CafeAmazon

ข้อความ… ถึงคนสร้างโอกาส

วันนี้เรามีข้อความฝากถึงคนดื่ม คาเฟ่ อเมซอน ทุกคน ที่สร้างโอกาส ให้ใครอีกหลายคนได้มีชีวิตที่ดี

Home / PR NEWS / ข้อความ… ถึงคนสร้างโอกาส

วันนี้เรามีข้อความฝากถึงคนดื่ม คาเฟ่ อเมซอน ทุกคน  ที่สร้างโอกาส ให้ใครอีกหลายคนได้มีชีวิตที่ดี #คาเฟ่อเมซอนส่งต่อข้อความ #CafeAmazon #สร้างโอกาสสร้างชีวิตที่ดี