ซีเอ็ด

เยาวชนไทยเก่ง คว้าแชมป์การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ IYRC ONLINE 2020

เยาวชนไทยเก่ง คว้าแชมป์การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ IYRC ONLINE 2020

Home / PR NEWS / เยาวชนไทยเก่ง คว้าแชมป์การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ IYRC ONLINE 2020

ซีเอ็ด ผู้ให้บริการร้านหนังสือและสื่อความรู้ที่มีสาขามากที่สุดในประเทศไทย ได้จัดการแข่งขัน IYRC THAILAND ONLINE 2020 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์ เพื่อคัดเลือกตัวแทนทีมชาติไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ IYRC ONLINE 2020 โดยได้ส่งวิดีโอผลงานทีมผู้แข่งขันที่เข้ารอบ ไปแข่งขันแบบ online ในระดับนานาชาติ ภายใต้ชื่อการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ IYRC ONLINE 2020 ณ เมืองแทจอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ในประเภท Robot Creation หัวข้อ (Help us ! Robot!) หุ่นยนต์ช่วยเหลือมนุษย์ต้านภัย COVID-19 โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน กว่า 500 คน จาก 14 ประเทศทั่วโลก

และเมื่อวันที่ 9 กันยายนที่ผ่านมาได้มีการประกาศผลผู้ได้รับรางวัลโดยมีนักเรียนจาก โรงเรียนในสังกัด กรุงเทพมหานครได้รับรางวัล Grand, Gold, Silver และBronze อันนำมาซึ่งภาคภูมิใจของประเทศ โรงเรียน และผู้ปกครองเป็นอย่างยิ่ง

ทั้งนี้เมื่อวันอังคารที่ 20 ตุลาคมที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมศิรินาม สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้มีพิธีมอบรางวัลให้แก่นักเรียนผู้แข่งขันที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ IYRC ONLINE 2020 โดยได้รับเกียรติจาก นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในงานมอบเหรียญรางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมทั้งกล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทเพื่อเป็นกำลังใจ โดยมีทาง คุณรุ่งกาล ไพสิฐพานิชตระกูล รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น ร่วมแสดงความยินดี

สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ มีคณะกรรมการกว่า 30 ประเทศ เช่น เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา จีน ออสเตรเลีย รัสเซีย ฯลฯเข้าร่วมตัดสินแบบออนไลน์ มีผู้เข้าแข่งขันส่งคลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 5 นาที เข้าประกวด โดยแบ่งผู้เข้าแข่งขันเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ระดับจูเนียร์ (Creative Design Junior) อายุ 8-12 ปี และ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ระดับซีเนียร์ (Creative Design Senior) อายุ 12-18 ปี แบ่งรางวัลการแข่งขันออกเป็นลำดับดังนี้ 1.Grand Prize, 2. Gold Prize, 3. Silver Prize และ 4. Bronze Prize

ผลการแข่งขัน IYRC ONLINE 2020 เฉพาะเยาวชนทีมชาติไทย ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ระดับจูเนียร์ (Creative Design Junior)

รุ่นจูเนียร์ โรงเรียนบ้านบางกะปิ ได้รับรางวัล Gold Prize (จากซ้ายไปขวา) นายนวมินทร์ แก้ววิเศษโฮง, นางสาวปาริชาติ จันทร์ย้อย, เด็กหญิงอาณิสา ลำอิน, เด็กหญิงสุวพิชชา โสภาคดิษฐ์, เด็กชายหิรัญพงษ์ ลิ้มวงศ์พิพัฒน์และนายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

รุ่นจูเนียร์ โรงเรียนวัดบุคคโล รางวัล Gold Prize (จากซ้ายไปขวา) นางสาวณมรัตน์ พังตระกูล, นางสาวกมลมาลย์ ทรงแสงจันทร์, เด็กชายชัยวัฒน์ นกอ่วม, เด็กชายนครินทร์ เทียนชัย, เด็กชายวสันต์ หาดแก้วและนายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

ผลการแข่งขัน IYRC ONLINE 2020 เฉพาะเยาวชนทีมชาติไทย ประเภทความคิดสร้างสรรค์ ระดับซีเนียร์ (Creative Design Senior)

รุ่นซีเนียร์ รางวัล Grand prize โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ (จากซ้ายไปขวา) นางสาวอาทิตยา เทียนดำรง, นายธนภัทร อินทรโฆษิต, นายสุรนันท์ จิราภรณ์, นายเสฏฐนันท์ สมชื่นและนายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

รางวัล Gold Prize โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ (จากซ้ายไปขวา) นางสาวกตัญชลี พงศ์ทองมี, นายธนภัทร ดาวลอยนายนล ศรีนารักษ์, นายปานณวัตร ลมพัด และนายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

รางวัล Silver Prize โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม (จากซ้ายไปขวา) นางสุธัญญา มงคลเจริญลาภ, นางงามจิตต์ อุณหะนันทน์, นายสายัณห์ สิทธิสุนทร, เด็กชายเทียนทอง มีชัยศรี, นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานครและนางสาวธัญญลักษณ์ เอี่ยมเจริญ

รางวัล Sillver prize โรงเรียนนาหลวง (จากซ้ายไปขวา) นางสาวทศพร โนนวิเศษ, นายพรชัย ศรีพระราม, นายชัยสิทธิ์ เปรมปรี, นายณัฐนันท์ แม้นอิ่ม, นายรพีพงศ์ ปิติภิรมย์สกุลและนายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

รางวัล Silver Prize โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม (จากซ้ายไปขวา) นางสุธัญญา มงคลเจริญลาภ, นางงามจิตต์ อุณหะนันทน์, นางสาวธัญญลักษณ์ เอี่ยมเจริญ, เด็กหญิงศสิชา แซ่อึ้ง, เด็กหญิงณัฐณิชา สีม่วง, เด็กชายอดิศร สาธร,นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานครและนายสายัณห์ สิทธิสุนทร

ความสำเร็จจากรางวัลที่เด็กนักเรียนได้รับเป็นเพราะการศึกษาที่ให้โอกาสเยาวชนพัฒนาความสามารถและทักษะด้านต่างๆอย่างเต็มที่เพื่อก้าวสู่การเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพของประเทศ ความตั้งใจ ความมุ่งมั่นและความทุ่มเทเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กนักเรียนจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างผลสัมฤทธิ์โดดเด่นน่าภูมิใจ จนผลงานต่างๆได้รับการยกย่องและชื่นชมจากทั้งในและต่างประเทศ ถือเป็นความภาคภูมิใจของประเทศเป็นอย่างยิ่ง

X