3BB Internet เจพีประกันภัย ไข้เลือดออก

3BB จับมือ เจพี ประกันภัย มอบกรมธรรม์ประกันภัยโรคไข้เลือดออก ให้ลูกค้าช่วงหน้าฝน ฟรี!..

โรคชนิดหนึ่งที่มักจะมาพร้อมกับฤดูฝน คือโรคไข้เลือดออก ซึ่งในประเทศไทยมีการระบาดของโรคนี้ค่อนข้างสูง โดยมียุงลายเป็นพาหะสำคัญ ผู้ป่วยที่ติดเชื้อครั้งแรกอาจมีอาการไม่รุนแรง แต่ถ้าติดเชื้อต่างสายพันธุ์ ครั้งที่ 2 อาการมักจะรุนแรงถึงขั้นเลือดออก ช็อค และเสียชีวิตได้ 3BB มีความห่วงใยต่อสุขอนามัยของลูกค้าทุกคน และเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อไข้เลือดออกในช่วงหน้าฝนนี้ จึงได้ร่วมกับ…

Home / PR NEWS / 3BB จับมือ เจพี ประกันภัย มอบกรมธรรม์ประกันภัยโรคไข้เลือดออก ให้ลูกค้าช่วงหน้าฝน ฟรี!..

โรคชนิดหนึ่งที่มักจะมาพร้อมกับฤดูฝน คือโรคไข้เลือดออก ซึ่งในประเทศไทยมีการระบาดของโรคนี้ค่อนข้างสูง โดยมียุงลายเป็นพาหะสำคัญ ผู้ป่วยที่ติดเชื้อครั้งแรกอาจมีอาการไม่รุนแรง แต่ถ้าติดเชื้อต่างสายพันธุ์ ครั้งที่ 2 อาการมักจะรุนแรงถึงขั้นเลือดออก ช็อค และเสียชีวิตได้

3BB มีความห่วงใยต่อสุขอนามัยของลูกค้าทุกคน และเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อไข้เลือดออกในช่วงหน้าฝนนี้ จึงได้ร่วมกับ บมจ. เจพี ประกันภัย มอบแคมเปญพิเศษ “ห่วงใยจากใจ ประกันภัยไข้เลือดออก” ให้กับลูกค้า 3BB Member เพียงนำคะแนนจาก 3BB Reward จำนวน 150 พอยต์แลกรับฟรี!.. กรมธรรม์ประกันภัยโรคไข้เลือดออก จาก เจพี ประกันภัย คุ้มครองผลประโยชน์การรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน (IPD) ที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 3 วันขึ้นไป ด้วยทุนประกันจำนวน 10,000 บาท (ชดเชย 1 ครั้งตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย) นอกจากนี้ยังมอบเงินชดเชยรายวันระหว่างการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน 1,000 บาท ต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 30 วัน กรมธรรม์มีระยะเวลาคุ้มครอง 365 วัน นับจากวันที่ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ ลูกค้าสามารถกดรับรหัสเพื่อรับสิทธิ์ได้ที่ 3BB Member Application จากนั้นนำรหัสไปลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ได้ที่ 3bb.jpinsurancefriend.com สิทธิพิเศษ มีจำนวนจำกัด 10,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาโครงการ ระหว่าง 15 สิงหาคม 2563 ถึง 14 สิงหาคม 2564 ดูรายละเอียดและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.3bbprivilege.com และโทร Contact Center 1530

อาการของโรคไข้เลือดออก เมื่อเชื้อเข้าสู่ร่างกายประมาณ 5-8 วัน ผู้ป่วยจะเริ่มมีไข้สูงอย่างรวดเร็ว ติดต่อกันประมาณ 3-7 วัน มีอาการปวดศีรษะ ปวดรอบกระบอกตา ปวดเมื่อยแขนขา ปวดกระดูก และอาจมีผื่นแดงตามตัว ซึม เบื่ออาหาร ปวดท้อง อาเจียน สำหรับรายที่มีอาการรุนแรงมากอาจช็อคหรือเสียชีวิตได้ถ้าไม่ได้รับการรักษาทันท่วงที หากพบอาการดังกล่าวและสงสัยว่าเป็นไข้เลือดออกควรพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยทันที อย่างไรก็ดี 3BB ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยใดๆ พร้อมมีข้อแนะนำในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันตนเองและคนในครอบครัวจากโรคไข้เลือดออก ดังนี้
• ป้องกันไม่ให้ยุงกัด
• กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงบริเวณรอบบ้านและภายในบ้าน
• กำจัดภาชนะแตกหักที่ขังน้ำได้ เช่น ยางรถยนต์เก่า หรือกระถาง
• ปิดภาชนะเก็บน้ำด้วยฝาปิดให้มิดชิด

X