3BB Internet นครศรีธรรมราช อุทกภัย เน็ตบ้าน

3BB ช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช

คุณวรชาติ บุญแสง ผู้จัดการ 3BB ภาคใต้ตอนบน จังหวัดนครศรีธรรมราชและคณะ เข้ามอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในเขตชุมชนสารีบุตร 1 อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ติดคลองหน้าเมือง ใจกลางเมืองนครศรีธรรมราช ส่งผลให้น้ำเข้าท่วมชุมชนตั้งแต่วันที่ 2…

Home / PR NEWS / 3BB ช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช

คุณวรชาติ บุญแสง ผู้จัดการ 3BB ภาคใต้ตอนบน จังหวัดนครศรีธรรมราชและคณะ เข้ามอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในเขตชุมชนสารีบุตร 1 อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ติดคลองหน้าเมือง ใจกลางเมืองนครศรีธรรมราช ส่งผลให้น้ำเข้าท่วมชุมชนตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคมที่ผ่านมา ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันสูงกว่า 1 เมตร โดยมี คุณสโรชา สิทธิพงษ์ คณะกรรมการหมู่บ้านพร้อมชาวบ้าน รับมอบถุงยังชีพ

ทั้งนี้ 3BB ได้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมความช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่อื่นๆ รวมทั้งเฝ้าระวังโครงข่ายของบริษัทไม่ให้ได้รับความเสียหาย เพื่อสามารถให้บริการแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

X