สรุปสถานการณ์โควิด-19 วันที่ 15 ก.ค. 64

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นสำคัญ

 • พบผู้ป่วยเพิ่ม 9,539 ราย รวมสะสม 336,371 ราย
 • แนวโน้มทั้งประเทศ พบผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะการพบในระบบบริการ – รพ.
 • การพบผู้ป่วยในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑลกลับมามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
 • แนวโน้มการติดเชื้อในครอบครัว ที่ทำงาน กลุ่มเพื่อน ยังคงน่าเป็นห่วง
 • การพบผู้ป่วยยังคงมีกลุ่มก้อนเดิมเป็นส่วนใหญ่ และมีการพบกลุ่มก้อนขนาดเล็ก ในหลายพื้นที่
 • จำนวนผู้ป่วยหนัก – ใช้เครื่องช่วยหายใจเพิ่มขึ้นอีกต่อเนื่อง

การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

 • มีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ไปแล้ว 13.53 ล้านโดส (เพิ่มขึ้น 3.03 แสนโดส)
 • โดยมีผู้รับวัคซีนเข็มแรกแล้วรวม 10.16 ล้านราย (เพิ่มขึ้น 2.75 แสนราย)
 • ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว รวม 3.37 ล้านราย (เพิ่มขึ้น 27,820 ราย)

สถานการณ์การระบาดในต่างประเทศ

 • พบผู้ป่วยเพิ่มทั่วโลก 5.54 แสนราย รวมผู้ป่วยสะสมทั่วโลก 189 ล้านราย
 • บราซิลพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอีก 57,664 ราย
 • อินโดฯ ยังคงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องกว่า 5 หมื่นราย
 • อังกฤษ เพิ่มขึ้นอีกกว่า 42,000 ราย โดยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหลังจากในช่วงมีการแข่งขันฟุตบอลยูโรฯ
 • เมียนมา ยอดผู้ป่วยพุ่งขึ้นต่อเนื่อง 7,083 ราย หลังจากพบการระบาดของเชื้อสายพันธุ์เดลต้า
 • มาเลเซีย พบผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องกว่า 11,000 ราย
 • เวียดนาม พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เพิ่มขึ้น 2,934 ราย
 • กัมพูชา ยอดผู้ป่วยรายใหม่ยังทรงตัวอยู่ราว 900 กว่ารายต่อเนื่อง

สรุปสถานการณ์ทั่วโลก มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้นในหลายประเทศ และในประเทศเพื่อนบ้าน ยังคงน่าเป็นห่วง เนื่องจากการระบาดมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง

จะเห็นว่า ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ มีการระบาดในระลอกใหม่อย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มทรงตัว (สูงขึ้นเล็กน้อย) ในขณะนี้

สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย

 • พบผู้ป่วยเพิ่ม 9,186 ราย รวมสะสม372,215 รายโดยเป็นการพบติดเชื้อในเรือนจำ 79 ราย พบในประเทศ 9,085 ราย และมาจากต่างประเทศ 22 ราย
 • หายป่วยเพิ่ม 5,543 ราย รวมหายแล้ว 266,127 ราย
 • คงเหลือรักษาตัว 103,056 ราย โดยรักษาตัวใน รพ. 58,582 ราย และอยู่ในรพ.สนาม 44,474 ราย
 • เสียชีวิตเพิ่ม 98 ราย รวมเสียชีวิตแล้ว 3,032 ราย
 • มีผู้ป่วยอาการหนัก 3,276 ราย และต้องใช้เครื่องช่วยหายใจจำนวน 839 ราย

แนวโน้มสถานการณ์ ผู้ป่วยยังคงเพิ่มอยู่ในระดับที่สูง อัตราการครอบเตียงจึงเพิ่มสูงตามไปด้วย โดยเฉพาะที่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล และนอกจากนี้ จำนวนผู้ป่วยหนัก – ใช้เครื่องช่วยหายใจก็ยังคงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องเช่นกัน

สำหรับผู้ที่เสียชีวิตในวันนี้

 • กทม. มีผู้เสียชีวิต 51 ราย (จากทั้งหมด 98 ราย)
 • โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเสียชีวิต
 • ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู้ที่อาศัย หรือมีประวัติเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการระบาด ร่วมกับการติดเชื้อจากบุคคลใกล้ชิด เช่น เพื่อนบ้าน เพื่อน แม่บ้าน คนในครอบครัว
 • มี 9 รายที่ไม่มีโรคประจำตัว
 • เสียชีวิตที่บ้าน 3 ราย โดยตรวจพบเชื้อหลังจากเสียชีวิตแล้ว

การพบผู้ป่วยจากต่างประเทศ

 • พบผู้ติดเชื้อที่เป็นที่ผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศจำนวน 22 ราย
 • พบมีลักลอบเข้ามาจากเมียนมา 7 รายที่เข้ามาในช่องทางธรรมชาติ เป็นคนไทยทั้งหมด

แนวโน้มสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศ

 • แนวโน้มการพบผู้ป่วยรายใหม่ในช่วงสัปดาห์นี้ยังสูง ในระดับกว่า9 พันราย
 • มีการพบผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะในระบบบริการ/รพ. มากขึ้น
 • แนวโน้มผู้ป่วยอาการหนัก – ใช้เครื่องช่วยหายใจเพิ่มสูงขึ้น
 • การพบผู้ป่วยส่วนใหญ่ยังคงมากที่สุดในพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล
 • การพบผู้ป่วยในพื้นที่ต่างจังหวัดมีจำนวนเพิ่มขึ้น และเป็นการพบผู้ติดเชื้อในทุกจังหวัดของประเทศไทย

คลัสเตอร์ในประเทศไทย

การพบผู้ป่วยส่วนใหญ่ในขณะนี้เป็นการพบการติดเชื้อเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในกลุ่มก้อนเดิม เช่นที่ โรงงานในหลายจังหวัด และมีแนวโน้มการพบการติดเชื้อภายในครอบครัว ที่ทำงาน และกลุ่มเพื่อนมากขึ้น

 • ชลบุรี พบคลัสเตอร์ใหม่ 3 คลัสเตอร์ คือ โรงงานเฟอร์นิเจอร์ อ.บ้านบึง, บ.อาหารกระป๋อง อ.บ่อทอง และ โรงงานหินอ่อนใน อ.สัตหีบ
 • นนทบุรี พบคลัสเตอร์ใหม่ เป็นโรงงานเสื้อผ้าใน อ.ปากเกร็ด
 • ประจวบฯ พบคลัสเตอร์ใหม่ ในกลุ่มลูกเรือประมง ในอ.ปราณบุรี
 • กาญจนบุรี พบคลัสเตอร์ใหม่ โรงงานยาสูบ อ.ท่าม่วง
 • ฉะเชิงเทรา พบคลัสเตอร์ใหม่ ที่อ.บางคล้า ในโรงงานเสื้อผ้า

สำหรับที่เหลือส่วนใหญ่เป็นคลัสเตอร์เดิม และการติดเชื้อในครอบครัว, ชุมชน

จำนวนผู้ป่วยรายจังหวัด


แท็ก: โควิด-19
WRITER

Suthee C.

คนออนไลน์ ประสบการณ์ใช้ Netcape Navigator เปิดเว็บไซต์, ใช้ Notepad ทำเว็บ ผ่านเรื่องราวหลายๆ อย่างที่ผ่านมา เอามาเล่าให้ฟังกัน
X