ธ.ก.ส. แจกทองรับปีใหม่ รวม 45 รางวัล ใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์จะรูดหรือโอนก็ได้รับสิทธิ์

เพียงลูกค้าชำระค่าสินค้าและบริการด้วยบัตรเดบิต ธ.ก.ส. มูลค่าตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป/สลิป รับสิทธิ์จับรางวัล 1 สิทธิ์ หรือลูกค้าใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ธ.ก.ส. ทำรายการโอนพร้อมเพย์ที่เครื่อง ATM/CDM ของ ธ.ก.ส. มูลค่าตั้งแต่…

Home / PR NEWS / ธ.ก.ส. แจกทองรับปีใหม่ รวม 45 รางวัล ใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์จะรูดหรือโอนก็ได้รับสิทธิ์

เพียงลูกค้าชำระค่าสินค้าและบริการด้วยบัตรเดบิต ธ.ก.ส. มูลค่าตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป/สลิป รับสิทธิ์จับรางวัล 1 สิทธิ์ หรือลูกค้าใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ธ.ก.ส. ทำรายการโอนพร้อมเพย์ที่เครื่อง ATM/CDM ของ ธ.ก.ส. มูลค่าตั้งแต่ 5,001 บาทขึ้นไป/สลิป รับสิทธิ์จับรางวัล 1 สิทธิ์

เฉพาะผู้ที่ทำรายการระหว่างวันที่วันที่ 1 – 31 มกราคม 2566
จับรางวัล 13 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านเว็บไซต์ ธ.ก.ส. (www.baac.or.th) หรือสื่อออนไลน์ต่างๆ ของบริษัท

ของรางวัล :

ทองคำแท่ง*จำนวน 45 รางวัล รวมมูลค่าของรางวัล 130,440 บาท/ตลอดระยะเวลาแคมเปญ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  1. ทองคำแท่งน้ำหนัก 1 สลึง จำนวน 5 รางวัล
  2. ทองคำแท่งน้ำหนักครึ่งสลึง จำนวน 10 รางวัล
  3. ทองคำแท่งน้ำหนัก 1 กรัม จำนวน 30 รางวัล
    *(ราคาทองอ้างอิง ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2565)

รายละเอียดเงื่อนไขการรับรางวัล

  1. จำกัดสิทธิ์ในการรับรางวัลทองคำแท่ง 1 รางวัล/ราย และจำกัดจำนวน 45 รางวัล /ตลอดระยะเวลาแคมแปญ โดยผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงที่สุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
  2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล โดยนำฝากเข้าบัญชีของ บริษัท โมโน ไซเบ้อร์ จำกัด เลขบัญชี 233-021-7411 ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนแจ้งวัฒนะ ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 104/2544
  3. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ รวมถึงไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่น หรือนิติบุคคลอื่นได้ หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นได้
  4. บริษัท โมโน ไซเบ้อร์ จำกัด มีสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงของรางวัลหรือยกเลิกข้อกำหนด หรือเงื่อนไขอื่นใดๆ ในแคมเปญนี้ได้ตามเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท หรือโต้แย้ง คำตัดสินของบริษัท โมโน ไซเบ้อร์ จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุด
  5. พนักงานในเครือ ธ.ก.ส. และผู้ดำเนินการไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท โมโน ไซเบ้อร์ จำกัด กำหนด
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ —> www.baac.or.th หรือติดต่อได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

X