ซีเอ็ด

“ซีเอ็ด” รับรางวัลแบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในหมวดร้านหนังสือ จากโครงการ GPF Most Admired Brands ปี 2563 โดย กบข.

“ซีเอ็ด” รับรางวัลแบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในหมวดร้านหนังสือ จากโครงการ GPF Most Admired Brands ปี 2563 โดย กบข.

Home / PR NEWS / “ซีเอ็ด” รับรางวัลแบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในหมวดร้านหนังสือ จากโครงการ GPF Most Admired Brands ปี 2563 โดย กบข.

(วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 / กรุงเทพฯ) “ซีเอ็ด” ผู้ให้บริการร้านหนังสือสื่อความรู้ที่มีสาขามากที่สุดในประเทศไทยได้รับรางวัลแบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในหมวดร้านหนังสือจากโครงการ GPF Most Admired Brands ปี 2563

โดย กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ร่วมกับ นิตยสารแบรนด์เอจ ได้ทำผลสำรวจความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการสมาชิกที่ชื่นชอบ พร้อมขยายผลโครงการต่อยอดพัฒนาสิทธิพิเศษสวัสดิการเพื่อให้สมาชิกได้รับสิทธิประโยชน์มากยิ่งขึ้น จากการสำรวจความคิดเห็นจากสมาชิกจำนวน 7,530 คน ครอบคลุมสวัสดิการ 6 หมวดยอดนิยม ได้แก่ สินเชื่อบุคคล, สินเชื่อรถยนต์, ประกันชีวิต, ประกันภัย, บริการเครือข่ายโทรศัพท์ และร้านหนังสือ ซึ่งจากสำรวจในหมวดร้านหนังสือ ซีเอ็ด คือร้านหนังสือที่ได้ร้บรางวัลแบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดจากโครงการ GPF Most Admired Brands ปี 2563

ทั้งนี้เมื่อวันพุธที่ 16 ธันวาคมที่ผ่านมา ณ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ได้มีพิธีมอบรางวัลฯ โดย ดร. ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการ กบข.ได้ให้เกียรติมอบรางวัลแก่ คุณสวรรย์ พิภูษณานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้จากผลการสำรวจพบว่า 5 ปัจจัยสำคัญที่ทำให้สมาชิกตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการที่ กบข.นำมาจัดสิทธิพิเศษให้ ได้แก่ 1.การโปรโมทสิทธิพิเศษผ่าน My GPF Application 2.แบรนด์มีนวัตกรรมหรือสินค้าใหม่อยู่เสมอ 3.สมาชิกรู้สึกว่าแบรนด์นั้นเหมาะสมกับตัวเอง 4.แบรนด์ให้ราคาถูกและส่วนลดพิเศษ 5.แบรนด์มีการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมอยู่เสมอ

โดยซีเอ็ดยังพัฒนาสินค้า บริการ สิทธิพิเศษต่างๆให้ตรงความต้องการของสมาชิกนักอ่าน และยังคงยึดมั่นถึงความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมส่งเสิรมสังคมรักการอ่าน สร้างแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนนักอ่านทุกท่านตามสโลแกนของซีเอ็ดที่ว่า “แรงบันดาลใจเริ่มต้นที่นี่”

ร้านหนังสือซีเอ็ด ใส่ใจ ห่วงใยคุณพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างความปลอดภัยให้คนไทยห่างไกล COVID-19 ติดตามข่าวสารจากทางซีเอ็ด ได้ที่ www.se-ed.com และ Facebook SE-ED Book Center

X