เตรียมเปิดศูนย์พักคอย พร้อมรับมือสถานการณ์ COVID-19

คัดลอก URL แล้ว

วันนี้ (8 ม.ค.64) นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจความพร้อมการเปิดศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (Community Isolation : CI) เกียกกาย เขตดุสิต เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 รองรับกรณีจำนวนผู้ติดเชื้อที่ต้องเข้าสู่ระบบการรักษาเพิ่มมากขึ้น

โดยศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อเขตดุสิต บริเวณศูนย์สร้างสุขทุกวัยเกียกกาย เปิดรับวันแรกเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นเด็กอายุ 5 ถึง 12 ปี ซึ่งภายในศูนย์พักคอยจะประกอบไปด้วยเตียงนอน 52 เตียง โดยแบ่งเป็น เด็กผู้ชาย 26 เตียง เด็กผู้หญิง26 เตียงเป็น มีกล้องกล้อง cctv10 ตัว และมีผูเดูแล พร้อมเฝ้าระวังตลอด 24 ชม. ภายในห้องควบคุมหากเกิดเหตุฉุกเฉิน


ภาพ – ธนโชติ ธนาวิกรานต์


แท็ก: โควิด-19
WRITER

Suthee C.

คนออนไลน์ ประสบการณ์ใช้ Netcape Navigator เปิดเว็บไซต์, ใช้ Notepad ทำเว็บ ผ่านเรื่องราวหลายๆ อย่างที่ผ่านมา เอามาเล่าให้ฟังกัน
X