NEO Pattaya ตอนที่ 7 | พัทยาส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน

คัดลอก URL แล้ว

เสน่ห์ของเมืองพัทยาที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือน นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและกิจกรรมที่หลากหลายแล้ว เมืองพัทยายังได้ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนเช่น ชุมชนประมงพื้นบ้านนาเกลือ ที่มีศูนย์เรียนรู้ให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้การทำธนาคารปูม้า การทำบ้านปะการังเทียม และนั่งเรือชมความงามของอ่าวนาเกลือ อีกทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวพื้นที่เชื่อมโยงเช่น ชุมชนตะเคียนเตี้ย ชุมชนที่เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ จากมะพร้าว , ชุมชนจีนโบราณบ้านชากแง้ว ที่มีเอกลักษณ์ด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ มีความสวยงามทางวัฒนธรรมและมีความโดดเด่นทางด้านวิถีชุมชน

นอกจากนี้ยังมีสินค้าพื้นบ้าน เช่น ผ้าบาติกยาหม่อง น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชนในเมืองพัทยาและนักท่องเที่ยวยังสามารถเลือกซื้อสินค้าและบริการ ที่มีตราสัญลักษณ์ พัทยาแบรนด์ ที่รับรองคุณภาพได้มาตรฐานสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคอีกด้วย


แท็ก: PRNEWS
WRITER

Sine.m

producer n content creator under MThai :)
X