Call DW Derivative Warrant

วิธีดูตารางราคา Call DW ดูอย่างไร คิดจะลงทุนทั้งทีต้องรู้!

นอกจากกองทุนและหุ้นแล้ว จะเห็นได้ว่า ในปัจจุบันมีทางเลือกในการลงทุนเพิ่มขึ้นอีกมากมาย และหนึ่งในเครื่องมือการลงทุนที่ทั้งคนรุ่นใหม่และคนที่คร่ำหวอดในวงการอยู่แล้วเริ่มหันมาลงทุนกันมากขึ้นก็คือ DW (Derivative Warrant) หรือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ซึ่งเป็นเครื่องมือการลงทุนที่มีราคาขยับโดยอ้างอิงตามหุ้นหรือดัชนีอ้างอิง สามารถใช้เก็งกำไรระยะสั้นหรือป้องกันความเสี่ยงในหุ้นได้ สำหรับมือใหม่ที่คิดจะลงทุน ในบทความนี้เราจะมาเพิ่มพูนความรู้ไปด้วยกัน กับวิธีดูตารางราคา Call DW…

Home / PR NEWS / วิธีดูตารางราคา Call DW ดูอย่างไร คิดจะลงทุนทั้งทีต้องรู้!

นอกจากกองทุนและหุ้นแล้ว จะเห็นได้ว่า ในปัจจุบันมีทางเลือกในการลงทุนเพิ่มขึ้นอีกมากมาย และหนึ่งในเครื่องมือการลงทุนที่ทั้งคนรุ่นใหม่และคนที่คร่ำหวอดในวงการอยู่แล้วเริ่มหันมาลงทุนกันมากขึ้นก็คือ DW (Derivative Warrant) หรือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ซึ่งเป็นเครื่องมือการลงทุนที่มีราคาขยับโดยอ้างอิงตามหุ้นหรือดัชนีอ้างอิง สามารถใช้เก็งกำไรระยะสั้นหรือป้องกันความเสี่ยงในหุ้นได้ สำหรับมือใหม่ที่คิดจะลงทุน ในบทความนี้เราจะมาเพิ่มพูนความรู้ไปด้วยกัน กับวิธีดูตารางราคา Call DW ที่มีความสำคัญมาก ๆ ต่อเครื่องมือการลงทุนประเภทดังกล่าวกัน

Put – Call DW คืออะไร

วิธีดูตารางราคา DW นั้น นักลงทุนจำเป็นต้องรู้จักกับ Put และ Call DW ก่อน จึงจะสามารถตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดตามเป้าหมาย โดยทั้ง Put และ Call เป็นประเภทของ DW ที่มีทิศทางการเคลื่อนที่ของราคาต่างกัน ดังนี้
• Put DW คือ DW ที่มีสัญลักษณ์ P ตามหลังรหัสผู้ออก DW โดยราคาของ DW ตัวดังกล่าวจะเคลื่อนที่สวนทางกับหุ้นหรือดัชนีอ้างอิง เช่น หากหุ้นหรือดัชนีมีราคาขึ้น Put DW จะราคาลง แต่ถ้าหุ้นตก Put DW จะราคาขึ้น
• Call DW คือ DW ที่มีสัญลักษณ์ C ตามหลังรหัสผู้ออก DW โดยราคาของ DW ดังกล่าวจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันกับหุ้นหรือดัชนีอ้างอิง หากขึ้นก็ขึ้นด้วย และหากลงก็ลงด้วยนั่นเอง

วิธีดูตารางราคา Call DW และ Put DW

ทีนี้เรามาพูดถึงการอ่านตารางราคาในแอป Streaming หรือตาารางราคาตามเว็บไซต์ต่าง ๆ กันบ้าง ปกติแล้วตาราง DW ใน Streaming นอกจากส่วนที่แสดงค่า Ceiling / Floor ต่าง ๆ แล้ว ก็จะประกอบด้วยข้อมูล 2 ชุด ได้แก่ Bid คือราคาเสนอซื้อ และ Offer คือราคาเสนอขาย
• วิธีดูตารางราคา Call DW หากมี Call DW อยู่ในมือและต้องการขายคืน ให้นำ Best Bid ของหุ้นอ้างอิงกับของ DW มาเปรียบเทียบกัน
• ส่วนวิธีดูตาราง Put DW ให้นำ Best Offer ของหุ้นอ้างอิงกับของ DW มาเปรียบเทียบกัน

เพราะฉะนั้นแล้ว หากนักลงทุนต้องการขายคืน และอยากขายให้ได้เลย ต้องตั้งราคาที่ตรงกับ Best Bid เพื่อให้แมตช์กับราคาที่มีนักลงทุนคนอื่นรับซื้อ ในทางกลับกัน หากต้องการตั้งซื้อและต้องการซื้อให้ได้เลย ก็ต้องตั้งให้ตรงกับ Best Offer เพื่อแมตช์กับราคาที่คนอื่นเสนอขาย

การลงทุนใน DW ถือว่ามีความซับซ้อนกว่าหุ้นในระดับหนึ่ง เพราะนอกจากจะมีราคาที่อ้างอิงตามหุ้นหรือดัชนีแล้ว ยังมีทั้งประเภท Put และ Call ให้เลือกลงทุน ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการเก็งกำไรที่ดีขึ้น หรือซื้อขายไว้ป้องกันความเสี่ยงเวลาหุ้นแม่ที่ตัวเองถือไว้ราคาตก หวังว่า วิธีดูตารางราคา Call DW – Put DW ในเบื้องต้นนี้จะช่วยให้นักลงทุนเห็นภาพและสามารถวางแผนการลงทุนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

X