Café Amazon PTTOR

เมื่อโลกเปลี่ยนอะไรก็ต้องปรับ Café Amazon ย่อไซส์ รุกเปิดสาขาในธนาคาร

จากเหตุการณ์ Covid-19 การปรับตัวของ Café Amazon ร้านกาแฟคอนเซปต์ท่ามกลางธรรมชาติ ปรับตัวย่อไซส์เปิดสาขาย่อยในธนาคาร

Home / PR NEWS / เมื่อโลกเปลี่ยนอะไรก็ต้องปรับ Café Amazon ย่อไซส์ รุกเปิดสาขาในธนาคาร

จากเหตุการณ์ Covid-19 ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าแบรนด์ต่างๆ ที่ไม่ปรับตัวก่อนจะถูกกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกดูดกลืนหายไปจนเหลือแต่ความทรงจำ ดังนั้นผู้ทำธุรกิจทุกคนควรตระหนักถึงการปรับตัวให้ธุรกิจดำเนินต่อไป ดังเช่น Café Amazon ร้านกาแฟคอนเซปต์ท่ามกลางธรรมชาติ ปรับตัวย่อไซส์เปิดสาขาย่อยในธนาคาร

โดยนายสุชาติ ระมาศ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีก บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือโออาร์ กล่าวว่า “การเปิดสาขาของคาเฟ่ อเมซอนในสาขาของธนาคารนั้นตอบโจทย์ของโออาร์ และธนาคารที่เป็นการเพิ่มช่องทางการขายใหม่ เพิ่มฐานลูกค้า และเข้าถึงง่ายโดยได้นำร่องกับธนาคารกสิกรไทยไปเมื่อปีที่ผ่านมา และล่าสุดได้เปิดสาขาคาเฟ่ อเมซอนกับธนาคารไทยพาณิชย์แล้ว 3 สาขา คือ สยามสแควร์ ซอย 1 สาขาท่าแพ และสาขาตลาดวโรรส จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะมีขนาดไม่เกิน 30 ตร.ม. โดยเลือกสาขาธนาคารที่มีทราฟฟิกที่ตอบโจทย์”

ทางด้านนางสาวอรรัตน์ ชุติมิต รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Retail and Business Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า “จากสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้น เราเห็นภาพโครงสร้างทางเศรษฐกิจ พฤติกรรมผู้บริโภค ตลอดจนรูปแบบการทำธุรกิจที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง เราเห็นการเปลี่ยนผ่านของลูกค้าที่หันมาใช้ช่องทางดิจิทัลมากขึ้น โดยเฉพาะการทำธุรกรรมการเงินผ่านโมบายแบงก์กิ้ง ธนาคารจึงมีแนวคิดในการนำพื้นที่สาขามาพัฒนาและต่อยอดให้เป็นมากกว่าพื้นที่ในการให้บริการทางการเงิน โดยได้ร่วมมือกับโออาร์ ที่มีความแข็งแกร่งและประสบความสำเร็จในการสร้างแบรนด์ “คาเฟ่ อเมซอน” ทั่วประเทศ มาร่วมกันสร้างระบบนิเวศด้านไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Ecosystem) นำเอาแกนของไลฟ์สไตล์มาช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและองค์กร (Customer Engagement) ผ่านการเปิดให้บริการ “คาเฟ่ อเมซอน” ในสาขาธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อสร้างประสบการณ์การมาใช้บริการที่สาขาธนาคารในรูปแบบใหม่ โดยเริ่มที่ SCB Business Center สาขาสยามสแควร์ ซอย 1 และที่สาขาท่าแพ กับสาขาตลาดวโรรส จังหวัดเชียงใหม่ ก่อนขยายสู่พื้นที่อื่นต่อไป”

นอกจากนี้ทาง Café Amazon มีความยินดีร่วมกับทุกธนาคาร และคาดว่าปลายปีจะมีสาขาของคาเฟ่ อเมซอนอยู่ในธนาคารกว่า 10 สาขา