ทีเอ็มบี ธนชาต ยาสระผมออร์แกนิก

อาสาสมัครทีเอ็มบีและธนชาต ผนึกกำลังชุมชนเคหสถานภาคภูมิใจ ปั้นแบรนด์ พราว ยาสระผมออร์แกนิกคุณภาพ

อาสาสมัครทีเอ็มบีและธนชาต ผนึกกำลังชุมชนเคหสถานภาคภูมิใจ ปั้นแบรนด์ พราว ยาสระผมออร์แกนิกคุณภาพ สร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืน

Home / PR NEWS / อาสาสมัครทีเอ็มบีและธนชาต ผนึกกำลังชุมชนเคหสถานภาคภูมิใจ ปั้นแบรนด์ พราว ยาสระผมออร์แกนิกคุณภาพ

“พราว” ผลิตภัณฑ์ยาสระผมจากธรรมชาติ (ออร์แกนิก) ที่เกิดจากการรวมพลังอย่างเข้มแข็งของชุมชนเคหสถานภาคภูมิใจ เขตบางบอน นอกจากจะเป็นความหวังในการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับชุมชนแล้ว “พราว” ยังเป็นผลงานความภาคภูมิใจของทีมอาสาสมัครทีเอ็มบีและธนชาต ที่เข้าไปช่วยเติมเต็มความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับชุมชน กับโครงการ “พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเคหสถานภาคภูมิใจเพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืน” ซึ่งดำเนินการภายใต้ โครงการ FAI-FAH for Communities กิจกรรม “เปลี่ยน” เพื่อชุมชนดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยทีเอ็มบีและธนชาต ซึ่งมุ่งมั่นสร้างความแข็งแกร่งให้กับสังคม ภายใต้ปรัชญา Make REAL Change

อาสาสมัครทีเอ็มบีและธนชาต ผนึกกำลังชุมชนเคหสถานภาคภูมิใจ ปั้นแบรนด์ พราว ยาสระผมออร์แกนิกคุณภาพ สร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืน

นางสะการะ มังคะลัง อาสาสมัครทีเอ็มบีและธนชาต หัวหน้าโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเคหสถานภาคภูมิใจเพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืน เล่าว่า ผลิตภัณฑ์ยาสระผม “พราว” เกิดจากการรวมพลังของชุมชน โดยมีทีมอาสาสมัครทีเอ็มบีและธนชาตเข้ามาช่วยพัฒนาโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่พูดคุยปัญหา ข้อเสนอแนะต่าง ๆ จนถึงกระบวนการการทำงาน ซึ่งพบว่าปัญหาของชุมชน คือ ชาวบ้านมีอาชีพรับจ้างทั่วไป ขาดเงินทุนและความรู้ มีเพียงใจที่มุ่งมั่นต้องการสร้างอาชีพเพื่อให้มีรายได้ยั่งยืน จึงเป็นที่มาของการจุดประกายชุมชน โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการของความ “เข้าใจ” คือ เข้าใจว่าจะขายอะไร “ปรับได้” หมายถึงผลิตภัณฑ์นั้นชุมชนต้องสามารถพัฒนาปรับสูตรได้ หรือเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์ หากมีปัญหาก็ต้องรู้ว่าจะปรับอย่างไร สุดท้าย “ขายเป็น” คือ กำหนดต้นทุนเป็น รู้ว่าจะขายกับใคร สื่อสารกับลูกค้าอย่างไร

“สิ่งสำคัญที่ชุมชนเคหสถานภาคภูมิใจมี คือ ความมุ่งมั่นในการพัฒนา และมีการรวมตัวกันอย่างแข็งแกร่ง ทีมอาสาสมัครทีเอ็มบีและธนชาตได้เข้ามามีส่วนร่วมและส่งต่อความรู้ ผ่านหลักเกณฑ์ 3 รู้ คือ รู้หลักการ รู้ต้นทุน และรู้การตลาด เพื่อให้ชุมชนสามารถนำไปต่อยอดในอนาคต โดยการทำงานเราจะวางแผนให้ชุมชนมีความเข้าใจ และแบ่งทีมชุมชนให้ทำงานอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งส่งตัวแทนชุมชนไปเรียนรู้เรื่องการผลิตกับผู้เชี่ยวชาญ เชื่อว่าด้วยความมุ่งมั่นและความเข้มแข็งของชุมชนจะทำให้ผลิตภัณฑ์ยาสระผมแบรนด์ “พราว” เพื่อให้ชุมชนมีรายได้ ที่ยั่งยืน”

“การเข้าร่วมโครงการ FAI-FAH for Communities นอกจากจะสร้างความสุขใจและความภาคภูมิใจจากการมีส่วนร่วมในการให้แก่สังคมแล้ว ยังเป็นโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตัวเอง เพราะได้เรียนรู้ทักษะการทำงานใหม่ ๆ และการทำงานเป็นทีมร่วมกัน รวมทั้งได้เรียนรู้เรื่องการจัดการด้านเวลา และการบริหารจัดการอื่น ๆ เพื่อต่อยอดศักยภาพของพนักงานให้เติบโตได้มากขึ้น”

นายนามชัย สัมมาเพ็ชร์ หรือ ลุงจุก ประธานชุมชมเคหสถานภาคภูมิใจ เล่าว่า “ชุมชนเคหสถานภาคภูมิใจ เกิดจากการรวมตัวกันของชุมชน โดยคนส่วนใหญ่มีอาชีพหลัก คือ รับจ้าง ขณะที่ปัจจุบันหลายคนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ถูกเลิกจ้าง จึงรวมกันจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน โดยก่อนหน้านี้มีการทำผลิตภัณฑ์น้ำยาซักผ้า น้ำยาล้างจาน แต่ผลประกอบการไม่ประสบความสำเร็จ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะมีอาชีพสร้างรายได้อย่างยั่งยืน ทำให้ชุมชนได้รับโอกาสจากโครงการ FAI-FAH for Communities โดยอาสาสมัครจากทีเอ็มบีและธนชาตเข้ามาสนับสนุน พร้อมให้ความรู้และแนะนำการทำผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างจากสินค้าที่มีอยู่ในท้องตลาด มีคู่แข่งน้อย และเพิ่มมูลค่าสินค้าให้มีกำไรมากขึ้น ชุมชนจึงร่วมกันระดมความคิดเห็น ก่อนจะตัดสินใจเลือกทำผลิตภัณฑ์ยาสระผมออร์แกนิก แบรนด์ “พราว” ช่วยดูแลให้ผมดกดำ ซึ่งโครงการมีเงินทุนสนับสนุนให้ตัวแทนของชุมชนไปเรียนรู้สูตรการผลิตจากผู้เชี่ยวชาญ และยังเป็นพี่เลี้ยงคอยแนะนำให้ความรู้เรื่องการวางแผนด้านการเงิน การตลาด และการบริหารจัดการต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ ปัจจุบันมีการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ และนำไปออกร้านในงานต่าง ๆ ทำให้เริ่มมีรายได้เข้ามา”

“ชุมชนรู้สึกดีใจและขอบคุณทีมอาสาสมัครทีเอ็มบีและธนชาตที่ได้เข้ามาช่วยสนับสนุนการสร้างอาชีพให้เราอย่างเต็มที่ ทำให้คนในชุมชนได้เรียนรู้เรื่องต่าง ๆ มากมาย สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืนในอนาคตได้ โดยโครงการเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการคิดตัดสินใจทุกขั้นตอน พยายามกระตุ้นให้คนในชุมชนเรียนรู้อย่างเข้าใจ และร่วมกันแสดงความคิดเห็น ช่วยกันคิดช่วยกันทำ เริ่มตั้งแต่ปัญหาของชุมชน การเลือกผลิตภัณฑ์ การตั้งชื่อแบรนด์ เพราะสุดท้ายแล้วคนจัดการดูแลก็คือ ตัวชุมชนเอง ดังนั้น สิ่งที่ริเริ่มไว้จะประสบความสำเร็จแค่ไหน ต้องขึ้นอยู่กับการสานต่อของคนในชุมชน ซึ่งเชื่อมั่นเส้นทางที่วางไว้จะไปถึงเป้าหมายอย่างแน่นอน” ประธานชุมชนเคหสถานภาคภูมิใจ กล่าวทิ้งท้าย

สามารถติดตามกิจกรรมดี ๆ ที่ทีเอ็มบีและธนชาต ตั้งใจเดินหน้าเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนจากเหล่าอาสาสมัครกันต่อที่ www.tmbfoundation.or.th


เปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น TMB #ThanachartBank #MakeREALChange

X