โรงพยาบาลตำรวจ ประกาศปรับลดให้บริการผู้ป่วย

คัดลอก URL แล้ว

โรงพยาบาลตำรวจได้ประกาศแนวทางการปรับการให้บริการให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลตำรวจ โดยระบุว่า เนื่องจากมีบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อโควิด-19 หลายรายจากการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการและบุคลากรของโรงพยาบาลตำรวจ

ขอแจ้งแนวทางในการให้บริการดังนี้

  • งดรับผู้ป่วยใหม่ ยกเว้นกรณีฉุกเฉินหรือเร่งด่วน
  • งดรับบริการ ห้องฉุกเฉินและอุบัติเหตุ โดยเปิดให้บริการเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติที่มีความจำเป็เร่งด่วน
  • งดผ่าตัด และหัตถการที่ไม่จำเป็น ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน หรือเร่งด่วน
  • ลดการให้บริการผู้ป่วยนอก (OPD)
  • งดเยี่ยมผู้ป่วยใน

โรงพยาบาลตำรวจขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ และขออภัยมา ณ โอกาสนี้ หากเกิดความล่าช้าในการจัดสรรเตียงรับผู้ป่วยโควิด-19


แท็ก: โควิด-19
WRITER

Suthee C.

คนออนไลน์ ประสบการณ์ใช้ Netcape Navigator เปิดเว็บไซต์, ใช้ Notepad ทำเว็บ ผ่านเรื่องราวหลายๆ อย่างที่ผ่านมา เอามาเล่าให้ฟังกัน
X