DITP Gen Z NEA กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ยุคดิจิทัล

DITP เร่งเสริมทักษะผู้ประกอบการไทยตีตลาดอินเตอร์ พร้อมดึงคนรุ่นใหม่ Gen Z สร้างธุรกิจรองรับยุคดิจิทัลเติบโต

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) เผยหลักสูตรใหม่ปี 2564 เร่งเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการไทยรับมือการค้ายุคใหม่แบบ New Normal และตั้งเป้าสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ผ่านโครงการ “From Gen Z to be CEO”

นางอารดา เฟื่องทอง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ หรือ New Economy Academy (NEA) หน่วยงานในสังกัดของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในปี 2563 ที่ผ่านมา ผู้ประกอบการไทยต่างได้รับผลกระทบทางธุรกิจจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด 19 การทำธุรกิจในโลกยุคใหม่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และการทำธุรกรรมผ่านออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการที่ยังคงประกอบธุรกิจแบบเดิม อาจปรับตัวไม่ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป NEA จึงเข้ามาช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้หันมาใช้เทคโนโลยีเพื่อสามารถนำไปประยุกต์ให้เข้ากับธุรกิจ และเข้าถึงตลาดต่างประเทศให้ได้มากยิ่งขึ้น

“ในปี 2563 สถาบัน NEA ได้พัฒนาและเสริมความแกร่งให้กับผู้ประกอบการมากกว่า 20,000 ราย ในหลากหลายหมวดหมู่ โดยคัดกรองว่าแต่ละคนประกอบธุรกิจอะไร มีจุดเด่น จุดด้อยอย่างไร จากนั้นก็จะอบรมเทคนิคการปรับตัวให้อยู่รอดท่ามกลางสถานการณ์โควิด สำหรับปีนี้เรายกโมเดลของ NEA ที่สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วในช่วงเกิดวิกฤติโควิดเมื่อต้นปี 2563 เป็นกรณีศึกษา โดยตั้งเป้าให้มีผู้ประกอบการเข้าร่วมถึง 23,000 ราย ผ่านกลุ่มเป้าหมายหลักคือ ผู้ประกอบการภาคการเกษตร และผู้ประกอบการที่เกิดใหม่ในภูมิภาคทั่วประเทศ ส่วนกลุ่มเป้าหมายรอง คือกลุ่ม Start Up หรือกลุ่มผู้ประกอบการค้ารุ่นใหม่ (Gen Z) โดยดำเนินการภายใต้ โครงการ From Gen Z to be CEO “กระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่” ซึ่งทำงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งสถาบันการศึกษา และองค์กรพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรวมทั้งหมด 59 แห่งทั่วประเทศไทย เพื่อไปส่งเสริมให้ทั้ง 2 กลุ่มเกิดความเข้มแข็ง ทั้งช่องทางการทำตลาด การสร้างแบรนด์ให้มีความโดดเด่น สามารถขยายไปยังตลาดต่างประเทศได้ง่ายขึ้น รวมถึงส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี การใช้ดิจิทัล เพื่อพัฒนาให้พวกเขาเติบโตก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง”

สำหรับในปี 2564 สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้ดำเนินการตามนโยบายของท่านจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้ประกอบการไทยทั้งส่วนกลางและภูมิภาค และให้ความสำคัญกับเกษตรกรตามนโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” ที่จะช่วยให้เกษตรกรไทยสามารถทำการค้าระหว่างประเทศให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงผลักดันให้สินค้าเกษตรได้เข้าสู่ตลาดทั้งในระบบออฟไลน์และออนไลน์ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่ NEA ต้องการผลักดันเข้าสู่ตลาดโลก ส่วนกลุ่มเป้าหมายรอง คือ กลุ่ม Start Up หรือกลุ่มผู้ประกอบการค้ารุ่นใหม่ (Gen Z) เป็นกลุ่มที่สามารถใช้สื่อดิจิทัลหรือนวัตกรรมยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี ซึ่ง NEA ต้องการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มนี้ให้สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือผู้ส่งออกหน้าใหม่ได้อย่างเข้มแข็งในอนาคต

ก่อนเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ในรอบนี้ สถาบัน NEA มีการอบรมแบบออฟไลน์ในห้องเรียน ที่ศูนย์ฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ซึ่งตั้งอยู่บนถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ และได้มีการเตรียมจัดอบรมไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศตลอดทั้งปี แต่เนื่องจากโควิด 19 จึงต้องปรับการอบรมโดยจะแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ 1.อบรมแบบ (offline) คอร์สจำกัดคนหรือเรียนแบบ เวิร์ค ช็อป เป็นคอร์สที่ผู้อบรมต้องมาพบวิทยากรเพื่อขอคำปรึกษา จึงต้องมีการเว้นระยะห่างและจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม 2.อบรมแบบ (online) ผ่านระบบ Webinar ,Zoom ,Live streaming และอบรมแบบ E-Learning คือ ผู้อบรมสามารถเข้ามาเรียนออนไลน์ได้ทุกช่วงเวลาที่สะดวก จึงอยากให้ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าไปติดตามการอัพเดทข่าวสารผ่านเว็บไซต์ NEA อย่างสม่ำเสมอ เพราะในปีนี้ได้วางแผนจัดกิจกรรมกว่า 100 กิจกรรม และมีการปรับหลักสูตรเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ตลาดโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยในปีนี้ได้แบ่งหลักสูตรหลักเป็น 4 หลักสูตร คือ 1. กลุ่มหลักสูตรความรู้พื้นฐานด้านการค้าระหว่างประเทศ 2. หลักสูตรการสร้างช่องทางตลาดทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ 3. หลักสูตรการสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ส่งออกและเครือข่าย และ 4. หลักสูตรสร้างมูลค่าเพิ่มและธุรกิจกระแสใหม่

สำหรับผู้ประกอบการไทยที่สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถเข้าไปสมัครและดูรายละเอียดหลักสูตรต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่ https://nea.ditp.go.th/ ซึ่งหลักสูตรส่วนใหญ่ของทาง NEA ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรม และนอกจากจะได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญเพื่อนำไปปรับใช้พัฒนาธุรกิจของผู้ประกอบการให้มีศักยภาพเพียงพอในการทำการค้าระหว่างประเทศได้แล้ว ผู้ประกอบการยังจะได้โอกาสขยายช่องทางทางการตลาดหรือต่อยอดธุรกิจสู่ต่างประเทศผ่านกิจกรรม business matching ร่วมพบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการนำเข้า รวมถึงได้เข้าไปอยู่ใน platform online กับเครือข่ายที่เป็นพันธมิตรกับสถาบัน ซึ่ง NEA ยินดีจะเป็นสะพานต่อยอดเชื่อมเครือข่ายไปยังพันธมิตรเพื่อประโยชน์สูงสุดกับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ สามารถทำให้ผู้ประกอบการสร้างยอดขายได้จริงและแข่งขันในเวทีนานาชาติได้อย่างมั่นคง

WRITER

RELATED

DITP ขอเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA” รุ่นที่ 4 ผ่าน Zoom Webinar

DITP ขอเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA” รุ่นที่ 4 ผ่าน Zoom Webinar

DITP ขอเชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA” รุ่นที่ 4 ผ่าน Zoom Webinar โดยหลักสูตรเน้นจัดทำให้เหมาะกับพื้นที่จังหวัดน่านและจังหวัดใกล้เคียง ในวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์นี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ…

DITP เปิดอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์  by NEA” รุ่นที่ 4 เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ทำธุรกิจในยุคดิจิทัล

DITP เปิดอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA” รุ่นที่ 4 เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ทำธุรกิจในยุคดิจิทัล

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ by NEA” รุ่นที่ 4 ซึ่งเป็นงานสัมมนาให้ความรู้ด้านการค้าออนไลน์ เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อให้สามารถทำการค้าออนไลน์ได้อย่างครบวงจรและมีประสิทธิภาพ โดยมีนายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์…

พาณิชย์’ จัดงาน ‘ของดีทั่วไทย’ Thailand’s Fineness ครั้งแรก ดีเดย์ 2 – 6 ธันวาคม นี้ ณ ฮอลล์ 7 – 8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี คาดเงินสะพัดกว่า 100 ล้านบาท

พาณิชย์’ จัดงาน ‘ของดีทั่วไทย’ Thailand’s Fineness ครั้งแรก ดีเดย์ 2 – 6 ธันวาคม นี้ ณ ฮอลล์ 7 – 8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี คาดเงินสะพัดกว่า 100 ล้านบาท

กระทรวงพาณิชย์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ติดเครื่องช่วยผู้ประกอบการชุมชนเต็มสูบ เตรียมจัดงานสุดยิ่งใหญ่แห่งปี “ของดีทั่วไทย” ครั้งที่ 1 ระหว่าง 2 – 6 ธันวาคม นี้ ณ…

‘พาณิชย์’ จัดงานสร้างเครือข่ายสินค้าไทย แนะใช้ FTA รุกขยายส่งออกตลาดโลก

‘พาณิชย์’ จัดงานสร้างเครือข่ายสินค้าไทย แนะใช้ FTA รุกขยายส่งออกตลาดโลก

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จัดงาน FTA Fair “สร้างเครือข่ายสินค้าไทย ขยายการส่งออกด้วยเอฟทีเอ” 7 วันรวด ระหว่างวันที่ 30 ต.ค. – 5 พ.ย.…

รับมือส่งออก! จุรินทร์ นำพาณิชย์ จัด THAIFEX–ANUGA ASIA 2020 แบบ “The Hybrid Edition” นำอาหารไทยสู่ตลาดโลก พร้อมจับมือ 4 กระทรวง MOU มาตรฐานความปลอดภัยอาหารจากโควิด-19

รับมือส่งออก! จุรินทร์ นำพาณิชย์ จัด THAIFEX–ANUGA ASIA 2020 แบบ “The Hybrid Edition” นำอาหารไทยสู่ตลาดโลก พร้อมจับมือ 4 กระทรวง MOU มาตรฐานความปลอดภัยอาหารจากโควิด-19

22 กันยายน 2563 13.30 น. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานจัดงานแสดงสินค้าเกษตร อาหาร และเครื่องดื่ม THAIFEX–ANUGA ASIA 2020…

ทำความเข้าใจเด็ก Gen Z: อ่านปัญหา สถานะ และความหวังต่อสังคมที่พวกเขาต้องการ ผ่านสายตาของน้องๆ ค่าย YSLC2.0

ทำความเข้าใจเด็ก Gen Z: อ่านปัญหา สถานะ และความหวังต่อสังคมที่พวกเขาต้องการ ผ่านสายตาของน้องๆ ค่าย YSLC2.0

ประเทศไทยกำลังถูกท้าทายด้วยมรสุมของปัญหา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปากท้อง ความยากจน การศึกษา สิ่งแวดล้อม ฯลฯ แต่หนึ่งในปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการทิศทางของประเทศอย่างมีนัยสำคัญคือ “การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ” โดยปัจจุบันจำนวนประชากรไทยที่มีอายุมากกว่า 60 ปีมีจำนวนทั้งสิ้นราว 10 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนทั้งสิ้น 15% และคาดการณ์ว่าจะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็น 25%…

จุรินทร์ เข้ม! จับมือ สธ.-โรงงาน ลุยผลิตหน้ากากอนามัย

จุรินทร์ เข้ม! จับมือ สธ.-โรงงาน ลุยผลิตหน้ากากอนามัย

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการหน้ากากอนามัย หลังจากพบว่าในขณะนี้มีการขาดแคลนอย่างหนักไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ภายหลังการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 โดยนายจุนิทน์ กล่าวว่า ขณะนี้โรงงานผลิต 11 โรง มีกำลังการผลิต รวม 36…

พาณิชย์ ยันยังไม่อนุญาตให้ส่งออก หน้ากากอนามัย

พาณิชย์ ยันยังไม่อนุญาตให้ส่งออก หน้ากากอนามัย

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงกรณีมีการแชร์กันในสื่อโซเชียลมีเดีย โดยอ้างถึงประกาศในราชกิจจานุเบกษาว่ากระทรวงพาณิชย์อนุญาตให้ส่งออกหน้ากากอนามัยแล้วว่า เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน โดยคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ได้ออกประกาศห้ามส่งออกหน้ากากอนามัยออกนอกประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 แต่ผ่อนผันให้ผู้ผลิตหน้ากากอนามัยแบบพิเศษ หรือชนิดที่ไม่ได้ใช้ในประเทศไทย เช่น…

ส่อง 10 นโยบายเร่งด่วน ก.พาณิชย์ ดัน ดร.สรรเสริญ สมะลาภา เป็นผู้ช่วย ‘จุรินทร์’

ส่อง 10 นโยบายเร่งด่วน ก.พาณิชย์ ดัน ดร.สรรเสริญ สมะลาภา เป็นผู้ช่วย ‘จุรินทร์’

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคมที่ผ่านมา ได้มีการประชุม คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบตั้ง ดร.สรรเสริญ สมะลาภา รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ ซึ่ง ดร.สรรเสริญ มีประวัติจบการศึกษาระดับปริญญาเอก…