สรุปสถานการณ์โควิด-19 วันนี้ ( 20 ก.ค. )

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นสำคัญ

 • พบผู้ป่วยเพิ่ม 11,305 ราย รวมสะสม 426,475 ราย
 • แนวโน้มทั้งประเทศ พบผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะการพบในระบบบริการ – รพ.
 • จำนวนผู้ป่วยอาการหนัก-ใช้เครื่องช่วยหายใจเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง สิ่งที่น่ากังวลคือ การพบผู้ป่วยหนักในต่างจังหวัดมากขึ้น
 • มีเพียง 1 จังหวัดที่ไม่พบผู้ป่วย คือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • กรุงเทพ-ปริมณฑลพบผู้ป่วย 5,468 ราย ในขณะที่ในต่างจังหวัด พบผู้ป่วย 5,228 ราย
 • แนวโน้มการติดเชื้อในครอบครัว ที่ทำงาน กลุ่มเพื่อน ยังคงน่าเป็นห่วง

การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

 • มีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ไปแล้ว14.54 ล้านโดส (เพิ่มขึ้น 248,648โดส)
 • โดยมีผู้รับวัคซีนเข็มแรกแล้วรวม 11,067,518 ราย (เพิ่มขึ้น 217,419 ราย)
 • ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว รวม 3,479,726 ราย (เพิ่มขึ้น 31,229 ราย)

สถานการณ์การระบาดในต่างประเทศ

 • พบผู้ป่วยเพิ่มทั่วโลก 4.18 แสนราย รวมผู้ป่วยสะสมทั่วโลก 191.7 ล้านราย
 • UK พบผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงที่สุดในโลก โดยพบเพิ่ม 39,950 ราย
 • อินโดฯ พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 34,257 ราย เสียชีวิตเพิ่มกว่า 1,338 ราย
 • มาเลเซีย พบเพิ่มอีก 10,972 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 129 ราย
 • เมียนมา พบเพิ่ม 5,189 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 281 ราย
 • เวียดนาม ทำสถิติพบผู้ติดเชื้อสูงอีกครั้ง พบเพิ่มอีก 4,195 ราย และเสียชีวิตเพิ่ม 80 ราย
 • กัมพูชา พบเพิ่ม 790 ราย

สรุปสถานการณ์ทั่วโลก มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้นในหลายประเทศจากการระบาดของเชื้อในสายพันธุ์เดลต้า รวมถึงกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน ยังคงน่าเป็นห่วง เนื่องจากการระบาดมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง รวมถึงอัตราการเสียชีวิตในหลายประเทศเริ่มเพิ่มสูงขึ้น เช่น เมียนมา ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มราว 5 พันราย แต่มีจำนวนผู้เสียชีวิตสูงถึง 281 ราย

เวียดนาม ก็มีการพบผู้ติดเชื้อทำสถิติสูงที่สุดอีกครั้ง รวมถึงจำนวนผู้เสียชีวิตด้วย ซึ่งจะเห็นว่า สถานการณ์ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากการระบาดของเชื้อในสายพันธุ์เดลต้าเช่นกัน

สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย

 • พบผู้ป่วยเพิ่ม 11,305 ราย รวมสะสม 426,475 ราย โดยเป็นการพบติดเชื้อในเรือนจำ 595 ราย พบในประเทศ 11,291 ราย และมาจากต่างประเทศ 14 ราย
 • หายป่วยเพิ่ม 6,557 ราย รวมหายแล้ว 296,208 ราย
 • คงเหลือรักษาตัว 116,135 ราย โดยรักษาตัวใน รพ. 73,591 ราย และอยู่ในรพ.สนาม 53,174 ราย
 • เสียชีวิตเพิ่ม 80 ราย รวมเสียชีวิตแล้ว 3,502 ราย
 • มีผู้ป่วยอาการหนัก 3,711 ราย และต้องใช้เครื่องช่วยหายใจจำนวน 885 ราย

แนวโน้มสถานการณ์ ผู้ป่วยยังคงเพิ่มอยู่ในระดับที่สูง อัตราการครอบเตียงจึงเพิ่มสูงตามไปด้วย โดยเฉพาะที่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล และนอกจากนี้ จำนวนผู้ป่วยหนักก็ยังคงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งในวันนี้ มีอัตาเพิ่มสูงขึ้นเมื่อวาน รวมถึงผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ เพิ่มขึ้นอีกกว่า 10 ราย

สำหรับการพบผู้ป่วยนั้น จากผู้ติดเชื้อในประเทศกว่า 11,000 ราย มี 8,599 ราย พบในระบบบริการ/รพ. ในขณะที่พบจากการค้นหาเชิงรุก 2,097 ราย

สำหรับผู้ที่เสียชีวิตในวันนี้

 • กทม. มีผู้เสียชีวิต 41 ราย (จากทั้งหมด 80 ราย)
 • กลุ่มโรคเสี่ยงต่อการเสียชีวิตยังคล้ายเดิม คือ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง
 • ปัจจัยเสี่ยงจากการติดเชื้อ ส่วนใหญ่พบการติดเชื้อจากบุคคลใกล้ชิด ในครอบครัว ในที่ทำงาน และกลุ่มเพื่อน

การพบผู้ป่วยจากต่างประเทศ

 • พบผู้ติดเชื้อที่เป็นที่ผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศจำนวน 14 ราย

แนวโน้มสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศ

 • แนวโน้มการพบผู้ป่วยรายใหม่ยังอยุ่ในระดับที่สูงขึ้นต่อเนื่อง
 • มีการพบผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะในระบบบริการ/รพ. มากขึ้น
 • แนวโน้มผู้ป่วยอาการหนัก – ใช้เครื่องช่วยหายใจเพิ่มสูงขึ้น โดยที่น่าเป็นห่วงคือ การพบผู้ป่วยหนักในพื้นที่ต่างจังหวัดเพิ่มขึ้น
 • ในกรุงเทพ-ปริมณฑล และในต่างจังหวัดมีจำนวนการพบผู้ป่วยใกล้เคียงกัน
 • ในพื้นที่ภาคใต้ พบการระบาดในลักษณะของกลุ่มผู้ติดเชื้อในโรงงาน สถานประกอบการ

การพบผู้ป่วยส่วนใหญ่ในขณะนี้เป็นการพบการติดเชื้อเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในกลุ่มก้อนเดิม เช่นที่ โรงงานในหลายจังหวัด และมีแนวโน้มการพบการติดเชื้อภายในครอบครัว ที่ทำงาน และกลุ่มเพื่อนมากขึ้น ซึ่งมีจำนวนมากกว่า การพบเชื้อในคลัสเตอร์กลุ่มโรงงาน หรือคลัสเตอร์เดิม

จำนวนผู้ป่วยโควิด-19 รายจังหวัด


แท็ก: โควิด-19
WRITER

Suthee C.

คนออนไลน์ ประสบการณ์ใช้ Netcape Navigator เปิดเว็บไซต์, ใช้ Notepad ทำเว็บ ผ่านเรื่องราวหลายๆ อย่างที่ผ่านมา เอามาเล่าให้ฟังกัน
X