Unicef บริจาค เด็กแรกเกิด

บริจาคเงินให้เด็กแรกเกิด กับ 4 มูลนิธิ เพื่อโอกาสที่ดีของพวกเขาในอนาคต

ปัญหาเด็กแรกเกิดถูกทิ้งกลายเป็นปัญหาที่มาพร้อมกับการเติบโตของเมือง และสภาพสังคมที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึ่งสภาวะการเช่นนี้ การช่วยเหลืออย่างการบริจาคเงินให้เด็กแรกเกิดจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพราะนอกจากจะช่วยสร้างโอกาสให้กับเด็กๆ ยังรวมไปถึงการสร้างให้อีกหนึ่งชีวิตได้มีโอกาสเติบโตในสังคมอย่างมีคุณภาพ แล้วจะมีช่องทางไหนบ้างที่สามารถบริจาคเงินให้เด็กแรกเกิดเหล่านี้ วันนี้เรามีมาแบ่งปันกัน 1. Unicefอย่างที่เรารู้กันว่า องค์กรอย่างยูนิเซฟ คือองค์กรที่มุ่งหวังสร้างการเปลี่ยนแปลงและช่วยเหลือสังคมจากทั่วโลก ทั้งยังเน้นช่วยเหลือให้เด็กๆ และผู้ด้อยได้รับโอกาสมีชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งคุณสามารถเลือกบริจาคเงินให้เด็กแรกเกิดจากองค์กรนี้…

Home / PR NEWS / บริจาคเงินให้เด็กแรกเกิด กับ 4 มูลนิธิ เพื่อโอกาสที่ดีของพวกเขาในอนาคต

ปัญหาเด็กแรกเกิดถูกทิ้งกลายเป็นปัญหาที่มาพร้อมกับการเติบโตของเมือง และสภาพสังคมที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึ่งสภาวะการเช่นนี้ การช่วยเหลืออย่างการบริจาคเงินให้เด็กแรกเกิดจึงเป็นสิ่งจำเป็น เพราะนอกจากจะช่วยสร้างโอกาสให้กับเด็กๆ ยังรวมไปถึงการสร้างให้อีกหนึ่งชีวิตได้มีโอกาสเติบโตในสังคมอย่างมีคุณภาพ

แล้วจะมีช่องทางไหนบ้างที่สามารถบริจาคเงินให้เด็กแรกเกิดเหล่านี้ วันนี้เรามีมาแบ่งปันกัน

1. Unicef
อย่างที่เรารู้กันว่า องค์กรอย่างยูนิเซฟ คือองค์กรที่มุ่งหวังสร้างการเปลี่ยนแปลงและช่วยเหลือสังคมจากทั่วโลก ทั้งยังเน้นช่วยเหลือให้เด็กๆ และผู้ด้อยได้รับโอกาสมีชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งคุณสามารถเลือกบริจาคเงินให้เด็กแรกเกิดจากองค์กรนี้ เพราะเงินที่คุณบริจาคไปจะถูกนำไปต่อยอดและสร้างประโยชน์ให้กับสังคมในด้านต่างๆ ทั้งช่วยเด็กแรกเกิด และผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหาทั้งเรื่องสุขภาพและความยากจน รวมถึงเด็กแรกเกิดที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาต่างๆ ทั้งถูกทิ้ง และผู้ปกครองเสียชีวิต โดยเงินบริจาคจะมีความหมายต่อพวกเขา เพราะจะช่วยให้เด็กที่ด้อยโอกาสสามารถมีคุณภาพชีวิตและการศึกษาที่ดีด้วยนั่นเอง

2. มูลนิธิศุภมิตแห่งประเทศไทย
มูลนิธิศุภมิตแห่งประเทศไทย หรือ World Vision คืออีกหนึ่งองค์กรที่อยากสร้างสรรค์ให้สังคมดีขึ้น ที่มาพร้อมกับโครงการช่วยเหลือเด็ก ให้เกิดการอุปการะกับครอบครัวต่างๆ ทั้งภาวะการขาดแคลน รวมถึงช่วยบรรเทาปัญหาเร่งด่วนของชุมชน โดยมูลนิธิศุภมิตมีการสร้างโครงการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือเด็กในชุมชน ตลอดจนร่วมงานกับหน่วยงานถ้องถิ่นเพื่อพัฒนาศักยภาพชาวบ้านและเยาวชน กับการแก้ปัญหาระยะยาว ซึ่งสำหรับผู้ที่สนใจยังสามารถบริจาคเงินให้เด็กแรกเกิดได้ที่องค์กรนี้ เพื่อสานต่อความรักและร่วมช่วยเหลือเด็กน้อยให้เติบโตมาอย่างมีคุณภาพ

3. มูลนิธิสันติสุข
มูลนิธิสันติสุข มีโครงการช่วยเด็กยากไร้ ซึ่งมีโครงการช่วยเหลือหลายโครงการ ซึ่งทุกโครงการเป็นการสร้างโอกาสทางด้านการศึกษาเพื่อให้กับเด็กๆ ให้ได้เรียนอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังจะช่วยสนับสนุนเด็กไทย ให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างแข็งแรง อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้กับผู้ที่ชอบช่วยเหลือได้อุปการะเด็กได้อย่างคลอบคลุม หรือกระทั่งการบริจาคเงินให้เด็กแรกเกิดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผู้ที่สนใจสามารถร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือให้กับเด็กผู้ยากไร้โดยตรงได้ที่มูลนิธีนี้

4. มูลนิธิดวงประทีป
อีกหนึ่งมูลนิธิที่คุณสามารถบริจาคเงินให้เด็กแรกเกิดหรือเด็กด้อยโอกาสในสังคม สำหรับมูลนิธิดวงประทีปมีโครงการช่วยเหลือทั้งเด็กและผู้สูงอายุ ทั้งโครงการทุนการศึกษา โครงการอนุบาลดวงประทีป โครงการพัฒนาเยาวชนคลองเตย โครงการอนุบาลชุมชน หรือโครงการผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยังมีโครงการช่วยเหลือผู้ยากไร้อีกหลายโครงการ โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดในแต่ละโครงการเพื่อร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือทั้งเด็กยากไร้ หรือคนชรา เพื่อทำให้สังคมน่าอยู่ พร้อมให้โอกาสกับพวกเขา ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเท่าเทียมด้วย

X