NEO Pattaya ตอนที่ 10 | พัทยา เมืองแห่งความสุข

คัดลอก URL แล้ว

ด้วยคอนเซ็ป NEO PATTAYA ที่ได้มีการปรับเปลี่ยน ภาพลักษณ์เมืองพัทยาให้สถานที่ท่องเที่ยวมีความสวยงามมี ภูมิทัศน์ที่ดี ได้รับความสะดวกจากการคมนาคมขนส่งมีความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีศูนย์การแพทย์ครบวงจร มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีห้องประชุมสัมมนา ไว้รองรับผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก มีพื้นที่เศรษฐกิจให้นัก ลงทุนมาทำธุรกิจ และยังมีสนามกีฬาไว้รองรับกีฬาหลายประเภท

นอกจากนี้พัทยายังมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนา สถานที่ท่อง เที่ยวต่าง ๆ โรงแรมที่พัก ห้างสรรพสินค้า  ให้มีมาตรฐานสากล เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม ทุกวัย  ทุกประเภทให้ได้รับความสะดวก ปลอดภัย จากการใส่ใจใน บริการ ซึ่งการพัฒนาภาพลักษณ์โฉมใหม่ของพัทยาเหล่านี้จะนำพาให้เมืองพัทยาเป็นมหานครที่น่าเที่ยว น่าอยู่น่าลงทุน  เพิ่มความสุขแก่คนทั้งมวลต่อไป


แท็ก: PRNEWS
WRITER

Sine.m

producer n content creator under MThai :)
X