สถานการณ์โควิด-19 โควิด-19 โควิด-19 วันนี้

สรุปสถานการณ์โควิด-19 วันนี้ 10 ก.ค.

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นสำคัญ

 • พบผู้ป่วยเพิ่ม 9,236 ราย รวมสะสม 326,832 ราย
 • แนวโน้มทั้งประเทศ พบผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะการพบในระบบบริการ – รพ.
 • ต่างจังหวัดมีแนวโน้มรายงานการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น ส่วนหนึ่งมาจากยอดผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนา จากในพื้นที่สีแดง รวมถึงมีการส่งตัวไปรับการรักษาต่อในต่างจังหวัดมากขึ้น
 • การพบผู้ป่วยในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑลกลับมามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
 • การพบผู้ป่วยยังคงมีกลุ่มก้อนเดิมเป็นส่วนใหญ่ และมีการพบกลุ่มก้อนขนาดเล็ก ในหลายพื้นที่
 • จำนวนผู้ป่วยหนัก – ใช้เครื่องช่วยหายใจเพิ่มขึ้นอีกต่อเนื่อง

การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

 • มีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ไปแล้ว 12.37ล้านโดส (เพิ่มขึ้น 3.99 แสนโดส)
 • โดยมีผู้รับวัคซีนเข็มแรกแล้วรวม 9.13 ล้านราย (เพิ่มขึ้น 3.3 แสนราย)
 • ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว รวม 3.25 ล้านราย (เพิ่มขึ้น 6.9 หมื่นราย)

สถานการณ์การระบาดในต่างประเทศ

 • พบผู้ป่วยเพิ่มทั่วโลก 4.9 แสนราย รวมผู้ป่วยสะสมทั่วโลก 186.8 ล้านราย
 • บราซิล พบผู้ป่วยเพิ่มมากที่สุด กว่า 5.7 หมื่นราย รวมสะสม 19 ล้านราย
 • อินเดีย ผู้ป่วยรายใหม่ยังอยู่ที่ 4.2 หมื่นราย โดยยังคงพบอยู่ในระดับที่กว่า 4 หมื่นรายต่อวัน
 • อินโดนีเซีย พบผู้ป่วยเพิ่มอีก 3.8 หมื่นราย แนวโน้มยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และเสียชีวิตเพิ่มอีกกว่า 871 ราย รวมเสียชีวิตแล้ว 6.4 หมื่นราย
 • กัมพูชา พบเพิ่ม 988 ราย และเสียชีวิตเพิ่มอีก 30 ราย
 • เวียดนาม พบเพิ่ม 1,625 ราย รวมสะสม 26,010 ราย
 • เมียนมา พบผู้ป่วยเพิ่มอีก 4,320 ราย รวมสะสม 1.84 แสนรายแล้ว
 • มาเลเซียพบเพิ่ม 9,180 ราย รวมสะสม 8.17 แสนราย

สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย

 • พบผู้ป่วยเพิ่ม 9,276 ราย รวมสะสม 317,506 ราย ราย โดยเป็นการพบติดเชื้อในเรือนจำ 192 ราย พบในระบบบริการ/รพ. 9,115 ราย และมาจากต่างประเทศ 19 ราย
 • หายป่วยเพิ่ม 3,841 ราย รวมหายแล้ว 243,918 ราย
 • คงเหลือรักษาตัว 80,289 ราย โดยรักษาตัวใน รพ. 42,687 ราย และอยู่ในรพ.สนาม 37,602 ราย
 • เสียชีวิตเพิ่ม 91 ราย รวมเสียชีวิตแล้ว 2,531 ราย
 • มีผู้ป่วยอาการหนัก 2,738 ราย และต้องใช้เครื่องช่วยหายใจจำนวน 616 ราย
 • สถานการณ์ในการพบผู้ป่วยรายใหม่ยังคงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะเมื่อดูจากค่าเฉลี่ยการพบผู้ป่วยรายใหม่ในรอบ 7 วันที่ผ่านมา
 • ในขณะนี้อันตราการหายป่วยมีแนวโน้มทรงตัวอยู่ที่ราว 3 พันกว่าราย ทำให้ยังคงมีผู้ป่วยนอนรักษาตัวอยู่อีกกว่า 8 หมื่นราย

สำหรับผู้ที่เสียชีวิตในวันนี้

 • กรุงเทพยังคงพบผู้เสียชีวิตมากที่สุด 51 ราย (จากทั้งหมด 91 รายในวันนี้)
 • โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเสียชีวิต
 • ผู้ป่วยส่วนใหญ่ยังคงติดเชื้อจากผู้ใกล้ชิด เช่น คนในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน อาศัยอยู่ในสถานที่แออัด
 • มี 10 รายที่ไม่มีโรคประจำตัว

การพบผู้ป่วยจากต่างประเทศ

 • พบผู้ติดเชื้อที่เป็นที่ผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศจำนวน 19 ราย
 • มีผู้ติดเชื้อที่ลักลอบเข้าไทยผ่านช่องทางธรรมชาติ 12 ราย
 • เป็นคนไทยที่ลักลอบเข้าผ่านช่องทางธรรมชาติที่ พท. จ.จันทบุรี 1 ราย
 • และอีก 11 รายลักลอบเข้ามาจากทางเมียนมา ซึ่งเป็นคนไทย 4 ราย ชาวเมียนมา 8 ราย

แนวโน้มสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศ

 • แนวโน้มการพบผู้ป่วยรายใหม่ในช่วงสัปดาห์นี้กลับมาพบสูงขึ้น
 • มีการพบผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะในระบบบริการ/รพ. มากขึ้น
 • แนวโน้มผู้ป่วยอาการหนัก – ใช้เครื่องช่วยหายใจเพิ่มสูงขึ้น
 • การพบผู้ป่วยส่วนใหญ่ยังคงมากที่สุดในพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล
 • การพบผู้ป่วยในพื้นที่ต่างจังหวัดมีจำนวนเพิ่มขึ้น

คลัสเตอร์ในประเทศไทย

การพบผู้ป่วยส่วนใหญ่ในขณะนี้เป็นการพบการติดเชื้อเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในกลุ่มก้อนเดิม เช่นที่ โรงงานในหลายจังหวัด, คลัสเตอร์ศูนย์มัรกัส ในพื้นที่ภาคใต้ และมีแนวโน้มการพบการติดเชื้อภายในครอบครัว ที่ทำงาน และกลุ่มเพื่อนมากขึ้น

 • นครปฐม พบคลัสเตอร์ใหม่ 2 จุดคือ ตลาดสมภพ อ.สามพราน และ รง.พลาสติก อ.นครชัยศรี
 • ราชบุรี พบคลัสเตอร์ใหม่ ที่ บริษัทอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ อ.บ้านโป่ง
 • อยุธยา คลัสเตอร์ใหม่ ที่ บ.ผลิตน้ำประปา อ.บางปะอิน

จำนวนผู้ป่วยรายจังหวัด


แท็ก: โควิด-19 , , ,
WRITER

Suthee C.

คนออนไลน์ ประสบการณ์ใช้ Netcape Navigator เปิดเว็บไซต์, ใช้ Notepad ทำเว็บ ผ่านเรื่องราวหลายๆ อย่างที่ผ่านมา เอามาเล่าให้ฟังกัน

RELATED

อภ. เปิดขายชุด ATK ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ หลังได้รับอนุญาต จากอย. แล้ว

อภ. เปิดขายชุด ATK ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ หลังได้รับอนุญาต จากอย. แล้ว

องค์การเภสัชกรรม จำหน่ายชุดตรวจโควิด-19 คุณภาพ ภายใต้ “โครงการ ATK คุณภาพเพื่อสังคมไทย” ในราคาชุดละ 40 บาท

เมื่อหลากหลายปัญหา ถาโถมเข้าใส่ “โมเดอร์นา”

เมื่อหลากหลายปัญหา ถาโถมเข้าใส่ “โมเดอร์นา”

ทั้งประเด็นการจำหน่ายวัคซีนส่วนใหญ่ให้กับประเทศที่ร่ำรวย - กำลังผลิตที่ไม่มากพอ ฯลฯ

Long COVID กับอาการทางระบบประสาทและสมอง

Long COVID กับอาการทางระบบประสาทและสมอง

อาการของลองโควิด ที่พบได้บ่อยระบบหนึ่ง คือในส่วนของระบบประสาทและจิตเวช เช่น อาการปวดศีรษะ มึนศีรษะ นอนไม่หลับ ภาวะสมองล้า ภาวะสับสน ภาวะเครียดภายหลังเกิดโรค

ขั้นตอนการลงทะเบียน รับสิทธิช่วยเหลือ รถแท็กซี่-มอเตอร์ไซค์รับจ้าง

ขั้นตอนการลงทะเบียน รับสิทธิช่วยเหลือ รถแท็กซี่-มอเตอร์ไซค์รับจ้าง

ก่อนหน้านี้ ครม. มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือกลุ่มอาชีพผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ที่มีอายุเกิน 65 ปี

ยอดผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในรัสเซีย เกิน 1 พันราย / วัน เป็นครั้งแรก

ยอดผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในรัสเซีย เกิน 1 พันราย / วัน เป็นครั้งแรก

เร่งเดินหน้าฉีดวัคซีนต่อเนื่อง หลังโพลล์สำรวจพบปชช.เกินครึ่งยังไม่มีแผนฉีดวัคซีน

‘ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์’ เปิดจอง ‘วัคซีนโมเดอร์นา’ เข็มละ 555 บาท

‘ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์’ เปิดจอง ‘วัคซีนโมเดอร์นา’ เข็มละ 555 บาท

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดจองวัคซีนทางเลือก เข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ซิโนฟาร์ม-โมเดอร์นา อัตราเข็มละ 550 บาท

วัคซีน SPUTNIK LIGHT เข็มเดียว ประสิทธิภาพ 70% ต้านเชื้อเดลต้า

วัคซีน SPUTNIK LIGHT เข็มเดียว ประสิทธิภาพ 70% ต้านเชื้อเดลต้า

สามารถฉีดไขว้ได้ - ฉีดเป็นบูสเตอร์โดสได้

เภสัชฯ จุฬาฯ ผลิตชุดทดสอบ แอลกอฮอล์ที่ใช้ปลอดภัยและได้ผลจริงหรือ?

เภสัชฯ จุฬาฯ ผลิตชุดทดสอบ แอลกอฮอล์ที่ใช้ปลอดภัยและได้ผลจริงหรือ?

เภสัชฯ จุฬาฯ พัฒนาชุดทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือ

อนุทิน นำทีมแก้ปัญหาโควิดชายแดนใต้ เร่งฉีดวัคซีนให้ได้ 70%

อนุทิน นำทีมแก้ปัญหาโควิดชายแดนใต้ เร่งฉีดวัคซีนให้ได้ 70%

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำคณะผู้บริหารลงพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ เร่งแก้ปัญหาโควิด 19 ที่ยังพบผู้ป่วยสูง