สรุปสถานการณ์โควิด-19 วันนี้ (18 ก.ค.)

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นสำคัญ

 • พบผู้ป่วยเพิ่ม 11,397 ราย รวมสะสม 403,386 ราย
 • แนวโน้มทั้งประเทศ พบผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะการพบในระบบบริการ – รพ.
 • รายงานวันนี้ พบผู้ติดเชื้อในทุกจังหวัด
 • อัตราการพบในต่างจังหวัดมีในระดับสูงกว่ากรุงเทพ-ปริมณฑลแล้ว
 • แนวโน้มการติดเชื้อในครอบครัว ที่ทำงาน กลุ่มเพื่อน ยังคงน่าเป็นห่วง

การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

 • มีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ไปแล้ว 14.23 ล้านโดส (เพิ่มขึ้น 93,273 โดส)
 • โดยมีผู้รับวัคซีนเข็มแรกแล้วรวม 10,780,432 ราย (เพิ่มขึ้น 82,854 ราย)
 • ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว รวม 3,443,330 ราย (เพิ่มขึ้น 10,419 ราย)

สถานการณ์การระบาดในต่างประเทศ

 • พบผู้ป่วยเพิ่มทั่วโลก 4.8 แสนราย รวมผู้ป่วยสะสมทั่วโลก 190.78 ล้านราย
 • UK พบผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงที่สุดในโลก โดยพบเพิ่ม 54,674 ราย
 • อินโดฯ พบผู้ติดเชื้อเพิ่มกว่า 51,000 ราย เสียชีวิตเพิ่มกว่า 1,092 ราย
 • เมียนมา พบเพิ่ม 5,497 ราย
 • มาเลเซีย พบเพิ่มอีกกว่า 12,000 ราย
 • เวียดนาม ทำสถิติพบผู้ติดเชื้อสูงที่สุดนับตั้งแต่มีการระบาด โดยพบเพิ่มอีก 3,718 ราย
 • กัมพูชา พบเพิ่ม 836 ราย แนวโน้มคงที่อยู่ระดับ 800-900 ราย/วัน

สรุปสถานการณ์ทั่วโลก มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้นในหลายประเทศ และในประเทศเพื่อนบ้าน ยังคงน่าเป็นห่วง เนื่องจากการระบาดมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง จะเห็นว่า ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ยังคงมีอัตราการพบผู้ป่วยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ยังคงอยู่ในระดับที่สูง และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากการระบาดของเชื้อในสายพันธุ์เดลต้า

สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย

 • พบผู้ป่วยเพิ่ม 11,397 ราย รวมสะสม 403,386 รายโดยเป็นการพบติดเชื้อในเรือนจำ 318 ราย พบในประเทศ 11,070 ราย และมาจากต่างประเทศ 9 ราย
 • หายป่วยเพิ่ม 6,327 ราย รวมหายแล้ว 278,184 ราย
 • คงเหลือรักษาตัว 116,135 ราย โดยรักษาตัวใน รพ. 67,835 ราย และอยู่ในรพ.สนาม 48,300 ราย
 • เสียชีวิตเพิ่ม 101 ราย รวมเสียชีวิตแล้ว 3,341 ราย
 • มีผู้ป่วยอาการหนัก 3,464 ราย และต้องใช้เครื่องช่วยหายใจจำนวน 846 ราย

แนวโน้มสถานการณ์ ผู้ป่วยยังคงเพิ่มอยู่ในระดับที่สูง อัตราการครอบเตียงจึงเพิ่มสูงตามไปด้วย โดยเฉพาะที่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล และนอกจากนี้ จำนวนผู้ป่วยหนักก็ยังคงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องเช่นกัน

สำหรับผู้ที่เสียชีวิตในวันนี้

 • กทม. มีผู้เสียชีวิต 60 ราย (จากทั้งหมด 101 ราย)
 • โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเสียชีวิต
 • ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่อาศัย หรือมีประวัติเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการระบาด ร่วมกับการติดเชื้อจากบุคคลใกล้ชิด เช่น เพื่อนบ้าน เพื่อน แม่บ้าน คนในครอบครัว
 • มีผู้เสียชีวิต 1 ราย เสียชีวิตระหว่างตั้งครรภ์
 • มี 6 รายที่ไม่มีโรคประจำตัว

การพบผู้ป่วยจากต่างประเทศ

 • พบผู้ติดเชื้อที่เป็นที่ผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศจำนวน 9 ราย
 • เป็นการพบผู้ติดเชื้อที่ลักลอบเข้าประเทศ จำนวน 4 ราย
 • เป็นลักลอบเข้าไทยจากกัมพูชา ซึ่งเป็นคนไทยทั้งหมด

แนวโน้มสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศ

 • แนวโน้มการพบผู้ป่วยรายใหม่ยังอยุ่ในระดับที่สูงขึ้นต่อเนื่อง
 • มีการพบผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะในระบบบริการ/รพ. มากขึ้น
 • แนวโน้มผู้ป่วยอาการหนัก – ใช้เครื่องช่วยหายใจเพิ่มสูงขึ้น
 • การพบผู้ป่วยส่วนใหญ่ยังคงมากที่สุดในพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล
 • การพบผู้ป่วยในพื้นที่ต่างจังหวัดมีจำนวนเพิ่มขึ้น และเป็นการพบผู้ติดเชื้อในทุกจังหวัดของประเทศไทย โดยในวันนี้ พบผู้ป่วยในต่างจังหวัดสูงกว่าในพื้นที่ 10 จังหวัด

คลัสเตอร์ในประเทศไทย

การพบผู้ป่วยส่วนใหญ่ในขณะนี้เป็นการพบการติดเชื้อเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในกลุ่มก้อนเดิม เช่นที่ โรงงานในหลายจังหวัด และมีแนวโน้มการพบการติดเชื้อภายในครอบครัว ที่ทำงาน และกลุ่มเพื่อนมากขึ้น

คลัสเตอร์ใหม่

 • สมุทรสาคร พบคลัสเตอร์ใหม่ 1 แห่ง ที่โรงงานชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ ในอ.กระทุ่มแบน
 • ชลบุรี พบ 2 คลัสเตอร์ใหม่ ที่บริษัทเครื่องดื่ม อ.เมือง และ โรงงานจักรเย็บผ้า อ.ศรีราชา
 • นนทบุรี พบคลัสเตอร์ใหม่ที่ แคมป์คนงานก่อสร้าง อ.เมือง
 • ฉะเชิงเทรา พบคลัสเตอร์ใหม่ 3 แห่ง โดยเป็น บริษัทผลิตพลาสติกสำเร็จรูป 2 แห่งใน อ.บางปะกง และ โรงงานเสื้อผ้า อ.บางคล้า
 • จันทบุรี พบคลัสเตอร์กลุ่มสนามฟุตบอล ในอ.เมือง

จำนวนผู้ป่วยโควิด-19 รายจังหวัด


แท็ก: โควิด-19
WRITER

Suthee C.

คนออนไลน์ ประสบการณ์ใช้ Netcape Navigator เปิดเว็บไซต์, ใช้ Notepad ทำเว็บ ผ่านเรื่องราวหลายๆ อย่างที่ผ่านมา เอามาเล่าให้ฟังกัน
X