ทรัสต์ ‘AIMIRT’ รุกเดินหน้าขยายพอร์ตลงทุน ดันมูลค่าทรัพย์สินแตะ 7.6 พันล้าน อัตราการเช่าเต็ม 100%

ทรัสต์ ‘AIMIRT’ รุกเดินหน้าขยายพอร์ตลงทุน ดันมูลค่าทรัพย์สินแตะ 7.6 พันล้าน อัตราการเช่าเต็ม 100%

Home / PR NEWS / ทรัสต์ ‘AIMIRT’ รุกเดินหน้าขยายพอร์ตลงทุน ดันมูลค่าทรัพย์สินแตะ 7.6 พันล้าน อัตราการเช่าเต็ม 100%

ทรัสต์ ‘AIMIRT’ เติบโตแข็งแกร่ง รุกเดินหน้าขยายพอร์ตลงทุนคุณภาพ
ดันมูลค่าทรัพย์สินแตะ 7.6 พันล้าน อัตราการเช่าเต็ม 100%

ทรัสต์ ‘เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท’ หรือ ‘AIMIRT’ เดินหน้าขยาย พอร์ตลงทุนต่อเนื่อง ตอกย้ำความแข็งแกร่ง ประกาศความสำเร็จเข้าลงทุนทรัพย์สินภาคอุตสาหกรรมเพิ่มอีกหนึ่งโครงการมูลค่ากว่า 460 ล้านบาท อัตราการเช่าเต็ม 100% พร้อมรับรู้รายได้ทันที มั่นใจหลังเข้าลงทุนทุกโครงการตามแผนแล้วเสร็จ มูลค่าสินทรัพย์รวมเติบโตแตะ 7,600 ล้านบาท

นายอมร จุฬาลักษณานุกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด เปิดเผยว่า “หลังจากที่ทรัสต์ ‘AIMIRT’ ได้รับมติเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหน่วยทรัสต์ในการอนุมัติกู้ยืมเงินเพิ่มเติมในวงเงินกู้ระยะยาวจำนวนรวมไม่เกิน 670 ล้านบาท และการให้หลักประกันที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมในโครงการชีวาทัย อมตะซิตี้ จังหวัดระยอง และโครงการเจดับเบิ้ลยูดี นวนคร จังหวัดปทุมธานี ล่าสุดทรัสต์ ‘AIMIRT’ ได้เข้าลงทุนในกรรมสิทธิ์ในที่ดินและโรงงานจำนวน 10 หลังของโครงการชีวาทัย อมตะซิตี้ สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยมูลค่าการลงทุนประมาณ 460 ล้านบาท โดยทรัพย์สินมีอัตราการเช่าเต็ม 100% พร้อมสร้างรายได้ให้กับกองทรัสต์ ทันที การขยายพอร์ตลงทุนในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของทรัสต์ ‘AIMIRT’ ที่มีอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด สำหรับโครงการเจดับเบิ้ลยูดี นวนคร ในขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการเข้าลงทุนตามแผน เมื่อมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไป”

นายธนาเดช โอภาสยานนท์ กรรมการผู้จัดการร่วม บริษัท เอไอเอ็ม รีท แมนเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า “การเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมในครั้งนี้จะช่วยยกระดับศักยภาพของทรัสต์ ‘AIMIRT’ ให้มีพอร์ตของทรัพย์สินที่มั่นคงและหลากหลายยิ่งขึ้น ตามนโยบายการลงทุนที่มุ่งเน้นการกระจายตัวอย่างมีศักยภาพในหลายมิติ อีกทั้งยังคงรักษาอัตราการเช่าพื้นที่ที่ 100% เต็มไว้ได้นับตั้งแต่กองทรัสต์จัดตั้ง โดยหลังจากการเข้าลงทุนในโครงการชีวาทัย อมตะซิตี้ในครั้งนี้เรียบร้อยแล้ว กองทรัสต์จะรับรู้รายได้ที่เพิ่มขึ้นทันที”

ทั้งนี้ ภาพรวมผลการดำเนินงานในครึ่งแรกของทรัสต์ ‘AIMIRT’ ปี 2563 ยังคงแข็งแกร่งต่อเนื่อง ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่อ่อนไหว โดยในไตรมาสที่ 2/2563 ที่ผ่านมามีการประกาศจ่ายปันผลรายไตรมาสสูงที่สุดในกลุ่มทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ คาดว่าการเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มครบทุกโครงการตามแผน จะทำให้กองทรัสต์มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นอีก สามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว
ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.aimirt.com หรือ Facebook: AIM Group

X