สถานการณ์โควิด-19 สรุปสถานการณ์โควิดวันนี้ โควิด-19 วันนี้

สรุปสถานการณ์โควิด-19 วันนี้ (20 มิ.ย. 64)

คัดลอก URL แล้ว

ประเด็นสำคัญ

 • พบผู้ป่วยเพิ่ม 3,682 ราย รวมสะสม 214,449 ราย
 • แนวโน้มทั้งประเทศมีแนวโน้มการพบผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น ทั้งจากการค้นหาเชิงรุก และในระบบบริการ – รพ.
 • การพบผู้ป่วยในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑลยังสูงต่อเนื่อง ในขณะที่ในต่างจังหวัดมีเพิ่มขึ้น
 • การพบผู้ป่วยยังคงมีกลุ่มก้อนเดิมเป็นส่วนใหญ่ และมีการพบกลุ่มก้อนขนาดเล็ก ในหลายพื้นที่
 • ปัจจัยเสี่ยงยังคงเป็นการติดเชื้อในกลุ่มโรงงาน ผู้สัมผัสใกล้ชิด รวมถึงการเดินทางจากพื้นที่ที่มีการระบาดในพื้นที่อื่น ๆ
 • จำนวนผู้ป่วยหนัก – ใช้เครื่องช่วยหายใจเพิ่มสูงขึ้น
 • พบผู้ป่วยชาวไทยที่ลักลอบเข้าประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติ จำนวน 22 ราย จาก 40 ราย มาจากกัมพูชา 21 ราย / เมียนมา 1 ราย

การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

 • ประเทศไทยมีการจัดสรรวัคซีนไปแล้วทั้งหมด 8.5 ล้านโดส
 • มีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ไปแล้ว 7.58 ล้านโดส (เพิ่มขึ้น 1 แสนโดส)
 • โดยมีผู้รับวัคซีนเข็มแรกแล้วรวม 5.48 ล้านราย
 • ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว รวม 2.1 ล้านราย

สถานการณ์การระบาดในต่างประเทศ

 • พบผู้ป่วยเพิ่มทั่วโลก 3.467 แสนราย รวมผู้ป่วยสะสมทั่วโลก 178.9 ล้านราย
 • กัมพูชา พบเพิ่ม 471 ราย รวมสะสม 42,052 ราย แนวโน้มยังคงสูงและทรงตัว เสียชีวิตเพิ่ม 20 ราย สูงสุดนับตั้งแต่มีการระบาดในประเทศ
 • มาเลเซียพบผู้ป่วยเพิ่ม 5,911 ราย รวมสะสม 6.91 แสนราย แนวโน้มลดลงจากระดับ 7-8 พันราย แต่อยู่ในระดับที่ราว 6 พันราย
 • อินโดนีเซีย พบเพิ่ม 12,909 ราย รวมสะสม 1.97 ล้านราย แนวโน้มกลับมาเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้ง ในช่วงเดือน มิ.ย. 64
 • เวียดนามพบเพิ่มอีก 206 ราย รวมสะสม 12,620 ราย แนวโน้มยังคงทรงตัวและเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย

 • พบผู้ป่วยเพิ่ม 3,682 ราย รวมสะสม 218,131 ราย โดยเป็นการพบติดเชื้อในเรือนจำ 578 ราย ประชาชนภายนอก 3064 ราย และมาจากต่างประเทศ 40 ราย
 • หายป่วยเพิ่ม 2,401 ราย รวมหายแล้ว 183,759 ราย
 • เสียชีวิตเพิ่ม 20 ราย รวมเสียชีวิตแล้ว 1,629 ราย
 • มีผู้ป่วยอาการหนัก1,374 ราย และต้องใช้เครื่องช่วยหายใจจำนวน 390 ราย

สำหรับผู้ที่เสียชีวิตในวันนี้

 • กรุงเทพยังคงพบผู้เสียชีวิตมากที่สุด 11 ราย (จากทั้งหมด 20 รายในวันนี้)
 • โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเสียชีวิต
 • ผู้ป่วยส่วนใหญ่ยังคงติดเชื้อจากผู้ใกล้ชิด เช่น คนในครอบครัว เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน และผู้ดูแล
 • อายุน้อยสุด 26 ปี
 • มี 2 รายที่ไม่สามารถระบุประวัติเสี่ยงได้ชัดเจน

การพบผู้ป่วยจากต่างประเทศ

 • พบผู้ติดเชื้อที่เป็นที่ผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศจำนวน 40 ราย
 • ยังคงพบการผู้ติดเชื้อที่เดินทางกลับมาจากกัมพูชาจำนวน 31 ราย
 • และเป็นการหลบหนีเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติจากฝั่งกัมพูชาจำนวน 21 ราย
 • หลบหนีผ่านช่องทางธรรมชาติ จากเมียนมา 1 ราย

แนวโน้มสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศ

 • แนวโน้มการพบผู้ป่วยรายใหม่ในช่วงสัปดาห์นี้กลับมาพบสูงขึ้น
 • มีการพบผู้ป่วยเพิ่มทั้งจากการค้นหาเชิงรุก และระบบบริการ/รพ. มากขึ้น
 • แนวโน้มผู้ป่วยอาการหนัก – ใช้เครื่องช่วยหายใจเพิ่มขึ้น
 • การพบผู้ป่วยส่วนใหญ่ยังคงมากที่สุดในพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล
 • การพบผู้ป่วยในพื้นที่ต่างจังหวัดมีจำนวนเพิ่มขึ้น
 • จำนวนจังหวัดที่ไม่พบผู้ป่วยเพิ่มในวันนี้ 17 จังหวัด (ลดลง)
 • การพบการติดเชื้อเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในกลุ่มก้อนเดิม เช่นที่ คลัสเตอร์โรงงาน-ที่พักคนงาน
 • ยะลา พบการระบาดเชื่อมโยงไปยังพื้นที่อื่น
 • สงขลา ปิดชุมชนเพิ่มเติม 3 ชุมชน หลังยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มต่อเนื่อง
 • เพชรบุรี คลัสเตอร์ในกลุ่มโรงงานที่อ.เขาย้อย ยังคงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มต่อเนื่อง
 • สุพรรณฯ พบผู้ป่วยเพิ่มต่อเนื่อง อีก 8 ราย
 • ปทุมธานี มีการพบการติดเชื้อเพิ่มเติมหลายพื้นที่ โดยส่วนใหญ่พบในการติดเชื้อจากผู้ใกล้ชิด

จำนวนผู้ป่วยรายจังหวัด


แท็ก: โควิด-19 , , ,
WRITER

Suthee C.

คนออนไลน์ ประสบการณ์ใช้ Netcape Navigator เปิดเว็บไซต์, ใช้ Notepad ทำเว็บ ผ่านเรื่องราวหลายๆ อย่างที่ผ่านมา เอามาเล่าให้ฟังกัน

RELATED

สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ ( 21 มี.ค.)

สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ ( 21 มี.ค.)

สถานการณ์ภาพรวมในวันนี้ แนวโน้มการติดเชื้อยังทรงตัว แม้ยอดรวมในวันนี้จะลดลงค่อนข้างมาก ในส่วนของ ATK PCR +23,441 ราย ส่วน ATK +15,177 ราย อัตราการเสียชีวิตยังสูงขึ้นต่อเนื่อง กลุ่มผู้สูงอายุยังคงเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเสียชีวิต จำนวนผู้ป่วยอาการหนักยังเพิ่มสูงขึ้น…

โควิด-19 วันนี้ (20 มี.ค.)

โควิด-19 วันนี้ (20 มี.ค.)

สถานการณ์ภาพรวมในวันนี้ แนวโน้มการติดเชื้อยังคงเป็นไปในทิศทางที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ สำหรับ PCR ในวันนี้ เพิ่มขึ้น 24,996 ราย ลดลงจากเมื่อวานที่ผ่านมา จำนวนผู้เสียชีวิตลดลง แต่ยังคงสูงกว่า 80 รายและแนวโน้มยังเป็นไปในทิศทางที่เพิ่มสูงขึ้น อัตราการป่วยหนักยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง…

สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ (19 มี.ค.)

สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ (19 มี.ค.)

สถานการณ์ภาพรวมในวันนี้ แนวโน้มในภาพรวมนั้น ผู้ป่วยยังคงเป็นไปในทิศทางที่เพิ่มสูงขึ้น วันนี้ PCR + 25,804 ราย ส่วน ATK +16,658 ราย ลดลงทั้ง 2 ยอด…

สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ (18 มี.ค.) ยอดรวมเกิน 5 หมื่นราย

สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ (18 มี.ค.) ยอดรวมเกิน 5 หมื่นราย

สถานการณ์ภาพรวมในวันนี้ ยอดรวม PCR และ ATK เพิ่มขึ้นทั้งสองรายงาน รวมกันเกิน 5 หมื่นราย ยอดผู้ป่วยโควิด-19 จาก PCR +27,071 ราย และ…

สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ (17 มี.ค.) ยอดรวม PCR, ATK ยังเกิน 4 หมื่นราย

สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ (17 มี.ค.) ยอดรวม PCR, ATK ยังเกิน 4 หมื่นราย

สถานการณ์ภาพรวมในวันนี้ ยอดรวม PCR และ ATK วันนี้ ยังสูงกว่า 4 หมื่นราย ยอดผู้ป่วยโควิด-19 จาก PCR +25,456 ราย และ…

สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ ( 16 มี.ค. ) ยอดรวมพุ่งสูงขึ้น / ใช้ท่อช่วยหายใจเพิ่มขึ้น

สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ ( 16 มี.ค. ) ยอดรวมพุ่งสูงขึ้น / ใช้ท่อช่วยหายใจเพิ่มขึ้น

สถานการณ์ภาพรวมในวันนี้ ยอดรวม PCR และ ATK วันนี้ พุ่งสูงขึ้นเกิน 4.8 หมื่นราย ยอดผู้ป่วยโควิด-19 จาก PCR +24,059 ราย และ…

สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ ( 15 มี.ค.) ยอดผู้ป่วยลดลง แต่ภาพรวมยังทรงตัวในระดับที่ค่อนข้างสูง

สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ ( 15 มี.ค.) ยอดผู้ป่วยลดลง แต่ภาพรวมยังทรงตัวในระดับที่ค่อนข้างสูง

สถานการณ์ภาพรวมในวันนี้ ยอดรวมของผู้ป่วยโควิด-19 จาก PCR และ ATK ลดลง โดย PCR +19,742 ราย และ ATK +13,008 ราย…

สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ ( 14 มี.ค.)

สถานการณ์โควิด-19 วันนี้ ( 14 มี.ค.)

สถานการณ์ภาพรวมในวันนี้ ยอดผู้ป่วยรายใหม่ทั้งจาก PCR และ ATK ในวันนี้ลดลง แต่แนวโน้มสถานการณ์ยังทรงตัวอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง PCR +22,130 ราย / ATK +15,650 ราย อัตราการป่วยหนักยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง…

โควิด-19 วันนี้ ( 13 มี.ค.)

โควิด-19 วันนี้ ( 13 มี.ค.)

สถานการณ์ภาพรวมในวันนี้ อัตราการพบผู้ป่วยรายใหม่จากการตรวจด้วย PCR ลดลงจากเมื่อวานที่ผ่านมา แนวโน้มเริ่มชะลอตัวลง แต่ยังอยู่ในระดับที่สูง และอาจจะเพิ่มสูงขึ้นได้ อัตราการหายป่วย เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนี้ แนวโน้มชะลอตัวลง แต่ยังคงสูงกว่า 2 หมื่นรายต่อวัน อัตราการเสียชีวิตเริ่มทรงตัว ที่ระดับ…

X