ธุรกิจ SMEs โควิด19

ชู 8 นวัตกรรมตอบโจทย์ธุรกิจ SMEs ไทยสู่เคล็ดไม่ลับ!ปั้น “สินค้าและบริการ” ผ่าวิกฤติ เศรษฐกิจ-โควิด19

คัดลอก URL แล้ว

นอกจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่เข้าสู่ภาวะถดถอย ท่ามกลางการแพร่ระบาดโควิด19 ที่ยังไม่จบสิ้น ภาคธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็ก หรือกลุ่ม SMEs ยังต้องเผชิญกับปัญหาและความท้าทายหลากหลายด้าน หนึ่งในนั้นคือการที่เทคโนโลยีใหม่เข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจไปอย่างมหาศาล (Technology Disruption) ทำให้ผู้ประกอบการรายเล็กต้องเร่งปรับตัว แต่ด้วยข้อจำกัดด้านเงินทุน รวมไปถึงสายป่านที่ไม่ยาวมากนัก อีกทั้งการพึ่งพาแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงิน ซึ่งธุรกิจรายเล็กต้องแบกรับดอกเบี้ยที่แพงกว่า ในอัตรา 7-8 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ขณะที่ผู้ประกอบการรายใหญ่ จะได้รับดอกเบี้ยเพียง 3-4 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ทำให้ผู้ประกอบการ SMEs แข่งขันและต่อสู้ได้ยากลำบากกว่าธุรกิจขนาดใหญ่

อย่างไรก็ตาม แม้สถานการณ์จะค่อนข้างยากลำบาก ทว่าในมุมมองของ ผศ.ดร.สุทธิกร กิ่งแก้ว หัวหน้าโครงการวิจัย สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และที่ปรึกษา THE INNOVATOR กล่าวว่า ใช่ว่าธุรกิจ SMEs จะไม่สามารถแข่งขันและพัฒนาให้เติบโตได้ แต่หัวใจหลักคือจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการ “สร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ” ที่มีความ “แตกต่าง” และ “ตอบโจทย์” ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งนวัตกรรมนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งใหม่เสมอไป หากแต่นวัตกรรมอาจจะเป็นสิ่งที่เคยมีในที่หนึ่งมาแล้วและเมื่อนำมาประยุกต์ใช้อย่างถูกที่และถูกเวลา ก็จะสามารถช่วยธุรกิจสามารถสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งและตอบโจทย์ผู้บริโภค ช่วยให้ขายสินค้าได้ในราคาที่สูงขึ้น หลุดพ้นจากวงจรการแข่งขันด้านราคา เนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่ เมื่อเห็นอะไรขายดีก็มักจะพากันทำเลียนแบบ จนสุดท้ายต้องตัดราคากันเอง โอกาสสร้างกำไรจึงน้อยมาก

ผศ.ดร.สุทธิกร กล่าวถึงองค์ประกอบพื้นฐานในการทำธุรกิจ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่ง ในการผลักดันไปสู่การสร้าง “นวัตกรรมที่แตกต่างและตอบโจทย์” ประกอบด้วย 1. องค์กร (Organization) เปรียบเสมือนผู้ส่งสาร คือส่วนหลักของธุรกิจในการนำเสนอหรือส่งมอบคุณค่าผ่านสินค้าและบริการไปสู่ผู้บริโภค ซึ่งการสร้างนวัตกรรมในองค์กรถือเป็นรากฐานสำคัญ ที่จะช่วยส่งมอบคุณค่าให้ไปถึงลูกค้าได้สำเร็จ การสร้างนวัตกรรมในองค์กรประกอบด้วยพื้นฐานสำคัญ 3 ส่วน คือ “รูปแบบการสร้างรายได้และกำไร” (Revenue & Profit), “การสร้างพันธมิตรและเครือข่ายธุรกิจ” (Partnership) และ “การจัดการภายในองค์กร” (Internal Management)

“ก่อนที่ธุรกิจ SMEs จะสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการให้แตกต่างและตอบโจทย์ผู้บริโภคได้นั้น สิ่งสำคัญต้องเริ่มจากตัวองค์กรเป็นอันดับแรก โดยในส่วนของรูปแบบการสร้างรายได้นั้น ธุรกิจต้องปรับตัวให้ทันโมเดลธุรกิจที่เปลี่ยนไป เช่น วงการสื่อสิ่งพิมพ์ที่ทุกวันนี้ ไม่สามารถทำกำไรได้จากการขายหนังสือ จึงเปลี่ยนรูปแบบไปสู่การขายโฆษณา และทำแคมเปญร่วมกับแบรนด์สินค้า ขณะที่การสร้างพันธมิตรจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคให้ธุรกิจขนาดเล็กได้ เช่น การจับมือกันระหว่างธุรกิจสร้างบ้านรายเล็กกับธุรกิจวัสดุก่อสร้างขนาดใหญ่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของบ้าน ส่วนด้านการจัดการภายในนั้น สำหรับธุรกิจที่มีอัตราพนักงานการลาออกของพนักงานสูง อาจต้องปรับรูปแบบผลตอบแทนให้จูงใจมากขึ้น เช่นกำหนดให้มีการขึ้นเงินเดือนปีละ 2 ครั้ง เป็นต้น”

สำหรับองค์ประกอบพื้นฐานถัดมา คือ 2. สินค้าและบริการ (Product & Service) เปรียบเสมือนข้อมูลในการกระบวนการสื่อสารที่ต้องตรงใจผู้รับสาร ซึ่งในทางธุรกิจก็คือการนำเสนอสินค้าและบริการให้ตรงใจลูกค้า โดยธุรกิจจะสร้างนวัตกรรมได้ใน 2 ส่วนสำคัญ คือ “คุณสมบัติของสินค้าและบริการ” (Function) เช่น ธุรกิจที่พัฒนาลูกบอลดับเพลิงออกแทนที่ถังดับเพลิงมาขาย เพื่อให้ใช้งานได้ง่ายและไม่ซับซ้อน ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของการใช้ถังดับเพลิง และ “การสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจ” (Ecosystem) หรือเรียกง่ายๆ ว่าการขายอย่างครอบคลุมในสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้อง เช่น โมเดลธุรกิจของ Google ที่ปัจจุบัน ไม่เพียงมีเฉพาะบริการอีเมลฟรี แต่ใครที่ต้องการพื้นที่จัดเก็บที่มากขึ้นต้องซื้อพื้นที่เพิ่ม หรือแม้กระทั่งการเชื่อมอีเมลกับบัญชียูทูบ และการขายบริการยูทูบพรีเมียม เป็นต้น

ส่วนองค์ประกอบสุดท้าย คือ 3. ลูกค้า (Customer) เปรียบเสมือนผู้รับสาร ซึ่งในทางธุรกิจลูกค้าคือผู้รับมอบคุณค่าในสินค้าและบริการที่ธุรกิจสร้าง การทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จนั้น จำเป็นต้องมีวิธีการในการบริหารจัดการความต้องการ ความคิด และความรู้สึกของลูกค้า เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุด ซึ่งการสร้างนวัตกรรมในส่วนนี้ ประกอบด้วย “การสร้างภาพลักษณ์” (Branding) จุดสำคัญคือผู้ประกอบการต้องเข้าใจความต้องการของลูกค้า นำไปสู่การผลิตสินค้าหรือรูปแบบบริการที่แตกต่างจากคู่แข่งแต่ง่ายต่อการจดจำ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ เช่น ร้านอาหาร Penguin Eat Shabu ที่สร้างแบรนด์บุฟเฟต์ชาบู ให้แตกต่างจากร้านอื่นๆ เริ่มจากการตั้งชื่อแบรนด์ที่สื่อสารให้ผู้บริโภคเข้าใจง่าย และการนำตุ๊กตาเพนกวินมาวางตกแต่งในร้าน เป็นมุมให้ลูกค้าได้ถ่ายภาพและโพสต์รูปเช็คอิน สร้างแบรนด์ให้ของร้านให้เป็นที่รู้จักได้อีกทางหนึ่ง ประเด็นต่อมาคือ “ช่องทางการเข้าถึงลูกค้า” (Access) ปัจจุบันโลกออนไลน์คือช่องทางเข้าถึงลูกค้าที่ทรงพลัง การเข้าถึงลูกค้าได้มากเท่าไหร่ย่อมหมายถึงโอกาสในการขายสินค้าและบริการได้มากเท่านั้น เราจึงเห็นธุรกิจจำนวนมากหันมาไลฟ์ขายสินค้าผ่านโลกออนไลน์หรือในโซเชียลมีเดียมากขึ้น เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวกในการซื้อสินค้า ต้องการข้อมูลรายละเอียดที่รวดเร็ว เมื่อถามปุ๊บต้องการได้รับคำตอบในทันที และท้ายสุดคือ “บริการเสริม” (Support) ถือเป็นปัจจัยสำคัญไม่แพ้กันสำหรับการดำเนินธุรกิจสมัยใหม่ ที่จำเป็นต้องสร้างความแตกต่างและตอบโจทย์ เนื่องจากบริการเสริมถือว่ามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง ในการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าได้พิจารณาตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการ เช่น การที่ร้านอาหารนำระบบแอปพลิเคชัน คิวคิว (QueQ) มาใช้ เพื่อให้ลูกค้าสามารถจองคิวล่วงหน้า และสามารถไปเดินซื้อของหรือทำธุระระหว่างรอคิว

“ปัญหาใหญ่ของผู้ประกอบการไทย และผู้บริหารหน่วยงานไทยจำนวนมาก ยังขาดความเข้าใจพื้นฐานในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ หลายครั้งพบว่าผู้ประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจโดยอาศัยความเชื่อของตัวเองว่าแนวคิดนั้นจะประสบความสำเร็จ อีกทั้งธุรกิจไทยจำนวนมากเลือกที่จะทำตามกัน ในสิ่งที่เห็นว่าคู่แข่งทำแล้วประสบความสำเร็จ ธุรกิบางรายมีความเชื่อว่าสิ่งที่ทำ แตกต่างจากคู่แข่งก็เพียงพอแล้ว แต่กลับลืมคิดไปว่าแตกต่างแต่ไม่ตอบโจทย์ความต้องการจริงของลูกค้า ย่อมไม่สามารถทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้” ผศ.ดร.สุทธิกร กล่าวย้ำ

ทั้งนี้ นอกจากแนวทางการสร้างนวัตกรรมทั้ง 8 ด้าน ที่อธิบายไปข้างต้น อันประกอบไปด้วย 1. รายได้และกำไร 2. พันธมิตรและเครือข่ายธุรกิจ 3. การจัดการภายในองค์กร 4. คุณสมบัติของสินค้าและบริการ 5. ระบบนิเวศของธุรกิจ 6. การสร้างภาพลักษณ์ 7. ช่องทางการเข้าถึงลูกค้า และ 8. บริการเสริม ผศ.ดร.สุทธิกร ยังได้รวบรวมตัวอย่างที่หลากหลายในการสร้างนวัตกรรมที่เน้นการสร้างความแตกต่างและตอบโจทย์ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถเรียนรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลาย ไว้ในหนังสือ “8 นวัตกรรมตอบโจทย์ธุรกิจ”

ผู้สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ facebook.com/theinnovator.th


แท็ก: PRNEWS , ,
WRITER

RELATED

คำแนะนำ คุณแม่ให้นมลูก เป็นโควิด19 กินยาอะไรได้บ้าง และ ยาอะไรที่ห้ามกิน

คำแนะนำ คุณแม่ให้นมลูก เป็นโควิด19 กินยาอะไรได้บ้าง และ ยาอะไรที่ห้ามกิน

สำหรับคำแนะนำในการใช้ยา ในกลุ่มแม่ให้นมบุตร หากพบว่าคุณแม่ติดเชื้อโควิด19 นั้น มี ยาที่แนะนำว่า ไม่ควรใช้ก็คือ ฟ้าทะลายโจร และสำหรับ ฟาวิพิราเวียร์ แม่ให้นมลูก สามารถกินได้

โควิด-19 ระลอก 5 – เหล่าดารา ติดเพิ่มรายวัน

โควิด-19 ระลอก 5 – เหล่าดารา ติดเพิ่มรายวัน

ต้อนรับปีเสือดุ 2565 สถานการณ์โควิด-19 กลับมาแพร่ระบาดหนักระลอกที่ 5 คนบันเทิง ศิลปินดารานักแสดงทยอยแจ้งข่าวติดเชื้อรายวัน

สปสช.นำระบบพิสูจน์ตัวตนแบบออนไลน์ ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่บ้าน ลดขั้นตอน เพิ่มความสะดวก

สปสช.นำระบบพิสูจน์ตัวตนแบบออนไลน์ ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่บ้าน ลดขั้นตอน เพิ่มความสะดวก

สปสช.นำ “ระบบพิสูจน์ตัวตน” แบบออนไลน์ ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในระบบดูแลที่บ้านหรือที่ชุมชน และการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ ATK เพิ่มความสะดวก ลดขั้นตอนยุ่งยาก ช่วยสนับสนุนหน่วยบริการเร่งดูแลประชาชน  ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในฐานะโฆษก…

สมาคมผู้ค้าปลีก เสนอ 4 มาตรการให้รัฐบาล ช่วยเหลือSME เเละลูกจ้างที่กำลังตกงาน

สมาคมผู้ค้าปลีก เสนอ 4 มาตรการให้รัฐบาล ช่วยเหลือSME เเละลูกจ้างที่กำลังตกงาน

1.มาตรการสาธารณสุข 2.มาตรการเยียวยาผู้ประกอบการ SME และประชาชน 3.มาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจ 4.มาตรการรองรับเศรษฐกิจ

ประวัติ หมอบุญ หรือ นพ.บุญ วนาสิน

ประวัติ หมอบุญ หรือ นพ.บุญ วนาสิน

#saveหมอบุญ ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์มาแรง จากประเด็นที่ นพ.บุญ วนาสิน ถูกองค์การเภสัชกรรมประกาศฟ้องข้อหาหมิ่นประมาท กล่าวหาค้ากำไรโมเดอร์นา

Gen Z ชาวไทยใช้ทินเดอร์ “ออกเดตแบบดิจิทัล” มากขึ้น ช่วงโควิด-19

Gen Z ชาวไทยใช้ทินเดอร์ “ออกเดตแบบดิจิทัล” มากขึ้น ช่วงโควิด-19

จากผลสำรวจของ Ypulse พบว่าผู้ใช้งานแอปฯ หาคู่ราว 43% บอกว่าการใช้งานบนแอปฯ ช่วยให้พวกเขารู้สึกโดดเดี่ยวน้อยลงในช่วงที่ต้องกักตัวอยู่บ้าน

ณวัตร อัปเดตเป็นผู้ป่วยหนักicu ให้ออกซิเจน24ชม ฉีดยาเข้าเส้นทุก2ชั่วโมงสู้เชื้อเดลต้า

ณวัตร อัปเดตเป็นผู้ป่วยหนักicu ให้ออกซิเจน24ชม ฉีดยาเข้าเส้นทุก2ชั่วโมงสู้เชื้อเดลต้า

ล่าสุด ณวัตร อิสรไกรศีล ได้มาอัปเดตอาการของตนเองด้วยตัวเอง หลังจากที่ห่างหายไปจากโซเซียลหลายวัน โดยได้เล่าถึงการรักษาที่ตนเองกำลังทำอยู่ในขณะนี้ว่า

วิธีสังเกตตัวเอง เหนื่อยแบบไหนที่แสดงว่า โควิดลงปอด และทำยังไง ถ้ายังต้องรอเตียงอยู่ที่บ้าน

วิธีสังเกตตัวเอง เหนื่อยแบบไหนที่แสดงว่า โควิดลงปอด และทำยังไง ถ้ายังต้องรอเตียงอยู่ที่บ้าน

วิธีสังเกตว่าเราเหนื่อยขึ้นกว่าปกติ หรือโควิดลงปอดแล้วหรือไม่ ก็คือ ถ้าเคยทำกิจกรรมอะไรปกติแล้วไม่เหนื่อย แต่อยู่ดีๆรู้สึกเหนื่อยก็ให้สงสัยไว้ก่อน ยกตัวอย่างเช่น.....

น้ำ พัชรพร อัปเดตอาการ ณวัฒน์ ยังมีสติพูดคุยได้ โชว์โพสต์ล่าสุด วันนี้รักษาหนักอยู่

น้ำ พัชรพร อัปเดตอาการ ณวัฒน์ ยังมีสติพูดคุยได้ โชว์โพสต์ล่าสุด วันนี้รักษาหนักอยู่

หลังมีข่าวลือว่า ณวัฒน์ อาการหนักย้ายเข้าไอซียูด่วน เชื้อลงปอด50% และไม่รู้สึกตัว เลยทำเอาสาวน้ำ พัชรพร ต้องออกมาอัปเดตอาการด้วยตนเองโดยด่วน

X