ความสุขที่แท้จริง “Peace is True Happiness” by Omazz

หลังจากที่เราได้พบกับเหตุการณ์ Lockdown จากการแพร่ระบาดของ Covid-19 ทำให้เราได้อยู่บ้านกับคนในครอบครัวมากยิ่งขึ้น ทำให้เราได้ตระหนักว่าจริงๆ แล้วความสุขไม่ได้เกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น การออกสังคม หรือของนอกกายราคาแพง แต่เกิดขึ้นได้ง่ายๆในบ้าน เพียงแค่เราได้หยุดคิดทบทวน ให้ใจเราได้พบความสงบ นั่นแหละคือความสุขที่แท้จริง #Omazz#PeaceIsTrueHappiness  

Home / PR NEWS / ความสุขที่แท้จริง “Peace is True Happiness” by Omazz

หลังจากที่เราได้พบกับเหตุการณ์ Lockdown จากการแพร่ระบาดของ Covid-19 ทำให้เราได้อยู่บ้านกับคนในครอบครัวมากยิ่งขึ้น ทำให้เราได้ตระหนักว่าจริงๆ แล้วความสุขไม่ได้เกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น การออกสังคม หรือของนอกกายราคาแพง แต่เกิดขึ้นได้ง่ายๆในบ้าน เพียงแค่เราได้หยุดคิดทบทวน ให้ใจเราได้พบความสงบ นั่นแหละคือความสุขที่แท้จริง #Omazz
#PeaceIsTrueHappiness  

X