โม​โนกรุ๊ป

โม​โนกรุ๊ป มอบหน้าแป้นบาสฯ โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา

โครงการ “Mono Basketball Dream ปลุกฝันยัดห่วงเยาวชนไทย” เพื่อมอบหน้าแป้นบาสเกตบอลให้กับโรงเรียนหรือชุมชนที่ขาดแคลนอย่างต่อเนื่อง

Home / PR NEWS / โม​โนกรุ๊ป มอบหน้าแป้นบาสฯ โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา

โครงการ “Mono Basketball Dream ปลุกฝันยัดห่วงเยาวชนไทย” เพื่อมอบหน้าแป้นบาสเกตบอลให้กับโรงเรียนหรือชุมชนที่ขาดแคลนอย่างต่อเนื่อง

“Mono Basketball Dream ปลุกฝันยัดห่วงเยาวชนไทย”

โดยส่งมอบหน้าแป้นบาสเกตบอล (ส่งมอบทางระบบขนส่งฯ) ให้กับ โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา ต.พระซอง อ.นาแก จ.นครพนม สำหรับโรงเรียนที่สนใจร่วมกิจกรรม CSR กับทางโมโนกรุ๊ป สามารถส่งข้อมูลมาได้ที่ E-mail – csr@mono.co.th

X