TikTok กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ จับมือ TikTok ต่อยอดความสำเร็จแคมเปญ #TikTokUni เดินหน้ายกระดับการศึกษาไทยบนโลกออนไลน์

คัดลอก URL แล้ว

กรุงเทพฯ 14 มกราคม 2564 – กระทรวงศึกษาธิการ โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จับมือ TikTok แพลตฟอร์มวิดีโอสั้นชั้นนำระดับโลก ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญเพื่อผนึกกำลังส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างสรรค์คอนเทนท์ทางการศึกษาในรูปแบบวิดีโอสั้นบน TikTok ที่จะนำไปสู่คอนเทนท์การศึกษาแนวใหม่ที่ได้ประโยชน์ และตอบโจทย์พฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ พร้อมเดินหน้าจัดกิจกรรมอบรมเพื่อส่งเสริมการศึกษาให้ความรู้ครู อาจารย์ และนักเรียนทั่วประเทศ ผ่าน Webinar หรือการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านทางออนไลน์ โดยเน้นเนื้อหาการสร้างสรรค์คอนเทนท์วิดีโอสั้นบนแพลตฟอร์ม หวังเพิ่มโอกาสการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อพัฒนาการนำเสนอคอนเทนท์ด้านการศึกษาในมิติใหม่ ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและน่าสนใจ

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) หน่วยงานภายใต้การกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมมือกับแพลตฟอร์มชั้นนำระดับโลกอย่าง TikTok เพื่อนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเข้ามาเป็นเครื่องมือการปฏิรูปการศึกษา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและประชาชนในทุกช่วงทุกวัยผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล สอดคล้องกับที่ก่อนหน้านี้กระทรวงศึกษาธิการได้มีการบรรจุหลักสูตร Coding ไว้ในนโยบายหลักของกระทรวงฯ เพื่อสร้างทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 อย่างน้อย 6 ทักษะด้วยกัน คือ ทักษะการอ่าน ทักษะการเขียน ทักษะในการคิดอย่างมีเหตุผล ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะการคิดเชิงคำนวณ และ ทักษะการแก้ไขปัญหาเป็นขั้นเป็นตอน ซึ่งถือว่าเป็นทักษะสำคัญต่อการพัฒนากำลังคน และเป็นฐานสมรรถนะที่สำคัญในการพัฒนาทักษะต่อยอดไปสู่อาชีพและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเพิ่มความสามารถการแข่งขันของประเทศในอนาคตจึงจำเป็นต้องพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยด่วน เพื่อให้มีความพร้อมในการใช้สื่อสมัยใหม่เข้ามาบูรณาการ จัดรูปแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมตามความต้องการของนักเรียนในปัจจุบัน

“การที่แพลตฟอร์มดิจิทัลชั้นนำระดับโลกอย่าง TikTok เข้ามาร่วมทำงานกับ สสวท. และกระทรวงศึกษาธิการในครั้งนี้ นับว่าเป็นมิติใหม่ของวงการการศึกษาที่จะมาช่วยส่งเสริมและกระตุ้นให้เยาวชนไทยได้เกิดการเรียนรู้บนโลกออนไลน์ได้อย่างไร้ขีดจำกัด อีกทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าถึงและนำเสนอเนื้อหาที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดี รวมถึงความร่วมมือในครั้งนี้ยังประกอบด้วยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้ TikTok เพื่อสร้างวิดีโอด้านการศึกษาสำหรับครูอาจารย์ และนักวิชาการ ซึ่งถือเป็นโอกาสในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้รู้จักการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลและสื่อที่ทันสมัยในการเข้าถึงเยาวชนและคนรุ่นใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ” คุณหญิงกัลยา กล่าว

นางสิริประภา วีระไชยสิงห์ Content Operations Lead – TikTok กล่าวว่า ในปี 2563 ที่ผ่านมา TikTok ถือเป็นแพลตฟอร์มที่จุดกระแสคอนเทนท์ด้านการศึกษาผ่านแคมเปญ #TikTokUni ที่สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาความรู้ได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์คอนเทนท์ที่หลากหลาย จนเกิดเป็นปรากฏการณ์ความสำเร็จมากมาย ทั้งการแจ้งเกิดครีเอเตอร์การศึกษาดาวรุ่ง แฮชแท็กยอดนิยมด้านการศึกษา อาทิ #เก่งภาษากับTikTok #วิทย์ที่คุณไม่รู้ #TikTokแนะแนว #สังคมต้องรู้ #ถ่ายไงให้ได้งี้ เป็นต้น จนส่งผลให้ยอดวิวรวม #TikTokUni สูงถึง 12.8 พันล้าน และล่าสุดจากความสำเร็จของ #TikTokUni ในปี 2563 TikTok ไม่รอช้าเดินหน้าต่อยอดความสำเร็จร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ โดย สสวท. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริง เนื่องด้วยปัจจุบันกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เป็นนักเรียน นักศึกษา มักใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ในการค้นคว้าหาความรู้นอกห้องเรียน

“สำหรับความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ โดย สสวท. ในครั้งนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ ด้วยจุดเด่นของ TikTok ที่เป็นแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นจะช่วยส่งเสริมให้คอนเทนท์เกี่ยวกับด้านการศึกษาได้รับความสนใจ เกิดการรับรู้ จดจำ และมีส่วนร่วมกับผู้คนได้ และภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้ TikTok ได้เตรียมจัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมเพื่อการศึกษาผ่าน Webinar โดยเน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างสรรค์คอนเทนท์วิดีโอสั้นบน TikTok สำหรับครู อาจารย์ และนักเรียนทั่วประเทศ เพื่อเปิดโอกาสในการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลพัฒนานำเสนอคอนเทนท์ด้านการศึกษาในมิติใหม่ ที่สามารถเข้าถึงและดึงดูดความสนใจของกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกิจกรรม Webinar หรือการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านทางออนไลน์ครั้งนี้คาดว่า ครู อาจารย์ และนักเรียนทั่วประเทศจะได้รับประโยชน์และสามารถนำ TikTok ไปประยุกต์ใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนที่ช่วยเพิ่มสีสันให้การเรียนรู้สนุกสนาน เข้าถึงนักเรียนได้ง่าย และครูอาจารย์ก็สามารถประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน” นางสิริประภา กล่าวในตอนท้าย

สำหรับกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านทางออนไลน์ของ TikTok จัดขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อแนะนำให้ครู อาจารย์ และนักเรียนทั่วประเทศได้รู้จักการใช้แพลตฟอร์ม TikTok และนำไปประยุกต์ใช้เป็นส่วนหนึ่งในสื่อการเรียนการสอนที่จะมาเพิ่มความสนุกให้ทุกการเรียนรู้ เข้าถึงนักเรียนได้ง่าย และครู อาจารย์ก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนได้ โดยกิจกรรมดังกล่าวเริ่มนำร่องกับครูและนักเรียนในเครือสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ทั่วประเทศ โดยเริ่มครั้งแรกในวันที่ 27 มกราคม และวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 นี้ซึ่งมีจำนวนครู อาจารย์ และนักเรียนให้ความสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานแล้วกว่า 5,000 คน

นอกจากนี้ผู้ที่สนใจสามารถติดตามคอนเทนท์ที่ได้ทั้งสาระและความสนุกได้อย่างต่อเนื่อง ผ่าน #TikTokUni โดยครีเอเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญ ครู อาจารย์ นักเรียน และผู้ประกอบอาชีพทุกสาขาวิชาสามารถร่วมแบ่งปันคอนเทนท์ดีๆ และรับชมคอนเทนท์ที่เป็นประโยชน์บน TikTok ได้แล้ววันนี้


แท็ก: PRNEWS , ,
WRITER

RELATED

นักเรียนติดโควิด-เสี่ยงสูง เข้าสอบ GAT-PAT ได้ มีสนามสอบเฉพาะ 2 แห่ง

นักเรียนติดโควิด-เสี่ยงสูง เข้าสอบ GAT-PAT ได้ มีสนามสอบเฉพาะ 2 แห่ง

กระทรวงศึกษาธิการ เผย สำหรับนักเรียนที่ติดเชื้อโควิด-19 ทางกระทรวงฯ ได้จัดสนามสอบพิเศษขึ้นเฉพาะ 2 แห่ง

ศธ.เปิดลงทะเบียนออนไลน์ แก้ไขปัญหาหนี้สินครู เริ่มวันนี้ – 15 มี.ค.65

ศธ.เปิดลงทะเบียนออนไลน์ แก้ไขปัญหาหนี้สินครู เริ่มวันนี้ – 15 มี.ค.65

กระทรวงศึกษาธิการ เปิดตัวโครงการ “สร้างโอกาสใหม่ ให้ครูไทย” ให้ครูทั่วประเทศลงทะเบียนแก้ไขปัญหานี้ครู

TikTok เสิร์ฟกิจกรรมสุดต๊าช #เทศกาลคู่ชิป รวมกองทัพคู่วายที่ยิ่งใหญ่สุดในประเทศ

TikTok เสิร์ฟกิจกรรมสุดต๊าช #เทศกาลคู่ชิป รวมกองทัพคู่วายที่ยิ่งใหญ่สุดในประเทศ

แคมเปญสุดปังจาก TikTok เอาใจเหล่าบรรดาชิปเปอร์ #เทศกาลคู่ชิป ซึ่งเป็นการรวมตัวครั้งสำคัญของวงการวาย

‘ตรีนุช’ เผย ศธ. จ่ายเงินเยียวยานักเรียน แล้ว 97%

‘ตรีนุช’ เผย ศธ. จ่ายเงินเยียวยานักเรียน แล้ว 97%

นายกรัฐมนตรี พอใจการจ่ายเงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท ทุกสังกัดจ่ายไปแล้วกว่า 93% เฉพาะในสังกัด ศธ.จ่ายเงินไปแล้ว 9.5 ล้านคน หรือ 97.75%

ศธ. เปิดให้ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการฉีดวัคซีนโควิด นักเรียน-นักศึกษา

ศธ. เปิดให้ดาวน์โหลด แบบฟอร์มการฉีดวัคซีนโควิด นักเรียน-นักศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ เปิดให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารสำรวจ-สรุป-แสดงความประสงค์-แบบคัดกรอง การฉีดวัคซีนนักเรียน

กลุ่มนักเรียนดี จิตอาสาร่วมทำความสะอาด พร้อมยื่น จม. ให้กำลังใจ ‘ตรีนุช’

กลุ่มนักเรียนดี จิตอาสาร่วมทำความสะอาด พร้อมยื่น จม. ให้กำลังใจ ‘ตรีนุช’

ตัวแทนกลุ่มนักเรียนดี ยื่นจดหมายให้กำลังใจรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมจิตอาสาช่วงทำความสะอาดบริเวณอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 ด้านหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

ศธ. ร่วมมือกับสำนักงาน ก.ค.ศ. เพื่อจัดการคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา

ศธ. ร่วมมือกับสำนักงาน ก.ค.ศ. เพื่อจัดการคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา

พัฒนาคุณภาพการผลิตครูและผู้บริหารเพื่อสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา

ศธ. สั่งโรงเรียนคืนค่าเทอม ช่วงโควิดระบาดไม่มีการเรียนการสอน

ศธ. สั่งโรงเรียนคืนค่าเทอม ช่วงโควิดระบาดไม่มีการเรียนการสอน

ก่อนหน้านี้มีผู้ปกครองร้องเรียนเรื่องการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่น ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ไอพีจี มีเดียแบรนด์ส ร่วมมือกับ TikTok ให้บริการและคำปรึกษาเชิงกลยุทธ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ เพื่อเชื่อมแบรนด์กับวัฒนธรรมบนชุมชนออนไลน์ สร้างการเติบโตแก่ธุรกิจแบบออร์แกนิค

ไอพีจี มีเดียแบรนด์ส ร่วมมือกับ TikTok ให้บริการและคำปรึกษาเชิงกลยุทธ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ เพื่อเชื่อมแบรนด์กับวัฒนธรรมบนชุมชนออนไลน์ สร้างการเติบโตแก่ธุรกิจแบบออร์แกนิค

ไอพีจี มีเดียแบรนด์ส ประเทศไทย จับมืออย่างเป็นทางการกับ TikTok แพลตฟอร์มวิดีโอสั้นชั้นนำระดับโลก สร้างบริการให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์ครบวงจร สำหรับแบรนด์ที่ต้องการใช้ครีเอเตอร์ เพื่อสร้างสรรค์เนื้อหาให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจแบบออร์แกนิค ไอพีจี มีเดียแบรนด์ส (IPG Mediabrands) มีเดีย…

X