒนา และต่อยอดอุตสาหกรรมดนตรีไทย มีความหลงไหลศาสตร์ด้านเสียง ให้สามารถผสมผสานกับเครื่องดนตรีร่วมสมัยได้ มีการจัดโชว์เพื่อให้น้อง ๆ แสดงศักยภาพความสามารถได้เต็มที่ในบรรยากาศจริง หากน้องคนไหนที่ชอบหรือมีความถนัดในด้านดนตรี ก็เป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลย น้อง ๆ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://imse.kmitl.ac.th

· “วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง” ทัพหน้าปั้นนวัตกรรมสุดล้ำ ป้อนวงการอุตฯ

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง เป็นวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เข้ามาช่วยอุตสาหกรรมการผลิตในไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น วิทยาลัยแห่งนี้ได้ออกแบบหลักสูตรร่วมกับอุตสาหกรรม เพื่อรองรับกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ และความต้องการวิศวกรที่มีความรู้ขั้นสูงในระบบอุตสาหกรรม น้อง ๆ ที่สนใจเรียนที่วิทยาลัย จะได้เรียนรู้การคิดค้น และการทำวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม และยังมีโอกาสได้ฝึกงานกับอุตสาหกรรมชั้นนำในประเทศ นำความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ในวิทยาลัย ไปใช้งานได้จริงในอนาคต บัณฑิตที่จบจากวิทยาลัยจะมีทักษะและความเชี่ยวชาญในวิศวกรรมการผลิต เพื่อประกอบอาชีพและสร้างคุณค่าให้กับประเทศไทยได้ ซึ่งสำคัญมาก ๆ สำหรับยุคนี้ น้อง ๆ ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ami.kmitl.ac.th

· “วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ” เสริมทัพธุรกิจการบินทั้งในและต่างประเทศ

วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ตอบโจทย์น้อง ๆ ที่มีความสนใจด้านการบินโดยเฉพาะ โดยสำหรับการเรียนจะเป็นรูปแบบนานาชาติ ซึ่งสาขาของวิทยาลัย ประกอบไปด้วย Aeronautical Engineering and Commercial Pilot และ Logistics Management น้อง ๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการควบคุมการจราจรทางอากาศ การบริหารงานขนส่งสินค้าทางอากาศ และนวัตกรรมด้านการบิน บัณฑิตที่จบจากวิทยาลัยสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมการบินทั้งหลายตามความสนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจงานด้านสายการบิน สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://iaai.kmitl.ac.th/

· “วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์” ผลิตวิศวกร นักบริหารและนักเกษตรสมัยใหม่รอบด้าน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

นักบริหารและนักเกษตรสมัยใหม่รอบด้าน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน น้อง ๆ หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่า สจล. มีสถาบันที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดชุมพรด้วย โดยมีหลักสูตรต่าง ๆ ที่เปิดสอนมากถึง 15 หลักสูตรด้วยกัน ซึ่งวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นจัดการศึกษาด้านการบริหารธุรกิจ เทคโนโลยีนวัตกรรม การเกษตร อาหาร และพลังงานทางเลือก ฯลฯ ซึ่งเป็นพื้นฐานในปัจจัยที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน หากน้องคนไหนที่กังวลการใช้ชีวิตไกลบ้าน บอกเลยว่าที่นี่มีหอพักที่อบอุ่น และปลอดภัย เพื่อให้นักศึกษาได้รับความสะดวกสบายอันเหมาะสมพร้อมทั้งความปลอดภัย อีกทั้งยังได้รับประสบการณ์ในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ อีกด้วย เป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้จากที่ไหน มีแต่ในช่วงชีวิตวัยเรียนเท่านั้นนะ อีกทั้งยังมีบรรยากาศดี มีวิวทะเลที่สวยงาม หากน้องคนไหนสนใจ เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.pcc.kmitl.ac.th

ดังนั้น สจล.จึงเป็นตัวเลือกอีกหนึ่งสถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรที่หลากหลาย และตอบโจทย์ตลาดแรงงานในยุคใหม่ สำหรับน้อง ๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังมองหาสถาบันศึกษาต่อในอนาคต คงจะเข้าใจกันมากขึ้นแล้ว ว่าแต่ละคณะเป็นอย่างไร หวังว่าจะเป็นข้อมูลนี้จะทำให้สามารถตัดสินใจได้ตามสิ่งที่สนใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ข่าวดี !!! สำหรับน้องคนไหนที่สนใจศึกษาต่อที่สจล. ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ที่จะถึง สจล.กำลังจะเปิด TCAS63 รอบที่ 2 น้อง ๆ สามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www1.reg.kmitl.ac.th/TCAS/index.php

KMITL #สจล #TCAS64 #dek64 #รีวิวคณะ #JCCOTH


แท็ก: PRNEWS , ,
WRITER

RELATED

10 สาขายอดฮิต จบไปทำงานอะไร ตอบโจทย์สายวิทย์-สายศิลป์ เตรียมพร้อมก่อน TCAS 65

10 สาขายอดฮิต จบไปทำงานอะไร ตอบโจทย์สายวิทย์-สายศิลป์ เตรียมพร้อมก่อน TCAS 65

10 หลักสูตรน่าสนใจ สาขายอดฮิต ในสถาบัน สจล. ตอบโจทย์เด็กสายวิทย์-สายศิลป์ ตัวช่วยตัดสินใจก่อนสมัคร TCAS 2565

“ทันตแพทย์นวัตกร” นิยามใหม่ของทันตแพทย์ยุคดิจิทัล สาขาน่าเรียนของ คณะทันตแพทยศาสตร์ สจล.

“ทันตแพทย์นวัตกร” นิยามใหม่ของทันตแพทย์ยุคดิจิทัล สาขาน่าเรียนของ คณะทันตแพทยศาสตร์ สจล.

6 จุดเด่นการเรียน “ทันตแพทย์นวัตกร” พลิกโฉมวงการทันตแพทย์ในศตวรรษใหม่ คณะทันตแพทยศาสตร์ สจล.

4 ทริคกำจัด ความเครียดสะสม สำหรับนักศึกษา ช่วงโควิด-19

4 ทริคกำจัด ความเครียดสะสม สำหรับนักศึกษา ช่วงโควิด-19

แนะนำวิธีกำจัด ความเครียดสะสม สำหรับนักศึกษา ช่วงโควิด-19 ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ คือ ปัญหาการเรียน ความสัมพันธ์กับเพื่อน ปัญหาภายในครอบครัว ฯลฯ

สจล. เปิดตัว เครื่องจ่ายออกซิเจน KMITL High Flow เพื่อรับมือโควิดระลอกใหม่โดยเฉพาะ

สจล. เปิดตัว เครื่องจ่ายออกซิเจน KMITL High Flow เพื่อรับมือโควิดระลอกใหม่โดยเฉพาะ

สจล. ทำสำเร็จครั้งแรก! เครื่องจ่ายออกซิเจน KMITL High Flow ออกแบบมาเพื่อรับมือโควิดระลอกใหม่โดยเฉพาะ

สจล. คว้าอันดับ 1 มหาวิทยาลัยวิจัยในไทย ทะยานอันดับ 5 ในภูมิภาคอาเซียน ด้านวิทย์-เทคโนโลยี

สจล. คว้าอันดับ 1 มหาวิทยาลัยวิจัยในไทย ทะยานอันดับ 5 ในภูมิภาคอาเซียน ด้านวิทย์-เทคโนโลยี

จากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วเอเชีย สจล. ได้รับการจัดอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยไทยที่โดดเด่นด้านงานวิจัย (Research) ด้วยคะแนน 26.50

สจล. เปิดรับ TCAS64 รอบแอดมิชชัน

สจล. เปิดรับ TCAS64 รอบแอดมิชชัน

(สจล.) เปิดรับสมัคร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ในรอบการรับสมัครสอบ TCAS64 รอบที่ 3 แอดมิชชัน (Admission) ประจำปีการศึกษา 2564

สจล. ยกเลิกสอบข้อเขียน TCAS รอบ 2 ลดเสี่ยงโควิด พร้อมจัดสัมภาษณ์ออนไลน์แทน

สจล. ยกเลิกสอบข้อเขียน TCAS รอบ 2 ลดเสี่ยงโควิด พร้อมจัดสัมภาษณ์ออนไลน์แทน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประกาศ “ยกเลิกการสอบข้อเขียน TCAS รอบ 2” ลดเสี่ยงแพร่กระจายไวรัสโควิด-19

สจล. จัดคอนเสิร์ตการกุศลออนไลน์ “60 ปี พระจอมเกล้าลาดกระบัง” รวมพลัง 14 ศิลปินระดับตำนานถ่ายทอด 32 บทเพลง “โสฬส และเพื่อน” ระดมทุนสร้าง รพ. พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ศูนย์วิจัยนวัตกรรมแพทย์แห่งแรก

สจล. จัดคอนเสิร์ตการกุศลออนไลน์ “60 ปี พระจอมเกล้าลาดกระบัง” รวมพลัง 14 ศิลปินระดับตำนานถ่ายทอด 32 บทเพลง “โสฬส และเพื่อน” ระดมทุนสร้าง รพ. พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ศูนย์วิจัยนวัตกรรมแพทย์แห่งแรก

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เตรียมจัดคอนเสิร์ตการกุศล “60 ปี พระจอมเกล้าลาดกระบัง” กับ 32 บทเพลง ที่ร้อยเรียงโดย ‘โสฬส และเพื่อน’ นักแต่งเพลงและโปรดิวเซอร์ระดับตำนาน” อาทิ เพลงยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บ…

X