สถิติผู้ติดเชื้อโควิด-19 หลังรับวัคซีน ในไทย – US – UK – อินเดีย – เกาหลีใต้

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นสำคัญ

  • พบการรายงานการติดเชื้อโควิด-19 หลังจากได้รับวัคซีนแล้วในหลายประเทศทั่วโลก
  • หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุขในหลายประเทศ ระบุตรงกัน ในขณะนี้ ไม่มีวัคซีนที่ป้องกันติดเชื้อได้ 100%
  • มาตรการการป้องกันการติดเชื้อส่วนบุคคลเช่น การสวมหน้ากาก รักษาระยะห่างยังคงมีความสำคัญ โดยเฉพาะในการระบาดของเชื้อสายพันธุ์เดลตาที่กำลังเกิดขึ้นในหลายประเทศในขณะนี้

จากกรณีที่มีรายงานการติดเชื้อการติดเชื้อโควิด-19 ภายหลังจากการรับวัคซีนแล้ว ทั้งผู้ที่ได้รับแล้ว 1 โดสและ 2 โดส ในช่วงที่ผ่านมามากขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับวัคซีนที่มีในประเทศไทย ทางเอ็มไทยจึงได้รวบรวมข้อมูลที่ใกล้เคียงกัน ที่มีรายงานถึงการติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศต่าง ๆ มาให้ดูกัน

[เพิ่มเติมล่าสุด ของเกาหลีใต้]

เกาหลีใต้

KDCA ของเกาหลีใต้ ได้รายงานยอดผู้ติดเชื้อหลังจากเข้ารับวัคซีนแล้ว โดยพบว่า จากผู้ที่ได้รับวัคซีนทั้งหมด 4,167,322 คน พบการติดเชื้อหลังจากได้รับวัคซีนแล้ว 252 คน คิดเป็น 0.0060%

โดยแบ่งเป็น

จำนวนผู้ติดเชื้อคิดเป็น
AstraZeneca
838,426 ราย
500.0060%
Pfizer
2,206,845 ราย
590.0027%
Johnson & Johnson
1,122,051 ราย
1430.0127%

ไทย

จากการรายงานผู้เสียชีวิตที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ หลังจากที่ได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ววานนี้ มีตัวเลขการรายงานบุคลากรทางการแพทย์ ที่ได้รับวัคซีนและติดเชื้อโควิด-19 ภายหลัง ทั้งที่ครบ 2 โดสแล้ว ในการแถลงข่าวเมื่อช่วงบ่ายวานนี้ ( 11 ก.ค.)

จากจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 766,323 ราย ที่เข้ารับวัคซีนแล้วทั้งของ AstraZeneca และ Sinovac โดย

วัคซีน Sinovac

สำหรับวัคซีนที่มีการฉีดวัคซีนของ Sinovacให้กับกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์นั้น มีผู้ได้รับวัคซีนแล้ว 699,410 ราย ซึ่งมีทั้งที่ได้รับเป็นโดสแรก จำนวน 22,062 ราย และได้รับครบ 2 โดสแล้วจำนวน 677,348 ราย

กรณีที่ได้รับวัคซีน Sinovac ครบ 2 โดสแล้ว

ทั้งหมด 677,348 รายจำนวนผู้ติดเชื้อคิดเป็น
ติดเชื้อ618 0.0912%
ไม่มีอาการหรืออาการน้อย5970.0881%
อาการปานกลาง190.0028%
อาการรุนแรง10.0002%
เสียชีวิต10.0002%

สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ของ Sinovac จำนวน 1 โดส

ทั้งหมด 22,062 รายจำนวนผู้ติดเชื้อคิดเป็น
ติดเชื้อ68 0.3082%
ไม่มีอาการหรืออาการน้อย670.3037%
เสียชีวิต10.0045%

สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ของ AstraZeneca จำนวน 1 โดส

ทั้งหมด 66,913 รายจำนวนผู้ติดเชื้อคิดเป็น
ติดเชื้อ45 0.0673%
ไม่มีอาการหรืออาการน้อย430.0643%
อาการปานกลาง10.0015%
อาการรุนแรง10.0014%

สหรัฐฯ

ซึ่งสถานการณ์โควิด-19 ในขณะนี้ สหรัฐฯ มีผู้ติดเชื้อสะสม 33.8 ล้านราย เสียชีวิตสะสม 6.06 แสนราย อัตราการพบผู้ป่วยเฉลี่ยราว 1.9 หมื่นราย/วัน และมีผู้เสียชีวิตเฉลี่ย 223 ราย / วัน

โดยรายงานในสหรัฐฯ นั้นมี 2 ชุดด้วยกันคือ

  • ชุดแรก ตั้งแต่ต้นปี – 30 เม.ย.64 พบติดเชื้อ 10,262 ราย จาก 46 รัฐ โดยมีผู้ที่รับวัคซีนครบ 2 โดส แล้วจำนวน 101 ล้านราย
  • ชุดที่ 2 ระหว่าง 1 พ.ค. – 6 ก.ค. 64 พบติดเชื้อ 5,186 ราย จาก 48 รัฐ โดยมีผู้ที่รับวัคซีนครบ 2 โดส แล้วจำนวน 157 ล้านราย

โดยในข้อมูลชุดที่ 2 นั้น สหรัฐฯ มีการปรับการนับยอดผู้ติดเชื้อทั้งหมด เป็นการนับเฉพาะผู้ติดเชื้อที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเท่านั้น

จำนวนผู้ติดเชื้อคิดเป็น
ติดเชื้อทั้งหมด10,2620.0102%
ไม่มีอาการ2,7250.0027%
ต้องเข้ารักษาตัว*995 0.001%
เสียชีวิต**1600.0002%

หมายเหตุ – ในรายงานอ้างอิงผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว
* มีจำนวน 289 ราย ระบุเป็นการเข้ารักษาด้วยอาการที่ไม่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 หากหักยอดนี้ จะคิดเป็น 0.0007%
** มี 28 ราย ที่เสียชีวิต โดยสาเหตุไม่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 หากหักยอดนี้ คิดเป็น 0.0001%

สำหรับการฉีดวัคซีนในขณะนี้ สหรัฐฯ ฉีดวัคซีนไปแล้ว 333 ล้านโดส ซึ่งในช่วงระยะหลังแนวโน้มอัตรการฉีดวัคซีนลดลง จากเดิมในช่วงเดือนเม.ย. ที่เคยสูงกว่าวันละ 3 ล้านโดส ลดลงเหลือ ราว วันละ 5-6 แสนโดสเท่านั้น

สหราชอาณาจักร

ในขณะนี้ประเทศอังกฤษ เผชิญการระบาดในระลอกใหม่ โดยส่วนใหญ่เป็นการพบเชื้อในสายพันธุ์เดลต้า ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อกลับมาเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้ง จากรายงานในช่วงระหว่าง 1 ก.พ. – 21 มิ.ย. 2564 พบผู้ติดเชื้อในสายพันธุ์เดลตา 123,620 ราย โดยมีจำนวน 71,932 ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน และอีก 14,359 ไม่มีรายงานระบุที่ชัดเจนว่า ได้รับวัคซีนแล้วหรือไม่

ส่วนผู้ที่เข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 แล้วและพบว่าติดเชื้อสายพันธุ์เดลต้า 37,329 ราย คิดเป็น 30.20% หรือราว 1 ใน 3 สามารถติดเชื้อสายพันธุ์นี้ได้ ซึ่งแบ่งเป็น

  • รับวัคซีนโดสแรก จำนวน 26,495 ราย
  • รับวัคซีนครบถ้วน 10,834 ราย คิดเป็น

ซึ่งในยอดจำนวนผู้ที่เข้ารับวัคซีนในสหราชอาณาจักรโดสแรก 43.15 ล้านคน และมีผู้ที่รับครบ 2 โดสแล้วอยู่ที่ 31.49 ล้านราย

สถิติของผู้ป่วยกลุ่มที่ได้รับวัคซีนโดสแรก

รับวัคซีนโดสแรกจำนวนผู้ติดเชื้อคิดเป็น
พบติดเชื้อ26,4950.0614%
อาการเบา9680.0022%
เสียชีวิต450.0001%

สถิติของผู้ป่วยกลุ่มที่ได้รับวัคซีนครบ 2 โดส

รับวัคซีนครบจำนวนผู้ติดเชื้อคิดเป็น
พบติดเชื้อ10,8340.0344%
อาการเบา4370.0001%
เสียชีวิต1180.0003%

อินเดีย

อินเดีย เผชิญกับการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหญ่ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งมีการระดมฉีดวัคซีนให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีรายงานการพบเคสผู้ติดเชื้อหลังจากได้รับวัคซีนแล้ว โดยได้มีรายงานยอดในช่วงเดือน เม.ย. ที่ผ่านมา

โดยใน อินเดีย มีวัคซีนใช้งานกันจำนวน 2 ชนิดด้วยกันคือ Covishield หรือ AstraZeneca ที่ผลิตโดย Serum Institute of India และ Covaxin ซึ่งเป็นวัคซีนที่ทางอินเดียได้มีการค้นคว้าวิจัยด้วยตนเอง

วัคซีน Covishieldจำนวนผู้ติดเชื้อคิดเป็น
รับวัคซีนโดสแรก
10.03 ล้านราย
17,1450.02%
รับวัคซีนครบถ้วน
1.57 ล้านราย
5,0140.03%
วัคซีน Covaxinจำนวนผู้ติดเชื้อคิดเป็น
รับวัคซีนโดสแรก
9.36 ล้านราย
4,2080.04%
รับวัคซีนครบถ้วน
1.74 ล้านราย
6950.04%


ที่มา –


แท็ก: โควิด-19
WRITER

Suthee C.

คนออนไลน์ ประสบการณ์ใช้ Netcape Navigator เปิดเว็บไซต์, ใช้ Notepad ทำเว็บ ผ่านเรื่องราวหลายๆ อย่างที่ผ่านมา เอามาเล่าให้ฟังกัน
X