โควิด-19 วันนี้ โควิด-19 ไทย โควิดวันนี้

สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ ( 2 ก.พ.) แนวโน้มติดเชื้อเพิ่มขึ้น

คัดลอก URL แล้ว

สถานการณ์ภาพรวมในวันนี้

 • ภาพรวมสถานการณ์ กำลังเพิ่มสูงขึ้น และในขณะนี้ค่าเฉลี่ยการพบผู้ป่วยในรอบ 7 วันสูงกว่าในช่วงกลางเดือน ม.ค. ที่เกิดการระบาดจากคลัสเตอร์ต่าง ๆ ในช่วงเทศปีใหม่
 • ยอดผู้ป่วยจาก PCR รวมกับยอด ATK มีจำนวน 11,236 ราย
 • หลายจังหวัดเริ่มมีแนวโน้มในการติดเชื้อเพิ่มขึ้น
 • ยอดการหายป่วยยังคงเพิ่มสูงขึ้นในทิศทางเดียวกับการพบผู้ป่วยรายใหม่
 • อัตราการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล – สถานบริการยังทรงตัว
 • ยอดผู้เสียชีวิตวันนี้ 22 ราย แนวโน้มขยับเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงกลางเดือน ม.ค. ที่ผ่านมา
 • อัตราการป่วยหนัก – ใช้ท่อช่วยหายใจทรงตัว

ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 รายงานสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยประจำวันนี้ ( 2 ก.พ. 65 ) โดยยอดผู้ป่วยโควิด-19 ในประเทศไทยวันนี้

ผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่

พบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ 8,587 ราย รวมสะสม 2,456,551 ราย โดยอัตราการติดเชื้อ 10.86% ในขณะนี้มีแนวโน้มทรงตัว สำหรับการพบผู้ป่วยโควิด-19 ในขณะนี้แบ่งเป็น

 • ผู้ติดเชื้อในชุมชน 8,401 ราย
 • ในเรือนจำ 55 ราย
 • มาจากตปท. 131 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อเข้าข่ายจากการตรวจ ATK 2,649 ราย รวมสะสมทั้งหมด 442,799 ราย

สถานการณ์การพบผู้ป่วยโควิด-19 จากการตรวจด้วยวิธี PCR ในวันนี้มีจำนวนสูงกว่าเมื่อวานที่ผ่านมา ราว 1 พันกว่าราย ทำให้แนวโน้มการพบผู้ป่วยรายใหม่เริ่มเป็นไปในทิศทางที่เพิ่มสูงขึ้นอีกครั้ง และแนวโน้มในขณะนี้ สูงกว่าเมื่อช่วงต้นเดือน ม.ค. 65 แล้ว

 • 14 ม.ค. 65 – ค่าเฉลี่ยการพบผู้ป่วยโควิด-19 ในรอบ 7 วันอยู่ที่ 7,977 ราย
 • 2 ก.พ. – ค่าเฉลี่ยการพบผู้ป่วยโควิด-19 ในรอบ 7 วันอยู่ที่ 8,230 ราย

กรุงเทพฯ – ปริมณฑล

กรุงเทพฯ วันนี้ รายงานพบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มอีก 1,431 ราย ซึ่งยังคงขึ้นลงต่อเนื่องในระดับ 1 พันกว่ารายเป็นวันที่ 14 แล้ว และแนวโน้มยังทรงตัวในระดับที่สูงกว่า 1,200 ราย/วัน ในขณะที่สมุทรปราการยังคงสูงเช่นกัน วันนี้ +823 ราย ส่วนนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร ยังคงทรงตัว

ต่างจังหวัด

สถานการณ์โควิด-19 ในหลายจังหวัดเริ่มกลับมาเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้ง เช่น

 • ราชบุรี +276 ราย จากเมื่อวานที่พบเพียง 75 ราย พุ่งสูงขึ้นราว 200 ราย
 • มหาสารคาม +145 ราย เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้อีกเกือบ 100 ราย
 • เพชรบูรณ์ +136 ราย เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน เกือบ 100 ราย
 • หนองคาย +119 ราย แนวดน้มยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในช่วง 3-4 วันนี้
 • สระบุรี +110 ราย แนวโน้มยังขึ้นเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง และไม่ลดลง
 • สุพรรณบุรี +114 ราย ทิศทางเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเช่นกัน
 • แพร่ +80 ราย จากเมื่อวานทีพบเพียง 16 ราย

และยังมีอีกหลายจังหวัดที่แนวโน้มทิศทางไปในการพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น เช่น กาญจนบุรี, อุดรฯ และอีกหลายจังหวัดแนวโน้มการพบผู้ป่วยยังแกว่งตัวขึ้นลง ในแนวทางที่ทรงตัว

ทำให้ภาพรวมในขณะนี้ สถานการณ์ การพบผู้ป่วยเป็นไปในทิศทางที่เพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งค่อนข้างชัดเจน และยังต้องติดตามกันว่า จะยังคงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องนานเพียงใด ซึ่งหากเป็นเพียงระยะเวลาสั้น ๆ ก็ถือว่า เป็นเรื่องที่ดี แต่ไม่ใช่ คงจะมีการประเมินสถานการณ์หรือมาตรการต่าง ๆ อีกครั้งหนึ่ง

หายป่วยจากโควิด-19/ กลับบ้าน

ยอดผู้ป่วยโควิด-19 ในวันนี้ ที่หายป่วยและได้กลับบ้าน 8,485 ราย รวมสะสม 2,351,250 ราย

ยอดผู้ป่วยโควิด-19 ที่หายป่วยและได้กลับบ้านในวันนี้ ยังคงสูงกว่าระดับ 8 พันราย แม้ว่าจะลดลงจากเมื่อวานนี้ ก็ตาม แต่ยังถือว่ายังอยู่ในระดับที่สูง โดยมีแนวโน้มการหายป่วยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ในทิศทางเดียวกับการพบผู้ป่วยรายใหม่

ซึ่งการที่ผู้ป่วยโควิด-19 หายป่วยและได้กลับบ้านที่เพิ่มสูงขึ้นตามอัตราการพบผู้ป่วยรายใหม่นั้นคาดว่า มาจากการที่ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการในระดับสีเขียว เมื่อเข้ารักษาตัวด้วยการแยกกักตัวครบตามกำหนดแล้ว ก็สามารถกลับบ้านได้ และดูแลตัวเองตามคำแนะนำได้

ซึ่งยอดผู้ป่วยรายใหม่ในวันนี้ สูงกว่ายอดผู้ที่หายป่วยราว 100 ราย ทำให้จำนวนผู้ป่วยที่ยังคงอยู่ในระบบบริการที่ยังคงรักษาตัวอยู่มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อย ภาพรวมของผู้ป่วยโควิด-19 ที่เข้ารักษาตัวในระบบบริการ มีทิศทางที่ทรงตัว

อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องเฝ้าระวังต่อเนื่อง จากแนวโน้มของการพบผู้ป่วยโควิด-19 ที่กำลังเพิ่มสูงขึ้น

ผู้ป่วยโควิด-19 เสียชีวิต

จำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 วันนี้ มีจำนวน 22 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 22,207 ราย

ยอดผู้เสียชีวิตในวันนี้มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นจากเมื่อวานที่ผ่านมา ซึ่งทำให้แนวโน้มของการเสียชีวิตเริ่มขยับสูงขึ้นกว่าในช่วงกลางเดือน ม.ค. 65 แต่ยังไม่พุ่งตามอัตราการพบผู้ป่วยรายใหม่แต่อย่างใด

ซึ่งคาดว่าเป็นผลมาจากการฉีดวัคซีนที่ครอบคลุมมากขึ้นทำให้ลดอัตราการเสียชีวิตและป่วยหนักได้

อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้ยังคงมีประชาชนอีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ซึ่งในกลุ่มนี้จะยังคงมีความเสี่ยงที่จะป่วยหนัก และเสียชีวิตได้มากกว่า ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบแล้ว

ซึ่งในขณะนี้อัตราการเสียชีวิต ยังคงต่ำกว่าระดับคาดการณ์ของทางกระทรวงสาธารณสุข แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องในการติดเชื้อที่กำลังจะเพิ่มสูงขึ้น

ซึ่งในวันนี้ มีผู้ป่วยที่มีอาการหนักอยู่ทั้งหมด 524 ราย ลดลง 33 ราย ในขณะที่ยอดผู้ป่วยโควิด-19 ที่ต้องใช้ท่อช่วยหายใจ มีจำนวน 103 ราย ลดลง 4 ราย

แนวโน้มยังคงเป็นไปในทิศทางที่ทรงตัว ดังนั้นจึงเน้นย้ำการเข้ารับการฉีดวัคซีนทั้งในเข็มกระตุ้น และสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันการป่วยหนัก หรือ เสียชีวิต จึงเป็นสิ่งจำเป็น


แท็ก: โควิด-19 , , ,
WRITER

Suthee C.

คนออนไลน์ ประสบการณ์ใช้ Netcape Navigator เปิดเว็บไซต์, ใช้ Notepad ทำเว็บ ผ่านเรื่องราวหลายๆ อย่างที่ผ่านมา เอามาเล่าให้ฟังกัน

RELATED

สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ ( 21 มี.ค.)

สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ ( 21 มี.ค.)

สถานการณ์ภาพรวมในวันนี้ แนวโน้มการติดเชื้อยังทรงตัว แม้ยอดรวมในวันนี้จะลดลงค่อนข้างมาก ในส่วนของ ATK PCR +23,441 ราย ส่วน ATK +15,177 ราย อัตราการเสียชีวิตยังสูงขึ้นต่อเนื่อง กลุ่มผู้สูงอายุยังคงเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเสียชีวิต จำนวนผู้ป่วยอาการหนักยังเพิ่มสูงขึ้น…

โควิด-19 วันนี้ (20 มี.ค.)

โควิด-19 วันนี้ (20 มี.ค.)

สถานการณ์ภาพรวมในวันนี้ แนวโน้มการติดเชื้อยังคงเป็นไปในทิศทางที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ สำหรับ PCR ในวันนี้ เพิ่มขึ้น 24,996 ราย ลดลงจากเมื่อวานที่ผ่านมา จำนวนผู้เสียชีวิตลดลง แต่ยังคงสูงกว่า 80 รายและแนวโน้มยังเป็นไปในทิศทางที่เพิ่มสูงขึ้น อัตราการป่วยหนักยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง…

สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ (19 มี.ค.)

สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ (19 มี.ค.)

สถานการณ์ภาพรวมในวันนี้ แนวโน้มในภาพรวมนั้น ผู้ป่วยยังคงเป็นไปในทิศทางที่เพิ่มสูงขึ้น วันนี้ PCR + 25,804 ราย ส่วน ATK +16,658 ราย ลดลงทั้ง 2 ยอด…

สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ (18 มี.ค.) ยอดรวมเกิน 5 หมื่นราย

สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ (18 มี.ค.) ยอดรวมเกิน 5 หมื่นราย

สถานการณ์ภาพรวมในวันนี้ ยอดรวม PCR และ ATK เพิ่มขึ้นทั้งสองรายงาน รวมกันเกิน 5 หมื่นราย ยอดผู้ป่วยโควิด-19 จาก PCR +27,071 ราย และ…

สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ (17 มี.ค.) ยอดรวม PCR, ATK ยังเกิน 4 หมื่นราย

สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ (17 มี.ค.) ยอดรวม PCR, ATK ยังเกิน 4 หมื่นราย

สถานการณ์ภาพรวมในวันนี้ ยอดรวม PCR และ ATK วันนี้ ยังสูงกว่า 4 หมื่นราย ยอดผู้ป่วยโควิด-19 จาก PCR +25,456 ราย และ…

สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ ( 16 มี.ค. ) ยอดรวมพุ่งสูงขึ้น / ใช้ท่อช่วยหายใจเพิ่มขึ้น

สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ ( 16 มี.ค. ) ยอดรวมพุ่งสูงขึ้น / ใช้ท่อช่วยหายใจเพิ่มขึ้น

สถานการณ์ภาพรวมในวันนี้ ยอดรวม PCR และ ATK วันนี้ พุ่งสูงขึ้นเกิน 4.8 หมื่นราย ยอดผู้ป่วยโควิด-19 จาก PCR +24,059 ราย และ…

สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ ( 15 มี.ค.) ยอดผู้ป่วยลดลง แต่ภาพรวมยังทรงตัวในระดับที่ค่อนข้างสูง

สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ ( 15 มี.ค.) ยอดผู้ป่วยลดลง แต่ภาพรวมยังทรงตัวในระดับที่ค่อนข้างสูง

สถานการณ์ภาพรวมในวันนี้ ยอดรวมของผู้ป่วยโควิด-19 จาก PCR และ ATK ลดลง โดย PCR +19,742 ราย และ ATK +13,008 ราย…

สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ ( 14 มี.ค.)

สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ ( 14 มี.ค.)

สถานการณ์ภาพรวมในวันนี้ ยอดผู้ป่วยรายใหม่ทั้งจาก PCR และ ATK ในวันนี้ลดลง แต่แนวโน้มสถานการณ์ยังทรงตัวอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง PCR +22,130 ราย / ATK +15,650 ราย อัตราการป่วยหนักยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง…

โควิด-19 วันนี้ ( 13 มี.ค.)

โควิด-19 วันนี้ ( 13 มี.ค.)

สถานการณ์ภาพรวมในวันนี้ อัตราการพบผู้ป่วยรายใหม่จากการตรวจด้วย PCR ลดลงจากเมื่อวานที่ผ่านมา แนวโน้มเริ่มชะลอตัวลง แต่ยังอยู่ในระดับที่สูง และอาจจะเพิ่มสูงขึ้นได้ อัตราการหายป่วย เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้ แนวโน้มชะลอตัวลง แต่ยังคงสูงกว่า 2 หมื่นรายต่อวัน อัตราการเสียชีวิตเริ่มทรงตัว ที่ระดับ…

X